Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ та ПОШУК

ПОШУК
Каталог авторів

А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ


ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА, ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ФБТЕГП)

Архітектура будівель і споруд

Тепломасообмін в прикладах і задачах    .pdf

Теплопередача з елементами масообміну (теорія і практика процесу)

Будівельна механіка та будівельні конструкції    .pdf

Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання    .pdf

Гідрогазодинаміка в прикладах

Розрахунок основ і фундаментів на ЕОМ

Способи виготовлення металевих виробів

Котельні установки промислових підприємств   .pdf

Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студентів спеціальності "Промислове і цивільне будівництво"

АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. ПРАКТИКУМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І - ІІ КУРСІВ РАДІОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ (ІнEБМД)

Органічна хімія

Психологія управління та конфліктологія   .pdf

Природоохоронні технології Ч.1 Захист атмосфери

Органічна хімія і екологія   .pdf 1    .pdf 2

Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища

Типові завдання та задачі з хімії

Психологія управління в організації

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Заповідна справа»

 

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ (ФМТ)

Теоретична механіка. Аналітична механіка

Технологія конструкційних матеріалів

Безпека життєдіяльності    .pdf

Охорона праці

Матеріалознавство    .pdf

Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту    .pdf

Автомобілі та автомобільне господарство дипломне проектування    .pdf

Нові матеріали та композити

Матеріали для сервісу та ремонту автомобілів

В. В. Біліченко, Є. В. Смирнов, С. О. Романюк. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних підприємств»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНІЧНИХ СЛУЖБ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування станцій технічного обслуговування автомобілів»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання контрольних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації виконання бакалаврської дипломної роботи

ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПІДПРИЄМСТВА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ЗВАРЮВАННЯ

Переддипломна практика. Мeтодичні вказівки

Електричне обладнання автомобілів і тракторів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ЗВАРЮВАННЯ

Методичні вказівки до опрацювання розділу "Охорона праці"

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування міст і транспорт"

Електричне обладнання автомобілів і тракторів

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціальні процеси та машини обробки тиском» для студентів напряму підготовки «магістр» спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування»

Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи САПР» для студентів спеціальностей 133 – «Галузеве машинобудування»  .pdf

Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів : конспект лекцій / В. А. Огородніков, В. О. Федотов, І. Ю. Кириця

Теоретична механіка. Кінематика. Організація самостійної роботи студентів : навчальний посібник / Огородніков В. А., Федотов В. О., Губанов А. В., Віштак І. В.

Теоретична та прикладна механіка. (Технічна механіка) Самостійна та індивідуальна робота студентів. Частина 1: навчальний посібник / В. О. Федотов, І. В. Віштак, Т. І. Молодецька

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (ФІТКІ)

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Мовно-технологічна практика для студентів іноземців ІІ курсу

Комп'ютерні мережі

Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення

Основи економічної теорії на заняттях української мови

Теорія ймовірностей    .pdf

Українська мова    .pdf

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки"

Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення    .pdf

Комп'ютерний практикум з математичної логіки    .pdf

Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій   .pdf

Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки    .pdf

Комп'ютерна графіка

Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців    .pdf

English for Computing Part 1

English for Computing Part 2

Організація баз даних і знань

БАЗИ ДАНИХ. МОВИ ЗАПИТІВ, УПРАВЛІННЯ ТРАНЗАКЦІЯМИ, РОЗПОДІЛЕНА ОБРОБКА ДАНИХ

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології створення та застосування систем захисту в кіберпросторі»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з «Комп’ютерної дискретної математики» для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ      .pdf

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ (ФЕЕЕМ)

Психологія управління в організації

Практична культурологія. Частина 1

Психологія. Частина І

Психологія. Частина ІІ

Історія народно-оркестрового виконавства України    .pdf 1   .pdf 2

Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі    .pdf

Основи психології та педагогіки (для студентів заочної форми навчання)   .pdf

Основи психології та педагогіки   .pdf

Етика ділових відносин    .pdf

Етика ділових стосунків    .pdf

Електронний відео-посібник "Плин"   .pdf

Основи психології та педагогіки. Лабораторний практикум.   .pdf

Метематичні методи ідентифікації динамічних систем

Електрообладнання розподільних установок. Оливні вимикачі

Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах

Випробування електричних машин і трансформаторів в електроенергетичних системах

Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму    .pdf

Основи теорії кіл    .pdf

Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування    .pdf

 Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму    .pdf

Моделювання в задачах розвитку електричних систем    .pdf

ЕТИКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН

Загальні засади та зміст організації самостійної роботи студентів на кафедрі філософії та гуманітарних наук

ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

Історія української культури

РОБОЧИЙ ЗОШИТ для самостійної роботи з дисципліни «ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» .pdf

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (ФМІБ)

Менеджмент організацій і адміністування. Частина 1

Менеджмент організацій і адміністування. Частина 2

Економічна діагностика

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до написання курсової роботи з дисципліни “Організація міжнародного кредитування”

Корпоративне управління

Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.1

Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.2

Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї змінної

Методичні вказівки до виконання студентами-магістрантами економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт

Біржова справа

Фінанси підприємств    .pdf

Навчально-методичний посібник для складання державного іспиту з фундаментальних та загальноекономічних дисциплін і виконання дипломних бакалаврських робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій»  .pdf

Політологія для вчителя

Теорія макроекономіки

Теорія корпоративного управління

Бухгалтерський облік в 2 частинах

Економіка та організація виробничої діяльності    .pdf 1    .pdf 2

Історія України

Економіка та організація виробництва

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ"

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій зовнішньоекономічної діяльності"

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Економічне обгрунтування іноваційних рішень"

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬ

Економіка підприємства Практикум

Економіка підприємства Курс лекцій

Управління регіональним розвитком

ЗБІРНИК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни  «Міжнародні фінанси»

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Основи економіки» для студентів всіх спеціальностей  .pdf

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Публічне адміністрування»

Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять із дисципліни «Україна в Європі і світі»

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ. Навчальний посібник

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ. Навчальний посібник

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ. Навчальний посібник

Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / Небава М. І., Міронова Ю.В.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни/ Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю.

Економіка та організація виробництва. Самостійна та індивідуальна робота студентів. : навчальний посібник / Причепа І. В., Руда Л. П.

Економічне планування і прогнозування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи./ Безсмертна О. В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою»/ Ю. Є. Яремчук, Д. П. Присяжний, І. О. Дьогтєва, О. В. Салієва

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»/ Ю. Є. Яремчук, Д. П. Присяжний, І. О. Дьогтєва

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи передавання інформації» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою»/ Ю. Є. Яремчук, В. С. Катаєв, О. В. Салієва, І. О. Дьогтєва

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» для студентів зі спеціальності «Кібербезпека»/Ю. Є. Яремчук, Д. П. Присяжний, І. О. Дьогтєва, О. В. Салієва

Комплексні системи захисту інформації/Ю. Є. Яремчук, П. В. Павловський, В. С. Катаєв, В. В. Сінюгін

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І АВТОМАТИКИ (ФКСА)

Нормування показників надійності технічних засобів   .pdf

Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень.

Основи мікроелектроніки    .pdf

Проектування програмних засобів систем управління   .pdf

Адаптивна оптика    .pdf

Курс загальної фізики для слухачів-іноземців підготовчого відділення    .pdf

Електроніка і мікросхемотехніка

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч. 2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

АСУ в електроспоживанні

Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем

В. Дубовой, М. Юхимчук   Імітаційне моделювання в системі Scilab/Xcos

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА НАНОСИСТЕМ (ФІРЕН)

Проектування ВІС на основі БМК 1515 ХМ1

Технічна електроніка

Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування

Системи доступу

Основи логістики

Електронні системи    .pdf

Медична апаратура спеціального призначення    .pdf

Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності    .pdf

Засоби оргтехніки

Спілкуємося українською

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо виконання розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ТЕХНІКИ КАТАННЯ НА КОВЗАНАХ

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Переддипломна практика. Мeтодичні вказівки

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»

Українська мова (за професійним спрямуванням)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи студентів всіх форм навчання та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни "Проектування мікрохвильових пристроїв" для студентів напряму підготовки 6.050903 - "Телекомунікації"

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ (ЦДП)

М. В. Лисий Задачі і завдання з фізики різних рівнів для слухачів ЦДП ВНТУ