Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 С 

Савицька Л. А.

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» заочної форми навчання (2018) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування» для студентів другої вищої освіти спеціальностей 123 – «Комп’ютерна інженерія» та 125 – «Інформаційна безпека» (2017) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Прикладне програмування у комп’ютерних мережах. (2016) [друк.]

Снігур А. В., Тарасова О. М., Савицька Л. А. Машинопис. (2017) [друк.]

Савицький А. Ю.

Семенов А. О., Коваль К. Ю., Савицький А. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електродинаміка та поширення радіохвиль» студентами напряму підготовки «Радіотехніка» (2017) [друк.]

Гаврілов Д. В., Звягін О. С., Осадчук О. В., Савицький А. Ю. Основи ком’пютерного проектування та моделювання РЕА. Частина 2. (2017) [друк.]

Осадчук О. В., Гаврілов Д. В., Савицький А. Ю., Звягін О. С. Проектування пристроїв генерування та формування сигналів. (2017) [друк.]

Савуляк В. В.

Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Сердюк О. В. Методичні вказівки до індивідуальних, контрольних та самостійних робіт студентів з дисципліни «Проектування механоскладальних цехів» (2018) [друк.]

Козлов Л. Г., Петров О. В., МулярЮ. І., Савуляк В. В., Пурдик В. П. «Технології машинобудування», Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. (2013) [друк.]

Писаренко В. Г., Савуляк В. В., Боковий Є. Ф., Завадюк С. В. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку. (2019) [друк.]

Сивак І. О., Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сердюк О. В. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» (2018) [друк.]

Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Репінський С. В., Сердюк О. В. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні. (2016) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І., Савуляк В. В. Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв, самостійна та індивідуальна робота. (2013) [друк.]

Савуляк В. В., Семічаснова Н. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для студентів спеціальностей 131 – Прикладна механіка та 133 – «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання 2018 [електрон.]

Савуляк В. В., Семічаснова Н. С. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування (2018) [друк.]

Савуляк В. І.

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців. Галузь знань 05050 - «Машинобудування та матеріалообробка», напрям підготовки 6.050504 - «Зварювання». [веб.]

Савуляк В. І., Щиліна О. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами напряму підготовки «Зварювання». [веб.]

Савуляк В. І., Заболотний С. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інформатика та обчислювальна техніка". (2015) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Переддипломна практика. Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців. Галузь знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 132 – «Матеріалознавство». (2017) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності 132 – «Матеріалознавство» (2017) [друк.]

Савуляк В. І. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів» для студентів спеціальності 132 – «Матеріалознавство» (2018) [друк.]

Гайдамак О. Л., Савуляк В. І., Шиліна О. П. Проектування комплексів обладнання для напилювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Савуляк В. І., Бакалець Д. В., Поступайло О. В. Діагностика матеріалів, конструкцій та якості покриттів (2018) [друк.]

Савуляк В. І., Заболотний С. А. Зварювання. Вступ до фаху. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Дусанюк Ж. П. Проектування технологічних процесів відновлення поверхонь. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П., Шенфельд В. Й. Матеріалознавство. Організація самостійної та практичної роботи (2019) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Магістерська кваліфікаційна робота. Загальні вимоги та рекомендації до її виконання. (2016) [друк.]

Шиліна О. П., Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Янченко О. Б. Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи (2020) [друк.]

Савуляк В. І., Щиліна О. П. Переддипломна практика. Мeтодичні вказівки. [веб.]

Савчук Т. О.

Романюк О. Н., Савчук Т. О. Організація баз даних і знань Навчальний посібник. [веб.]

Савчук Т. О., Ваховська Л. М. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Навчальний посібник. [веб.]

Савчук Т. О., Ольшанська О. В. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни «Організація баз даних та знань» для студентів денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Савчук Т. О., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання (2017) [друк.]

Савчук Т. О., Ольшанська О. В. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни «Технології комп’ютерного проектування» для студентів денної та заочної форм навчання (2020) [друк.]

Савчук Т. О., Ольшанська О. В. Технологія комп’ютерного проектування (2018) [друк.]

Савчук Т. О. Організація баз даних та знань. Ч. 2. (2016) [друк.]

Сапсай Т. Г.

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Сапсай Т. Г., Тарасенко В. П. Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Сачанюк-Кавецька Н. В.

Абрамчук І. В., Сачанюк Н. В.-Кавецька, Педорченко Л. І. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. [веб.]

Краєвський В. О, Сачанюк-Кавецька Н. В. Спецкурс математичного аналізу. Диференціальні рівняння з частинними похідними та їх аналіз в системі Maple. Частина 1. (2017) [друк.]

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 1 (2019) [друк.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Елементи теорії поля. Основні поняття, формули та алгоритми для самостійної роботи студентів (2019) [друк.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Краєвський В. О., Ковальчук М. Б., Черноволик Г. О. Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Функції багатьох змінних, кратні інтеграли : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 1 : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 2 : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Ч.2. (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Частина 1. (2017) [друк.]

Свиридов М. П.

Свиридов М. П., Гунько І. О., Півнюк Ю. Ю., Собчук Н. В. Перехідні процеси (2019) [друк.]

Свиридов М. П., Тептя В. В. Перехідні процеси. Розрахунок статичної і динамічної стійкості електричної мережі. (2017) [друк.]

Северин Л. І.

Мізерний В. М., Северин Л. І., Тарасова О. М. Технологія пошуку роботи. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технологій. Ч.1 Захист атмосфери Навчальний посібник. [веб.]

Северілов В. А.

Боровська Т. М., Северілов В. А., Северілов П. В.,Васюра А. С., Юхимчук М. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ. (2017) [друк.]

Северілов П. В.

Боровська Т. М., Северілов В. А., Северілов П. В.,Васюра А. С., Юхимчук М. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ. (2017) [друк.]

Севостьянов І. В.

Севостьянов І. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ до фаху» (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д,, Севостьянов І. В. Історія інженерної діяльності. Підручник (2015) [друк.]

Севостьянов І. В. Теорія технічних систем. Підручник. (2014) [друк.]

Севостьянов І. В. Вступ до фаху. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Селецька О. О.

Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Електроніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки. Матеріали електронної техніки. (2015) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисц. «Надійність та стандартизація приладів мікро- і наноелектроніки» для студ. напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» (2018) [друк.]

Мартинюк В. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізика напівпровідників» для студентів спеціальності 171 «Електроніка» (2019) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Сухоцька І. В. Засоби відображення інформації. Частина 1 (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Матеріали електронної техніки. Самостійна робота. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Надійність та стандартизація приладів мікро- та наноелектроніки. (2016) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Надійність та стандартизація приладів в мікро- та аноелектроніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Матеріали електронної техніки. (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Монтаж радіоелектронних приладів. Спеціальна технологія. (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Конструювання і технологія приладів електронної техніки (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Семенов А. О.

Божко А. П., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи теорії кіл. Лабораторний практикум. [веб.]

Крушевський Ю. В., Семенов А. О., Коваль К. О. Пристрої надвисоких частот та антени. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Семенов А. О., Коваль К. Ю., Савицький А. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електродинаміка та поширення радіохвиль» студентами напряму підготовки «Радіотехніка» (2017) [друк.]

Воловик Ю. М., Гаврілов Д. В., Семенов А. О., Шутило М. А., Червак О. П. Сигнали та процеси в радіотехніці. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кичак В. М., Рудик В. Д., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка. (2013) [друк.]

Семенова О. О., Семенов А. О., Бєлов В. С. Системи рухомого зв'язку. (2017) [друк.]

Крушевський Ю. В., Шутило М. А., Семенов А. О., Коваль К. О. Настроювання, регулювання та обслуговування РЕА. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Семенова О. О.

Кичак В. М., Рудик В. Д., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка. (2013) [друк.]

Божко А. П., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи теорії кіл. Лабораторний практикум. [веб.]

Семенова О. О., Бєлов В. С., Войцеховська О. О. Методичні вказівки до виконання лабор. робіт з курсу «Системи мобільного зв’язку» для студ. напряму підг. 6.050903 ― «Телекомунікації» спеціальностей «Телекомунікаційні системи і мережі», «Технології та засоби телекомунікацій» (2017) [друк.]

Семенова О. О., Бєлов В. С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Системи рухомого зв’язку» для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.05090102 – «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» (2017) [друк.]

Семенова О. О., Семенов А. О., Бєлов В. С. Системи рухомого зв'язку. (2017) [друк.]

Сенченко В. О.

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А., Насонова Н. А. Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська) для підготовки студ. старших курсів до вступу в магістратуру (2016) [друк.]

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-автомобілістів (2018) [друк.]

Шестопал О. В., Слободянюк А. А., Сенченко В. О. Англійська мова для інженерів-механіків. (2017) [друк.]

Сердюк А. В.

Бондаренко Є. А., Сердюк А. В. Безпека життєдіяльності. (2013) [друк.]

Сивак І. О.

Сивак І. О., Сухоруков С. І. Нові матеріали та композити. Навчальний посібник. [веб.]

Сивак І. О., Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сердюк О. В. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» (2018) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Сивак І. О., Сухоруков С. І. Нові матеріали та композити. (2013) [друк.]

Сідлецька Т. І.

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до написання творчих робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей (2019) [друк.]

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до теми «Національно-культурне відродження України ХІХ ст.» з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей (2020) [друк.]

Буяльська Т. Б., Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Частина 1. Навчальний посібник. [веб.]

Сідлецька Т. І. Історія української культури Навчальний посібник. [веб.]

Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства україни. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисц. «Історія української культури» для студ. усіх спец. (2017) [друк.]

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання (2018) [друк.]

Сідлецька Т. І. Історія української культури. Ч. 1. (2016) [друк.]

Сідлецька Т. І. Історія української культури. Ч. 2. (2016) [друк.]

Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання (2018) [друк.]

Сікорська О. В.

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ (2018) [друк.]

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Сінюгін В. В.

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник, 2018. [веб.]

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Сінюгін В. В., Гижко М. Ю., Дьогтєва І. О. Основи комп’ютерної техніки. (2017) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації (2018) [друк.]

Скидан Ю. А.

Бевз О. М., Папінов В. М., Скидан Ю. А. Проектування програмних засобів систем управління. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Скорюкова Я. Г.

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Корчевський Б. Б. Методичні вказівки до СРС над розрахунково-графічними роботами з дисц. «Інженерна та комп'ютерна графіка» (2017) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика» Частина 1 (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів першого курсу спеціальності 144 – «Теплоенергетика» заочної форми навчання (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для підготовки бакалаврів (на базі ОКР – «молодший спеціаліст») немашинобудівних спеціальностей (2018) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Ч.ІІ Виконання та оформлення технічних зображень. Дистанційний практикум. (2017) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г. Інженерна графіка. Робочий зошит для самостійного розв'язування задач. Частина 1. Ортогональні проекції елементарних геометричних фігур та їх перетворення. (2017) [друк.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В., Гречанюк М. С. Комп’ютерна графіка (2020) [друк.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Частина ІІ (2018) [друк.]

Скорюкова Я. Г. Інженерна графіка. Ч. 1. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Слободян Н. М.

Слободян Н. М., Волошин О. Б. Будівельна техніка. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Слободян Н. М., Панкевич О. Д., Ободянська О. І. Організація та технологія проектування систем теплогазопостачання та вентиляції. (2017) [друк.]

Слободян Н. М., Пономарчук І. А. Вантажопідйомні машини (2020) [друк.]

Слободян Н. М., Пономарчук І. А. Системи транспортування газу для комунальних та промислових підприємств (2020) [друк.]

Слободяник А. Д.

Слободяник А. Д., Мельник М. Д. Фізика. Аудиторна, самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Слободянюк А. А.

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина 1. Особистісна сфера спілкування (2020) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Марченко О. Е., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-екологів. Ч. 1. (2016) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г. Термінознавство: радіотехніка і телекомунікації. Частина 2 (2018) [друк.]

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А., Насонова Н. А. Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська) для підготовки студ. старших курсів до вступу в магістратуру (2016) [друк.]

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-автомобілістів (2018) [друк.]

Шестопал О. В., Слободянюк А. А., Сенченко В. О. Англійська мова для інженерів-механіків. (2017) [друк.]

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк. А. А. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина І. Суспільна сфера спілкування (2020) [друк.]

Слободянюк А. В.

Слободянюк А. В., Андрущенко Н. О. Психологія управління та конфліктологія Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Слободянюк О. В.

Буда А. Г., Слободянюк О. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії та інженерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей денної форми навчання. Частина 1 (2020) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика» Частина 1 (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів першого курсу спеціальності 144 – «Теплоенергетика» заочної форми навчання (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для підготовки бакалаврів (на базі ОКР – «молодший спеціаліст») немашинобудівних спеціальностей (2018) [друк.]

Лежнюк П. Д., Собчук Н. В., Слободянюк О. В. Локальні електроенергетичні системи. (2017) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Ч.ІІ Виконання та оформлення технічних зображень. Дистанційний практикум. (2017) [друк.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В., Гречанюк М. С. Комп’ютерна графіка (2020) [друк.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Частина ІІ (2018) [друк.]

Сметанюк О. А.

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент та управління персоналом» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання (2019) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання (2019) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій зовнішньоекономічної діяльності". [веб.]

Карачина Н. П., Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання (2020) [друк.]

Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2020) [друк.]

Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність, аналіз, облік та аудит зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (зовнішньоекономічна діяльність)» (2017) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студ. з дисц. «Економічний аналіз» напряму підготовки 073 -»Менеджмент» (2017) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до СРС з дисц. «Менеджменту»для студентів напряму 073 «Менеджмент» (2017) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент організацій зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (зовнішньоекономічна діяльність)» (2017) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання (2016) [друк.]

Смирнов Є. В.

Крещенецький В. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» 2021 [електрон.]

Крещенецький В. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт», 2021[електрон.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Смирнов Є. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1. [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту. Навчальний посібник. [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Смирнов Є. В., Зелінський В. Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту Лабораторний практикум. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування станцій технічного обслуговування автомобілів». [веб.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних підприємств». [веб.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О., Зелінський В. Й. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів бакалаврату cпеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей : (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Лабораторнийпрактикум (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Проектування підвіски автомобіля. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Технічна експлуатація автомобілів. Ч.1 (2016) [друк.]

Смоляк В. В.

Смоляк В. В., Очеретний В. П., Ковальський В. П., Козинюк Н. В. Архітектура будівель і споруд. Курсове проектування. Навчальний посібник. [веб.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Смоляк В. В. Методичні вказівки з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» для студ. напряму підгот. «Будівництво», виконання графічної частини КП в програмі ArchiCAD 10. (2013) [друк.]

Смоляк В. В., Ковальський В. П., Козинюк Н. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Архітектура будівель і споруд. Багатоповерхові каркасні будинки (2019) [друк.]

Смоляк В. В., Лемешев М. С., Березюк О. В., Ковальський В. П. Практикум з попередньої оцінки та розрахунку освітлення інженерних споруд, виробничих будівель (2020) [друк.]

Снігур А. В.

Крупельницький Л. В., Снігур А. В., Богомолов С. В. Архітектура комп’ютерів. Частина 1. Лабораторний практикум. (2020) [друк.]

Снігур А. В., Арсенюк І. Р., Колесник І. С. Основи роботи в INTERNET. (2016) [друк.]

Снігур А. В., Тарасова О. М., Савицька Л. А. Машинопис. (2017) [друк.]

Собчук В. С.

Собчук В. С., Собчук Н. В., Бурикін О. Б. Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах. Навчальний посібник. [веб.]

Собчук Н. В.

Собчук В. С., Собчук Н. В., Бурикін О. Б. Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах. Навчальний посібник. [веб.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика» Частина 1 (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів першого курсу спеціальності 144 – «Теплоенергетика» заочної форми навчання (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для підготовки бакалаврів (на базі ОКР – «молодший спеціаліст») немашинобудівних спеціальностей (2018) [друк.]

Лежнюк П. Д., Собчук Н. В., Слободянюк О. В. Локальні електроенергетичні системи. (2017) [друк.]

Свиридов М. П., Гунько І. О., Півнюк Ю. Ю., Собчук Н. В. Перехідні процеси (2019) [друк.]

Солодар Л. В.

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник. [веб.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Горчинська Л. В., Солодар Л. В. Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Словник (2018) [друк.]

Корженко В. Я., Присяжна О. Д., Солодар Л. В. Українська мова для іноземців. Тексти для читання (початковий етап). (2017) [друк.]

Сорока М. М.

Моргун А. С., Сорока М. М. Оцінка, прогноз, управління напружено-деформованим станом будівельних конструкцій (2020) [друк.]

Моргун А. С., Сорока М. М. Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Моргун А. С., Андрухов В. М., Сорока М. М., Меть І. М. Системи автоматизованого проектування в будівництві. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Софина О. Ю.

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2. (2013) [друк.]

Коцюбинський В. Ю., Софина О. Ю., Мельник Л. М. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Навчальний посібник. [веб.]

Співак О. Ю. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи теплотехніки» для студентів заочної форми навчання спеціально-стей 274 – «Автомобільний транспорт» та 275 – «Транспортні технології» (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Співак О. Ю., Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності 144 – Теплоенергетика (2018) [друк.]

Співак О. Ю. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Сушильні процеси та установки» 2020 [електрон.]

Співак О. Ю. Сушильні процеси та установки. Приклади та задачі. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Співак О. Ю. Теплотехнічні вимірювання та прилади. (2016) [друк.]

Співак О. Ю. Теплотехнічні вимірювання, метрологія та стандартизація. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Стадній А. С.

Стадній А. С. Методичні вказівки до СРС з дисципліни «Українська мова» (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей (2017) [друк.]

Стадній А. С. Методичні вказівки до практичних занять з дисц. «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Тестові завдання. Частина 1 (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Радомська Л. А., Стадній А. С. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях та схемах (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю та самостійної роботи) (2018) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Аудіювання на уроках української мови як іноземної для іноземних студентів І‒ІІІ курсів (2020) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 1 (2019) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 2 (2019) [друк.]

П'яст Н. Й., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова. Країнознавство. НП для студентів-іноземців. (2013) [друк.]

Стадній А. С., Мошноріз М. М. Українська мова. Анотування та реферування (для іноземних студентів 3 курсу) (2018) [друк.]

Стадній А. С., Радомська Л. А. Основи ІТ-технологій на уроках української мови. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Стальченко О. В.

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Системи доступу. Навчальний посібник. [веб.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Засоби оргтехніки. Навчальний посібник. [веб.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Пунченко Н. О., Стальченко О. В. Телекомунікаційні системи передачі. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Степанов Д. В.

Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика» (2019) [друк.]

Степанов Д. В., Корженко Є. С., Боднар Л. А. Котельні установки промислових підприємств. Навчальний посібник, 2011. [веб.]

Степанов Д. В., Степанова Н. Д. Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Математичні методи і моделі» для студ.спец. 144 - «Теплоенергетика» (2017) [друк.]

Степанов Д. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Холодильна техніка та технологія», напрям підготовки «Теплоенергетика» (2017) [друк.]

Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання студентами самост. роботи з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств» для студентів спеціальності «Теплоенергетики» (2017) [друк.]

Степанов Д. В. Методичні вказівки до СРС з дисц. «Вступ до фаху», спеціальність «Теплоенергетика» (2017) [друк.]

Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання студентами самостійної роботи з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 6.050601 (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Співак О. Ю., Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності 144 – Теплоенергетика (2018) [друк.]

Степанов Д. В., Степанова Н. Д. Математичні методи і моделі теплоенергетичного обладнання : навчальний посібник. (2017) [друк.]

Степанова І. С.

Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Короткий курс граматики сучасної англійської мови для студентів усіх спеціальностей. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Зубенко О. В., Степанова І. С. Методичні вказівки для підготовки виступу студента на конференції та підготовки презентації (2017) [друк.]

Медведєва С. О., Вяхк І. А., Степанова І. С. Завдання з англійської мови для формування соціокультурної та комунікативної компетентності. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Степанова І. С., Варчук Л. В. Методичні вказівки «Перевірка знань німецької мови студентами 1 курсів усіх спеціальностей. Нульовий контроль» (2018) [друк.]

Габрійчук Л. Е., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів І - ІІ курсів радіотехнічних спеціальностей (2017) [друк.]

Зубенко О. В., Степанова І. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» (2016) [друк.]

Степанова І. С., Яковець О. Р., Ярмоленко О. М. Німецька мова. Посібник-порадник для студ. ВНЗ (2016) [друк.]

Столяренко О. В., Степанова І. С. Англійська мова для студ. інженерно-будівельних спеціальностей. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Яковець О. Р., Ярмоленко О. М., Степанова І. С. Sprecht Deutsch besser! Texte und Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. (2017) [друк.]

Габрійчук Л. Є., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів 1 - 2 курсів радіотехнічних спеціальностей. Методичні вказівки. [веб.]

Степанова Н. Д.

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Газодинаміка в прикладах. Навчальний посібник. [веб.]

Степанов Д. В., Степанова Н. Д. Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Математичні методи і моделі» для студ.спец. 144 - «Теплоенергетика» (2017) [друк.]

Степанова Н. Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика» (2018) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Гідрогазодинаміка» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика» (2018) [друк.]

Степанов Д. В., Степанова Н. Д. Математичні методи і моделі теплоенергетичного обладнання : навчальний посібник. (2017) [друк.]

Степанова Н. Д., Юзюк А. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» (2016) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ. (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності – «Теплоенергетика» (2018) [друк.]

Чепурний М. М., Степанова Н. Д. Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств. (2017) [друк.]

Стець О. С.

Онищук О. В., Городецька О. С., Стець О. С. Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку. Лабораторний практикум, (2016) [друк.]

Столяренко О. В.

Магас Л. М., Столяренко О. В. Методичні вказівки до вивчення фахової термінології з метрології (2016) [друк.]

Столяренко О. В., Степанова І. С. Англійська мова для студ. інженерно-будівельних спеціальностей. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Кичак В. М., Стронський В. В., Бєлов В. С. Електрорадіовимірювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кичак В. М., Стронський В. В. Технічна електроніка. Курсове проектування. (2016) [друк.]

Сухоруков С. І.

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів (2019) [друк.]

Сивак І. О., Сухоруков С. І. Нові матеріали та композити. Навчальний посібник. [веб.]

Бурєнніков Ю. А., Сивак І. О., Сухоруков С. І. Нові матеріали та композити. (2013) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Ч. 2. Навчальний практикум (2015) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І., Савуляк В. В. Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв, самостійна та індивідуальна робота. (2013) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення. Курсове проектування. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І. Технологічна оснастка (2018) [друк.]

Булига Ю. В., Сухоруков С. І. Комп’ютерна графіка в технологічному проектуванні та Комп’ютерна графіка в машинобудуванні. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Сухоцька І. В.

Крилик Л. В., Селецька О. О., Сухоцька І. В. Засоби відображення інформації. Частина 1 (2018) [друк.]