Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 С 

Сабадош Ю. Г.

Петрук В. А., Гречановська О. В., Сабадош Ю. Г. Інноваційні технології навчання у процесі розвитку самоосвітньої компетентності студентів технічних ЗВО (2022) [електрон.]

Савицька Л. А.

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Прикладне програмування у комп’ютерних мережах. Видання друге, доповнене і перероблене (2023) [електрон.]

Савицька Л. А., Городецька О. С., Колесник І. С., Добровольська Н. В. Методологія та організація наукових досліджень (2023) [електрон.]

Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Програмування» для студентів спеціальності 123 Комп’ютерні науки (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Прикладне програмування" для студентів спеціальності 123 - "Комп’ютерна інженерія" (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання (2022) [електрон.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» заочної форми навчання (2018) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування» для студентів другої вищої освіти спеціальностей 123 – «Комп’ютерна інженерія» та 125 – «Інформаційна безпека» (2017) [друк.]

Снігур А. В., Тарасова О. М., Савицька Л. А. Машинопис. (2017) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Прикладне програмування у комп’ютерних мережах. (2016) [друк.]

Савицький А. Ю.

Семенов А. О., Коваль К. Ю., Савицький А. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електродинаміка та поширення радіохвиль» студентами напряму підготовки «Радіотехніка» (2017) [друк.]

Гаврілов Д. В., Звягін О. С., Осадчук О. В., Савицький А. Ю. Основи ком’пютерного проектування та моделювання РЕА. Частина 2. (2017) [друк.]

Осадчук О. В., Гаврілов Д. В., Савицький А. Ю., Звягін О. С. Проектування пристроїв генерування та формування сигналів. (2017) [друк.]

Савуляк В. В.

Писаренко В. Г., Савуляк В. В., Боковий Є. Ф., Завадюк С. В. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку. (2019) [друк.]

Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Сердюк О. В. Методичні вказівки до індивідуальних, контрольних та самостійних робіт студентів з дисципліни «Проектування механоскладальних цехів» (2018) [друк.]

Савуляк В. В., Семічаснова Н. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для студентів спеціальностей 131 – Прикладна механіка та 133 – «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання (2018) [електрон.]

Савуляк В. В., Семічаснова Н. С. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування (2018) [друк.]

Сивак І. О., Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сердюк О. В. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» (2018) [друк.]

Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Репінський С. В., Сердюк О. В. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні. (2016) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І., Савуляк В. В. Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв, самостійна та індивідуальна робота. (2013) [друк.]

Козлов Л. Г., Петров О. В., Муляр Ю. І., Савуляк В. В., Пурдик В. П. «Технології машинобудування», Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. (2013) [друк.]

Савуляк В. В. Управління якістю продукції. Навчальний практикум. (2012) [друк.]

Савуляк В. В. Управління якістю продукції. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сухоруков С. І., Лозінський Д. О., Петров О. В. Методичні вказівки для виконання контрольних та курсових робіт з дисципліни САПР ТП (2010) [друк.]

Савуляк В. В. Управління якістю продукції. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник. [веб.]

Савуляк В. І.

Шиліна О. П., Савуляк В. І. Розробка і моделювання матеріалів та покриттів на основі інтелектуальних технологічних систем (2024) [електрон.]

Поліщук Л. К., Савуляк В. І., Шиліна О. П. Педагогічна практика. Організація та проходження практики здобувачами ступеня доктора філософії за спеціальностями «Матеріалознавство» та «Галузеве машинобудування» (2021) [друк.]

Савуляк В. І. Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів (2021) [друк.]

Шиліна О. П., Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Янченко О. Б. Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи (2020) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П., Шенфельд В. Й. Матеріалознавство. Організація самостійної та практичної роботи (2019) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців. Галузь знань 05050 - «Машинобудування та матеріалообробка», напрям підготовки 6.050504 - «Зварювання». [веб.]

Савуляк В. І., Щиліна О. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами напряму підготовки «Зварювання». [веб.]

Савуляк В. І. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів» для студентів спеціальності 132 – «Матеріалознавство» (2018) [друк.]

Савуляк В. І., Бакалець Д. В., Поступайло О. В. Діагностика матеріалів, конструкцій та якості покриттів (2018) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Переддипломна практика. Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців. Галузь знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 132 – «Матеріалознавство». (2017) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності 132 – «Матеріалознавство» (2017) [друк.]

Гайдамак О. Л., Савуляк В. І., Шиліна О. П. Проектування комплексів обладнання для напилювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Дусанюк Ж. П. Проектування технологічних процесів відновлення поверхонь. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Магістерська кваліфікаційна робота. Загальні вимоги та рекомендації до її виконання. (2016) [друк.]

Савуляк В. І., Заболотний С. А. Зварювання. Вступ до фаху. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Савуляк В. І., Щиліна О. П. Переддипломна практика. Мeтодичні вказівки. [веб.]

Савуляк В. І., Заболотний С. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інформатика та обчислювальна техніка". (2015) [друк.]

Савуляк В. І., Марченко Ю. С. Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Савчук Т. О.

Савчук Т. О., Ольшанська О. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація баз даних і знань» для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 - «Комп'ютерні науки» (2022) [електрон.]

Романюк О. Н., Савчук Т. О. Організація баз даних і знань Навчальний посібник. [веб.]

Савчук Т. О., Ваховська Л. М. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Навчальний посібник. [веб.]

Савчук Т. О., Ольшанська О. В. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни «Організація баз даних та знань» для студентів денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Савчук Т. О., Ольшанська О. В. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни «Технології комп’ютерного проектування» для студентів денної та заочної форм навчання (2020) [друк.]

Савчук Т. О., Ольшанська О. В. Технологія комп’ютерного проектування (2018) [друк.]

Савчук Т. О., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання (2017) [друк.]

Савчук Т. О. Організація баз даних та знань. Ч. 2. (2016) [друк.]

Юхимчук С. В., Савчук Т. О., Хазін М. Б., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Математичні методи наукових досліджень” для студентів напряму підготовки „Комп’ютерні науки” спеціальності „Інтелектуальні системи прийняття рішень” (2011) [друк.]

Савчук Т. О. Організація баз даних і знань (2009) [друк.]

Сайчук В. М.

Слободяник А. Д., Тужанський С. Є., Сайчук В. М. Фізика. Теорія коливань та хвиль (2021) [друк.]

Сакевич В. Ф.

Сакевич В. Ф., Поліщук О. В. Цивільна оборона. Теоретичні основи. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Салієва О. В.

Шиян А. А., Салієва О. В. Методичні вказівки виконання курсової роботи з дисципліни «Системний аналіз і технології підтримки прийняття рішень» для магістрів спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» освітньої програми «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» (2023) [електрон.]

Салієва О. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Політика,стратегія та менеджмент кібербезпеки» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» (ОП «Кібербезпека інформаційних технологій та систем») (2023) [електрон.]

Яремчук Ю. Є., Салієва О. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи криптографічного захисту інформації» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» (освітні програми «Управління інформаційною безпекою» та «Кібербезпека інформаційних технологій та систем»). (2023) [електрон.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою» (2018) [веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» для студентів зі спеціальності «Кібербезпека» (2018) [веб.]

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Салієва О. В., Дьогтєва І. О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи передавання інформації» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою» (2018) [веб.]

Сапсай Т. Г.

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Сапсай Т. Г., Тарасенко В. П. Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Сафранов Т. А.

Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б., Сафранов Т. А., Горова А. І., Прилипко В. А., Адаменко О. М., Полєтаєва Л. М., Картавцев О. М. Моніторинг довкілля. Підручник (2010) [друк.]

Сачанюк-Кавецька Н. В.

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Окремі розділи спецкурсу вищої математики. Частина 2: (2023) [електрон.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Окремі розділи спецкурсу вищої математики. Частина 1 (2023) [електрон.]

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 2 (2023) [електрон.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Елементи теорії векторного поля. Основні поняття, формули та алгоритми для самостійної роботи студентів (2022) [електрон.]

Абрамчук І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Педорченко Л. І. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. [веб.]

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 1 (2019) [друк.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Елементи теорії поля. Основні поняття, формули та алгоритми для самостійної роботи студентів (2019) [друк.]

Краєвський В. О, Сачанюк-Кавецька Н. В. Спецкурс математичного аналізу. Диференціальні рівняння з частинними похідними та їх аналіз в системі Maple. Частина 1. (2017) [друк.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Краєвський В. О., Ковальчук М. Б., Черноволик Г. О. Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Функції багатьох змінних, кратні інтеграли : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 1 : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 2 : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Ч.2. (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Частина 1. (2017) [друк.]

Петрук В. А., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика з комп'ютерною підтримкою. Рівняння математичної фізики. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Клочко В. І., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В., Дубова Н. Б. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Ч. 2. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Абрамчук І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Педорченко Л. І. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної (2011) [друк.]

Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Економетрія. Частина 1. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Економетрія. Частина 2. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Свентух А. О.

Дворніков М. Є., Свентух А. О.,Мороз О. В., Несен Л. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент» (2009) [друк.]

Свиридов М. П.

Свиридов М. П., Гунько І. О., Півнюк Ю. Ю., Собчук Н. В. Перехідні процеси (2019) [друк.]

Свиридов М. П., Тептя В. В. Перехідні процеси. Розрахунок статичної і динамічної стійкості електричної мережі. (2017) [друк.]

Севастьянов В. М.

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Севастьянов В. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Обчислювальні методи» для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2022) [електрон.]

Бісікало О. В., Богач І. В., Севастьянов В. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерна лінгвістика» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2022) [електрон.]

Севастьянов В. М., Маньковська В. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стандартизація продукції та послуг» для студентів всіх спеціальностей галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» (2018) [електрон.]

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Ігнатенко О. Г. Умовні графічні позначення елементної бази електронної техніки. (2016) [друк.]

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Дудатьєв І. А. Мікропроцесори в ІВТ. Лабораторний практикум в середовищі WinPLC7 з використанням ПЛК VIPA. (2013) [друк.]

Кучерук В. Ю., Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Цирульник С. М., Севастьянов В. М. Основи мікропроцесорної техніки: лабораторний практикум (2011) [друк.]

Северин Л. І.

Мізерний В. М., Северин Л. І., Тарасова О. М. Технологія пошуку роботи. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технологій. Ч.1 Захист атмосфери Навчальний посібник. [веб.]

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технології. Ч. 1. Захист атмосфери. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Северілов В. А.

Боровська Т. М., Северілов В. А., Северілов П. В.,Васюра А. С., Юхимчук М. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ. (2017) [друк.]

Боровська Т. М., Северілов В. А., Бадьора С. П., Колесник І. С. Моделювання та оптимізація у менеджменті. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Боровська Т. М., Северілов В. А., Бадьора С. П., Колесник І. С. Моделювання задач управління інвестиціями. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Боровська Т. М., Васюра А. С., Северілов В. А. Моделювання та оптимізація систем автоматичного управління. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Северілов П. В.

Боровська Т. М., Северілов В. А., Северілов П. В.,Васюра А. С., Юхимчук М. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ. (2017) [друк.]

Севостьянов І. В.

Севостьянов І. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ до фаху» (2017) [друк.]

Севостьянов І. В. Вступ до фаху. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д,, Севостьянов І. В. Історія інженерної діяльності. Підручник (2015) [друк.]

Севостьянов І. В. Теорія технічних систем. Підручник. (2014) [друк.]

Севостьянов С. М.

Кашканов В. А., Севостьянов С. М. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Організація автомобільних перевезень» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Севостьянов С. М. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1. [веб.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Севостьянов С. М. Методичні вказівки до організації виконання бакалаврської дипломної роботи. [веб.]

Кужель В. П., Севостьянов С. М. Екологія та ресурсозбереження на автомобільному транспорті. (2013) [друк.]

Анісімов В. Ф., Поляков А. П., Севостьянов С. М. Автомобільні двигуни. Курсове проектування. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Анісімов В. Ф. Дмитрiєва А. В., Севостьянов С. М. Тепловий та динамічний розрахунок автомобільних двигунів. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Селецька О. О.

Мартинюк В. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізика напівпровідників» для студентів спеціальності 171 «Електроніка» (2019) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Сухоцька І. В. Засоби відображення інформації. Частина 1 (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Конструювання і технологія приладів електронної техніки (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Електроніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисц. «Надійність та стандартизація приладів мікро- і наноелектроніки» для студ. напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Матеріали електронної техніки. (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Монтаж радіоелектронних приладів. Спеціальна технологія. (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Надійність та стандартизація приладів мікро- та наноелектроніки. (2016) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Надійність та стандартизація приладів в мікро- та аноелектроніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки. Матеріали електронної техніки. (2015) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Матеріали електронної техніки. Самостійна робота. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Сердюк О. В.

Дерібо О. В., Лозінський Д. О., Сердюк О. В. Технології для верстатів з числовим програмним керуванням (2023) [електрон.]

Семенов А. О.

Божко А. П., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи теорії кіл. Лабораторний практикум. [веб.]

Семенов А. О., Коваль К. Ю., Савицький А. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електродинаміка та поширення радіохвиль» студентами напряму підготовки «Радіотехніка» (2017) [друк.]

Воловик Ю. М., Гаврілов Д. В., Семенов А. О., Шутило М. А., Червак О. П. Сигнали та процеси в радіотехніці. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Семенова О. О., Семенов А. О., Бєлов В. С. Системи рухомого зв'язку. (2017) [друк.]

Крушевський Ю. В., Шутило М. А., Семенов А. О., Коваль К. О. Настроювання, регулювання та обслуговування РЕА. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Крушевський Ю. В., Семенов А. О., Коваль К. О. Пристрої надвисоких частот та антени. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Кичак В. М., Рудик В. Д., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка. (2013) [друк.]

Крушевський Ю. В., Семенов А. О. Методичні вказівки. Технічна електродинаміка. (2012) [друк.]

Семенова О. О., Семенов А. О., Войцеховська О. О. Методичні вказівки. Системи документального електрозв'язку. (2012) [друк.]

Божко А. П., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи теорії кіл (2011) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В., Семенов А. О. Лабораторний практикум з інформатики. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Воловик Ю. М., Семенов А. О., Коваль К. О., Семенова О. О. Сигнали та процеси у радіотехніці. Методика та правила виконання курсової роботи. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Кичак В. М., Семенова О. О., Семенов А. О. Системи документального електрозв'язку. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Семенова О. О.

Божко А. П., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи теорії кіл. Лабораторний практикум. [веб.]

Семенова О. О., Бєлов В. С., Войцеховська О. О. Методичні вказівки до виконання лабор. робіт з курсу «Системи мобільного зв’язку» для студ. напряму підг. 6.050903 ― «Телекомунікації» спеціальностей «Телекомунікаційні системи і мережі», «Технології та засоби телекомунікацій» (2017) [друк.]

Семенова О. О., Бєлов В. С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Системи рухомого зв’язку» для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.05090102 – «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» (2017) [друк.]

Семенова О. О., Семенов А. О., Бєлов В. С. Системи рухомого зв'язку. (2017) [друк.]

Кичак В. М., Рудик В. Д., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка. (2013) [друк.]

Семенова О. О., Семенов А. О., Войцеховська О. О. Методичні вказівки. Системи документального електрозв'язку. (2012) [друк.]

Божко А. П., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи теорії кіл (2011) [друк.]

Кичак В. М., Семенова О. О., Семенов А. О. Системи документального електрозв'язку. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Воловик Ю. М., Семенов А. О., Коваль К. О., Семенова О. О. Сигнали та процеси у радіотехніці. Методика та правила виконання курсової роботи. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Семеренко В. П.

Семеренко В. П. Технології паралельних обчислень (2018) [друк.]

Семеренко В. П. Системне об'єктно-орієнтоване програмування С++. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Семеренко В. П. Візуальне програмування. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Сенченко В. О.

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-автомобілістів (2018) [друк.]

Шестопал О. В., Слободянюк А. А., Сенченко В. О. Англійська мова для інженерів-механіків. (2017) [друк.]

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А., Насонова Н. А. Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська) для підготовки студ. старших курсів до вступу в магістратуру (2016) [друк.]

Сердюк А. В.

Бондаренко Є. А., Сердюк А. В. Безпека життєдіяльності. (2013) [друк.]

Сивак І. О.

Сивак І. О., Сухоруков С. І. Нові матеріали та композити. Навчальний посібник. [веб.]

Сивак І. О., Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сердюк О. В. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» (2018) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Сивак І. О., Сухоруков С. І. Нові матеріали та композити. (2013) [друк.]

Сідлецька Т. І.

Сідлецька Т. І. Тестові завдання з дисципліни «Історія та культура України» для студентів усіх спеціальностей. Методичні вказівки (2023) [електрон.]

Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська та зарубіжна культура» для студентів заочної форми навчання (2022) [друк.]

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до теми «Національно-культурне відродження України ХІХ ст.» з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей (2020) [друк.]

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до написання творчих робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей (2019) [друк.]

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання (2018) [друк.]

Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання (2018) [друк.]

Буяльська Т. Б., Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Частина 1. Навчальний посібник. [веб.]

Сідлецька Т. І. Історія української культури Навчальний посібник. [веб.]

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисц. «Історія української культури» для студ. усіх спец. (2017) [друк.]

Сідлецька Т. І. Історія української культури. Ч. 1. (2016) [друк.]

Сідлецька Т. І. Історія української культури. Ч. 2. (2016) [друк.]

Буяльська Т. Б., Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Ч. 1. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України. Ч. І. Навч. посібник. (2011) [друк.]

Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України. Ч. II. Навч. посібник. (2011) [друк.]

Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Сікорська О. В.

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ (2018) [друк.]

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Сілагін О. В.

Яровий А. А., Сілагін О. В., Богач І. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 122 - «Комп’ютерні науки»(2023) [електрон.]

Сілагін О. В., Войцеховська О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Сілагін О. В. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Технології створення програмних продуктів» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Сілагін О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Сілагін О. В., Войцеховська О. О. Методичні вказівки до виконання ЛР з дис. «Технології створення програмних продуктів» для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Сінюгін В. В.

Уклад. Яремчук Ю. Є., Дьогтєва І. О., Сінюгін В. В., Катаєв В. С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Діджиталізація інформації» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека» (2021) [електрон.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник (2018) [веб.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації (2018) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Сінюгін В. В., Гижко М. Ю., Дьогтєва І. О. Основи комп’ютерної техніки. (2017) [друк.]

Сіянов О. І.

Сіянов О. І. Теоретичні та практичні завдання для розрахунку будівельних конструкцій. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Будівельні конструкції» для студентів напряму підготовки «Промислове та цивільне будівництво» (2016) [друк.]

Сіянов О. І. Металеві конструкції. Ч. 1. Навчальний посібни (2015) [друк.]

Сіянов О. І. Металеві конструкції. Ч. 1. Конспект лекцій. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Сіянов О. І. Побудова просторової стержневої системи за допомогою “AutoCAD”. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання. (2011) [друк.]

Сіянов О. І. Металеві конструкції. Розрахунок поперечної рами одноповерхової виробничої будівлі за допомогою програмного комплексу “ЛИРА”. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Сіянов О. І. Побудова плоского та просторового зображення будівельного об’єкта за допомогою “ArchiCAD”. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання (2011) [друк.]

Сіянов О. І. Моделювання і розрахунок стержневих та суцільних систем за допомогою програмного комплексу “ЛИРА”. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Металеві конструкції» для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання (2011) [друк.]

Скидан Ю. А.

Бевз О. М., Папінов В. М., Скидан Ю. А. Проектування програмних засобів систем управління. Частина 1. Основи об`єктно-орієнтованого проектування (2011) [друк.]

Бевз О. М., Папінов В. М., Скидан Ю. А. Проектування програмних засобів систем управління. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Скорюкова Я. Г.

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Дослідження багатогранника» (2024) [електрон.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Збірник задач з нарисної геометрії (2022) [електрон.]

Шевченко А. В., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В., Корчевський Б. Б. Основи інженерної графіки для іноземних здобувачів вищої освіти (2022) [електрон.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Ізометрична проекція» (2022) [електрон.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Методичні вказівки до виконання графічних завдань з технічного креслення для студентів галузей знань 12 – Інформаційні технології, 14 – Електрична інженерія, 15 – Автоматизація та приладобудування, 16 – Хімічна та біоінженерія, 17 – Електроніка та телекомунікації, 18 – Виробництво та технології (2021) [друк.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В., Гречанюк М. С. Комп’ютерна графіка (2020) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика» Частина 1 (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів першого курсу спеціальності 144 – «Теплоенергетика» заочної форми навчання (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для підготовки бакалаврів (на базі ОКР – «молодший спеціаліст») немашинобудівних спеціальностей (2018) [друк.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Частина ІІ (2018) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Корчевський Б. Б. Методичні вказівки до СРС над розрахунково-графічними роботами з дисц. «Інженерна та комп'ютерна графіка» (2017) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Ч.ІІ Виконання та оформлення технічних зображень. Дистанційний практикум. (2017) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г. Інженерна графіка. Робочий зошит для самостійного розв'язування задач. Частина 1. Ортогональні проекції елементарних геометричних фігур та їх перетворення. (2017) [друк.]

Скорюкова Я. Г. Інженерна графіка. Ч. 1. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Mельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Дистанційний практикум. Частина 1. Прямокутні зображення тривимірних об’єктів. Практикум (2010) [друк.]

Слабкий А. В.

Слабкий А. В., Шиліна О. П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи виробництва інструменту» для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (2023) [електрон.]

Обертюх Р. Р., Слабкий А. В. Теоретичні основи теплотехніки. Навчальний посібник (2020) [електрон.]

Обертюх Р. Р., Слабкий А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Математичне моделювання та оптимізація процесів в рухомих з’єднаннях машин» для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» для всіх форм навчання (2018) [електрон.]

Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Підйомно-транспортні машини та механізми (2018) [друк.]

Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Деталі машин. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р., Слабкий А. В. Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Слободян І. В.

Кичак В. М., Слободян І. В., Кичак В. В. Компонентна база телекомунікаційних і радіотехнічних систем (2022) [електрон.]

Слободян Н. М.

Пономарчук І. А.,Слободян Н. М. Газопостачання (2023) [електрон.]

Слободян Н. М., Пономарчук І. А. Вантажопідйомні машини (2020) [друк.]

Слободян Н. М., Пономарчук І. А. Системи транспортування газу для комунальних та промислових підприємств (2020) [друк.]

Слободян Н. М., Панкевич О. Д., Ободянська О. І. Організація та технологія проектування систем теплогазопостачання та вентиляції. (2017) [друк.]

Слободян Н. М., Волошин О. Б. Будівельна техніка. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Пономарчук І. А. Слободян Н. М. Газоподібне паливо теплогенеруючих установок. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Ратушняк Г. С., Коц І. В. Слободян Н. М., Колісник О. П. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція” та до підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою всіх форм навчання (2009) [друк.]

Слободяник А. Д.

Слободяник А. Д., Тужанський С. Є., Сайчук В. М. Фізика. Теорія коливань та хвиль (2021) [друк.]

Слободяник А. Д., Мельник М. Д. Фізика. Аудиторна, самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Слободянюк А. А.

Рудницька Т. Г., Слободянюк А. А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи «English for Automotive Engineering Students. Part II» для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології» (2024) [електрон.]

Магас Л. М., Столяренко О. В., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г. Лексико-граматичний практикум з підготовки до ЄВІ з англійської мови до частини «Використання мови» (2023) [електрон.]

Столяренко О. В., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г., Магас Л. М. Англійська мова для студентів-екологів. Частина 2 (2023) [електрон.]

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Слободянюк А. А. Практикум для самостійної роботи з англійської мови для студентів спеціальностей 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» (2021) [друк.]

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина 1. Особистісна сфера спілкування (2020) [друк.]

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк. А. А. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина І. Суспільна сфера спілкування (2020) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г. Термінознавство: радіотехніка і телекомунікації. Частина 2 (2018) [друк.]

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-автомобілістів (2018) [друк.]

Шестопал О. В., Слободянюк А. А., Сенченко В. О. Англійська мова для інженерів-механіків. (2017) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Марченко О. Е., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-екологів. Ч. 1. (2016) [друк.]

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А., Насонова Н. А. Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська) для підготовки студ. старших курсів до вступу в магістратуру (2016) [друк.]

Слободянюк А. В.

Слободянюк А. В., Андрущенко Н. О. Психологія управління та конфліктологія Навчальний посібник (2010) [веб.]

Слободянюк А. В., Андрущенко Н. О. Психологія управління та конфліктологія. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Слободянюк О. В.

Буда А. Г., Слободянюк О. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей денної форми навчання. Частина 2. (2022) [електрон.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Збірник задач з нарисної геометрії (2022) [електрон.]

Шевченко А. В., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В., Корчевський Б. Б. Основи інженерної графіки для іноземних здобувачів вищої освіти (2022) [електрон.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Ізометрична проекція» (2022) [електрон.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Методичні вказівки до виконання графічних завдань з технічного креслення для студентів галузей знань 12 – Інформаційні технології, 14 – Електрична інженерія, 15 – Автоматизація та приладобудування, 16 – Хімічна та біоінженерія, 17 – Електроніка та телекомунікації, 18 – Виробництво та технології (2021) [друк.]

Буда А. Г., Слободянюк О. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії та інженерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей денної форми навчання. Частина 1 (2020) [друк.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В., Гречанюк М. С. Комп’ютерна графіка (2020) [друк.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Частина ІІ (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика» Частина 1 (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів першого курсу спеціальності 144 – «Теплоенергетика» заочної форми навчання (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для підготовки бакалаврів (на базі ОКР – «молодший спеціаліст») немашинобудівних спеціальностей (2018) [друк.]

Лежнюк П. Д., Собчук Н. В., Слободянюк О. В. Локальні електроенергетичні системи. (2017) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Ч.ІІ. Виконання та оформлення технічних зображень. Дистанційний практикум. (2017) [друк.]

Mельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Дистанційний практикум. Частина 1. Прямокутні зображення тривимірних об’єктів. Практикум (2010) [друк.]

Кормановський С. І., Козачко О. М., Слободянюк О. В. Комп'ютерна графіка та моделювання. Графічні зображення схем. Практикум (2010) [друк.]

Сметанюк О. А.

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 051 «Економіка». Освітня програма – «Економіка» (2023) [електрон.]

Карачина Н. П., Вітюк А. В., Несен Л. М., Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. (2022) [електрон.]

Карачина Н. П., Мороз О. В., Сметанюк О. А., Штовба О. В. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання (2022) [електрон.]

Сметанюк О. А., Карачина Н. П., Штовба О. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність, аналіз, облік та аудит зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2020) [друк.]

Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання (2020) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент та управління персоналом» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання (2019) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання (2019) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій зовнішньоекономічної діяльності". [веб.]

Карачина Н. П., Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (зовнішньоекономічна діяльність)» (2017) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студ. з дисц. «Економічний аналіз» напряму підготовки 073 -»Менеджмент» (2017) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до СРС з дисц. «Менеджменту»для студентів напряму 073 «Менеджмент» (2017) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент організацій зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (зовнішньоекономічна діяльність)» (2017) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання (2016) [друк.]

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 051 «Економіка». Освітня програма – «Економіка» (2023) [електрон.]

Смирнов Є. В.

Цимбал С. В., Смирнов Є. В., Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (2024) [електрон.]

Огневий В. О., Смирнов Є. В., Кужель В. П., Борисюк Д. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Вантажознавство» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» (2023) [електрон.]

Борисюк Д. В., Смирнов Є. В. Дослідження операцій в транспортних системах. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Частина 1 (2023) [електрон.]

Крещенецький В. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» (2021) [електрон.]

Крещенецький В. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» (2021) [електрон.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Смирнов Є. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1. [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту. Навчальний посібник. [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Смирнов Є. В., Зелінський В. Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту Лабораторний практикум. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування станцій технічного обслуговування автомобілів». [веб.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних підприємств». [веб.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О., Зелінський В. Й. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів бакалаврату cпеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей : (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Лабораторнийпрактикум (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Проектування підвіски автомобіля. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Технічна експлуатація автомобілів. Ч.1 (2016) [друк.]

Борисюк Д. В., Смирнов Є. В. Дослідження операцій в транспортних системах. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Частина 1 (2023) [електрон.]

Біліченко В. В., Крещенецький, Смирнов Є. В., Зелінський В. Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту (2011) [друк.]

Смирнов С. В.

Смирнов С. В., Огневий В. О., Борисюк Д. В. Автомобілі. Курсове проектування (2023) [електрон.]

Смоляк В. В.

Смоляк В. В., Лемешев М. С., Березюк О. В., Ковальський В. П. Практикум з попередньої оцінки та розрахунку освітлення інженерних споруд, виробничих будівель (2020) [друк.]

Смоляк В. В., Ковальський В. П., Козинюк Н. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Архітектура будівель і споруд. Багатоповерхові каркасні будинки (2019) [друк.]

Смоляк В. В., Очеретний В. П., Ковальський В. П., Козинюк Н. В. Архітектура будівель і споруд. Курсове проектування. Навчальний посібник. [веб.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Смоляк В. В. Методичні вказівки з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» для студ. напряму підгот. «Будівництво», виконання графічної частини КП в програмі ArchiCAD 10. (2013) [друк.]

Смоляк В. В., Очеретний В. П., Ковальський В. П., Козинюк Н. В. Архітектура будівель і споруд. (спецкурс, курсове проектування, А149 основи світлофізики) (2011) [друк.]

Смольков Є. О.

Кравченко Ю. С., Смольков Є. О. Квантова електроніка: питання та задачі. Збірник задач (2010) [друк.]

Снігур А. В.

Каплун В. А., Снігур А. В., Лукічов В. В. Програмування мовою Java. Теорія і практика (2023) [електрон.]

Снігур А. В., Романюк О. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління ІТ-проєктами» для студентів галузі знань 12 Інформаційні технології (2023) [електрон.]

Крупельницький Л. В., Снігур А. В., Богомолов С. В. Архітектура комп’ютерів. Частина 1. Лабораторний практикум. (2020) [друк.]

Снігур А. В., Тарасова О. М., Савицька Л. А. Машинопис. (2017) [друк.]

Снігур А. В., Арсенюк І. Р., Колесник І. С. Основи роботи в INTERNET. (2016) [друк.]

Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Снігур А. В. Методичні вказівки. Системне адміністрування. Курсова робота для заочників. (2012) [друк.]

Біліченко Н. О., Снігур А. В., Озеранський В. С., Тарасова О. М., Колесник І. С. Робота в середовищі Windows'XX. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Азаров О. Д., Снігур А. В., Тарасова О. М. Техніка пошуку роботи.Частина 1. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Снігур О. О.,

Кондратенко Н. Р., Снігур О. О., Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Дискретна математика». (2018) [веб.]

Собчук В. С.

Собчук В. С., Собчук Н. В., Бурикін О. Б. Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах. Навчальний посібник. [веб.]

Собчук В. С., Собчук Н. В., Бурикін О. Б. Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах (2011) [друк.]

Собчук Н. В.

Свиридов М. П., Гунько І. О., Півнюк Ю. Ю., Собчук Н. В. Перехідні процеси (2019) [друк.]

Собчук В. С., Собчук Н. В., Бурикін О. Б. Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах. Навчальний посібник. [веб.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика» Частина 1 (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів першого курсу спеціальності 144 – «Теплоенергетика» заочної форми навчання (2018) [друк.]

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для підготовки бакалаврів (на базі ОКР – «молодший спеціаліст») немашинобудівних спеціальностей (2018) [друк.]

Лежнюк П. Д., Собчук Н. В., Слободянюк О. В. Локальні електроенергетичні системи. (2017) [друк.]

Собчук В. С., Собчук Н. В., Бурикін О. Б. Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах (2011) [друк.]

Головатюк М. О., Остапчук Ж. І., Собчук Н. В. Розподільні електричні мережі. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Солодар Л. В.

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Горчинська Л. В., Солодар Л. В. Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Словник (2018) [друк.]

Корженко В. Я., Присяжна О. Д., Солодар Л. В. Українська мова для іноземців. Тексти для читання (початковий етап). (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник. [веб.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Опанасюк М. М., Солодар Л. В. Методичні вказівки. Мовно-конструкторська наукова практика (для іноземних студентів 3-го курсу). (2012) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Сорока М. М.

Моргун А. С., Сорока М. М. Оцінка, прогноз, управління напружено-деформованим станом будівельних конструкцій (2020) [друк.]

Моргун А. С., Андрухов В. М., Сорока М. М., Меть І. М. Системи автоматизованого проектування в будівництві. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Моргун А. С., Сорока М. М. Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Моргун А. С., Сорока М. М. Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Софина О. Ю.

Квєтний Р. Н., Іванчук Я. В., Богач І. В., Софина О. Ю., Барабан М. В. Методи та алгоритми комп’ютерних обчислень. Теорія і практика. Підручник, (2023) [друк.]

Софина О. Ю., Кулик Я. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 126 «Інтелектуальні системи та технології» всіх форм навчання (2021) [електрон.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Навчальний посібник. [веб.]

Коцюбинський В. Ю., Софина О. Ю., Мельник Л. М. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2. (2013) [друк.]

Співак О. Ю.

Резидент Н. В., Співак О. Ю. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» (2024) [електрон.]

Співак О. Ю., Резидент Н. В. Тепломасообмін. Методи інтенсифікації (2023) [електрон.]

Співак О. Ю., Резидент Н. В. Тепломасообмін. Частина ІІ (2022) [електрон.]

Резидент Н. В., Співак О. Ю., Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 144 – «Теплоенергетика» (2022) [електрон.]

Резидент Н. В., Співак О. Ю., Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 144 - Теплоенергетика (2022) [електрон.]

Співак О. Ю., Резидент Н. В. Тепломасообмін. Частина І (2021) [друк.]

Співак О. Ю. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Сушильні процеси та установки» (2020) [електрон.]

Ткаченко С. Й., Співак О. Ю., Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності 144 – Теплоенергетика (2018) [друк.]

Співак О. Ю. Теплотехнічні вимірювання, метрологія та стандартизація. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Співак О. Ю. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи теплотехніки» для студентів заочної форми навчання спеціально-стей 274 – «Автомобільний транспорт» та 275 – «Транспортні технології» (2017) [друк.]

Співак О. Ю. Теплотехнічні вимірювання та прилади. (2016) [друк.]

Співак О. Ю. Сушильні процеси та установки. Приклади та задачі. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Співак О. Ю., Чепурний М. М. Тепломасообмін. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Ткаченко С. Й., Співак О. Ю. Сушильні процеси та установки. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Стадній А. С.

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Поздрань Ю. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна». Ділові папери (2021) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Аудіювання на уроках української мови як іноземної для іноземних студентів І‒ІІІ курсів (2020) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 1 (2019) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 2 (2019) [друк.]

Азарова Л. Є., Радомська Л. А., Стадній А. С. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях та схемах (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю та самостійної роботи) (2018) [друк.]

Стадній А. С., Мошноріз М. М. Українська мова. Анотування та реферування (для іноземних студентів 3 курсу) (2018) [друк.]

Стадній А. С. Методичні вказівки до СРС з дисципліни «Українська мова» (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей (2017) [друк.]

Стадній А. С. Методичні вказівки до практичних занять з дисц. «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Тестові завдання. Частина 1 (2017) [друк.]

Стадній А. С., Радомська Л. А. Основи ІТ-технологій на уроках української мови. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

П'яст Н. Й., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова. Країнознавство. НП для студентів-іноземців. (2013) [друк.]

Стальченко О. В.

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Системи доступу. Навчальний посібник. [веб.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Засоби оргтехніки. Навчальний посібник. [веб.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Пунченко Н. О., Стальченко О. В. Телекомунікаційні системи передачі. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Бортник Г. Г., Бортник С. Г., Стальченко О. В. Основи теорії багатоканального зв’язку (2011) [друк.]

Бортник Г. Г., Стальченко О. В. Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни „Теорія електрозв’язку” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації” заочної форми навчання (2010) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Засоби оргтехніки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Системи доступу. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В., Яблонський В. Ф. Мережі абонентського доступу. Навчальний посібник/МОН (2009) [друк.]

Бортник Г. Г., Стальченко О. В. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі” усіх форм навчання (2009) [друк.]

Сташук В. А.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Бабич М. Я., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ре д. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Степанов Д. В.

Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» (2024) [електрон.]

Степанов Д. В., Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання курсових проєктів з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» (2024) [електрон.]

Степанов Д. В., Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання курсових проєктів з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» (2024) [електрон.]

Степанова Н. Д., Степанов Д. В. Монтаж теплоенергетичного та теплотехнологічного обладнання (2022) [електрон.]

Резидент Н. В., Співак О. Ю., Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 144 – «Теплоенергетика» (2022) [електрон.]

Резидент Н. В., Співак О. Ю., Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 144 - Теплоенергетика (2022) [електрон.]

Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика» (2019) [друк.]

Ткаченко С. Й., Співак О. Ю., Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності 144 – Теплоенергетика (2018) [друк.]

Степанов Д. В., Степанова Н. Д. Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Математичні методи і моделі» для студ.спец. 144 - «Теплоенергетика» (2017) [друк.]

Степанов Д. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Холодильна техніка та технологія», напрям підготовки «Теплоенергетика» (2017) [друк.]

Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання студентами самост. роботи з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств» для студентів спеціальності «Теплоенергетики» (2017) [друк.]

Степанов Д. В. Методичні вказівки до СРС з дисц. «Вступ до фаху», спеціальність «Теплоенергетика» (2017) [друк.]

Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання студентами самостійної роботи з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 6.050601 (2017) [друк.]

Степанов Д. В., Степанова Н. Д. Математичні методи і моделі теплоенергетичного обладнання : навчальний посібник. (2017) [друк.]

Степанов Д. В., Корженко Є. С., Боднар Л. А. Котельні установки промислових підприємств. Навчальний посібник (2011) [веб.]

Ткаченко С. Й., Степанов Д. В., Пішенін В. О. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами напряму "Теплоенергетика" (2011) [друк.]

Степанов Д. В., Корженко Є. С., Боднар Л. А. Котельні установки промислових підприємств. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Степанов Д. В., Ткаченко С. Й. Теплоенергетика. Вступ до спеціальності. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Степанова Н. Д., Степанов Д. В. Теплові мережі. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанов Д. В., Пішенін В. О. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності «Теплоенергетика» (2009) [друк.]

Степанова І. С.

Варчук Л. В., Степанова І. С. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з німецької мови дл студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей (2023) [електрон.]

Варчук Л. В., Степанова І. С., Дерун В. Г. Навчальний посібник з граматики німецької мови для студентів 1-2 курсів усіх спеціальностей (2022) [електрон.]

Ібрагімова Л. В., Степанова І. С., Гадайчук Н. М. Методичні вказівки для аудиторної та самостійної підготовки до іспитів рівня B1/В2 (2022) [електрон.]

Степанова І. С., Варчук Л. В. Методичні вказівки «Перевірка знань німецької мови студентами 1 курсів усіх спеціальностей. Нульовий контроль» (2018) [друк.]

Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Короткий курс граматики сучасної англійської мови для студентів усіх спеціальностей. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Зубенко О. В., Степанова І. С. Методичні вказівки для підготовки виступу студента на конференції та підготовки презентації (2017) [друк.]

Медведєва С. О., Вяхк І. А., Степанова І. С. Завдання з англійської мови для формування соціокультурної та комунікативної компетентності. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Яковець О. Р., Ярмоленко О. М., Степанова І. С. Sprecht Deutsch besser! Texte und Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. (2017) [друк.]

Габрійчук Л. Е., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів І - ІІ курсів радіотехнічних спеціальностей (2017) [друк.]

Зубенко О. В., Степанова І. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» (2016) [друк.]

Степанова І. С., Яковець О. Р., Ярмоленко О. М. Німецька мова. Посібник-порадник для студ. ВНЗ (2016) [друк.]

Столяренко О. В., Степанова І. С. Англійська мова для студ. інженерно-будівельних спеціальностей. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Вяхк І. А., Медведєва С. О., Степанова І. С. Методичні вказівки. Формування комунікативної компетенції (завдання з англійської мови). (2012) [друк.]

Вяхк І. А., Степанова І. С. Німецька мова за професійним спрямуванням. Deutsch in der Сomputerumwelt. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Кирилов О. А., Степанова І. С., Яковець О. Р. Англо-український словник будівельних термінів : словник (2011) [друк.]

Степанова І. С., Плиненко В. О., Науменко В. В., Багнюк Л. М., Габрійчук Л. Е., Никипорець С. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Іноземна мова за професіональним спрямуванням" для студентів всіх напрямів підготовки всіх спеціальностей. (2011) [друк.]

Габрійчук Л. Є., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів 1 - 2 курсів радіотехнічних спеціальностей. Методичні вказівки. [веб.]

Степанова Н. Д.

Степанова Н. Д. Методичні вказівки до виконання курсових проєктів з дисципліни «Проектування і монтаж теплоенергетичних систем» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» (2024) [електрон.]

Степанова Н. Д., Степанов Д. В. Монтаж теплоенергетичного та теплотехнологічного обладнання (2022) [електрон.]

Степанова Н. Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика» (2018) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Гідрогазодинаміка» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика» (2018) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності – «Теплоенергетика» (2018) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Газодинаміка в прикладах. Навчальний посібник. [веб.]

Степанов Д. В., Степанова Н. Д. Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Математичні методи і моделі» для студ.спец. 144 - «Теплоенергетика» (2017) [друк.]

Степанов Д. В., Степанова Н. Д. Математичні методи і моделі теплоенергетичного обладнання : навчальний посібник. (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ. (2017) [друк.]

Чепурний М. М., Степанова Н. Д. Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств. (2017) [друк.]

Степанова Н. Д., Юзюк А. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» (2016) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Гідрогазодинаміка (приклади і задачі). Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Степанова Н. Д., Степанов Д. В. Теплові мережі. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Стець О. С.

Онищук О. В., Городецька О. С., Стець О. С. Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку. Лабораторний практикум, (2016) [друк.]

Столяренко О. В.

Магас Л. М., Столяренко О. В., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г. Лексико-граматичний практикум з підготовки до ЄВІ з англійської мови до частини «Використання мови» (2023) [електрон.]

Столяренко О. В., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г., Магас Л. М. Англійська мова для студентів-екологів. Частина 2 (2023) [електрон.]

Магас Л. М., Столяренко О. В. Методичні вказівки до вивчення фахової термінології з метрології (2016) [друк.]

Столяренко О. В., Степанова І. С. Англійська мова для студ. інженерно-будівельних спеціальностей. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Стронський В. В.

Кичак В. М., Стронський В. В., Бєлов В. С. Електрорадіовимірювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кичак В. М., Стронський В. В. Технічна електроніка. Курсове проектування. (2016) [друк.]

Суприган О. І.

Суприган О. І. Методичні вказівки лабораторного практикуму з дисципліни «Технології захисту інформації» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Суприган О. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів та систем» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Суприган О. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Суприган О. І. Математичні основи логічного програмування. (2013) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Суприган О. І. Функціональне та логічне програмування. Частина 1. Логічне програмування мовою Пролог : лабораторний практикум (2011) [друк.]

Суприган О. І. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи та лабораторного практикуму з дисципліни «Захист інформації в комп’ютерах, системах та мережах» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Комп’ютерні науки»/ (2011) [друк.]

Суприган О. І. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з дисципліни «Моделювання складних систем» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Комп’ютерні науки» (2010) [друк.]

Захарченко С. М., Суприган О. І. Основи системного адміністрування комп'ютерних мереж на базі ОС Windows. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Суприган О. І. Основи проектування корпоративних комп'ютерних мереж. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Сухоруков С. І.

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 2. Самостійна та індивідуальна робота студентів (2021) [друк.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф., Сухоруков С. І., Молодецька Т. І. Механіка матеріалів та конструкцій. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів (2021) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів (2019) [друк.]

Сивак І. О., Сухоруков С. І. Нові матеріали та композити. Навчальний посібник. [веб.]

Петров О. В., Сухоруков С. І. Технологічна оснастка (2018) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Ч. 2. Навчальний практикум (2015) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення. Курсове проектування. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Сивак І. О., Сухоруков С. І. Нові матеріали та композити. (2013) [друк.]

Булига Ю. В., Сухоруков С. І. Комп’ютерна графіка в технологічному проектуванні та Комп’ютерна графіка в машинобудуванні. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І., Савуляк В. В. Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв, самостійна та індивідуальна робота. (2013) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І., Ляховченко Н. В. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка». (2012) [друк.]

Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сухоруков С. І., Лозінський Д. О., Петров О. В. Методичні вказівки для виконання контрольних та курсових робіт з дисципліни САПР ТП (2010) [друк.]

Шевченко А. В., Сухоруков С. І., Ткаченко О. В. Інженерна графіка. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів всіх форм навчання. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Сухоцька І. В.

Крилик Л. В., Селецька О. О., Сухоцька І. В. Засоби відображення інформації. Частина 1 (2018) [друк.]