Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 В 

Ваганов І. І.

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Маєвська І. В., Ваганов І. І., Попович М. М. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Механіка грунтів, підвалини та фундаменти» для слухачів Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво» (2013) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища Навчальний посібник. [веб.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з основ та фундаментів для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Частина 2 (2011) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з основ та фундаментів для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Частина 1. Фундаменти мілкого закладання (2009) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Розрахунок основ і фундаментів на ЕОМ. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник (2003) [веб.]

Вальдшмідт І. М.

Ткачук Л. М., Вальдшмідт І. М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання (2022) [електрон.]

Зянько В. В., Вальдшмідт І. М. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит» студентами напряму підготовки «Менеджмент» (2017) [друк.]

Фурик В. Г., Зянько В. В., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств : практикум (2017) [друк.]

Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств ч. 1. (2016) [друк.]

Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств. Ч. 2. (2016) [друк.]

Варчук В. В.

Поляков А. П., Мороз Л. В., Варчук В. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (2024) [електрон.]

Макаров В. А., Макарова Т. В., Варчук В. В. Маркетинг автомобільних перевезень. Частина І : лабораторний практикум (2022) [електрон.]

Кашканов В. А., Варчук В. В. Методичні вказівки для виконання лаб. робіт з дисципліни «Організація автомобільних перевезень» для студ. бакалаврського напрямку 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання (2017) [друк.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Варчук В. В. Організація автомобільних перевезень. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Варчук В. В. Автомобілі та автомобільне господарство. Дипломне проектування (2011) [друк.]

Біліченко В. В., Варчук В. В., Цимбал С. В. Економіка підприємства. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів з оновлення рухомого складу на автомобільному транспорті (2011) [друк.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Варчук В. В. Автомобілі та автомобільне господарство дипломне проектування Навчальний посібник, (2010) [веб.]

Варчук І. В.

Крижановський Є. М., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Технології веб-картографування» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Крижановський Є. М., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проєкту з дисципліни «Бази даних та системи управління базами даних» для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології» та 124 «Системний аналіз» (2021) [електрон.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Барабан М. В., Варчук І. В., Гармаш В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи комп’ютерних обчислень» для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Боцула М. П., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Технології створення веб-систем та веб-сервісів» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання 2018 [електрон.]

Горячев Г. В., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання 2018 [електрон.]

Крижановський Є. М., Мокін В. Б., Варчук І. В. Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля». 2018 [електрон.]

Мокін В. Б., Ящолт А. Р., Варчук І. В., Скорина Л. М. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Лабораторний практикум 2018 [електрон.]

Василенко В. Б.

Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б. Апаратура для фізіотерапії та діагностики. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Васильківський І. В.

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технологій. Ч.1 Захист атмосфери Навчальний посібник. [веб.]

Петрук В. Г., Іщенко В. А., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Турчик П. М., Квартенюк С. М. Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей). (2017) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Іщенко В. А., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Ч. 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Іщенко В. А., Турчик П. М. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище ( курсове проектування). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технології. Ч. 1. Захист атмосфери. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Звуздецька С. Н., Євсєєва М. В.,Васильківський І. В., Гордієнко О. А., Турчик П. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Техноекологія” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (2009) [друк.]

Васильківський М. В.

Васильківський М. В., Бортник Г. Г., Кичак В. М. Програмні технології в інфокомунікаційних системах. Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (2023) [електрон.]

Васильківський М. В., Бортник Г. Г., Кичак В. М.Розрахунок функціональних параметрів оптичних систем та мереж. Практикум для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка (2023) [електрон.]

Васильківський М. В., Бортник Г. Г., Кичак В. М. Розрахунок функціональних параметрів оптичних систем та мереж. Практикум для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка (2023) [електрон.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В. Методичні вказівки до підготовки бакалаврських кваліфікаційних робіт (проєктів) зі спеціальності 172 - «Телекомунікації та радіотехніка» (освітньо-професійна програма «Програмне забезпечення телекомунікаційних систем») для студентів денної та заочної форм навчання (2022) [електрон.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Напрямні телекомунікаційні системи (2021) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні інфокомунікаційні системи (2019) [друк.]

Васильківський М. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка 2018 [електрон.]

Васильківський М. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Оптичні транспортні системи та мережі» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка 2018 [електрон.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В. Методичні вказівки до підготовки магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» (освітньо-професійна програма «Телекомунікації») для студентів денної та заочної форм навчання (2018) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Напрямні телекомунікаційні системи (2018) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні телекомунікаційні технології. (2017) [друк.]

Васiлевський О. М.

Васілевський О. М, Присяжнюк В. В. Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань (2020) [друк.]

Васiлевський О. М., Овчинников К. В., Присяжнюк В. В. Методичнi вказiвки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» для студентiв усiх освітніх програм і форм навчання спецiальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (2018) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електронні пристрої випробувальних систем» для студентів напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» всіх форм навчання (2018) [друк.]

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г., Возняк О. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.051002 – «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка») (2018) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Основи аналогової техніки (2018) [друк.]

Овчинников К. В., Васілевський О. М., Маньковська В. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи моделювання процесів на ПЕОМ» для студентів всіх спеціальностей галузі знань 15 – «Автоматизація та приладобудування» 2018 [електрон.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи електроніки» для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Кулаков П. І., Овчинников К. В. Проектування мікропроцесорних засобів вимірювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., Ігнатенко О. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи електроніки» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. (2015) [друк.]

Васілевський О. М., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т. Основи теорії невизначеності вимірювань. Підручник (2015) [друк.]

Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г. Нормування показників надійності технічних засобів. (2013) [друк.]

Васілевський О. М., Кучерук В. Ю. Основи теорії невизначеності вимірювань. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Васілевський О. М., Поджаренко В. О. Нормування показників надійності технічних засобів (2011) [друк.]

Кучерук В. Ю., Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Цирульник С. М., Севастьянов В. М. Основи мікропроцесорної техніки: лабораторний практикум (2011) [друк.]

Васілевський О. М., Поджаренко В. О. Нормування показників надійності технічних засобів [веб.]

Васілевський О. М., Пождаренко В. О. Нормування показників надійності технічних засобів. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Васілевський О. М., Поджаренко В. О. Актуальні проблеми метрологічного забезпечення. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Кучерук В. Ю. Опрацювання результатів вимірювань на основі концепції невизначеності. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Васюра А. С.

Васюра А. С., Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л. Основи електроніки (2018) [друк.]

Боровська Т. М., Северілов В. А., Северілов П. В.,Васюра А. С., Юхимчук М. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ. (2017) [друк.]

Васюра А. С., Павлов С. В., Прокопова М. О., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Боровська Т. М., Васюра А. С., Северілов В. А. Моделювання та оптимізація систем автоматичного управління. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Ваховська Л. М.

Савчук Т. О., Ваховська Л. М. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Навчальний посібник. [веб.]

Яровий А. А., Ваховська Л. М., Крилик  Л. В. Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1 (2020) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2020) [друк.]

Ваховська Л. М., Озеранський В. С., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів спеціальності 122 − «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання (2019) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нечіткі моделі і методи обчислювального інтелекту» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання (2018) [друк.]

Савчук Т. О., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання (2017) [друк.]

Месюра В. І., Ваховська Л. М., Арсенюк І. Р. Методичні вказівки до КП з дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для студентів ЗФН ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Месюра В. Л., Ваховська Л. М., Колодний В. В. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою. ЛП. Ч.1. Математичні основи нечіткої логіки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Юхимчук С. В., Савчук Т. О., Хазін М. Б., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Математичні методи наукових досліджень” для студентів напряму підготовки „Комп’ютерні науки” спеціальності „Інтелектуальні системи прийняття рішень” (2011) [друк.]

Месюра В. І., Ваховська Л. М. Основи проектування систем штучного інтелекту. Ч. 1. Способи представлення задач і пошуку зв'язків. Лабораторний практикум (2009) [друк.]

Ващенко К. О.

Ващенко К. О., Корнієнко В. О. Політологія для вчителя Навчальний посібник. [веб.]

Ведміцький Ю. Г.

Мадьяров В. Г, Кацив С. Ш., Ведміцький Ю. Г. Теоретичні основи електротехніки. Контрольні завдання для самостійної роботи студентів (2023) [електрон.]

Кацив С. Ш., Ведміцький Ю. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерне моделювання електричних та електронних кіл в середовищі MicroCap. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Карпов Ю. О., Ведміцький Ю. Г., Кухарчук В. В., Кацив С. Ш. Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник (2011) [друк.]

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г. Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підручник. (2011) [друк.]

Мадьяров В. Г., Говор І. К., Ведміцький Ю. Г., Корж С. Б. Теоретичні основи електротехніки. Контрольні завдання для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Веселовська Н. Р.

Булига Ю. В., Веселовська Н. Р., Міськов В. П. Теорія різання. Розрахунок режимів різання. (2019) [друк.]

Веселовський Я. П.

Іскович–Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи САПР», (2017) [веб.]

Видмиш А. А.

Булига В. Ю., Видмиш А. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Електричне обладнання автомобілів і тракторів”. [веб.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали (2015) [веб.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум (2015) [веб.]

Видмиш А. А., Бабій С. М., Петрусь В. В. Теорія електропривода. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Видмиш А. А., Блінкін Є. Я., Бабій С. М. Монтаж та налагоджування електромеханічних пристроїв. Лабораторний практикум. Лабораторний практикум (2009) [друк.]

Видмиш А. А., Приятельчук В. О., Федотов В. О. Теоретична механіка. Динаміка. Розрахунково-графічні та контрольні завдання. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Леонтьєв В. О., Головатюк М. О., Видмиш В. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Електротехнічні матеріали” для студентів напряму підготовки – “Електротехніка” (2009) [друк.]

Головатюк М. О., Леонтьєв В. О., Видмиш В. А. Експлуатація кабельних ліній електропередач. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Видмиш В. А.

Лагутін В. М., Тептя В. В., Видмиш В. А. Релейний захист розподільних мереж. (2017) [друк.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум (2013) [друк.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. (2013) [друк.]

Вишневська Н. С.

Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г., Вишневська Н. С. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерне моделювання електричних кіл в середовищі MicroCap. Частина ІІ (2023) [електрон.]

Вишневський С. Я.

Лагутін В. М., Тептя В. В., Вишневський С. Я. Власні потреби електричних станцій (2009) [друк.]

Вірник М. М.

Вірник М. М., Булига Ю. В. Курсове проектування з теорії механізмів і машин. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Вітюк А. В.

Вітюк А. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Інвестиційна діяльність» для студентів спеціальності 051 «Економіка» (2023) [електрон.]

Карачина Н. П., Вітюк А. В. Економічна безпека (2023) [електрон.]

Вітюк А. В. Капітальні інвестиції (2023) [електрон.]

Карачина Н. П., Вітюк А. В., Несен Л. М., Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. (2022) [електрон.]

Вітюк А. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальностей: 051 – «Економіка»», 075 – «Маркетинг» та 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання (2021) [друк.]

Вітюк А. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання (2021) [друк.]

Вітюк А. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг», 076 – «Підприємництво, тор гівля та біржова діяльність» всіх форм навчання (2021) [друк.]

Вітюк А. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання (2021) [друк.]

Вітюк А. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетингове та бізнес-планування» для студентів спеціальності 075 – «Маркетинг» всіх форм навчання (2021) [друк.]

Вітюк А. В., Штанько О. С., Семцов В. М. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання (2020) [друк.]

Вітюк А. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Соціальна економіка» спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг» (2019) [друк.]

Несен Л. М., Вітюк А. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціальна економіка» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг». (2019) [друк.]

Вітюк А. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Митна справа» для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (2018) [друк.]

Віштак І. В.

Віштак І. В., Березюк О. В. Охорона праці в галузях механічної інженерії та транспорту (2023) [друк.]

Віштак І. В., Кобилянський О. В., Васаженко Н. О. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра галузей знань 13 – Механічна інженерія, 27 – Транспорт (2021) [друк.]

Федотов В. О., Віштак І. В., Кириця І. Ю. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Кінематика. (2019) [друк.]

Федотов В. О., Віштак І. В. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Динаміка. Аналітична механіка (2019) [друк.]

Федотов В. О., Віштак І. В. Методичні вказівки для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Статика 2019 [електрон.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Губанов А. В., Віштак І. В. Теоретична механіка. Кінематика. Організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник (2018) [веб.]

Федотов В. О., Віштак І. В., Молодецька Т. І. Теоретична та прикладна механіка (технічна механіка) самостійна та індивідуальна робота студентів. Частина 1. Навчальний посібник (2018) [веб.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 1 (2017) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 2 (2017) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для студентів енергетичних спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр». Частина 1 (2017) [друк.]

Власенко А. М.

Бікс Ю. С., Власенко А. М. Кам’яні роботи : (2017) [друк.]

Власенко А. М. Вступ до матеріалознавства. (2017) [друк.]

Власенко А. М. Технологія металів та зварювання. (2013) [друк.]

Власенко А. М. Основи металознавства. Модульний курс. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Власенко А. М. Способи виготовлення металевих виробів. Навчальний посібник (2009) [веб.]

Власюк А. І.

Булига Ю. В., Власюк А. І., Ляховченко Н. В. Положення про підготовку робітничих професій. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Власюк А. І., Белзецький Р. С. Основи редагування, коректури та верстки технічних текстів. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Вовк Т. Ю.

Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю., Титко О. В. Практична робота з дисц. «Технологія заготівлельних та монтажних робіт систем ТГПіВ» для студ. напряму підгот. «Будівництво» (2016) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю., Геодезичне забезпечення будівництва. (2016) [веб.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.1. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.2. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю. Методичні вказівки. Інженерна геодезія. Розв'язування задач на топографічних картах та планах. (2012) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки “Будівництво” на тему: «Визначення координат точок знімального обґрунтування та побудова плану будівельного майданчика». (2012) [друк.]

Войтович O. П.

Войтович О. П.

Каплун, В. А., Войтович О. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 125 «Кібербезпека» (освітньо-професійні програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та «Кібербезпека критичних систем») (2024) [електрон.]

Войтович О. П., Ціхоцький М. С. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Безпека інформаційно-комунікаційних систем» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» (освітня програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») (2024) [електрон.]

Селезньов В. І., Войтович О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління інцидентами інформаційної безпеки» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» (2024) [електрон.]

Войтович О. П., Куперштейн Л. М., Лукічов В. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Кібербезпека» освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2022) [електрон.]

Войтович O. П., Куперштейн Л. М., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності «Кібербезпека» спеціалізація «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 2018 [електрон.]

Каплун В. А., Войтович O. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи зі спеціальності 6.170101 – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 2018 [електрон.]

Куперштейн Л. М., Войтович О. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології створення та застосування систем захисту в кіберпросторі», (2017) [веб.]

Лужецький В. А., Кожухівський А. Д., Войтович О. П. Основи інформаційної безпеки. (2013) [друк.]

Каплун В. А., Войтович О. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Захист програмного забезпечення" для студентів напряму підготовки 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” (2011) [друк.]

Дудатьєв А. В., Войтович О. П., Каплун В. А. Захист комп’ютерних мереж. Теорія та практика. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Войтович О. П., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів напряму підготовки 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” (2010) [друк.]

Лужецький В. А., Войтович О. П. , Дудатьєв А. В. Захист персональних даних. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Лужецький В. А., Войтович О. П., Дудатьєв А. В. Інформаційна безпека. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Войтюк Ю. П.

Войтюк Ю. П., Писаренко Д. Г. Монтаж пристроїв блискавкозахисту будівель та споруд : навчальний посібник (2021) [друк.]

Войцеховська О. В.

p class="opys">Азаров О. Д., Черняк О. І., Войцеховська О. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Інженерія програмного забезпечення" для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (2023) [електрон.]

Захарченко С. М., Войцеховська О. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» (2023) [електрон.]

Войцеховська О. В., Черняк О. І. Шаблони проектування програмного забезпечення (2022) [електрон.]

Філинюк М. А., Войцеховська О. В. Технічна електроніка. Курсове проектування.[веб.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Ткачук Я. С. Елементна база електронних апаратів. Частина 5. Оптоелектронні компоненти (2018) [друк.]

Войцеховська О. В., Мотигін В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050903 – «Телекомунікації» всіх форм навчання. Частина 1 (2017) [друк.]

Павлов С. М., Войцеховська О. В. Технологія мікроелектронних засобів. Збірник задач (2017) [друк.]

Павлов С. М., Войцеховська О. В. Технологія мікроелектронних засобів. (2017) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Пастушенко О. Л. Елементна база радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Пастушенко О. Л., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю. Елементна база електронних апаратів. Ч. 1. Фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Філинюк М. А., Багацький В. Ю., Ліщинська Л. Б., Войцеховська О. В. Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв та систем. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Філинюк М. А., Войцеховська О. В., Лазарєв О. О., Пастушенко О. Л. «Конструювання електронно-обчислювальних засобів і систем» для студ. спец. «Радіоелектронні апарати та засоби». Методичні вказівки до виконання практичних завдань. (2013) [друк.]

Філинюк М. А., Войцеховська О. В. Конструювання та технологія мікроелектронної апаратури. Ч. 1. Конструювання елементів мікроелектронної апаратури. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Філинюк М. А., Войцеховська О. В. Технічна електроніка. Курсове проектування. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Войцеховська О. О.

Азаров О. Д., Черняк О. І., Войцеховська О. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Інженерія програмного забезпечення" для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (2023) [електрон.]

Захарченко С. М., Войцеховська О. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» (2023) [електрон.]

Сілагін О. В., Войцеховська О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Семенова О. О., Бєлов В. С., Войцеховська О. О. Методичні вказівки до виконання лабор. робіт з курсу «Системи мобільного зв’язку» для студ. напряму підг. 6.050903 ― «Телекомунікації» спеціальностей «Телекомунікаційні системи і мережі», «Технології та засоби телекомунікацій» (2017) [друк.]

Сілагін О. В., Войцеховська О. О. Методичні вказівки до виконання ЛР з дис. «Технології створення програмних продуктів» для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Семенова О. О., Семенов А. О., Войцеховська О. О. Методичні вказівки. Системи документального електрозв'язку. (2012) [друк.]

Волков Ю. І.

Клочко В. І., Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Волков Ю. І. Вища математика. Звичайні диференціальні рівняння. Аналітичні та графічні методи (2022) [електрон.]

Воловик А. Ю.

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 1) (2018) [друк.]

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 2) (2018) [друк.]

Воловик Ю. М.

Воловик Ю. М., Гаврілов Д. В., Семенов А. О., Шутило М. А., Червак О. П. Сигнали та процеси в радіотехніці. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Воловик Ю. М., Семенов А. О., Коваль К. О., Семенова О. О. Сигнали та процеси у радіотехніці. Методика та правила виконання курсової роботи. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Володарський Є. Т.

Васілевський О. М., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т. Основи теорії невизначеності вимірювань. Підручник (2015) [друк.]

Кухарчук В. В., Кучерук В. Ю., Володарський В. Т., Грабко В. В. Основи метрології та електричних вимірювань : підручник (2011) [друк.]

Кухарчук В. В., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т., Грабко В. В. Основи метрології та електричних вимірювань : підручник (2012) [друк.]

Волошин О. Б.

Слободян Н. М., Волошин О. Б. Будівельна техніка. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Волохова А. І.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Костров М. М., Зіскінд Ю. Л., Волохова А. І., Горячев Г. В., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Жуков С. О., Коновалюк Ю. М. Під ред. Горячева Г. В. Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів «ЕкоІнспектор». Ч.І. Підсистема «Викиди». Методичний посібник (2009) [друк.]

Вяхк І. А.

Медведєва С. О., Вяхк І. А., Степанова І. С. Завдання з англійської мови для формування соціокультурної та комунікативної компетентності. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Вяхк І. А., Медведєва С. О., Кушнір Д. В. Business English for Masters. Навчальний посібник (2016) [друк.]

Вяхк І. А., Степанова І. С. Німецька мова за професійним спрямуванням. Deutsch in der Сomputerumwelt. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Вяхк І. А., Медведєва С. О., Степанова І. С. Методичні вказівки. Формування комунікативної компетенції (завдання з англійської мови). (2012) [друк.]