Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 В 

Вальдшмідт І. М.

Зянько В. В., Вальдшмідт І. М. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит» студентами напряму підготовки «Менеджмент» (2017) [друк.]

Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств ч. 1. (2016) [друк.]

Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств. Ч. 2. (2016) [друк.]

Фурик В. Г., Зянько В. В., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств : практикум (2017) [друк.]

Варчук І. В.

Боцула М. П., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Технології створення веб-систем та веб-сервісів» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання 2018 [електрон.]

Горячев Г. В., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання 2018 [електрон.]

Крижановський Є. М., Мокін В. Б., Варчук І. В. Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля». 2018 [електрон.]

Мокін В. Б., Ящолт А. Р., Варчук І. В., Скорина Л. М. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Лабораторний практикум 2018 [електрон.]

Васильківський І. В.

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технологій. Ч.1 Захист атмосфери Навчальний посібник. [веб.]

Петрук В. Г., Іщенко В. А., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Турчик П. М., Квартенюк С. М. Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей). (2017) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Іщенко В. А., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Ч. 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Іщенко В. А., Турчик П. М. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище ( курсове проектування). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Васильківський М. В.

Бортник Г. Г., Васильківський М. В. Методичні вказівки до підготовки магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» (освітньо-професійна програма «Телекомунікації») для студентів денної та заочної форм навчання (2018) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні телекомунікаційні технології. (2017) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Напрямні телекомунікаційні системи (2018) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні інфокомунікаційні системи (2019) [друк.]

Васильківський М. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка 2018 [електрон.]

Васильківський М. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Оптичні транспортні системи та мережі» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка 2018 [електрон.]

Васiлевський О. М.

Васiлевський О. М., Овчинников К. В., Присяжнюк В. В. Методичнi вказiвки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» для студентiв усiх освітніх програм і форм навчання спецiальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (2018) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., Ігнатенко О. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи електроніки» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. (2015) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи електроніки» для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електронні пристрої випробувальних систем» для студентів напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» всіх форм навчання (2018) [друк.]

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г., Возняк О. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.051002 – «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка») (2018) [друк.]

Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г. Нормування показників надійності технічних засобів. (2013) [друк.]

Васілевський О. М., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т. Основи теорії невизначеності вимірювань. Підручник (2015) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Основи аналогової техніки (2018) [друк.]

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Кулаков П. І., Овчинников К. В. Проектування мікропроцесорних засобів вимірювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Овчинников К. В., Васілевський О. М., Маньковська В. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи моделювання процесів на ПЕОМ» для студентів всіх спеціальностей галузі знань 15 – «Автоматизація та приладобудування» 2018 [електрон.]

Васілевський О. М., Пождаренко В. О. Нормування показників надійності технічних засобів. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Васілевський О. М, Присяжнюк В. В. Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань (2020) [друк.]

Васюра А. С.

Боровська Т. М., Северілов В. А., Северілов П. В.,Васюра А. С., Юхимчук М. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ. (2017) [друк.]

Васюра А. С., Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л. Основи електроніки (2018) [друк.]

Васюра А. С., Павлов С. В., Прокопова М. О., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Ваховська Л. М.

Савчук Т. О., Ваховська Л. М. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Навчальний посібник. [веб.]

Ваховська Л. М., Озеранський В. С., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів спеціальності 122 − «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання (2019) [друк.]

Месюра В. І., Ваховська Л. М., Арсенюк І. Р. Методичні вказівки до КП з дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для студентів ЗФН ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нечіткі моделі і методи обчислювального інтелекту» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання (2018) [друк.]

Савчук Т. О., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2020) [друк.]

Месюра В. Л., Ваховська Л. М., Колодний В. В. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою. ЛП. Ч.1. Математичні основи нечіткої логіки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Яровий А. А., Ваховська Л. М., Крилик  Л. В. Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1 (2020) [друк.]

Ващенко К. О.

Ващенко К. О., Корнієнко В. О. Політологія для вчителя Навчальний посібник. [веб.]

Веселовська Н. Р.

Булига Ю. В., Веселовська Н. Р., Міськов В. П. Теорія різання. Розрахунок режимів різання. (2019) [друк.]

Веселовський Я. П.

Іскович–Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи САПР», 2017. [веб.]

Видмиш В. А.

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум (2013) [друк.]

Лагутін В. М., Тептя В. В., Видмиш В. А. Релейний захист розподільних мереж. (2017) [друк.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. (2013) [друк.]

Віштак І. В.

Огородніков В. А., Федотов В. О., Губанов А. В., Віштак І. В. Теоретична механіка. Кінематика. Організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник, 2018. [веб.]

Федотов В. О., Віштак І. В., Молодецька Т. І. Теоретична та прикладна механіка (технічна механіка) самостійна та індивідуальна робота студентів. Частина 1. Навчальний посібник, 2018. [веб.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 1 (2017) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 2 (2017) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для студентів енергетичних спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр». Частина 1 (2017) [друк.]

Федотов В. О., Віштак І. В., Кириця І. Ю. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Кінематика. (2019) [друк.]

Федотов В. О., Віштак І. В. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Динаміка. Аналітична механіка (2019) [друк.]

Федотов В. О., Віштак І. В. Методичні вказівки для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Статика 2019 [електрон.]

Власенко А. М.

Власенко А. М. Технологія металів та зварювання. (2013) [друк.]

Власенко А. М. Способи виготовлення металевих виробів. Навчальний посібник, 2009.

[веб.]

Бікс Ю. С., Власенко А. М. Кам’яні роботи : (2017) [друк.]

Власенко А. М. Вступ до матеріалознавства. (2017) [друк.]

Власюк А. І.

Булига Ю. В., Власюк А. І., Ляховченко Н. В. Положення про підготовку робітничих професій. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Вовк Т. Ю.

Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю., Титко О. В. Практична робота з дисц. «Технологія заготівлельних та монтажних робіт систем ТГПіВ» для студ. напряму підгот. «Будівництво» (2016) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.1. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.2. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Войцеховська О. В.

Філинюк М. А., Войцеховська О. В. Технічна електроніка. Курсове проектування.[веб.]

Войцеховська О. В., Мотигін В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050903 – «Телекомунікації» всіх форм навчання. Частина 1 (2017) [друк.]

Павлов С. М., Войцеховська О. В. Технологія мікроелектронних засобів. Збірник задач (2017) [друк.]

Філинюк М. А., Багацький В. Ю., Ліщинська Л. Б., Войцеховська О. В. Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв та систем. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Пастушенко О. Л. Елементна база радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Пастушенко О. Л., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю. Елементна база електронних апаратів. Ч. 1. Фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Ткачук Я. С. Елементна база електронних апаратів. Частина 5. Оптоелектронні компоненти (2018) [друк.]

Павлов С. М., Войцеховська О. В. Технологія мікроелектронних засобів. (2017) [друк.]

Філинюк М. А., Войцеховська О. В., Лазарєв О. О., Пастушенко О. Л. «Конструювання електронно-обчислювальних засобів і систем» для студ. спец. «Радіоелектронні апарати та засоби». Методичні вказівки до виконання практичних завдань. (2013) [друк.]

Воловик А. Ю.

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 1) (2018) [друк.]

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 2) (2018) [друк.]

Воловик Ю. М.

Воловик Ю. М., Гаврілов Д. В., Семенов А. О., Шутило М. А., Червак О. П. Сигнали та процеси в радіотехніці. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Володарський Є. Т.

Васілевський О. М., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т. Основи теорії невизначеності вимірювань. Підручник (2015) [друк.]

Волошин О. Б.

Слободян Н. М., Волошин О. Б. Будівельна техніка. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Вяхк І. А.

Медведєва С. О., Вяхк І. А., Степанова І. С. Завдання з англійської мови для формування соціокультурної та комунікативної компетентності. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Вяхк І. А., Медведєва С. О., Кушнір Д. В. Business English for Masters. Навчальний посібник, (2016) [друк.]