Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Б 

Бабенко О. В.

Бабенко О. В. Методичні вказівки до виконання курсових проєктів з дисципліни «Енергетичний аудит» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Енергетичний менеджмент») (2024) [електрон.]

Бурбело М. Й., Бабенко О. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Спеціальні питання електропостачання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання») (2024) [електрон.]

Бабенко О. В., Шуллє Ю. А. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Енергетичний менеджмент») (2024) [електрон.]

Бурбело М. Й., Бабенко О. В., Лобода Ю. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Математичні задачі електроенергетики» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електропостачання та енергозбереження») (2024) [електрон.]

Терешкевич Л. Б., Бабенко О. В. Освітлення промислових споруд та житлових будинків (2022) [електрон.]

Бурбело М. Й., Бабенко О. В., Лобода Ю. В. Спеціальні питання електропостачання. Програма дисц., Методичні вказівки до її вивчення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 141- «Електротехнічні системи електроспоживання» (2017) [друк.]

Бабенко О. В. Енергетичний аудит. Курсове проектування. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Бабенко О. В. Енергетичний аудит (2016) [веб.]

Бабич М. Я.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Лисюк О. Г., Лосік І. І., Кікерчук Г. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Бабич М. Я., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ре д. Мокіна В. Б.. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р. Під ред. Мокіна В. Б.. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Бабій С. М.

Проценко Д. П., Жуков О. А., Бабій С. М.Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Аналогова та цифрова схемотехніка» на тему: «Дослідження електронних тригерів та лічильників з використанням середовища PROTEUS» для студентів освітньої програми «Електромеханіка»(2023) [електрон.]

Мошноріз М. М., Бабій С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електропривода» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що навчаються за освітніми програмами «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент». (2020) [друк.]

Грабко В. В., Мошноріз М. М., Бабій С. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Частина 2. Розробка конструкторської документації (2019) [друк.]

Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М. Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів. Курсове та дипломне проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Шевчук Ю. В., Проценко Д. П., Бабій С. М. Обчислювальна техніка та програмування. Курсове проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Видмиш А. А., Бабій С. М., Петрусь В. В. Теорія електропривода. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М., Шевчук Ю. В. Монтаж та налагоджування електромеханічних пристроїв. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Видмиш А. А., Блінкін Є. Я., Бабій С. М. Монтаж та налагоджування електромеханічних пристроїв. Лабораторний практикум.(2009) [друк.]

Багацький В. Ю.

Філинюк М. А., Багацький В. Ю., Ліщинська Л. Б., Войцеховська О. В. Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв та систем. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Бадьора С. П.

Боровська Т. М., Северілов В. А., Бадьора С. П., Колесник І. С. Моделювання та оптимізація у менеджменті. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Боровська Т. М., Северілов В. А., Бадьора С. П., Колесник І. С. Моделювання задач управління інвестиціями. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Бадьора Н. П.

Коц І. В., Бадьора Н. П., Колісник О. П. Методичні вказівки до вивчення дисциплін «Гідравлічні та аеродинамічні машини» та «Математичні методи розв’язання інженерних задач» (приклади завдань до СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання (2017) [друк.]

Коц І. В., Колісник О. П., Бадьора Н. П. Методичні вказівки до вивчення дисциплін до вивчення дисциплін «Прикладна механіка рідин та газів», «Гідро- та аеродинаміка систем ТГПіВ», «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання (2017) [друк.]

Коц І. В., Петрусь В. В., Бадьора Н. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки «Будівництво» всіх форм навчання (2016) [друк.]

Бакалець Д. В.

Савуляк В. І., Бакалець Д. В., Поступайло О. В. Діагностика матеріалів, конструкцій та якості покриттів (2018) [друк.]

Бальзан І. В.

Левицький С. М., Бальзан І. В., Шевчук Ю. В. Розрахунок і проектування трифазних трансформаторів. Курсове проектування (2018) [друк.]

Бальзан М. В.

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Практикум з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів технічних спеціальностей (2018) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Ч. 2. (2016) [друк.]

Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч.2. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч. 3. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Навчальний практикум (2015) [друк.]

Барабан М. В.

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Барабан М. В., Варчук І. В., Гармаш В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи комп’ютерних обчислень» для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Барабан М. В., Барабан С. В., Бевз О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Web-технології» для студентів спеціальностей 124 – «Системний аналіз», 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (2019) [друк.]

Бевз О. М., Барабан М. В., Паламарчук Є. А., Гармаш В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Операційні системи та системне програмування» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Паламарчук Є. А., Кулик Я. А., Барабан М. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Системи управління базами даних» для студентів напряму підготовки 6.050201 – «Системна інженерія» денної та заочної форми навчання (2018) [електрон.]

Бальзан М. В., Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів всіх спеціальностей (2011) [друк.]

Барабан С. В.

Барабан С. В., Краєвський В. О. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (2024) [електрон.]

Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Барабан С. В., Майданюк В. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мережеві інформаційні технології» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2021) [друк.]

Барабан М. В., Барабан С. В., Бевз О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Web-технології» для студентів спеціальностей 124 – «Системний аналіз», 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (2019) [друк.]

Яровий А. А., Барабан С. В., Озеранський В. С., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для студентів спеціальності 122 – Комп’ютерні науки (2019) [друк.]

Яровий А. А., Барабан С. В., Перевозніков С. І., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2019) [друк.]

Барабан С. В., Звягін О. С., Коваль К. О. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Теорія електричних кіл і сигналів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» (2018) [друк.]

Баранік О. М.

Поляков А. П., Зарубін О. М., Березанський О. Г., Березанський В. Г., Баранік О. М. Авіаційна артилерійська зброя. 2-е видання (2022) [електрон.]

Баришев Ю. В.

Баришев Ю. В., Лукічов В. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Моделювання в кібербезпеці» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» (освітня програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») (2024) [електрон.]

Каплун А., Баришев Ю. В., Остапенко А. В. Технологія програмування. Лабораторний практикум (2018) [веб.]

Каплун В. А., Баришев Ю. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Захист програмного забезпечення» (2018) [електрон.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи побудови мікропроцесорних систем" Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних та комунікаційних систем та спеціальності 125 – Кібербезпека (2018) [електрон.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Остапенко-Боженова А. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "ПРИКЛАДНА КРИПТОЛОГІЯ" Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних та комунікаційних систем та спеціальності 125 – Кібербезпека (2018) [електрон.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Остапенко-Боженова А. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Методи побудови та аналізу криптосистем» для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 125 – Кібербезпека, освітня програма – Безпека інформаційних і комунікаційних систем (2018) [електрон.]

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення. Лабораторний практикум. (2017) [друк.]

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення ч. 2. (2016) [друк.]

Барковська А. А.

Абрамчук І. В., Дереч В. Д., Барковська А. А. Методи розв’язування типових задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії (2023) [електрон.]

Барковська А. А., Дереч В. Д. Лінійна алгебра. Векторні та евклідові простори. Лінійні оператори. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Барковська А. А., Дереч В. Д. Вища математика. Математичний аналіз. Границя функції та неперервність. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Бевз О. М.

Квєтний Р. Н., Бевз О. М., Бісікало О. В., Маслій Р. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2021) [друк.]

Барабан М. В., Барабан С. В., Бевз О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Web-технології» для студентів спеціальностей 124 – «Системний аналіз», 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (2019) [друк.]

Квєтний Р. Н., Бевз О. М., Бісікало О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2019) [друк.]

Бевз О. М., Барабан М. В., Паламарчук Є. А., Гармаш В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Операційні системи та системне програмування» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Бевз О. М., Довгалець С. М., Маслій Р. В. Програмування. Частина 2. Програмування мовою С. (2017) [друк.]

Бевз О. М., Папінов В. М., Скидан Ю. А. Проектування програмних засобів систем управління. Частина 1. Основи об`єктно-орієнтованого проектування (2011) [друк.]

Бевз О. М., Папінов В. М., Скидан Ю. А. Проектування програмних засобів систем управління. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Бевз С. В.

Бурбело М. Й., Бевз С. В., Кравець О. М. Математичні задачі електроенергетики (2021) [друк.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум. (2015) [веб.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали (2015) [веб.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум. (2013) [друк.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. (2013) [друк.]

Безвозюк І. І.

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технологій. Ч.1 Захист атмосфери Навчальний посібник. [веб.]

Петрук В. Г., Петрук Р. В., Безвозюк І. І., Турчик П. М. Забезпечення екологічної безпеки. Курсове проектування. Методичні вказівки (2018) [друк.]

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технології. Ч. 1. Захист атмосфери. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Безсмертна О. В.

Безсмертна О. В., Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності «Менеджмент» (освітня програма «Логістика») (2024) [електрон.]

Безсмертна О. В., Мороз О. О., Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Комерційна логістика» для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2023) [електрон.]

Безсмертна О. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Функціональна логістика» для студентів спеціальності 073 Менеджмент (2023) [електрон.]

Безсмертна О. В., Краєвська А. С. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Управління ланцюгами поставок» для студентів спеціальності 073 Менеджмент (2023) [електрон.]

Безсмертна О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Функціональна логістика» студентами денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 075 – Маркетинг та 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2021) [електрон.]

Безсмертна О. В. Економічне планування і прогнозування. Навчальний посібник. [веб.]

Безсмертна О. В., Мороз О. О., Білоконь Т. М., Шварц І. В.Логістика. Hавчальний посібник (2018) [електрон.]

Безсмертна О. В., Шварц І. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Функціональна логістика» студентами економічних спеціальностей всіх форм навчання. (2018) [електрон.]

Безсмертна О. В., Шварц І. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Маркетинг» студентами економічних спеціальностей всіх форм навчання. (2018) [електрон.]

Безсмертна О. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Логістика» студентами спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання. (2012) [друк.]

Безсмертна О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів економічних спеціальностей. (2010) [друк.]

Безуглий А. І.

Годлевська В. Ю., Пономаренко А. Б., Безуглий А. І. Історія україни для іноземних студентів. Навчальний посібник (2017) [веб.]

Белзецький Р. С.

Белзецький Р. С., Яровий А. А., Іванчук Я. В. Технології захисту інформації (2022) [електрон.]

Костішин С. В., Штофель Д. Х., Белзецький Р. С. Інформатика. Частина 1 (2018) [друк.]

Коваль К. О., Мельник О. В., Бурдейна О. В., Белзецький Р. С., Косарук О. М. Навчальна практика. (2017) [друк.]

Власюк А. І., Белзецький Р. С. Основи редагування, коректури та верстки технічних текстів. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Белік Н. В.

Кожем'яко В. П., Дмитрук В. В., Белік Н. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта) Ч 2. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Березанський В. Г.

Поляков А. П., Зарубін О. М., Березанський О. Г., Березанський В. Г., Баранік О. М. Авіаційна артилерійська зброя. 2-е видання (2022) [електрон.]

Березанський О. Г.

Поляков А. П., Зарубін О. М., Березанський О. Г., Березанський В. Г., Баранік О. М. Авіаційна артилерійська зброя. 2-е видання (2022) [електрон.]

Березюк О. В.

Віштак І. В., Березюк О. В. Охорона праці в галузях механічної інженерії та транспорту (2023) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В., Королевська С. В. Інженерні розрахунки параметрів захисту людини від негативних факторів навколишнього середовища (2022) [електрон.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Частина 1. Основи охорони праці для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2021) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» Частина 2. Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2021) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка. Частина 2. Безпека життєдіяльності (2021) [друк.]

Смоляк В. В., Лемешев М. С., Березюк О. В., Ковальський В. П. Практикум з попередньої оцінки та розрахунку освітлення інженерних споруд, виробничих будівель (2020) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Частина 1. Основи охорони праці (2019) [друк.]

Смоляк В. В., Ковальський В. П., Козинюк Н. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Архітектура будівель і споруд. Багатоповерхові каркасні будинки (2019) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Частина 2. Безпека життєдіяльності» (2019) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Частина 2. «Охорона праці в галузі архітектури та будівництва» (2018) [друк.]

Кобилянський О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці Навчальний посібник. [веб.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для фахівців з інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем. Частина 1. Основи охорони праці (2018) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Частина 1. Основи охорони праці» (2018) [друк.]

Поліщук О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва». Ч. 1. Цивільний захист» для спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій». Ч. 2. «Охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій» (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій. Ч. 1. Цивільний захист для спеціальностей: 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка» (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до опрацювання розділу «Охорона праці» в бакалаврських дипломних роботах студентів за напрямами підготовки, пов’язаними з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Заюков І. В., Королевська С. В. Безпека життєдіяльності : практикум (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів в галузях електроніки, радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв’язку. (2017) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів будівельних спеціальностей. (2017) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів будівельних спеціальностей. (2017) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в ДП і роботах для студ. будівельних спец. (2013) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Безпека життєдіяльності, (2011) [веб.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до опрацювання розділу "Охорона праці".[веб.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. (2012) [друк.]

Кобилянський О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Основи охорони праці (2011) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Безпека життєдіяльності (2011) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Атестація робочих місць за умовами праці” з дисципліни “Охорона праці в галузі” для студентів усіх спеціальностей (2010) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Основи охорони праці для фахівців з менеджменту. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Бєлік Н. В.

Кожем’яко В. П., Бєлік Н. В., Лисенко Г. Л., Мялківська І. В., Просоловська В. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Биков М. М.

Биков М. М., Ковтун В. В., Гаврилюк В.О. Основи інтелектуальних технологій. Частина 1. Технології розпізнавання. Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 174 «Автоматизація та робототехніка» (2023) [електрон.]

Биков М. М., Боровська Т. М., Булига А. І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних і бізнес-процесів», частина ІІ. Для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2022) [електрон.]

Биков М. М., Боровська Т. М., Булига А. І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних і бізнес процесів», частина І для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2022) [електрон.]

Боровська Т М., Биков М. М., Шаповал Д. І. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Теорія автоматичного управління» для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2022) [електрон.]

Кожем'яко В. П., Биков М. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт.[веб.]

Биков М. М., Грищук Т. В., Ковтун В. В. Мікропроцесорні засоби систем управління (2019) [друк.]

Биков М. М., Ковтун В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії цифрових автоматів" для студентів спеціальності "Системна інженерія". (2012) [друк.]

Бікс Ю. С.

Бікс Ю. С., Власенко А. М. Кам’яні роботи : (2017) [друк.]

Бікс Ю. С., Попов В. О. Проектування елементів покриття будівлі. Частина 1. Великопрогонова металева кроквяна ферма : (2017) [друк.]

Моргун А. С., Маєвська І. В., Бікс Ю. С. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студ. спец. «Промислове та цивільне будівництво» (2016) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю., Геодезичне забезпечення будівництва. (2016) [веб.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.1. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.2. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Білилівська О. П.

Осадчук В. С., Осадчук О. В., Білилівська О. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисц. «Фізічні основи мікро- та нанотехнологій» для студ. спец. «Мікро- та наноелектронні прилади» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Білилівська О. П. Вступ до фаху «Електроніка». (2016) [друк.]

Білинський Й. Й.

Білінський Й. Й., Книш Б. П. Цифрова схемотехніка. Електронно-обчислювальні пристрої (2021) [друк.]

Білинський Й. Й., Огородник К. В., Юкиш М. Й. Електронні системи Навчальний посібник. [веб.]

Білинський Й. Й., Кравченко Ю. С. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей «Електроніка» і «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Білинський Й. Й., Нікольський О. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та системи» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка», 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Схемотехніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Пристрої цифрової електроніки» для студентів спеціальності 171 – Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронні системи» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні системи» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Ратушний П. М., Мельничук А. О. Цифрова схемотехніка. Частина 2. Електронні пристрої і системи. (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Ратушний П. М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Схемотехніка» для студентів для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху «Електроніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Цифрова схемотехніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С., Білинський Й. Й. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напрямів «Електронні пристрої та системи» і «Мікро- та наноелектроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Білилівська О. П. Вступ до фаху «Електроніка». (2016) [друк.]

Білинський Й. Й. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни „Цифрова схемотехніка” для студентів напрямів підготовки „Мікро- та наноелектроніка” та «Електронні пристрої та системи» (2011) [друк.]

Білинський Й. Й., Гикавий В. А., Мельничук А. О. Цифрова схемотехніка. Частина 1. Базові поняття цифрової схемо-техніки (2011) [друк.]

Білинський Й. Й., Огороднік К. В., Юкиш М. Й. Електронні cистеми: навчальний посібник. (2011) [друк.]

Біліченко В. В.

Анісімов В. Ф., Біліченко В. В., Музичук В. І., Митко М. В.Автомобільні двигуни. Методи побудови теоретичних діаграм теплового, динамічного розрахунків та характеристики автотракторних двигунів (2022) [друк.]

Борисюк Д. В., Біліченко В. В. Дослідження операцій в транспортних системах. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Частина 1 (2022) [електрон.]

Біліченко В. В., Шиліна О. П. Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами) (2020) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О., Зелінський В. Й. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів бакалаврату cпеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (2019) [друк.]

Макаров В. А., Біліченко В. В., Макарова Т. В. Імовірнісно-статистичні методи в задачах автомобільної техніки. (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту : (2017) [друк.]

Біліченко В. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Менеджмент технічних служб автомобільного транспорту”.[веб.]

Біліченко В. В. Матеріали для сервісу та ремонту автомобілів Навчальний посібник. [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту. Навчальний посібник. [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Смирнов Є. В., Зелінський В. Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту Лабораторний практикум. [веб.]

Біліченко В. В., Кужель В. П. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”.[веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Стратегії сталого розвитку транспорту”.[веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Стратегії сталого розвитку транспорту”.[веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничі системи на автомобільному транспорті”.[веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Виробничі системи на автомобільному транспорті”.[веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”.[веб.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних підприємств».[веб.]

Біліченко В. В., Кашканов В. А. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Романюк С. О. Основи логістики. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей : (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей. Лабораторний практикум. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Проектування підвіски автомобіля. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Технічна експлуатація автомобілів. Ч.1 (2016) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Добровольський О. Л., Ребедайло В. М. Основи логістики. Лабораторний практикум. [веб.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Севостьянов С. М. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1.[веб.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Севостьянов С. М. Методичні вказівки до організації виконання бакалаврської дипломної роботи.[веб.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Смирнов Є. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1.[веб.]

Біліченко В. В., Кашканов А. А., Кужель В. П. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи.[веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування станцій технічного обслуговування автомобілів».[веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Кукурудзяк Ю. Ю., Цимбал С. В. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Варчук В. В. Автомобілі та автомобільне господарство. Дипломне проектування (2011) [друк.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Смирнов Є. В., Зелінський В. Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту (2011) [друк.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л. Проектування та експлуатація технологічного обладнання (2011) [друк.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Добровольський О. Л., Ребедайло В. М. Основи логістики (2011) [друк.]

Біліченко В. В., Варчук В. В., Цимбал С. В. Економіка підприємства. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів з оновлення рухомого складу на автомобільному транспорті (2011) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю., Біліченко В. В. Технічна експлуатація автомобілів. Організація технологічних процесів ТО і ПР. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Біліченко Н. О.

Азарова А. О., Біліченко Н. О., Міронова Ю. В., Ткачук Л. М. Методологія і організація наукових досліджень у галузі інформаційних технологій (2022) [електрон.]

Біліченко Н. О., Галущак Д. О., Крещенецький В. Л., Цимбал С. В.Комп’ютерна техніка (2021) [електрон.]

Біліченко Н. О., Галущак Д. О., Крещенецький Л. В., Цимбал С. В.Комп’ютерна техніка, Hавчальний посібник 2021 [електрон.]

Біліченко Н. О., Теплицький М. Ю., Кисюк Д. В. Методичні вказівки до вивчення теми «СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ» в дисципліні «Комп᾿ютерна логіка» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 123 – Комп᾿ютерна інженерія (2018) [друк.]

Перевозніков С. І., Біліченко Н. О., Озеранський В. С. Теорія інформації та кодування. (2017) [друк.]

Біліченко Н. О., Кисюк Д. В. «Комп’ютерна логіка» для студ. напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія». Методичні вказівки до виконання курсової роботи. (2013) [друк.]

Біліченко Н. О., Снігур А. В., Озеранський В. С., Тарасова О. М., Колесник І. С. Робота в середовищі Windows'XX. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Азаров О. Д., Перевозніков С. І., Біліченко Н. О., Озеранський В. С. Діагностування цифрових пристроїв. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Білоконь Т. М.

Мороз О. О., Білоконь Т. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2024) [електрон.]

Шварц І. В., Краєвська А. С., Білоконь Т. М. Підприємництво (2022) [електрон.]

Білоконь Т. М., Шварц І. В., Краєвська А. С.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інноваційна діяльність» для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2021) [електрон.]

Безсмертна О. В., Мороз О. О., Білоконь Т. М., Шварц І. В.Логістика. Hавчальний посібник (2018) [електрон.]

Білоконь Т. М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Контролінг» для студентів, які отримують другу вищу освіту зі спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” заочної форми навчання (2010) [друк.]

Білоцерківська Н. А.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Третьяков С. В., Задорожна М. Г., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Горячев Г. В., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна система каталогу-класифікатора з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р. Кальміус. Методичний посібник (2009) [друк.]

Бірюков О. О.

Бурбело М. Ю., Бірюков О. О., Мельничук Л. М. Системи електропостачання. Елементи теорії та приклади розрахунків. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Демов О. Д., Бірюков О. О., Мельничук Л. М. Розрахунок собівартості електричної енергії на промисловому підприємстві. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Бісікало О. В.

Бісікало О. В., Іванов Ю. Ю., Маслій Р. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (2024) [електрон.]

Овчинников К. В., Бісікало О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2023) [електрон.]

Бісікало О. В., Богач І. В., Севастьянов В. М.Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерна лінгвістика» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2022) [електрон.]

Квєтний Р. Н., Бевз О. М., Бісікало О. В., Маслій Р. В.Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2021) [друк.]

Квєтний Р. Н., Бевз О. М., Бісікало О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2019) [друк.]

Блащук Н. В.

Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Удосконалення наявних і розроблення нових ефективних будівельних процесів з використанням нових засобів механізації і будівельної техніки» для аспірантів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (2024) [електрон.]

Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Автоматизований розрахунок пальових фундаментів (2023) [електрон.]

Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М.Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Проектування основ та фундаментів в складних умовах». Частина 1. Особливі грунтові умови. Для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2021) [друк.]

Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М.Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Проектування основ та фундаментів в складних умовах». Частина ІІ. Реконструкція і підсилення. Для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2021) [друк.]

Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Розрахунок фундаментів мілкого закладання на ПК. Курсове та дипломне проектування (2019) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для магістрів заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». (2019) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи і фундаменти» для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». (2019) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисц. «Основи та фундаменти будівель і споруд» для студ. спец. «ПЦБ». Ч. 3. Фундаменти на просадкових грунтах (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи магістрантами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Механіка ґрунтів» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Основи і фундаменти: самостійна та індивідуальна робота студентів. Ч. 1. Проектування основ і фундаментів у звичайних умовах для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Основи і фундаменти: самостійна та індивідуальна робота студентів. Ч. 2. Проектування основ і фундаментів у особливих ґрунтових умовах для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (навчальний посібник) (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Механіка грунтів, підвалини та фундаменти. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з основ та фундаментів для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Частина 2 (2011) [друк.]

Бобко О. О.

Петрук В. Г., Турчик П. М., Бобко О. О. Екологія людини. Ч.1: навчальний посібник. (2011) [друк.]

Богач І. В.

Яровий А. А., Сілагін О. В., Богач І. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 122 - «Комп’ютерні науки»(2023) [електрон.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Севастьянов В. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Обчислювальні методи» для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2022) [електрон.]

Бісікало О. В., Богач І. В., Севастьянов В. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерна лінгвістика» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2022) [електрон.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Барабан М. В., Варчук І. В., Гармаш В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи комп’ютерних обчислень» для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Богач І. В., Краковецький О. Ю., Крилик Л. В. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD (2020) [друк.]

Крилик Л. В., Богач І. В., Лісовенко А. І. Чисельні методи. Чисельне інтегрування функцій. (2019) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2. (2013) [друк.]

Крилик Л. В., Богач І. В., Прокопова М. О. Обчислювальна математика. Інтерполяція та апроксимація табличних даних. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Навчальний посібник. [веб.]

Боголюбов В. М.

Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б., Сафранов Т. А., Горова А. І., Прилипко В. А., Адаменко О. М., Полєтаєва Л. М., Картавцев О. М. Моніторинг довкілля. Підручник (2010) [друк.]

Азаров О. Д., Богомолов С. В., Швець С. І. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (освітня програма «Системне програмування) (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Богомолов С. В., Швець С. І. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (освітня програма «Комп’ютерна інженерія») (2023) [електрон.]

Крупельницький Л. В., Снігур А. В., Богомолов С. В. Архітектура комп’ютерів. Частина 1. Лабораторний практикум. (2020) [друк.]

Боднар Л. А.

Степанов Д. В., Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання курсових проєктів з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» (2024) [електрон.]

Степанов Д. В., Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання курсових проєктів з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» (2024) [електрон.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., Резидент Н. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» (2019) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Енергоефективність та енергоаудит» (2018) [друк.]

Боднар Л. А., Ткаченко С. Й. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні установки» (2018) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., Резидент Н. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни "Теплотехнологічні процеси та установки" (2018) [електрон.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Екологічні аспекти виробництва енергії. (2017) [друк.]

Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної робіт студентів з дисц. «Високотемпературні процеси та установки» (2017) [друк.]

Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання СРС з дисципліни «Методи інтенсифікації теплообміну» (2017) [друк.]

Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Екологічні аспекти виробництва енергії» для студентів напряму підготовки 6.050601 – «Теплоенергетика» (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Остапенко О. П., Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» для студентів напрямів підготовки «Теплоенергетика» та «Електротехніка та електротехнології» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Підвищення ефективності спалювання палива та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Степанов Д. В., Корженко Є. С., Боднар Л. А. Котельні установки промислових підприємств. Навчальний посібник (2011)

[веб.]

Степанов Д. В., Корженко Є. С., Боднар Л. А. Котельні установки промислових підприємств. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Божко А. П.

Божко А. П., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи теорії кіл. Лабораторний практикум. [веб.]

Божко А. П., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи теорії кіл (2011) [друк.]

Бойко О. Р.

Квєтний Р. Н., Маслій Р. В., Гармаш В. В., Бойко О. Р. Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Навчальний посібник. [веб.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2. (2013) [друк.]

Бойко О. В.

Захарченко С. М., Трояновська Т. І., Бойко О. В. Основи побудови захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco. (2017) [друк.]

Бойко Ю. В.

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В. Англійська мова для студентів машинобудівних спеціальностей. Частина 1 (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В Навчальний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів-менеджерів. Частина 1 (2018) [друк.]

Боковий Є. Ф.

Писаренко В. Г., Савуляк В. В., Боковий Є. Ф., Завадюк С. В. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку. (2019) [друк.]

Бокоцей І. В.

Колесницький О. К., Роїк О. М., Бокоцей І. В. Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації. (2013) [друк.]

Колесницький О. К., Роїк О. М., Бокоцей І. В. Основи системного аналізу об'ктів і процесів комп'ютеризації. [веб.]

Бондар А. В.

Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» для студентів заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2019) [друк.]

Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Природні кам’яні матеріали» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2019) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В. Будівельне матеріалознавство. Збірник задач (2017) [друк.]

Бондаренко Є. А.

Бондаренко Є. А. Охорона праці в електроенергетиці (2022) [електрон.]

Бондаренко Є. А. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» змістовного модуля 2 для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2021) [друк.]

Бондаренко Є. А., Кутін В. М., Лежнюк П. Д. Навчальний посібник до розділу «Охорона праці» в магістерських кваліфікаційних роботах для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2018) [друк.]

Бондаренко Є. А. Безпека життєдіяльності. Практикум. ч.1. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Бондаренко Є. А. Безпека життєдіяльності. Практикум. ч.2. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Бондаренко Є. А., Сердюк А. В. Безпека життєдіяльності. (2013) [друк.]

Бондаренко Є. А. Методичні вказівки. Основи охорони праці. (2012) [друк.]

Бондаренко Є. А. Методичні вказівки. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. (2012) [друк.]

Бондаренко Є. А., Дрончак В. О. Методичні вказівки. Захисні заходи електробезпеки та розрахунок занулення. (2012) [друк.]

Бондаренко Є. А., Дрончак В. О. Освітлення виробничих приміщень: довідник. (2011) [друк.]

Бондаренко З. В.

Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Клочко В. І. Вища математика. Частина 3. Індивідуальні завдання (2024) [електрон.]

Клочко В. І., Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Волков Ю. І. Вища математика. Звичайні диференціальні рівняння. Аналітичні та графічні методи (2022) [електрон.]

Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Клочко В. І. Вища математика. Частина 2. Індивідуальні завдання (2022) [електрон.]

Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Клочко В. І. Вища математика. Частина 1. Індивідуальні завдання (2020) [друк.]

Бондаренко З. В., Кирилащук С. А., Клочко В. І. Операційне числення. Методичні вказівки до самостійного вивчення окремих розділів вищої математики для студ. технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання (2017) [друк.]

Клочко В. І., Бондаренко З. В., Кирилащук С. А. Вища математика. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Тестові завдання. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Борисюк Д. В.

Огневий В. О., Смирнов Є. В., Кужель В. П., Борисюк Д. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Вантажознавство» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» (2023) [електрон.]

Смирнов С. В., Огневий В. О., Борисюк Д. В. Автомобілі. Курсове проектування (2023) [електрон.]

Борисюк Д. В., Огневий В. О.Дослідження операцій в транспортних системах. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Частина ІІ (2023) [електрон.]

Борисюк Д. В., Смирнов Є. В.Дослідження операцій в транспортних системах. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Частина 1 (2023) [електрон.]

Борисюк Д. В. Фірмове обслуговування автомобілів. Практикум (для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт»). Ч.1 (2022) [електрон.]

Борисюк Д. В. Фірмове обслуговування автомобілів. Практикум (для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт»). Частина 2 (2022) [електрон.]

Борисюк Д. В., Зелінський В. Й. Фірмове обслуговування автомобілів. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи (студентам спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт»). Частина 2 (2022) [електрон.]

Борисюк Д. В., Зелінський В. Й. Фірмове обслуговування автомобілів. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи (студентам спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт»). Частина 1 (2022) [електрон.]

Борисюк Д. В., Біліченко В. В. Дослідження операцій в транспортних системах. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Частина 1 (2022) [електрон.]

Борисюк Д. В. Дослідження операцій в транспортних системах. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Частина ІІ (2022) [електрон.]

Боровська Т. М.

Боровська Т. М., Биков М. М., Шаповал Д. І. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Теорія автоматичного управління» для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2022) [електрон.]

Биков М. М., Боровська Т. М., Булига А. І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних і бізнес-процесів», частина ІІ. Для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2022) [електрон.]

Биков М. М., Боровська Т. М., Булига А. І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних і бізнес процесів», частина І для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2022) [електрон.]

Боровська Т. М. Теорія автоматичного управління. Kурс лекцій (2018) [веб.]

Боровська Т. М. Теорія автоматичного управління (2018) [друк.]

Боровська Т. М., Северілов В. А., Северілов П. В.,Васюра А. С., Юхимчук М. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ. (2017) [друк.]

Боровська Т. М., Северілов В. А., Бадьора С. П., Колесник І. С. Моделювання та оптимізація у менеджменті. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Боровська Т. М., Северілов В. А., Бадьора С. П., Колесник І. С. Моделювання задач управління інвестиціями. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Боровська Т. М., Васюра А. С., Северілов В. А. Моделювання та оптимізація систем автоматичного управління. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Бортник Г. Г.

Васильківський М. В., Бортник Г. Г., Кичак В. М. Програмні технології в інфокомунікаційних системах. Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (2023) [електрон.]

Васильківський М. В., Бортник Г. Г., Кичак В. М.Розрахунок функціональних параметрів оптичних систем та мереж. Практикум для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка (2023) [електрон.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В. Методичні вказівки до підготовки бакалаврських кваліфікаційних робіт (проєктів) зі спеціальності 172 - «Телекомунікації та радіотехніка» (освітньо-професійна програма «Програмне забезпечення телекомунікаційних систем») для студентів денної та заочної форм навчання (2022) [електрон.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М.Напрямні телекомунікаційні системи (2021) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Системи доступу. Навчальний посібник. [веб.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Засоби оргтехніки. Навчальний посібник. [веб.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні інфокомунікаційні системи (2019) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Напрямні телекомунікаційні системи (2018) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В. Методичні вказівки до підготовки магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» (освітньо-професійна програма «Телекомунікації») для студентів денної та заочної форм навчання (2018) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні телекомунікаційні технології. (2017) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Пунченко Н. О., Стальченко О. В. Телекомунікаційні системи передачі. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М. Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Бортник Г. Г., Бортник С. Г., Стальченко О. В. Основи теорії багатоканального зв’язку (2011) [друк.]

Бортник Г. Г., Бортник С. Г., Стальченко О. В. Основи теорії багатоканального зв’язку (2011) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Засоби оргтехніки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Системи доступу. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Бортник Г. Г., Стальченко О. В. Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни „Теорія електрозв’язку” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації” заочної форми навчання (2010) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В., Яблонський В. Ф. Мережі абонентського доступу. Навчальний посібник/МОН (2009) [друк.]

Бортник Г. Г., Стальченко О. В. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі” усіх форм навчання (2009) [друк.]

Боцула М. П.

Боцула М. П., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Технології створення веб-систем та веб-сервісів» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання (2018) [електрон.]

Мельник О. П., Буда А. Г., Боцула М. П. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Ескізи деталей та складальний кресленик виробу» з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка для студентів напряму підготовки 6.050504 − «Зварювання» (2017) [друк.]

Мельник О. П., Шевченко А. В., Боцула М. П. Інженерна та комп'ютерна графіка. (2017) [друк.]

Камінський А. В., Боцула М. П. Основи програмування мовою VBA в середовищі Microsoft excel. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Костров М. М., Зіскінд Ю. Л., Волохова А. І., Горячев Г. В., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Жуков С. О., Коновалюк Ю. М. Під ред. Горячева Г. В. Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів «ЕкоІнспектор». Ч.І. Підсистема «Викиди». Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Лисюк О. Г., Лосік І. І., Кікерчук Г. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Бабич М. Я., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ре д. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р. Під ред. Мокіна В. Б. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Третьяков С. В., Задорожна М. Г., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Горячев Г. В., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна система каталогу-класифікатора з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р. Кальміус. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чіпак В. П., Федів Р. Є., Дуркот В. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Дудар І. Н., Боцула М. П., Швець В. В., Ящолт Я. І. Розробка тестів для дистанційних курсів. МП (2009) [друк.]

Брицький О. Л.

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Буда А. Г.

Буда А. Г., Слободянюк О. В.Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей денної форми навчання. Частина 2. (2022) [електрон.]

Буда А. Г., Слободянюк О. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії та інженерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей денної форми навчання. Частина 1 (2020) [друк.]

Буда А. Г., Петров О. В. Виконання креслеників та тривимірних моделей машинобудівних виробів за допомогою CAD-системи (2019) [друк.]

Буда А. Г., Гречанюк М. С. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей всіх форм навчання, що навчаються за скороченим терміном підготовки (2018) [друк.]

Буда А. Г., Гречанюк М. С. Креслення. Частина II. Елементи нарисної геометрії та проекційне креслення (2018) [друк.]

Мельник О. П., Буда А. Г., Боцула М. П. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Ескізи деталей та складальний кресленик виробу» з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка для студентів напряму підготовки 6.050504 − «Зварювання» (2017) [друк.]

Буда А. Г., Корчевський Б. Б. Питання та задачі самоконтролю знань студентів машинобудівних та будівельних спеціальностей в розділі «Нарисна геометрія». (2017) [друк.]

Буда А. Г., Мельник О. П., Гречанюк М. С. Креслення. Ч. 1. Теоретичні основи геометричного креслення. (2016) [друк.]

Буда А. Г., Обертюх Р. Р., Архипчук М. Р. Розрахунок геометричних параметрів і виконання робочих креслеників основних ланок зубчастих циліндричних, конічних, черв’них і ланцюгових передач. (2016) [друк.]

Буда А. Г., Король О. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів першого курсу машинобудівних спеціальностей заочної форми навчання (2011) [друк.]

Буда А. Г., Мельник О. П., Король О. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів другого курсу машинобудівних спеціальностей заочної форми навчання до тем: «Складальне креслення» (3-й семестр); «Деталювання» (4-й семестр) (2009) [друк.]

Буда А. Г., Король О. В. Виконання та читання складальних креслень. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Булига Ю. В.

Булига Ю. В., Веселовська Н. Р., Міськов В. П. Теорія різання. Розрахунок режимів різання. (2019) [друк.]

Булига Ю. В., Слабкий А. В.Основи інструментального виробництва. Hавчальний посібник (2018) [електрон.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Лабораторний практикум (2014) [друк.]

Булига Ю. В., Власюк А. І., Ляховченко Н. В. Положення про підготовку робітничих професій. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Булига Ю. В., Сухоруков С. І. Комп’ютерна графіка в технологічному проектуванні та Комп’ютерна графіка в машинобудуванні. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Вірник М. М., Булига Ю. В. Курсове проектування з теорії механізмів і машин. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Бурбело М. Й.

Бурбело М. Й., Бабенко О. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Спеціальні питання електропостачання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання») (2024) [електрон.]

Бурбело М. Й., Бабенко О. В., Лобода Ю. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Математичні задачі електроенергетики» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електропостачання та енергозбереження») (2024) [електрон.]

Бурбело М. Й.Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в системах електропостачання (2023) [електрон.]

Бурбело М. Й., Левицький С. М., Лобода Ю. В.Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в системах електропостачання (2021) [друк.]

Бурбело М. Й., Бевз С. В., Кравець О. М.Математичні задачі електроенергетики (2021) [друк.]

Бурбело М. Й., Левицький С. М. Математичні задачі електроенергетики. Частина 2 (2019) [друк.]

Бурбело М. Й., Бабенко О. В., Лобода Ю. В. Спеціальні питання електропостачання. Програма дисц., Методичні вказівки до її вивчення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 141- «Електротехнічні системи електроспоживання» (2017) [друк.]

Бурбело М. Й., Левицький С. М. Математичні задачі електроенергетики. Частина 1. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Бурбело М. Й. Розрахунок внутрішнього електропостачання. (2017) [друк.]

Бурбело М. Й. Математичні задачі електроенергетики. Математичне моделювання електропостачальних систем. Навчальний посібник (2016) [друк.]

Бурбело М. Й., Камінський В. В., Романюк І. М. Електропостачання. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Бурбело М. Ю.

Бурбело М. Ю., Бірюков О. О., Мельничук Л. М. Системи електропостачання. Елементи теорії та приклади розрахунків. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Бурдейна О. В.

Коваль К. О., Мельник О. В., Бурдейна О. В., Белзецький Р. С., Косарук О. М. Навчальна практика. (2017) [друк.]

Бурєнніков Ю. А.

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Лозінський Д. О. Технологічні основи машинобудування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Дерібо О. В., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика. (2016) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Немировський І. І., Козлов Л. Г. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. (2013) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Сивак І. О., Сухоруков С. І. Нові матеріали та композити. (2013) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку. (2013) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Бурєнніков Ю. Ю.

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Добровольський О. Л., Ребедайло В. М. Основи логістики. Лабораторний практикум. [веб.]

Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Оптимізаційні методи та моделі (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Романюк С. О. Основи логістики. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Добровольський О. Л., Ребедайло В. М. Основи логістики (2011) [друк.]

Бурикін О. Б.

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. Електричні системи і мережі. Частина ІІІ (2022) [електрон.]

Лежнюк П. Д., Бурикін О. Б., Малогулко Ю. В. Електроощадні технології в електричних системах (2022) [електрон.]

Тептя В. В., Комар В. О., Лесько В. О., Бурикін О. Б. Релейний захист високовольтних електродвигунів. Частина І (2022) [електрон.]

Тептя В. В., Комар В. О., Лесько В. О., Бурикін О. Б. Релейний захист високовольтних електродвигунів. Частина ІІ (2022) [електрон.]

Кулик В. В., Малогулко Ю. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б.Відновлювані джерела енергії в електричних мережах (2021) [друк.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В.Електричні системи і мережі. Частина 2 (2021) [друк.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. за ред. Лежнюка П. Д. Електричні системи і мережі. Частина 1 (2020) [друк.]

Лагутін В. М., Зелінський В. Ц., Бурикін О. Б. Випробування електричних машин і трансформаторів в електроенергетичних системах. Навчальний посібник. [веб.]

Собчук В. С., Собчук Н. В., Бурикін О. Б. Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах. Навчальний посібник. [веб.]

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ (2018) [друк.]

Лагутін В. М., Бурикін О. Б., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 1. Технічне обслуговування електричних машин та трансформаторів. (2013) [друк.]

Лагутін В. М., Зелінський В. Ц., Бурикін О. Б. Випробування електричних машин і трансформаторів в електроенергетичних системах (2011) [друк.]

Собчук В. С., Собчук Н. В., Бурикін О. Б. Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах (2011) [друк.]

Буяльська Т. Б.

Буяльська Т. Б., Прищак М. Д., Мацко Л. А. Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі Навчальний посібник. [веб.]

Буяльська Т. Б., Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Частина 1. Навчальний посібник. [веб.]

Буяльська Т. Б., Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Ч. 1. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Буяльська Т. Б., Прищак М. Д., Мацко Л. А. Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі. Методичний посібник (2010) [друк.]