Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Р 

Радомська А. О.

Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., Панченко Т. І., Радомська А. О. Типові завдання та задачі з хімії Навчальний посібник. [веб.]

Радомська Л. А.

Азарова Л. Є., Радомська Л. А. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах (2022) [друк.]

Азарова Л. Є., П’яст Н. Й., Радомська Л. А. Українська мова. Навчальний посібник. [веб.]

Азарова Л. Є., Радомська Л. А., Стадній А. С. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях та схемах (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю та самостійної роботи) (2018) [друк.]

Стадній А. С., Радомська Л. А. Основи ІТ-технологій на уроках української мови. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

П’яст Н. Й., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова. Країнознавство. НП для студентів-іноземців. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., П’яст Н. Й., Радомська Л. А. Українська мова. Складні вживання (найновіші рекомендації) (2011) [друк.]

Ранський А. П.

Ранський А. П., Гордієнко О. А. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища» для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (2024) [електрон.]

Ранський А. П., Гордієнко О. А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 4 (2023) [електрон.]

Ранський А. П. Органічна хімія і екологія: В 3-х частинах. Частина 3. Функціональні похідні (2022) [друк.]

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3 (2019) [друк.]

Ранський А. П. Органічна хімія і екологія Навчальний посібник. [веб.]

Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2. (2018) [друк.]

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Тітов Т. С. Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (2018) [друк.]

Євсєєва М. В., Ранський А. П., Гордієнко О. А. Електрохімічні процеси. Теорія та практикум. (2017) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 1. (2016) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 2. (2016) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія Навчальний посібник. [веб.]

Ранський А. П., Прокопчук С. П., Тітов Т. С. Органічна хімія. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Ранський А. П. Органічна хімія і екологія Ч. 1. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Ранський А. П. Органічна хімія і екологія Ч. 2. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія. Теорія та практикум. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія. Теорія та лабораторний практикум. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Звуздецька Н. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (2009) [друк.]

Ратніков В. С.

Ратніков В. С., Теклюк А. І. Етика та раціональність у науковому дослідженні (2022) [електрон.]

Ратніков В. С. Основи філософії науки і філософії техніки. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Ратушний П. М.

Ратушний П. М., Жагловська О. М., Огородник К. В. ПЛІС та їх програмування (2018) [друк.]

Білинський Й. Й., Ратушний П. М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Схемотехніка» для студентів для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Ратушний П. М., Павлюк О. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц. «Схемотехніка» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Ратушний П. М., Мельничук А. О. Цифрова схемотехніка. Частина 2. Електронні пристрої і системи. (2017) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П., Ратушний П. М., ЛазарєвО. О. Моделювання в електроніці. (2017) [друк.]

Мартинюк В. В., Огородник К. В., Ратушний П. М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Квантова механіка» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Огородник К. В., Ратушний П. М., Лазарєв О. О. Самостійна робота з дисц. «Мікропроцесорна техніка» для студ. напряму підгот. «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Огородник К. В., Ратушний П. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студентів напряму підготовки «Електронні пристрої та системи» (2016) [друк.]

Огородник К. В., Мартинюк В. В., Ратушний Т. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студ. напряму підготовки «Електронні пристрої та системи» (2016) [друк.]

Білик О. О., Ратушний П. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Проектування ВІС на основі БМК 1515 ХМ1 (2012) [веб.]

Ратушняк Г. С.

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В. Методичні вказівки до виконання кваліфі-каційних робіт на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» згідно освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання і вентиляція» (2023) [електрон.]

Ратушняк Г. С., Анохіна К. В. Будівельна теплофізика (2021) [друк.]

Ратушняк Г. С., Колесник К. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Трубопровідні мережі в будівництві». Частина 1 для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2017) [друк.]

Джеджула В. В., Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» (2016) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю., Геодезичне забезпечення будівництва. (2016) [веб.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д. Еколого-географічний аналіз і оцінювання стану території. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.1. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.2. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю. Методичні вказівки. Інженерна геодезія. Розв'язування задач на топографічних картах та планах. (2012) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки “Будівництво” на тему: «Визначення координат точок знімального обґрунтування та побудова плану будівельного майданчика». (2012) [друк.]

Ратушняк Г. С., Колісник О. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм навчання. (2012) [друк.]

Ратушняк Г. С., Джеджула В. В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки “Будівництво” на тему: «Розв’язування задач з оцінювання точності вимірювання і призначення допусків». (2011) [друк.]

Ратушняк Г. С., Анохіна К. В. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи на тему "Обґрунтування технологічних параметрів біогазових установок" з дисципліни “Енергозбереження та експлуатація систем теплогазопостачання і вентиляції ” для студентів напряму підготовки “Будівництво” (2011) [друк.]

Ратушняк Г. С., Джеджула В. В., Анохіна К. В. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Ратушняк Г. С., Джеджула В. В., Анохіна К. В. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Ратушняк Г. С., Коц І. В. Слободян Н. М., Колісник О. П. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція” та до підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою всіх форм навчання (2009) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Лялюк О. Г. Інженерні вишукування. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г. Управління енергозберігаючими проектами термореновації будівель. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Ратушняк О. Г.

Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г. Кошторисна справа в будівництві (2024) [електрон.]

Адлер О. О., Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічний аналіз діяльності підприємств, організацій та установ» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент підприємств, організацій та установ» (2023) [електрон.]

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Маркетингова цінова політика» (2023) [електрон.]

Небава М. І., Лесько О. Й., Мельничук Д. П., Ратушняк О. Г. Збірник тестових завдань для підготовки до вступу в магістратуру за спеціальністю 073 - Менеджмент (2022) [друк.]

Ратушняк О. Г., Лялюк О. Г. Самоменеджмент (2021) [друк.]

Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г. Економічне обґрунтування інноваційних рішень в теплоенергетиці (2020) [друк.]

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністування. Частина 1. Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністування. Частина 2. Навчальний посібник. [веб.]

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент». (2019) [друк.]

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Самоменеджмент» (2018) [друк.]

Ратушняк О. Г., Тарасюк Н. М. Менеджмент та маркетинг (2018) [друк.]

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» (2017) [друк.]

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент організацій за видами економічної діяльності» (2016) [друк.]

Ратушняк О. Г. Операційний менеджмент. Ч.1. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Ратушняк О. Г. Операційний менеджмент. Ч.2 Навчальний посібник (2015) [друк.]

Ратушняк О. Г., Тарасюк Н. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг» для студентів технічних спеціальностей (2014) [друк.]

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки. Операційний менеджмент. (2012) [друк.]

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністрування. Ч. 1. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністрування. Ч. 2. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Несен Л. М., Ратушняк О. Г., Причепа І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» (2010) [друк.]

Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г. Управління енергозберігаючими проектами термореновації будівель. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Ребедайло В. М.

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Добровольський О. Л., Ребедайло В. М. Основи логістики. Лабораторний практикум. [веб.]

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку. (2013) [друк.]

Ребедайло В. М., Кашканов В. А. Експертиза дорожньо-транспортних пригод. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Добровольський О. Л., Ребедайло В. М. Основи логістики (2011) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Резидент Н. В.

Співак О. Ю., Резидент Н. В. Тепломасообмін. Методи інтенсифікації (2023) [електрон.]

Резидент Н. В., Співак О. Ю. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» (2024) [електрон.]

Резидент Н. В., Ткаченко С. Й., Чепурний М. М. Експлуатація промислового теплоенергетичного устаткування. (2023) [електрон.]

Співак О. Ю., Резидент Н. В. Тепломасообмін. Частина ІІ (2022) [електрон.]

Резидент Н. В., Співак О. Ю., Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 144 – «Теплоенергетика» (2022) [електрон.]

Резидент Н. В., Співак О. Ю., Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 144 - Теплоенергетика (2022) [електрон.]

Співак О. Ю., Резидент Н. В. Тепломасообмін. Частина І (2021) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., Резидент Н. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» (2019) [друк.]

Резидент Н. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи автоматизації теплотехнічних установок» (2018) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., Резидент Н. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни "Теплотехнологічні процеси та установки" (2018) [електрон.]

Чепурний М. М., Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. Експлуатація промислового теплоенергетичного устаткування. (2017) [друк.]

Чепурний М. М., Резидент Н. В. Нагнітачі та теплові двигуни. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Чепурний М. М., Резидент Н. В. Тепломасообмін в прикладах і задачах. Навчальний посібник (2011) [веб.]

Чепурний М. М., Резидент Н. В. Тепломасообмін в прикладах і задачах (2011) [друк.]

Рейда О. М.

Романюк О. Н., Рейда О. М., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засоби обчислювальної техніки" спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та "Проектування електронних приладів та пристроїв" спеціальності 7.050802 " Електронні прилади та пристрої" усіх форм навчання. (2012) [друк.]

Рейда О. М., Романюк О. Н., Пєтух А. М. Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки (2011) [друк.]

Романюк О. Н., Рейда О. М., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки" спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та "Проектування електронних приладів та пристроїв" спеціальності 6.050802 "Електронні прилади та пристрої" усіх форм навчання [веб.]

Рейда О. М., Романюк О. Н., Пєтух А. М. Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки. Лабораторний практикум (2010) [веб.]

Репінський С. В.

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Самостійна та індивідуальна робота студентів (2022) [електрон.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 2. Самостійна та індивідуальна робота студентів (2021) [друк.]

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина ІІ. (2020) [друк.]

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина І (2019) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів (2019) [друк.]

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Муляр Ю. І. , Козлов Л. Г., Репінський С. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» (2017) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Паславська О. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В. Основи технології машинобудування. Ч. 1. (2017) [друк.]

Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Репінський С. В., Сердюк О. В. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні. (2016) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Дерібо О. В., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика. (2016) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Дусанюк Ж. П., Шиліна О. П., Репінський С. В., Дусанюк С. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Репінський С. В.

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання маши н. Ч.1. Практикум (2010) [друк.]

Рибін О. І.

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Риндюк В. І.

Риндюк В. І., Коц І. В., Риндюк С. В. Інформатика. Приклади і завдання з обчислювальної математики та теоретичної механіки для самостійної роботи студентів. (2017) [друк.]

Приятельчук В. О., Риндюк В. І., Федотов В. О. Теоретична механіка. Аналітична механіка. Розрахунково – графічні та контрольні завдання (2011) [друк.]

Приятельчук В. О., Риндюк В. І., Федотов В. О. Теоретична механіка. Аналітична механіка. [веб.]

Приятельчук В. О., Риндюк В. І., Федотов В. О. Теоретична механіка. Динаміка точки. Розрахунково-графічні та контрольні завдання. Збірник завдань (2010) [друк.]

Риндюк В. І., Коц І. В., Приятельчук В. О. Математичне моделювання в системному аналізі. Приклади та завдання. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Рогальський Б. С.

Рогальський Б. С., Демов О. Д., Терешкевич Л. Б., Войтюк Ю. П. Енергозбереження. Лабораторний практикум (2009) [друк.]

Розводюк М. П.

Розводюк М. П., Проценко Д. П., Бомбик В. С., Жуков О. А. Розрахунок і проектування трифазного силового масляного трансформатора. Курсове проектування (2023) [електрон.]

Розводюк М. П., Левицький C. М., Бомбик В. С. Розрахунок і конструювання трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Курсове проектування (2018) [друк.]

Розводюк М. П., Левицький С. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Автоматизовані системи керування технологічними процесами. з теми Віртуальний тренажерний комплекс для керування перетворювачем частоти Trace Mode 6 (2016) [друк.]

Розводюк М. П., Левицький С. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Автоматизовані системи керування технологічними процесами з теми Віртуальний тренажерний комплекс для керування перетворювачем частоти Altivar 71 no Ethernet (2016) [друк.]

Розводюк М. П., Левицький С. М. Електричні машини. Контрольні завдання для студентів напрямів підготовки «Електромеханіка», «Електротехніка та електротехнології». Навчальний посібник. (2016) [друк.]

Розводюк М. П. Електричні машини. Організація СРС. Навчальний посібник. (2016) [друк.]

Розводюк М. П. Електричні машини. Задачі для СРС. (2016) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Ч. 5. Синхронні машини. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Розводюк М. П., Грабко В. В., Казак М. О. Спеціальні електричні машини. Лабораторні роботи. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Левицький С. М., Розводюк М. П. Елементи систем автоматизації та електроприводу. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Розводюк М. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». (2012) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Мікропроцесорні системи керування електроприводами. Розрахунок цифрової системи керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Розводюк М. П., Казак М. О. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження асинхронного конденсаторного двигуна" з дисципліни "Спеціальні електричні машини" (2011) [друк.]

Розводюк М. П., Казак М. О. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів напряму підготовки "Електромеханіка" на тему: "Дослідження крокового двигуна". (2011) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П. Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування Навчальний посібник (2011) [веб.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму. Навчальний посібник (2011) [веб.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму Навчальний посібник, (2010) [веб.]

Грабко В. В., Розводюк М. П. Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Розводюк М. П., Блінкін Є. Я. Електротехніка (електричні машини, основи електропривода, електрозабезпечення, електроніка). РГР. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Розводюк М. П., Блінкін Є. Я. Електротехніка. Контрольні та розрахунково-графічні роботи для студентів неенергетичних спеціальностей. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІV. Трансформатори. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Роїк О. М.

Роїк О. М., Азарова А. О., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2017) [друк.]

Роїк О. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О. Системний аналіз. Навчальний посібник (2017) [веб.]

Міронова Ю. В., Роїк О. М. Інформаційне моделювання бізнес-процесів. Методичні вказівки до виконання курсова роботи. (2013) [друк.]

Колесницький О. К., Роїк О. М., Бокоцей І. В. Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації. (2013) [друк.]

Роїк О. М., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Математичні методи дослідження економіки” для студентів напрямку підготовки “Менеджмент” (2011) [друк.]

Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Економетрія. Частина 1. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Економетрія. Частина 2. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Колесницький О. К., Роїк О. М., Бокоцей І. В. Основи системного аналізу об'ктів і процесів комп'ютеризації. [веб.]

Романець І. В.

Азарова А. О., Мороз О. О., Лесько О. Й., Романець І. В. Управління персоналом. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Мороз О. О., Краєвська А. С., Романець І. В. Економіка природокористування. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Романюк О. В.

Романюк О. Н., Рейда О. В., Романюк О. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія та програмне забезпечення САПР» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Видання друге, доповнене та перероблене (2024) [електрон.]

Романюк О. Н., Романюк О. В., Чехместрук Р. Ю. Комп’ютерна графіка (2023) [електрон.]

Романюк О. Н., Романюк О. В., Денисюк А. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (2023) [електрон.]

Снігур А. В., Романюк О. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління ІТ-проєктами» для студентів галузі знань 12 Інформаційні технології (2023) [електрон.]

Романюк О. Н., Романюк О. В., Денисюк А. В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час виконання курсової роботи з дисципліни "Бази даних" для студентів спеціальності 121 - "Інженерія програмного забезпечення" (2023) [електрон.]

Романюк О. Н., Романюк О. В., Денисюк А. В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Бази даних” (2022) [електрон.]

Пєтух А. М., Романюк О. В., Романюк О. Н. Бази даних. Мови запитів, управління транзакціями, розподілена обробка даних. Навчальний посібник. [веб.]

Романюк О. Н.

Романюк О. Н. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (2023) [електрон.]

Романюк О. Н., Рейда О. В., Романюк О. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія та програмне забезпечення САПР» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Видання друге, доповнене та перероблене (2024) [електрон.]

Романюк О. Н., Черноволик Г. О. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 121 - «Інженерія програмного забезпечення» (2024) [електрон.]

Романюк О. Н., Романюк О. В., Чехместрук Р. Ю. Комп’ютерна графіка (2023) [електрон.]

Романюк О. Н., Романюк О. В., Денисюк А. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (2023) [електрон.]

Романюк О. Н., Романюк О. В., Денисюк А. В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час виконання курсової роботи з дисципліни "Бази даних" для студентів спеціальності 121 - "Інженерія програмного забезпечення" (2023) [електрон.]

Романюк О. Н. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (2023) [електрон.]

Майданюк В. П., Романюк О. Н., Тужанський С. Є. Основи теорії інформації та кодування (2022) [електрон.]

Романюк О. Н., Романюк О. В., Денисюк А. В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Бази даних” (2022) [електрон.]

Романюк О. Н., Майданюк В. П. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Комп’ютерна графіка” (2022) [електрон.]

Пєтух А. М., Романюк О. В., Романюк О. Н. Бази даних. Мови запитів, управління транзакціями, розподілена обробка даних. Навчальний посібник. [веб.]

Романюк О. Н. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студентів спеціальності 7.06010101, 8.06010101 - «Промислове цивільне будівництво». [веб.]

Романюк О. Н. Комп'ютерна графіка.Навчальний посібник. [веб.]

Романюк О. Н., Савчук Т. О. Організація баз даних і знань Навчальний посібник. [веб.]

Романюк О. Н., Рейда О. М., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засоби обчислювальної техніки" спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та "Проектування електронних приладів та пристроїв" спеціальності 7.050802 " Електронні прилади та пристрої" усіх форм навчання. (2012) [друк.]

Рейда О. М., Романюк О. Н., Пєтух А. М. Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки (2011) [друк.]

Романюк О. Н., Денисюк А. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація баз даних і знань" для студентів напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" денної та заочної форм навчання (2010) [друк.]

Романюк О. Н., Рейда О. М., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки" спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та "Проектування електронних приладів та пристроїв" спеціальності 6.050802 "Електронні прилади та пристрої" усіх форм навчання [веб.]

Рейда О. М., Романюк О. Н., Пєтух А. М. Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки. Лабораторний практикум (2010) [веб.]

Романюк С. О.

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту. Навчальний посібник. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Стратегії сталого розвитку транспорту”. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Стратегії сталого розвитку транспорту”. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничі системи на автомобільному транспорті”. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Виробничі системи на автомобільному транспорті”. [веб.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних підприємств». [веб.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Романюк С. О. Основи логістики. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Біліченко В. В., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування станцій технічного обслуговування автомобілів». [веб.]

Роптанов В. І.

Гороховський О. І., Роптанов В. І. Автоматизація діловодства (2011) [друк.]

Рубаненко О. Є.

Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О., Гунько І. О. Релейний захист та автоматика електричних станцій (2023) [електрон.]

Лежнюк П. Д., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Комп’ютерні системи діагностування електрообладнання» для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» на тему «Визначення місць секціонування розподільних електричних мереж» (2018) [друк.]

Кутін В. М., Рубаненко О. Є. Релейний захист та системна автоматика (2018) [друк.]

Рубаненко О. Є., Кравцов К. І., Рубаненко О. О. Мікропроцесорна техніка. Використання AVR мікроконтролерів ATmel (2018) [друк.]

Рубаненко О. Є., Гончарук О. Ф., Рубаненко О. О. Мікропроцесорний релейний захист ліній електропередач: Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Рубаненко О. Є., Кузьмірук О. І. Методичні вказівки до виконання к. р. з дисципліни "Технологічна автоматика електричних станцій", г.з. "Електротехніка та електромеханіка" (2014) [друк.]

Рубаненко О. Є., Лесько В. О., Рубаненко О. О. Програмно-логічні моделі мікропро-цесорного пристрою захисту SPAC 801. (2013) [друк.]

Лагутін В. М., Рубаненко О. Є., Тептя В. В. Захист трансформаторів 10 кВ. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Рубаненко О. О.

Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О., Гунько І. О. Релейний захист та автоматика електричних станцій (2023) [електрон.]

Рубаненко О. Є., Кравцов К. І., Рубаненко О. О. Мікропроцесорна техніка. Використання AVR мікроконтролерів ATmel (2018) [друк.]

Рубаненко О. Є., Гончарук О. Ф., Рубаненко О. О. Мікропроцесорний релейний захист ліній електропередач: Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Рубаненко О. Є., Лесько В. О., Рубаненко О. О. Програмно-логічні моделі мікропро-цесорного пристрою захисту SPAC 801. (2013) [друк.]

Руда Л. П./ Ruda L.

Zianko V., Epifanova I., Ruda L. Methodological instructions to the implementation of master's qualification works for foreign students of specialty 073 - "Management" (2022) [електрон.]

Малініна Н. М., Причепа І. В., Руда Л. П., Мельничук Д. П. Облік фінансової діяльності та аудит. Частина 1 (2021) [друк.]

Малініна Н. М., Причепа І. В., Руда Л. П., Мельничук Д. П. Облік фінансової діяльності та аудит. Частина 2 (2021) [друк.]

Руда Л. П., Причепа І. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Аудит» студентами спеціальності 073 «Менеджмент» (2021) [друк.]

Адлер О. О., Руда Л. П., Мацкевічус С. С. Аналіз господарської діяльності. Самостійна робота студента (2019) [друк.]

Руда Л. П. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів cпеціальностей 131 – «Прикладна механіка», 132 – «Матеріалознавство», 133 – «Галузеве машинобудування» (2018) [друк.]

Причепа І. В., Руда Л. П. Економіка та організація виробництва. Навчальний посібник. (2017) [веб.]

Причепа І. В., Руда Л. П. Економіка підприємства. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Рудик В. Д.

Кичак В. М., Рудик В. Д., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка. (2013) [друк.]

Рудницька Т. Г.

Рудницька Т. Г., Слободянюк А. А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи «English for Automotive Engineering Students. Part II» для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології» (2024) [електрон.]

Магас Л. М., Столяренко О. В., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г. Лексико-граматичний практикум з підготовки до ЄВІ з англійської мови до частини «Використання мови» (2023) [електрон.]

Столяренко О. В., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г., Магас Л. М. Англійська мова для студентів-екологів. Частина 2 (2023) [електрон.]

Прадівлянний М. Г., Кравець Т. А., Рудницька Т. Г. Deutsche Autos und Autohersteller. Німецька мова за професійним спрямуванням (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Рудницька Т. Г. Англійська мова за професійнім спрямуванням. Індивідуальна та самостійна робота студентів. Контрольні роботи (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г. Термінознавство: радіотехніка і телекомунікації. Частина 2 (2018) [друк.]

Рузакова Г. Г.

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових стосунків. Навчальний посібник. [веб.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г. Г. Етика ділових відносин. Навчальний посібник. [веб.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г. Г. Етика ділових відносин. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових стосунків. Навчальний посібник (2009) [друк.]