Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Р 

Радомська А. О.

Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., Панченко Т. І., Радомська А. О. Типові завдання та задачі з хімії Навчальний посібник. [веб.]

Радомська Л. А.

Азарова Л. Є., П’яст Н. Й., Радомська Л. А. Українська мова. Навчальний посібник. [веб.]

Азарова Л. Є., Радомська Л. А., Стадній А. С. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях та схемах (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю та самостійної роботи) (2018) [друк.]

П’яст Н. Й., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова. Країнознавство. НП для студентів-іноземців. (2013) [друк.]

Стадній А. С., Радомська Л. А. Основи ІТ-технологій на уроках української мови. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Ранський А. П.

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3 (2019) [друк.]

Ранський А. П. Органічна хімія і екологія Навчальний посібник. [веб.]

Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2. (2018) [друк.]

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Тітов Т. С. Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (2018) [друк.]

Ранський А. П., Прокопчук С. П., Тітов Т. С. Органічна хімія. Методичні вказівки . (2013) [друк.]

Євсєєва М. В., Ранський А. П., Гордієнко О. А. Електрохімічні процеси. Теорія та практикум. (2017) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 1. (2016) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 2. (2016) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія Навчальний посібник. [веб.]

Ратушний П. М.

Білик О. О., Ратушний П. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Проектування ВІС на основі БМК 1515 ХМ1 2012. [веб.]

Білинський Й. Й., Ратушний П. М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Схемотехніка» для студентів для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Ратушний П. М., Павлюк О. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц. «Схемотехніка» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Ратушний П. М., Мельничук А. О. Цифрова схемотехніка. Частина 2. Електронні пристрої і системи. (2017) [друк.]

Мартинюк В. В., Огородник К. В., Ратушний П. М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Квантова механіка» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П., Ратушний П. М., ЛазарєвО. О. Моделювання в електроніці. (2017) [друк.]

Огородник К. В., Ратушний П. М., Лазарєв О. О. Самостійна робота з дисц. «Мікропроцесорна техніка» для студ. напряму підгот. «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Огородник К. В., Ратушний П. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студентів напряму підготовки «Електронні пристрої та системи» (2016) [друк.]

Ратушний П. М., Жагловська О. М., Огородник К. В. ПЛІС та їх програмування (2018) [друк.]

Огородник К. В., Мартинюк В. В., Ратушний Т. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студ. напряму підготовки «Електронні пристрої та системи» (2016) [друк.]

Ратушняк Г. С.

Ратушняк Г. С., Джеджула В. В., Анохіна К. В. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Ратушняк Г. С., Колесник К. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Трубопровідні мережі в будівництві». Частина 1 для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2017) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д. Еколого-географічний аналіз і оціню-вання стану території. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Джеджула В. В., Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» (2016) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.1. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.2. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г. Економічне обґрунтування інноваційних рішень в теплоенергетиці (2020) [друк.]

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністування. Частина 1. Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністування. Частина 2. Навчальний посібник. [веб.]

Ратушняк О. Г., Тарасюк Н. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг» для студентів технічних спеціальностей (2014) [друк.]

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» (2017) [друк.]

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Самоменеджмент» (2018) [друк.]

Ратушняк О. Г., Тарасюк Н. М. Менеджмент та маркетинг (2018) [друк.]

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент організацій за видами економічної діяльності» (2016) [друк.]

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент». (2019) [друк.]

Ратушняк О. Г. Операційний менеджмент. Ч.1. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Ратушняк О. Г. Операційний менеджмент. Ч.2 Навчальний посібник (2015) [друк.]

Ребедайло В. М.

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Добровольський О. Л., Ребедайло В. М. Основи логістики. Лабораторний практикум. [веб.]

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку. (2013) [друк.]

Рейда О. М.

Рейда О. М., Романюк О. Н., Пєтух А. М. Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки. Лабораторний практикум, 2010. [веб.]

Репінський С. В.

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина І (2019) [друк.]

Муляр Ю. І. , Козлов Л. Г., Репінський С. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» (2017) [друк.]

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина ІІ. (2020) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Дерібо О. В., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика. (2016) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Паславська О. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів (2019) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В. Основи технології машинобудування. Ч. 1. (2017) [друк.]

Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Репінський С. В., Сердюк О. В. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні. (2016) [друк.]

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Розводюк М. П.

Грабко В. В., Розводюк М. П. Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування Навчальний посібник, 2011. [веб.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму. Навчальний посібник, 2011. [веб.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Розводюк М. П., Грабко В. В., Казак М. О. Спеціальні електричні машини. Лабораторні роботи. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Ч. 5. Синхронні машини. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Левицький С. М., Розводюк М. П. Елементи систем автоматизації та електроприводу. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Розводюк М. П., Левицький C. М., Бомбик В. С. Розрахунок і конструювання трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Курсове проектування (2018) [друк.]

Розводюк М. П., Левицький С. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Автоматизовані системи керування технологічними процесами. з теми Віртуальний тренажерний комплекс для керування перетворювачем частоти Trace Mode 6 (2016) [друк.]

Розводюк М. П., Левицький С. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Автоматизовані системи керування технологічними процесами з теми Віртуальний тренажерний комплекс для керування перетворювачем частоти Altivar 71 no Ethernet (2016) [друк.]

Розводюк М. П., Левицький С. М. Електричні машини. Контрольні завдання для студентів напрямів підготовки «Електромеханіка», «Електротехніка та електротехнології». Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Розводюк М. П. Електричні машини. Організація СРС. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Розводюк М. П. Електричні машини. Задачі для СРС. (2016) [друк.]

Роїк О. М.

Міронова Ю. В., Роїк О. М. Інформаційне моделювання бізнес-процесів. Методичні вказівки до виконання курсова роботи. (2013) [друк.]

Роїк О. М., Азарова А. О., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2017) [друк.]

Колесницький О. К., Роїк О. М., Бокоцей І. В. Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації. (2013) [друк.]

Роїк О. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О. Системний аналіз. Навчальний посібник, 2017. [веб.]

Романець І. В.

Азарова А. О., Мороз О. О., Лесько О. Й., Романець І. В. Управління персоналом. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Мороз О. О., Краєвська А. С., Романець І. В. Економіка природокористування. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Романюк О. В.

Пєтух А. М., Романюк О. В., Романюк О. Н. Бази даних. Мови запитів, управління транзакціями, розподілена обробка даних. Навчальний посібник. [веб.]

Романюк О. Н.

Пєтух А. М., Романюк О. В., Романюк О. Н. Бази даних. Мови запитів, управління транзакціями, розподілена обробка даних. Навчальний посібник. [веб.]

Рейда О. М., Романюк О. Н., Пєтух А. М. Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки. Лабораторний практикум, 2010. [веб.]

Романюк О. Н. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студентів спеціальності 7.06010101, 8.06010101 - «Промислове цивільне будівництво». [веб.]

Романюк О. Н. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник. [веб.]

Романюк О. Н., Савчук Т. О. Організація баз даних і знань Навчальний посібник. [веб.]

Романюк С. О.

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту. Навчальний посібник. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Стратегії сталого розвитку транспорту”. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Стратегії сталого розвитку транспорту”. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничі системи на автомобільному транспорті”. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Виробничі системи на автомобільному транспорті”. [веб.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних підприємств». [веб.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Романюк С. О. Основи логістики. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування станцій технічного обслуговування автомобілів». [веб.]

Рубаненко О. Є.

Лежнюк П. Д., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Комп’ютерні системи діагностування електрообладнання» для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» на тему «Визначення місць секціонування розподільних електричних мереж» (2018) [друк.]

Рубаненко О. Є., Кузьмірук О. І. Методичні вказівки до виконання к. р. з дисципліни "Технологічна автоматика електричних станцій", г.з. "Електротехніка та електромеханіка" (2014) [друк.]

Кутін В. М., Рубаненко О. Є. Релейний захист та системна автоматика (2018) [друк.]

Рубаненко О. Є., Гончарук О. Ф., Рубаненко О. О. Мікропроцесорний релейний захист ліній електропередач: Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Рубаненко О. Є., Кравцов К. І., Рубаненко О. О. Мікропроцесорна техніка. Використання AVR мікроконтролерів ATmel (2018) [друк.]

Рубаненко О. Є., Лесько В. О., Рубаненко О. О. Програмно-логічні моделі мікропро-цесорного пристрою захисту SPAC 801. (2013) [друк.]

Рубаненко О. Є., Лесько В. О., Рубаненко О. О. Програмно-логічні моделі мікропро-цесорного пристрою захисту SPAC 801. (2013) [друк.]

Рубаненко О. Є., Гончарук О. Ф., Рубаненко О. О. Мікропроцесорний релейний захист ліній електропередач: Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Рубаненко О. Є., Кравцов К. І., Рубаненко О. О. Мікропроцесорна техніка. Використання AVR мікроконтролерів ATmel (2018) [друк.]

Рудик В. Д.

Кичак В. М., Рудик В. Д., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка. (2013) [друк.]

Рудницька Т. Г.

Прадівлянний М. Г., Кравець Т. А., Рудницька Т. Г. Deutsche Autos und Autohersteller. Німецька мова за професійним спрямуванням (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Рудницька Т. Г. Англійська мова за професійнім спрямуванням. Індивідуальна та самостійна робота студентів. Контрольні роботи (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г. Термінознавство: радіотехніка і телекомунікації. Частина 2 (2018) [друк.]

Рузакова Г. Г.

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових стосунків. Навчальний посібник. [веб.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових відносин. Навчальний посібник. [веб.]