Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Ш 

Шаповалова О. В.

Шиліна О. П., Шаповалова О. В. Матеріалознавство Лабораторний практикум, (2010) [веб.]

Шиліна О. П., Шаповалова О. В. Матеріалознавство. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Шварц І. В., Краєвська А. С., Білоконь Т. М. Підприємництво (2022) [електрон.]

Шварц І. В.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2021) [електрон.]

Уклад. Білоконь Т. М., Шварц І. В., Краєвська А. С.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інноваційна діяльність» для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2021) [електрон.]

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. Навчальний посібник. [веб.]

Мороз О. О., Пілявоз Т. М., Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2018) [друк.]

Безсмертна О. В., Мороз О. О., Білоконь Т. М., Шварц І. В.Логістика. Hавчальний посібник, (2018) [електрон.]

Безсмертна О. В., Шварц І. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Функціональна логістика» студентами економічних спеціальнос-тей всіх форм навчання. 2018 [електрон.]

Безсмертна О. В., Шварц І. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Маркетинг» студентами економічних спеціальностей всіх форм навчання. 2018 [електрон.]

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. (2016) [друк.]

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. Частина 1. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. Частина 2. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів економічних спеціальностей (2010) [друк.]

Швейкіна Л. Я.

Чалюк П. В., Швейкіна Л. Я., Чаплигіна Л. В. Бухгалтерський облік в 2 частинах. Навчальний посібник. [веб.]

Швець В. В.

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 1 (2018) [друк.]

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 2 (2018) [друк.]

Дудар І. Н., Боцула М. П., Швець В. В., Ящолт Я. І. Розробка тестів для дистанційних курсів. МП (2009) [друк.]

Шевченко А. В.

Шевченко А. В., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В., Корчевський Б. Б. Основи інженерної графіки для іноземних здобувачів вищої освіти (2022) [електрон.]

Шевченко А. В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Розрізи» з дисципліни «Інженерна графіка» (2018) [друк.]

Мельник О. П., Шевченко А. В., Боцула М. П. Інженерна та комп'ютерна графіка. (2017) [друк.]

Шевченко А. В., Гречанюк М. С. Конспект лекцій з курсу «Інженерна графіка». Конспект лекцій (2017) [друк.]

Шевченко А. В., Сухоруков С. І., Ткаченко О. В. Інженерна графіка. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів всіх форм навчання. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Шелепало Г. В.

Лужецький В. А., Шелепало Г. В. Прості числа: властивості та застосування в криптографії (2024) [електрон.]

Шенфельд В. Й.

Шиліна О. П., Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Янченко О. Б. Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи (2020) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П., Шенфельд В. Й. Матеріалознавство. Організація самостійної та практичної роботи (2019) [друк.]

Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Дусанюк Ж. П. Проектування технологічних процесів відновлення поверхонь. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Патлатюк А. С., Шенфельд В. Й. «Контроль якості покриття» для студ. напряму підгот. «Зварювання» всіх форм навчання. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Шеремета О. П.

Нікольський О. І., Шеремета О. П. Моделювання теплових процесів в РЕА. (2017) [друк.]

Шестопал О. В.

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-автомобілістів (2018) [друк.]

Шестопал О. В., Слободянюк А. А., Сенченко В. О. Англійська мова для інженерів-механіків. (2017) [друк.]

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А., Насонова Н. А. Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська) для підготовки студ. старших курсів до вступу в магістратуру (2016) [друк.]

Шиліна О. П.

Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні методи та технології хіміко-термічної обробки» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» (2024) [електрон.]

Шиліна О. П. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Кольорові сплави та неметалеві матеріали» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» (2024) [електрон.]

Слабкий А. В., Шиліна О. П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи виробництва інструменту» для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (2023) [електрон.]

Шиліна О. П., Савуляк В. І. Розробка і моделювання матеріалів та покриттів на основі інтелектуальних технологічних систем (2024) [електрон.]

Митко М. В., Шиліна О. П., Цимбал С. В. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Організація самостійної та практичної роботи (2022) [електрон.]

Поліщук Л. К., Савуляк В. І., Шиліна О. П.Педагогічна практика. Організація та проходження практики здобувачами ступеня доктора філософії за спеціальностями «Матеріалознавство» та «Галузеве машинобудування» (2021) [друк.]

Шиліна О. П., Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Янченко О. Б. Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи (2020) [друк.]

Біліченко В. В., Шиліна О. П. Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами) (2020) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П., Шенфельд В. Й. Матеріалознавство. Організація самостійної та практичної роботи (2019) [друк.]

Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розробка та дослідження технологій нанесення покриттів» для студентів спеціальності «Матеріалознавство» (2018) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців. Галузь знань 05050 - «Машинобудування та матеріалообробка», напрям підготовки 6.050504 - «Зварювання». [веб.]

Шиліна О. П., Осадчук А. Ю. Технологія конструкційних матеріалів Лабораторний практикум. [веб.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Переддипломна практика. Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців. Галузь знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 132 – «Матеріалознавство». (2017) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності 132 – «Матеріалознавство» (2017) [друк.]

Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» напрями підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 –«Машинобудування», 6.070106 – «Автомобільний транспорт»,6.050504 – «Зварювання» (2017) [друк.]

Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Наплавлення і напилювання» студентами напряму підготовки 6.050504 – Зварювання (2017) [друк.]

Гайдамак О. Л., Савуляк В. І., Шиліна О. П. Проектування комплексів обладнання для напилювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Магістерська кваліфікаційна робота. Загальні вимоги та рекомендації до її виконання. (2016) [друк.]

Підлужняк О. І., Чхань А. А., Шимчак І. А. Методичні вказівки. Плани-конспекти занять з катання на ковзанах на заняттях з фізичного виховання (2015) [друк.]

Шиліна О. П., Осадчук А. Ю. Технологія конструкційних матеріалів (2011) [друк.]

Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи обробки матеріалів» для студентів напряму “Зварювання”, спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” (2011) [друк.]

Шиліна О. П., Шаповалова О. В. Матеріалознавство Лабораторний практикум, (2010) [веб.]

Дусанюк Ж. П., Шиліна О. П., Репінський С. В., Дусанюк С. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Шиліна О. П., Шаповалова О. В. Матеріалознавство. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Шиян A. А.

Шиян А. А., Салієва О. В. Методичні вказівки виконання курсової роботи з дисципліни «Системний аналіз і технології підтримки прийняття рішень» для магістрів спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» освітньої програми «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» (2023) [електрон.]

Нікіфорова Л. О., Карпінець В. В., Шиян А. А., Поліщук О. К.Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі і структури даних в економіці» (2021) [друк.]

Поплавський А. В., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання студентів з дисципліни «Технології та методи соціологічних досліджень» спеціальностей 281 – «Публічне управління та адміністрування» та 073 – «Менеджмент» (2019) [друк.]

Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Поплавський А. В. Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання з дисципліни «Моделювання та прогнозування в публічному управлінні та адмініструванні» для студентів денної форми навчання спеціальностей 281 – Публічне управління та адміністрування та 073 – Менеджмент» (2019) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування (2019) [друк.]

Нікiфoрoвa Л. O., Шиян A. А. Упрaвлiння прoцесaми прийняття iннoвaцiйниx рiшень в сферi high technologies (2018) [друк.]

Роїк О. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О. Системний аналіз. Навчальний посібник (2017) [веб.]

Шиян А. А. Управління розвитком соціально-економічних систем. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Небава М. І., Шиян А. А. Теорія та тренінг з технології прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Штовба О. В.

Карачина Н. П., Мороз О. В., Сметанюк О. А., Штовба О. В. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання (2022) [електрон.]

Карачина Н. П., Мороз О. В., Штовба О. В., Благодир Л. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. (2022) [електрон.]

Сметанюк О. А., Карачина Н. П., Штовба О. В.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Штовба О. В., Товарний брендинг. (2015) [веб.]

Ткачук Л. М., Штовба О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Ділове адміністрування" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування". [веб.]

Карачина Н. П., Несен Л. М., Штовба О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» (2014) [друк.]

Штовба О. В. Товарний брендинг у маркетинзі та комунікативному менеджменті. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Штофель Д. Х.

Костішин С. В., Штофель Д. Х., Белзецький Р. С. Інформатика. Частина 1 (2018) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Штофель Д. Х., Костішин С. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до диплом. проект. для студ. спец. «Біомедична інженерія» всіх форм навч. (2017) [друк.]

Злепко С. М., Штофель Д. Х., Тимчик С. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисц. «Методологія та організація наукових досліджень» (2017) [друк.]

Злепко С. М., Штофель Д. Х. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Методологія та організація наукових досліджень» (2017) [друк.]

Штофель Д. Х., Костішин С. В., Моторний А. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів спеціальності Радіоелектронні апарати (2017) [друк.]

Штофель Д. Х. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Штофель Д. Х. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Основи біофізики та біомеханіки людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Шубін О. В.

Новіков А. О., Шубін О. В. Основи теорії надійності та стандартизації виробів електронної техніки. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Шуллє Ю. А.

Бабенко О. В., Шуллє Ю. А. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Енергетичний менеджмент») (2024) [електрон.]

Терешкевич Л. Б., Шуллє Ю. А. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання») (2024) [електрон.]

Шуллє Ю. А. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Методи контролю енергоефективності» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Енергетичний менеджмент») (2024) [електрон.]

Мельничук Л. М., Шуллє Ю. А. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка електроенергетики» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2024) [електрон.]

Шуллє Ю. А., Лобода Ю. В. Методичні вказівки до виконання курсових проєктів з дисципліни «Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропостачання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання») (2024) [електрон.]

Шуллє Ю. А. Основи енергетичного аудиту Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». (2019) [друк.]

Шуллє Ю. А. Основи енергетичного менеджменту. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». (2019) [друк.]

Терешкевич Л. Б., Демов О. Д., Шуллє Ю. А. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2018) [друк.]

Шуллє Ю. А. САПР в електроспоживанні. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання» (2018) [друк.]

Шуллє Ю. А. Основи науково-дослідної роботи. Методичні вказівки до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2018) [друк.]

Шуллє Ю. А., Демов О. Д. Менеджмент та маркетинг. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050701- «Електротехніка та електротехнології» (2017) [друк.]

Шутило М. А.

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 1) (2018) [друк.]

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 2) (2018) [друк.]

Воловик Ю. М., Гаврілов Д. В., Семенов А. О., Шутило М. А., Червак О. П. Сигнали та процеси в радіотехніці. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Крушевський Ю. В., Шутило М. А., Семенов А. О., Коваль К. О. Настроювання, регулювання та обслуговування РЕА. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Навчальний посібник. [веб.] Щ Ще немає посібників авторів на цю літеру Ю 

Юкиш М. Й.

Білинський Й. Й., Огородник К. В., Юкиш М. Й. Електронні системи Навчальний посібник. [веб.]

Юхимчук М. С.

Дубовой В. М., Юхимчук М. С., Лещенко Ю. Я. Імітаційне моделювання в системі Scilab/xcos. 2-ге видання (2024) [електрон.]

Юхимчук М. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ідентифікація та моделювання систем автоматизації». Частина 2 – «Децентралізовані системи керування» для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2023) [електрон.]

Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Галущак А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи комп’ютерно-інтегрованих технологій» для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2022) [електрон.]

Дубовой В. М., Юхимчук М. С., Галущак А. В. Задачі з аналізу і моделювання систем: збірник задач для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2021) [електрон.]

Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Галущак А. В.Моделювання об’єктів і систем (2021) [друк.]

Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Нагорна А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ідентифікація та моделювання об’єктів і систем» для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2020) [електрон.]

Дубовой В. М., Юхимчук М. С. Імітаційне моделювання в системі Scilab/Xcos. Навчальний посібник (2018) [веб.]

Боровська Т. М., Северілов В. А., Северілов П. В.,Васюра А. С., Юхимчук М. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ. (2017) [друк.]

Ющенко А. В.

Данилюк Т. О., Авдєєв С. Г., Ющенко А. В. Тестові завдання з фізики. Підготовче відділення. Навчальний посібник (2009) [друк.] Я 

Яблонський В. Ф.

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В., Яблонський В. Ф. Мережі абонентського доступу. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Яковець О. Р.

Степанова І. С., Яковець О. Р., Ярмоленко О. М. Німецька мова. Посібник-порадник для студ. ВНЗ (2016) [друк.]

Яковець О. Р., Ярмоленко О. М., Степанова І. С. Sprecht Deutsch besser! Texte und Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. (2017) [друк.]

Кирилов О. А., Степанова І. С., Яковець О. Р. Англо-український словник будівельних термінів : словник (2011) [друк.]

Янченко О. Б.

Шиліна О. П., Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Янченко О. Б. Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи (2020) [друк.]

Яремчук Ю. Є.

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» освітньо-професійної програми «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» (2023) [електрон.]

Яремчук Ю. Є., Салієва О. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи криптографічного захисту інформації» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» (освітні програми «Управління інформаційною безпекою» та «Кібербезпека інформаційних технологій та систем»). (2023) [електрон.]

Яремчук Ю. Є., Дьогтєва І. О., Присяжний Д. П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія програмування» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека». Частина І. (2022) [електрон.]

Уклад. Яремчук Ю. Є., Дьогтєва І. О., Приймак А. В.Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (2021) [електрон.]

Уклад. Яремчук Ю. Є., Дьогтєва І. О., Сінюгін В. В., Катаєв В. С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Діджиталізація інформації» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека» (2021) [електрон.]

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання бакалаврської дипломної роботи для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Управління інформаційною безпекою» та «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» спеціальності 125 «Кібербезпека» (2019) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» спеціалізації «Консолідована інформація» (2018) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізацій «Управління інформаційною безпекою» і «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» (2018) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації (2018) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Салієва О. В., Дьогтєва І. О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи передавання інформації» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою» (2018) [веб.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник (2018) [веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» (2018) [веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою» (2018) [веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» для студентів зі спеціальності «Кібербезпека» (2018) [веб.]

Дудикевич В. Б., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи інформаційної безпеки (2018) [друк.]

Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Комп’ютерна стеганографія. (2017) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Сінюгін В. В., Гижко М. Ю., Дьогтєва І. О. Основи комп’ютерної техніки. (2017) [друк.]

Ожиганова М. І., Хооршко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В., Управлiння персоналом (2016) [веб.]

Ковальчук Л. В., Яремчук Ю. Є. Прикладна алгебра. Ч.1. Основи абстрактної алгебри. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Ожиганова М. І., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Управління персоналом. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Гулак Г. М., Мухачов В. А., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи криптографічного захисту інформації. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Гулак Г. М., Мухачов В. А., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи криптографічного захисту інформації (2011) [друк.]

Ярмоленко О. М.

Зінько О. В., Ярмоленко О. М. Методичні вказівки «Культура Поділля» з дисципліни «Історія української культури» (2017) [друк.]

Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В., Ярмоленко О. М. Методичні вказівки до практичних занять з російської мови для студентів-іноземців усіх спеціальностей (базовий рівень, тестовий контроль) (2017) [друк.]

Ярмоленко О. М., Зінько О. В. Методичні вказівки «Культура Трипілля» з дисципліни «Історія української культури» (2017) [друк.]

Яковець О. Р., Ярмоленко О. М., Степанова І. С. Sprecht Deutsch besser! Texte und Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. (2017) [друк.]

Степанова І. С., Яковець О. Р., Ярмоленко О. М. Німецька мова. Посібник-порадник для студ. ВНЗ (2016) [друк.]

Яровий А. А.

Крилик Л. В., Яровий А. А. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (2024) [електрон.]

Яровий А. А., Крилик Л. В., Козловський А. В. "Сучасні інформаційні технології у сфері штучного інтелекту" (2023) [електрон.]

Яровий А. А., Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (2023) [електрон.]

Яровий А. А., Сілагін О. В., Богач І. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 122 - «Комп’ютерні науки» (2023) [електрон.]

Белзецький Р. С., Яровий А. А., Іванчук Я. В. Технології захисту інформації (2022) [електрон.]

Іванчук Я. В., Месюра В. І., Яровий А. А., Манжілевський О. Д.Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних (2021) [друк.]

Яровий А. А., Ваховська Л. М., Крилик  Л. В. Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1 (2020) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2020) [друк.]

Яровий А. А., Барабан С. В., Озеранський В. С., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для студентів спеціальності 122 – Комп’ютерні науки (2019) [друк.]

Яровий А. А., Барабан С. В., Перевозніков С. І., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2019) [друк.]

Яровий А. А., Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання. (2019) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник. [веб.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки». (2019) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Яровий А. А., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології створення експертних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2018) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Майданюк В. П. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Теорія алгоритмів» для студентів заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В., Озеранський В. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології імітаційного моделювання складних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2018) [електрон.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі. Частина 3. (2017) [друк.]

Яровий А. А., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Експертні системи. Частина 2. (2017) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Івасюк І. Д. Комп'ютерні мережі. (2013) [друк.]

Яровий А. А. Методичні вказівки. Теорія керування. Завдання до контрольної та лабораторного практикуму. (2012) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі. Ч. 2. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Колесницький О. К., Яровий А. А. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій» (2009) [друк.]

Юхимчук С. В., Яровий А. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експертні системи» для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки». Частина 1 (2009) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі. Частина 1. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Яровий А. А. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи та лабораторного практикуму з дисципліни „Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки „Комп’ютерні науки” (2009) [друк.]

Яхно О. М.

Губарєв О. П., Коц І. В., Яхно О. М. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка. (2017) [друк.]

Ящолт А. Р.

Крижановський Є. М., Ящолт А. Р., Жуков С. О. Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проєктами. 2-ге вид., змін. та доповн. (2022) [електрон.]

Ящолт А. Р., Дратований М. В.Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Технології створення програмних продуктів» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Крижановський Є. М., Ящолт А. Р.Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проєкту з дисципліни «Технології веб-розробки» для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» (2021) [електрон.]

Боцула М. П., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Технології створення веб-систем та веб-сервісів» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання (2018) [електрон.]

Горячев Г. В., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання (2018) [електрон.]

Крижановський Є. М., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Козачко О. М.Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами (2018) [електрон.]

Мокін В. Б., Жуков С. О., Ящолт А. Р., Козачко О. М., Скорина Л. М. Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання (2018) [електрон.]

Мокін В. Б., Ящолт А. Р., Варчук І. В., Скорина Л. М. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Лабораторний практикум (2018) [електрон.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р. Під ред. Мокіна В. Б.. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Дудар І. Н., Боцула М. П., Швець В. В., Ящолт Я. І. Розробка тестів для дистанційних курсів. МП (2009) [друк.]