Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 П 

Павлов С. В.

Васюра А. С., Павлов С. В., Прокопова М. О., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Павлов С. В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Павлов С. В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Злепко С. М., Павлов С. В., Коваль Л. Г., Тимчик І. С. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування. Навчальний посібник. [веб.]

Павлов С. В., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Лабораторний практикум, 2010. [веб.]

Павлов С. М. Основи мікроелектроніки. Навчальний посібник. [веб.]

Павлов С. М., Войцеховська О. В. Технологія мікроелектронних засобів. Збірник задач (2017) [друк.]

Павлов С. М., Войцеховська О.В. Технологія мікроелектронних засобів. (2017) [друк.]

Павлов С. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи матеріалознавства і матеріали електронних апаратів» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2016) [друк.]

Павловський П. В.

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації (2018) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник, 2018. [веб.]

Панкевич О. Д.

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д. Еколого-географічний аналіз і оціню-вання стану території. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Джеджула В. В., Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» (2016) [друк.]

Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю., Титко О. В. Практична робота з дисц. «Технологія заготівлельних та монтажних робіт систем ТГПіВ» для студ. напряму підгот. «Будівництво» (2016) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.1. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.2. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Слободян Н. М., Панкевич О. Д., Ободянська О. І. Організація та технологія проектування систем теплогазопостачання та вентиляції. (2017) [друк.]

Панченко Т. І.

Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., Панченко Т. І., Радомська А. О. Типові завдання та задачі з хімії Навчальний посібник. [веб.]

Папінов В. М.

Бевз О. М., Папінов В. М., Скидан Ю. А. Проектування програмних засобів систем управління. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Паславська О. В.

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Паславська О. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Пастушенко О. Л.

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Пастушенко О. Л., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю. Елементна база електронних апаратів. Ч. 1. Фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Пастушенко О. Л. Елементна база радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Філинюк М. А., Войцеховська О. В., Лазарєв О. О., Пастушенко О. Л. «Конструювання електронно-обчислювальних засобів і систем» для студ. спец. «Радіоелектронні апарати та засоби». Методичні вказівки до виконання практичних завдань. (2013) [друк.]

Педорченко Л. І.

Абрамчук І. В., Сачанюк Н. В.-Кавецька, Педорченко Л. І. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. [веб.]

Первушина Т. В.

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Основи психології та педагогіки. Лабораторний практикум. [веб.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Психологія» та «Основи психології та педагогіки» (2016) [друк.]

Перлов В. Є.

Огородніков В. А., Федотов В. О., Перлов В. Є. Теоретична механіка. Кінематика. (2017) [друк.]

Петров О. В.

Буда А. Г., Петров О. В. Виконання креслеників та тривимірних моделей машинобудівних виробів за допомогою CAD-системи (2019) [друк.]

Козлов Л. Г., Петров О. В., МулярЮ. І., Савуляк В. В., Пурдик В. П. «Технології машинобудування», Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. (2013) [друк.]

Лозінський Д. О., Козлов Л. Г., Петров О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» (2018) [друк.]

Лозінський Д. О., Петров О. В., Мироненко О. М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «САП верстатів з ЧПК» (2018) [друк.]

Петров О. В., Козлов Л. Г., Лозінський Д. О. «САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва». Навчальний посібник для курсового проектування. (2013) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І., Савуляк В. В. Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв, самостійна та індивідуальна робота. (2013) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення. Курсове проектування. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І. Технологічна оснастка (2018) [друк.]

Петрук В. А.

Петрук В. А., Прозор О. П. Вища математика з прикладними задачами. Частина 1 (2018) [друк.]

Петрук В. Г.

Петрук В. Г., Іщенко В. А., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Турчик П. М., Квартенюк С. М. Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей). (2017) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Іщенко В. А., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Ч. 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Петрук В. Г., Петрук Р. В., Безвозюк І. І., Турчик П. М. Забезпечення екологічної безпеки. Курсове проектування. Методичні вказівки (2018) [друк.]

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технологій. Ч.1 Захист атмосфери Навчальний посібник. [веб.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Іщенко В. А., Турчик П. М. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище ( курсове проектування). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Петрук Р. В.

Петрук В. Г., Іщенко В. А., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Турчик П. М., Квартенюк С. М. Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей). (2017) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Іщенко В. А., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Ч. 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Петрук В. Г., Петрук Р. В., Безвозюк І. І., Турчик П. М. Забезпечення екологічної безпеки. Курсове проектування. Методичні вказівки (2018) [друк.]

Пєтух А. М.

Пєтух А. М., Романюк О. В., Романюк О. Н. Бази даних. Мови запитів, управління транзакціями, розподілена обробка даних. Навчальний посібник. [веб.]

Рейда О. М., Романюк О. Н., Пєтух А. М. Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки. Лабораторний практикум, 2010. [веб.]

Круподьорова Л. М., Пєтух А. М. Групова динаміка і комунікації. (2017) [друк.]

Пєтух А. М., Обідник Д. Т., Обідник М. Д. Цифрова схемотехніка. (2016) [друк.]

Писаренко В. Г.

Писаренко В. Г., Савуляк В. В., Боковий Є. Ф., Завадюк С. В. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку. (2019) [друк.]

Півнюк Ю. Ю.

Кутін В. М., Лесько В. О., Півнюк Ю. Ю. Теорія автоматичного керування (2019) [друк.]

Свиридов М. П., Гунько І. О., Півнюк Ю. Ю., Собчук Н. В. Перехідні процеси (2019) [друк.]

Підлужняк О. І.

Підлужняк О. І., Колос О. А., Горбатий А. Ю. Основи технічної підготовки з баскетболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки. (2018) [друк.]

Підлужняк О. І., Чхань А. А., Шимчак І. А. Методичні вказівки. Плани-конспекти занять з катання на ковзанах на заняттях з фізичного виховання (2015) [друк.]

Чхань А. А., Підлужняк О. І., Горбатий А. Ю., Колос О. А. Основи технічної підготовки з волейболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Пілявоз Т. М.

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 1 (2019) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 2 (2019) [друк.]

Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч.2. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч. 3. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1. (2015) [друк.]

Мороз О. О., Пілявоз Т. М., Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2018) [друк.]

Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Частина 1 (2020) [друк.]

Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Частина 2 (2020) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Навчальний практикум (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Ч. 2. (2016) [друк.]

Побережний М. І.

Огородніков В. А., Побережний М. І., Грушко О. В. Опір матеріалів. Частина 2. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Повідайко П. П.

Квєтний Р. Н., Повідайко П. П., Компанець М. М., Гармаш В. В., Кулик Я. А. Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. [веб.]

Пождаренко В. О.

Васілевський О. М., Пождаренко В. О. Нормування показників надійності технічних засобів. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Поздрань Ю. В.

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина 1. Особистісна сфера спілкування (2020) [друк.]

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк. А. А. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина І. Суспільна сфера спілкування (2020) [друк.]

Поздрань Ю. В., Азарова Л. Є. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Українська мова (для іноземців)» 1 курсу (2018) [друк.]

Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Франчук Н .Л., Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах і таблицях) для іноземних студентів. Фонетика, лексика, морфологія. (2017) [друк.]

Азарова Л. Є. , Горчинська Л. В. , Франчук Н. Л. , Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика. (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Поздрань Ю. В. Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В. Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Поздрань Ю. В., Сташкевич І. А. Словник комп’ютерної термінології для студентів-іноземців. (2019) [друк.]

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Комунікативні теми (2020) [друк.]

Пустовіт Т. М., Клочко Н. І., Поздрань Ю. В. Русский язык для иностранных студентов. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Поліщук Л. К.

Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» (2017) [друк.]

Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і практичних занять з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Деталі машин. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р., Слабкий А. В. Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Підйомно-транспортні машини та механізми (2018) [друк.]

Поліщук Л. К. Верстатні комплекси. Проектування роботів та маніпуляторів. Частина 1 (2018) [друк.]

Поліщук О. В.

Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій». Ч. 2. «Охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій» (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій. Ч. 1. Цивільний захист для спеціальностей: 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка» (2017) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Частина 2. «Охорона праці в галузі архітектури та будівництва» (2018) [друк.]

Поліщук О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва». Ч. 1. Цивільний захист» для спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Поліщук О. В., Томчук М. А. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з «Цивільного захисту» (2017) [друк.]

Пономаренко А. Б.

Пономаренко А. Б. Методичні вказівки до вивчення курсу "Історія України" та тематика контрольних робіт для студ. з.ф. н. всіх напрямів підготовки. (2013) [друк.]

Годлевська В. Ю., Пономаренко А. Б., Безуглий А. І. Історія україни для іноземних студентів. Навчальний посібник, 2017. [веб.]

Пономарчук І. А.

Пономарчук І. А., Анохіна К. В. Опалення. Практикум (2020) [друк.]

Пономарчук І. А., Колесник К. В. Опалення. (2017) [друк.]

Слободян Н. М., Пономарчук І. А. Вантажопідйомні машини (2020) [друк.]

Слободян Н. М., Пономарчук І. А. Системи транспортування газу для комунальних та промислових підприємств (2020) [друк.]

Попович М. М.

Маєвська І. В., Ваганов І. І., Попович М. М. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Механіка грунтів, підвалини та фундаменти» для слухачів Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво» (2013) [друк.]

Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для слухачів Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво». (2013) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Розрахунок основ і фундаментів на ЕОМ. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник, 2003. [веб.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища Навчальний посібник. [веб.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисц. «Основи та фундаменти будівель і споруд» для студ. спец. «ПЦБ». Ч. 3. Фундаменти на просадкових грунтах (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи магістрантами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Попович М. М., Маєвська І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи і контр. завдання здисципліни «Інженерна геологія» для студентів напряму підготовки «Будівництво» з.ф.н. та слухачів Центру післядипломної освіти, спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (2017) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Розрахунок фундаментів мілкого закладання на ПК. Курсове та дипломне проектування (2019) [друк.]

Поспєлов І. М.

Лисий М. В., Поспєлов І. М. Курс загальної фізики для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник. [веб.]

Поступайло О. В.

Савуляк В. І., Бакалець Д. В., Поступайло О. В. Діагностика матеріалів, конструкцій та якості покриттів (2018) [друк.]

Похило І. Д.

Денисюк С. Г., Корнієнко В. О., Похило І. Д. Методичні вказівки. Політологія. (2015) [друк.]

Прадівлянний М. Г.

Прадівлянний М. Г., Ситник О. Д. Методичні вказівки до практичних занять з дисц. «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для студентів спеціальності «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Кравець Т. А., Рудницька Т. Г. Deutsche Autos und Autohersteller. Німецька мова за професійним спрямуванням (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Марченко О. Е., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-екологів. Ч. 1. (2016) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В Навчальний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів-менеджерів. Частина 1 (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В. Англійська мова для студентів машинобудівних спеціальностей. Частина 1 (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Рудницька Т. Г. Англійська мова за професійнім спрямуванням. Індивідуальна та самостійна робота студентів. Контрольні роботи (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г. Термінознавство: радіотехніка і телекомунікації. Частина 2 (2018) [друк.]

Працьовитий М. В.

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 1 (2019) [друк.]

Прибельська М. В.

Прибельська М. В., Дода А. Ф., Федорчук Т. І. Завдання з математики. Ч. 2. (2013) [друк.]

Присяжна О. Д.

Зозуля І. Є., Новак О. М., Присяжна О. Д. Тексти для читання (початковий етап). Частина 1. (2017) [друк.]

Корженко В. Я., Присяжна О. Д., Солодар Л. В. Українська мова для іноземців. Тексти для читання (початковий етап). (2017) [друк.]

Медведєва С. О., Присяжна О. Д., Тульчак Л. В. Збірник текстів та вправ англійською мовою: лазерна та оптоелектронна техніка. Частина 1 (2018) [друк.]

Присяжна О. Д., Медведєва С. О. Лексично-граматичний практикум з англійської мови за професійним спрямуванням (2019) [друк.]

Присяжна О. Д., Медведєва С. О., Гадайчук Н. М. Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова»: підготовка до контрольних робіт та організація самостійної роботи (2020) [друк.]

Присяжна О.Д., Варчук Л.В. Перевірка знань іноземної мови (англійської) студентами перших курсів усіх спеціальностей. Нульовий контроль. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Присяжний Д. П.

Карпінець В. В., Присяжний Д. П., Кец Д. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист комп’ютерних мереж» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» 2018 [електрон.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою», 2018. [веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою», 2018. [веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» для студентів зі спеціальності «Кібербезпека», 2018. [веб.]

Присяжнюк В. В.

Васілевський О. М, Присяжнюк В. В. Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань (2020) [друк.]

Кулаков П. І., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч.2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. [веб.]

Васiлевський О. М., Овчинников К. В., Присяжнюк В. В. Методичнi вказiвки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» для студентiв усiх освітніх програм і форм навчання спецiальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (2018) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., Ігнатенко О. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи електроніки» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. (2015) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи електроніки» для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електронні пристрої випробувальних систем» для студентів напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» всіх форм навчання (2018) [друк.]

Кулаков П. І., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики» Ч. 1 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Основи аналогової техніки (2018) [друк.]

Кулаков П. І., Присяжнюк В. В. Практичні заняття та виконання контр. робіт з дисц. «Спецглави математики. Ч.2» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання (2016) [друк.]

Причепа І. В.

Причепа І. В. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Проектний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2019) [друк.]

Адлер О. О., Причепа І. В., Тарасюк Н. М. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів технічних спеціальностей (2017) [друк.]

Причепа І. В., Адлер О. О.; Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі інформаційних технологій» для студентів технічних спеціальностей (2020) [друк.]

Причепа І. В. Бухгалтерський облік, курсова робота. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Причепа І. В. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2017) [друк.]

Причепа І. В. Методичні вказівки до самост. та індивід. роботи з дисципл. «Ділове адміністрування» для студ спец. 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (2017) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О., Причепа І. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2019) [друк.]

Причепа І. В., Руда Л. П. Економіка підприємства. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Причепа І. В., Руда Л. П. Економіка та організація виробництва. Навчальний посібник, 2017. [веб.]

Малініна Н. М., Причепа І. В., Кавецький В. В. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Прищак М. Д.

Прищак М. Д. Психологія управління в організації. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Залюбівська О. Б., Прищак М. Д. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи риторики» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Психологія» студентами заочної форми навчання (2017) [друк.]

Прищак М. Д. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Етика та психологія ділових відносин» для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчанні (2017) [друк.]

Прищак М. Д. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Психологія управління в організації» для студентів спеціальності 7.060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Прищак М. Д. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» усіх спеціальностей. (2019) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Психологія» та «Основи психології та педагогіки» (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Грозна Н. З. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Етика та естетика» для студентів заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Грозна Н. З. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та естетика» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Основи риторики. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Слободянюк О. М. Ділове спілкування. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі. (2019) [друк.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі (2020) [друк.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації. (2013) [друк.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Етика та психологія ділових відносин. (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації (вид. 2-ге, перероб. та доп.). Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 1. (2013) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 2. (2013) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент»215 (2018) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Харьков М. Г. Етика Стародавньої Греції. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та естетика» (2016) [друк.]

Прищак М. Д. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та психологія ділових відносин» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» заочної форми навчання (2016) [друк.]

Буяльська Т. Б., Прищак М. Д., Мацко Л. А. Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі Навчальний посібник. [веб.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових стосунків. Навчальний посібник. [веб.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових відносин. Навчальний посібник. [веб.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. Основи психології та педагогіки (для студентів заочної форми навчання). Навчальний посібник. [веб.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Основи психології та педагогіки. Лабораторний практикум. [веб.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Слободянюк О. М. Ділове спілкування Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Етика та психологія ділових відносин. Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації. Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації Навчальний посібник, 2016. [веб.]

Прищак М. Д., Мацко М. А. Психологія. Частина І Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Мацко М. А. Психологія. Частина ІІ Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Хома О. І. Загальні засади та зміст організації самостійної роботи студентів на кафедрі філософії та гуманітарних наук. Навчальний посібник. [веб.]

Приятельчук В. О.

Приятельчук В. О. Теоретична механіка. Аналітична механіка Навчальний посібник. [веб.]

Прокопова М. О.

Васюра А. С., Павлов С. В., Прокопова М. О., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Крилик Л. В., Богач І. В., Прокопова М. О. Обчислювальна математика. Інтерполяція та апроксимація табличних даних. (2013) [друк.]

Прокопчук С. П.

Ранський А. П., Прокопчук С. П., Тітов Т. С. Органічна хімія. Методичні вказівки . (2013) [друк.]

Просоловська В. В.

Кожем’яко В. П., Бєлік Н. В., Лисенко Г. Л., Мялківська І. В., Просоловська В. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі. Навчальний посібник. (2015) [друк.]

Пунченко Н. О.

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Пунченко Н. О., Стальченко О. В. Телекомунікаційні системи передачі. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Пурдик В. П.

Козлов Л. Г., Петров О. В., МулярЮ. І., Савуляк В. В., Пурдик В. П. «Технології машинобудування», Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. (2013) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Дерібо О. В., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика. (2016) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Пурдик В. П. Технологія машинобудування. Курсове проектування. (2013) [друк.]

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Пурдик В. П. Технологія машинобудування (2018) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Практикум з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів технічних спеціальностей (2018) [друк.]

П’яст Н. Й.

Азарова Л. Є., П’яст Н. Й., Радомська Л. А. Українська мова. Навчальний посібник. [веб.]

П’яст Н. Й., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова. Країнознавство. НП для студентів-іноземців. (2013) [друк.]