Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Г 

Габрійчук Л. Е.

Никипорець С. С., Герасименко Н. В., Кот С. О., Габрійчук Л. Е.English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І (2022) [друк.]

Габрійчук Л. E., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів 1 - 2 курсів радіотехнічних спеціальностей. Методичні вказівки. [веб.]

Габрійчук Л. Е., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів І - ІІ курсів радіотехнічних спеціальностей (2017) [друк.]

Степанова І. С., Плиненко В. О., Науменко В. В., Багнюк Л. М., Габрійчук Л. Е., Никипорець С. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Іноземна мова за професіональним спрямуванням" для студентів всіх напрямів підготовки всіх спеціальностей. (2011) [друк.]

Гавриков Ю. С.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р. Під ред. Мокіна В. Б. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Гаврілов Д. В.

Гаврілов Д. В., Гаврілова Н. М. Основи радіоелектроніки (2018) [друк.]

Воловик Ю. М., Гаврілов Д. В., Семенов А. О., Шутило М. А., Червак О. П. Сигнали та процеси в радіотехніці. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Осадчук О. В., Гаврілов Д. В., Савицький А. Ю., Звягін О. С. Проектування пристроїв генерування та формування сигналів. (2017) [друк.]

Гаврілов Д. В., Звягін О. С., Осадчук О. В., Савицький А. Ю. Основи ком’пютерного проектування та моделювання РЕА. Частина 2. (2017) [друк.]

Гаврілов Д. В., Осадчук О. В., Звягін О. С. Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕА. Ч. 1. (2016) [друк.]

Кичак В. М., Крушевський Ю. В., Гаврілов Д. В. Основи радіоелектроніки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Кофанов В. Л., Осадчук О. В., Гаврілов Д. В. Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS ІІ. Практикум (2009) [друк.]

Гаврілова Н. М.

Гаврілов Д. В., Гаврілова Н. М. Основи радіоелектроніки (2018) [друк.]

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С. Медична апаратура спеціального призначення. Навчальний посібник. [веб.]

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С. Медична апаратура спеціального призначення (2011) [друк.]

Гадайчук Н. М.

Ібрагімова Л. В., Степанова І. С., Гадайчук Н. М. Методичні вказівки для аудиторної та самостійної підготовки до іспитів рівня B1/В2 (2022) [електрон.]

Мельник О. Д., Медведєва С. О., Гадайчук Н. М. Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова»: підготовка до контрольних робіт та організація самостійної роботи. Частина 2 (2021) [друк.]

Присяжна О. Д., Медведєва С. О., Гадайчук Н. М. Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова»: підготовка до контрольних робіт та організація самостійної роботи (2020) [друк.]

Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Короткий курс граматики сучасної англійської мови для студентів усіх спеціальностей. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Габрійчук Л. Е., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів І - ІІ курсів радіотехнічних спеціальностей (2017) [друк.]

Габрійчук Л. Є., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів 1 - 2 курсів радіотехнічних спеціальностей. Методичні вказівки. [веб.]

Гайдамак О. Л.

Гайдамак О. Л. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц. «Проектування комплексів обладнання для напилювання» для студ. спец. «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» (2017) [друк.]

Гайдамак О. Л., Осадчук А. Ю. Паяння, склеювання та споріднені процеси. (2017) [друк.]

Гайдамак О. Л., Савуляк В. І., Шиліна О. П. Проектування комплексів обладнання для напилювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Гайдамак О. Л. Автоматичне керування та автоматизація процесів зварювання і відновлення. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Гайдамак О. Л., Архіпова Т. Ф. Методичні вказівки. Технологічний комплекс зміцнення поверхонь гальванічними методами насталювання. (2012) [друк.]

Гайдамак О. Л. Проектування та виробництво заготовок методами штампування. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Галущак А. В.

Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Галущак А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи комп’ютерно-інтегрованих технологій» для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2022) [електрон.]

Дубовой В. М., Юхимчук М. С., Галущак А. В. Задачі з аналізу і моделювання систем: збірник задач для студен-тів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютеро-інтегровані технології» (2021) [електрон.]

Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Галущак А. В.Моделювання об’єктів і систем (2021) [друк.]

Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Грищук Т. В., Галущак А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інфраструктура інформаційних технологій» (Guidelines to perform laboratory works on the course «IT infrastructure» – draft) для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»» 2020 [електрон.]

Галущак Д. О.

Біліченко Н. О., Галущак Д. О., Крещенецький В. Л., Цимбал С. В.Комп’ютерна техніка (2021) [електрон.]

Гамлявий В. К.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р. Під ред. Мокіна В. Б. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Гармаш В. В.

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Барабан М. В., Варчук І. В., Гармаш В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи комп’ютерних обчислень» для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Овчинников К. В., Гармаш В. В. Методичнi вказiвки до виконання розрахунково-графiчної роботи з дисциплiни «Мiкропроцесорна технiка» для студентiв усiх освiтнiх програм i форм навчання спецiальностей: 126 – «Iнформацiйнi системи та технологiї», 151 – «Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї» (2021) [електрон.]

Бевз О. М., Барабан М. В., Паламарчук Є. А., Гармаш В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Операційні системи та системне програмування» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Квєтний Р. Н., Маслій Р. В., Гармаш В. В., Бойко О. Р. Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Квєтний Р. Н., Повідайко П. П., Компанець М. М., Гармаш В. В., Кулик Я. А. Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. [веб.]

Гарнага В. А.

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерна схемотехніка (2018) [друк.]

Гарнага В. А., Решетнік О. О. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Лінійні інтегральні схеми» для студентів напряму підготовки 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» (2016) [друк.]

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Сапсай Т. Г., Тарасенко В. П. Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Гижко М. Ю.

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Сінюгін В. В., Гижко М. Ю., Дьогтєва І. О. Основи комп’ютерної техніки. (2017) [друк.]

Гикавий В. А.

Гикавий В. А., Городецька О. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Городецька О. С., Гикавий В. А., Онищук О. В. Комп'ютерні мережі. (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Гикавий В. А., Мельничук А. О. Цифрова схемотехніка. Частина 1. Базові поняття цифрової схемо-техніки (2011) [друк.]

Глущенко Л. Д.

Бурєннікова Н. В., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Сучасні парадигми та ефективність міжнародного менеджменту» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Менеджмент» (2022) [електрон.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Організація виробництва та торгівлі». Ч. 1. (2021) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Організація виробництва та торгівлі». Ч. 2. (2021) [друк.]

Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Частина 1 (2020) [друк.]

Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Частина 2 (2020) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 1 (2019) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 2 (2019) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Практикум з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів технічних спеціальностей (2018) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Ч. 2. (2016) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч.2. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч. 3. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Навчальний практикум (2015) [друк.]

Бальзан М. В., Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів всіх спеціальностей (2011) [друк.]

Говор І. К.

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 (2018) [друк.]

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 2 (2018) [друк.]

Кацив С. Ш., Ведміцький Ю. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерне моделювання електричних та електронних кіл в середовищі MicroCap. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Мадьяров В. Г., Говор І. К., Ведміцький Ю. Г., Корж С. Б. Теоретичні основи електротехніки. Контрольні завдання для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Годлевська В. Ю.

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. Основи психології та педагогіки (для студентів заочної форми навчання). Навчальний посібник. [веб.]

Годлевська В. Ю., Пономаренко А. Б., Безуглий А. І. Історія україни для іноземних студентів. Навчальний посібник, 2017. [веб.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Головатюк М. О.

Леонтьєв В. О., Головатюк М. О., Видмиш В. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Електротехнічні матеріали” для студентів напряму підготовки – “Електротехніка” (2009) [друк.]

Головатюк М. О., Леонтьєв В. О. Видмиш В. А. Експлуатація кабельних ліній електропередач. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Головатюк М. О., Остапчук Ж. І., Собчук Н. В. Розподільні електричні мережі. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Головашенко І. О.

Головашенко І. О. Філософія.Навчальний посібник (2016) [друк.]

Головашенко І. О. Філософія. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Гомолінський В. О.

Злепко С. М., Московко М. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Техніка пошуку роботи» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Штофель Д. Х., Костішин С. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до диплом. проект. для студ. спец. «Біомедична інженерія» всіх форм навч. (2017) [друк.]

Гончарук О. Ф.

Рубаненко О. Є., Гончарук О. Ф., Рубаненко О. О. Мікропроцесорний релейний захист ліній електропередач Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Горбатий А. Ю.

Підлужняк О. І., Колос О. А., Горбатий А. Ю. Основи технічної підготовки з баскетболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки. (2018) [друк.]

Чхань А. А., Підлужняк О. І., Горбатий А. Ю., Колос О. А. Основи технічної підготовки з волейболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Гордієнко О. А.

Ранський А. П., Гордієнко О. А. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища» для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (2024) [електрон.]

Ранський А. П., Гордієнко О. А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 4 (2023) [електрон.]

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3 (2019) [друк.]

Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2. (2018) [друк.]

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Тітов Т. С. Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (2018) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія Навчальний посібник. [веб.]

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії для іноземних слухачів підготовчого відділення (2017) [друк.]

Євсєєва М. В., Ранський А. П., Гордієнко О. А. Електрохімічні процеси. Теорія та практикум. (2017) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 1. (2016) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 2. (2016) [друк.]

Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., Панченко Т. І., Радомська А. О. Типові завдання та задачі з хімії Навчальний посібник. [веб.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія. Теорія та практикум. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Звуздецька Н. С. Аналітична хімія. Частина 1. Якісний аналіз. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Звуздецька С. Н., Євсєєва М. В.,Васильківський І. В., Гордієнко О. А., Турчик П. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Техноекологія” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (2009) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія. Теорія та лабораторний практикум. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Звуздецька Н. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (2009) [друк.]

Горобець С. С.

Поплавський А. В., Хохлюк О. Ю., Горобець С. С. Логістика. (2017) [друк.]

Горова А. І.

Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б., Сафранов Т. А., Горова А. І., Прилипко В. А., Адаменко О. М., Полєтаєва Л. М., Картавцев О. М. Моніторинг довкілля. Підручник (2010) [друк.]

Городецька О. С.

Савицька Л. А., Городецька О. С., Колесник І. С., Добровольська Н. В. Методологія та організація наукових досліджень (2023) [електрон.]

Городецька О. С., Михалевський Д. В.,Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та Інтернет» (2020) [електрон.]

Городецька О. С., Михалевський Д. В.,Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Телекомунікаційні та інформаційні мережі» для студентів спеціальності 172 − Телекомунікації та радіотехніка. (2020) [електрон.]

Городецька О. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інтернет технології та web-дизайн» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка (2018) [електрон.]

Гикавий В. А., Городецька О. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Городецька О. С., Гикавий В. А., Онищук О. В. Комп'ютерні мережі. (2017) [друк.]

Городецька О. С., Михалевський Д. В. Комп'ютерні мережі та Інтернет. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Онищук О. В., Городецька О. С., Стець О. С. Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку. Лабораторний практикум (2016) [друк.]

Кичак В. М., Барась С. Т., Кравцов Ю. І., Городецька О. С. Основи побудови засобів та систем телекомунікацій. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Гороховський О. І.

Гороховський О. І., Роптанов В. І. Автоматизація діловодства (2011) [друк.]

Гороховський О. І. Інтелектуальні системи. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Горчинська Л. В.

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Методичні вказівки для проведення практичних занять із ділової української мови як іноземної для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» (2022) [електрон.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Пустовіт Т. М.Українська мова. Практичний правопис (2021) [друк.]

Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В. Види дієслова: методичні вказівки до самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців 2 курсу усіх спеціальностей (2020) [друк.]

Корженко В. Я., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В. Спілкуємося українською. Навчальний посібник. [веб.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців. 4 курс (2019) [друк.]

Азарова Л. Є., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Поздрань Ю. В. Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Методичні вказівки до практичних занять з української мови для іноземних студентів 4 курсу (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Горчинська Л. В., Солодар Л. В. Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Словник (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В. Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення (2017) [друк.]

Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В., Ярмоленко О. М. Методичні вказівки до практичних занять з російської мови для студентів-іноземців усіх спеціальностей (базовий рівень, тестовий контроль) (2017) [друк.]

Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Франчук Н .Л., Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах і таблицях) для іноземних студентів. Фонетика, лексика, морфологія. (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика. (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Харьков М. Г., Горчинська Л. В. Російська мова для іноземців. СРС. (2016) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина ІІ (2016) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисц. "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина 1 (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Корженко В. Я., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В. Спілкуємось українською. Країнознавство. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Горячев Г. В.

Горячев Г. В., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання (2018) [електрон.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Корженко В. Я., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В. Спілкуємось українською. Країнознавство. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Готра З. Ю.

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Павлов С. В., Тимчик Г. С., Кожем’яко В. П., Готра З. Ю., Колісник П. Ф., Козловська Т. І. Оптоелектронні медичні системи. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Грабенко І. В.

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму. Навчальний посібник (2011) [веб.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Ч. 5. Синхронні машини. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Грабко Вал. В.

Розводюк М. П., Грабко В. В., Казак М. О. Спеціальні електричні машини. Лабораторні роботи. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму Навчальний посібник (2010) [веб.]

Грабко Вол. В.

Грабко В. В., Мошноріз М. М., Бабій С. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Частина 2. Розробка конструкторської документації (2019) [друк.]

Проценко Д. П., Грабко В. В., Шевчук Ю. В., Курочка В. П. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Аналогова та цифрова схемотехніка» на тему: «Дослідження логічних схем з використанням MICRO-CAP та PROTEUS» для студентів напряму підготовки «Електромеханіка» (2017) [друк.]

Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М. Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів. Курсове та дипломне проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Грабко В. В., Мошноріз М. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Ч. 1. Проектування систем автоматизованого електропривода. (2016) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Ч. 5. Синхронні машини. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Кухарчук В. В., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т., Грабко В. В. Основи метрології та електричних вимірювань : підручник (2012) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Мікропроцесорні системи керування електроприводами. Розрахунок цифрової системи керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Мікропроцесорні системи керування електроприводами. Розрахунок цифрової системи керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П. Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування. Навчальний посібник (2011) [веб.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму. Навчальний посібник (2011) [веб.]

Грабко В. В., Левицький С. М. Електропривод підприємств агропромислового комплексу (2011) [друк.]

Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М., Шевчук Ю. В. Монтаж та налагоджування електромеханічних пристроїв. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Грабко В. В., Розводюк М. П. Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІV. Трансформатори. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Грабко В. В., Кучерук В. Ю., Возняк О. М. Мікропроцесорні системи керування електроприводами. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Грабовецький Б. Є.

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. (2016) [друк.]

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. Навчальний посібник. [веб.]

Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз для слухачів Центру післядипломної освіти. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування для слухачів Центру післядипломної освіти. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. Частина 1. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. Частина 2. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Грабовецький Б. Є. Економічний аназіз. [веб.]

Грабовецький Б. Є., Пілявоз Т. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Гречанюк М. С.

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В., Гречанюк М. С. Комп’ютерна графіка (2020) [друк.]

Буда А. Г., Гречанюк М. С. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей всіх форм навчання, що навчаються за скороченим терміном підготовки (2018) [друк.]

Буда А. Г., Гречанюк М. С. Креслення. Частина II. Елементи нарисної геометрії та проекційне креслення (2018) [друк.]

Козачко О. М., Гречанюк М. С., Козачко А. О. Методичні вказівки до виконання графічнних робіт з інженерної графіки та варіанти завдань для студ. радіотехнічних спеціальностей з. ф.н. (2017) [друк.]

Шевченко А. В., Гречанюк М. С. Конспект лекцій з курсу «Інженерна графіка». Конспект лекцій (2017) [друк.]

Буда А. Г., Мельник О. П., Гречанюк М. С. Креслення. Ч. 1. Теоретичні основи геометричного креслення. (2016) [друк.]

Грисюк О. Г.

Кашканов А. А., Грисюк О. Г., Гуменюк І. І. Безпека дорожнього руху. (2017) [друк.]

Кашканов А. А., Кужель В. П., Грисюк О. Г. Інформаційні комп'ютерні системи автомобільного транспорту. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Громова Л. П.

Громова Л. П. Історія України. Навчальний посібник. [веб.]

Грушко О. В.

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф., Сухоруков С. І., Молодецька Т. І.Механіка матеріалів та конструкцій. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів (2021) [друк.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій (2018) [друк.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій. Лабораторний практикум (2018) [друк.]

Огородніков В. А., Побережний М. І., Грушко О. В. Опір матеріалів. Частина 2. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Грушко О. В., Губанов А. В. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2016) [друк.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Кириця І. Ю. Опір матеріалів. Розрахунково-графічні завдання з прикладами розрахунків. Частина 2. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Губанов А. В.

Огородніков В. А., Федотов В. О., Губанов А. В., Віштак І. В. Теоретична механіка. Кінематика. Організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник (2018) [веб.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Грушко О. В., Губанов А. В. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2016) [друк.]

Огородніков В., Федотов В., Панкевич О., Губанов А., Теоретична механіка. Статика. Організація самостійної роботи студентів. [веб.]

Губарєв О. П.

Губарєв О. П., Коц І. В., Яхно О. М. та ін. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка. (2017) [друк.]

Гулак Г. М.

Гулак Г. М., Мухачов В. А., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи криптографічного захисту інформації. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Гулак Г. М., Мухачов В. А., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи криптографічного захисту інформації (2011) [друк.]

Гуменюк І. І.

Кашканов А. А., Грисюк О. Г., Гуменюк І. І. Безпека дорожнього руху. (2017) [друк.]