Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Г 

Габрійчук Л. Е.

Габрійчук Л. E., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів 1 - 2 курсів радіотехнічних спеціальностей. Методичні вказівки. [веб.]

Габрійчук Л. Е., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів І - ІІ курсів радіотехнічних спеціальностей (2017) [друк.]

Гаврілов Д. В.

Воловик Ю. М., Гаврілов Д. В., Семенов А. О., Шутило М. А., Червак О. П. Сигнали та процеси в радіотехніці. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Гаврілов Д. В., Гаврілова Н. М. Основи радіоелектроніки (2018) [друк.]

Гаврілов Д. В., Звягін О. С., Осадчук О. В., Савицький А. Ю. Основи ком’пютерного проектування та моделювання РЕА. Частина 2. (2017) [друк.]

Гаврілов Д. В., Осадчук О. В., Звягін О. С. Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕА. Ч. 1. (2016) [друк.]

Осадчук О. В., Гаврілов Д. В., Савицький А. Ю., Звягін О. С. Проектування пристроїв генерування та формування сигналів. (2017) [друк.]

Гаврілова Н. М.

Гаврілов Д. В., Гаврілова Н. М. Основи радіоелектроніки (2018) [друк.]

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С. Медична апаратура спеціального призначення. Навчальний посібник. [веб.]

Галущак Д. О.

Біліченко Н. О., Галущак Д. О., Крещенецький Л. В., Цимбал С. В.Комп’ютерна техніка, Hавчальний посібник 2021 [електрон.]

Гармаш В. В.

Бевз О. М., Барабан М. В., Паламарчук Є. А., Гармаш В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Операційні системи та системне програмування» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Квєтний Р. Н., Маслій Р. В., Гармаш В. В., Бойко О. Р. Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Квєтний Р. Н., Повідайко П. П., Компанець М. М., Гармаш В. В., Кулик Я. А. Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. [веб.]

Гарнага В. А.

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерна схемотехніка (2018) [друк.]

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Сапсай Т. Г., Тарасенко В. П. Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Гарнага В. А., Решетнік О. О. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Лінійні інтегральні схеми» для студентів напряму підготовки 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» (2016) [друк.]

Гижко М. Ю.

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Сінюгін В. В., Гижко М. Ю., Дьогтєва І. О. Основи комп’ютерної техніки. (2017) [друк.]

Гикавий В. А.

Гикавий В. А., Городецька О. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Городецька О. С., Гикавий В. А., Онищук О. В. Комп'ютерні мережі. (2017) [друк.]

Глущенко Л. Д.

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч.2. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч. 3. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1. (2015) [друк.]

Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Частина 1 (2020) [друк.]

Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Частина 2 (2020) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 1 (2019) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 2 (2019) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Навчальний практикум (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Ч. 2. (2016) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Практикум з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів технічних спеціальностей (2018) [друк.]

Говор І. К.

Кацив С. Ш., Ведміцький Ю. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерне моделювання електричних та електронних кіл в середовищі MicroCap. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 (2018) [друк.]

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 2 (2018) [друк.]

Годлевська В. Ю.

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. Основи психології та педагогіки (для студентів заочної форми навчання). Навчальний посібник. [веб.]

Годлевська В. Ю., Пономаренко А. Б., Безуглий А. І. Історія україни для іноземних студентів. Навчальний посібник, 2017. [веб.]

Головашенко І. О.

Головашенко І. О. Філософія. (2016) [друк.]

Гомолінський В. О.

Злепко С. М., Московко М. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Техніка пошуку роботи» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Штофель Д. Х., Костішин С. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до диплом. проект. для студ. спец. «Біомедична інженерія» всіх форм навч. (2017) [друк.]

Гончарук О. Ф.

Рубаненко О. Є., Гончарук О. Ф., Рубаненко О. О. Мікропроцесорний релейний захист ліній електропередач: Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Горбатий А. Ю.

Підлужняк О. І., Колос О. А., Горбатий А. Ю. Основи технічної підготовки з баскетболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки. (2018) [друк.]

Чхань А. А., Підлужняк О. І., Горбатий А. Ю., Колос О. А. Основи технічної підготовки з волейболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Гордієнко О. А.

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3 (2019) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія Навчальний посібник. [веб.]

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії для іноземних слухачів підготовчого відділення (2017) [друк.]

Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2. (2018) [друк.]

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Тітов Т. С. Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (2018) [друк.]

Євсєєва М. В., Ранський А. П., Гордієнко О. А. Електрохімічні процеси. Теорія та практикум. (2017) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 1. (2016) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 2. (2016) [друк.]

Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., Панченко Т. І., Радомська А. О. Типові завдання та задачі з хімії Навчальний посібник. [веб.]

Горобець С. С.

Поплавський А. В., Хохлюк О. Ю., Горобець С. С. Логістика. (2017) [друк.]

Городецька О. С.

Гикавий В. А., Городецька О. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Городецька О. С., Гикавий В. А., Онищук О. В. Комп'ютерні мережі. (2017) [друк.]

Городецька О. С., Михалевський Д. В.,Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та Інтернет» 2020 [електрон.]

Городецька О. С., Михалевський Д. В.,Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Телекомунікаційні та інформаційні мережі» для студентів спеціальності 172 − Телекомунікації та радіотехніка.2020 [електрон.]

Городецька О. С., Михалевський Д. В. Комп'ютерні мережі та Інтернет. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Городецька О. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інтернет технології та web-дизайн» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка 2018 [електрон.]

Онищук О. В., Городецька О. С., Стець О. С. Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку. Лабораторний практикум, (2016) [друк.]

Горчинська Л. В.

Азарова Л. Є., Харьков М. Г., Горчинська Л. В. Російська мова для іноземців. СРС. (2016) [друк.]

Корженко В. Я., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В. Спілкуємося українською. Навчальний посібник. [веб.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика. (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисц. "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина 1 (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Методичні вказівки до практичних занять з української мови для іноземних студентів 4 курсу (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В. Види дієслова: методичні вказівки до самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців 2 курсу усіх спеціальностей (2020) [друк.]

Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В., Ярмоленко О. М. Методичні вказівки до практичних занять з російської мови для студентів-іноземців усіх спеціальностей (базовий рівень, тестовий контроль) (2017) [друк.]

Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Франчук Н .Л., Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах і таблицях) для іноземних студентів. Фонетика, лексика, морфологія. (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Поздрань Ю. В. Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина ІІ (2016) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В. Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців. 4 курс (2019) [друк.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Горчинська Л. В., Солодар Л. В. Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Словник (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Грабенко І. В.

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму. Навчальний посібник, 2011. [веб.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Ч. 5. Синхронні машини. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Грабко В. В.

Грабко В. В., Розводюк М. П. Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування Навчальний посібник, 2011. [веб.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму. Навчальний посібник, 2011. [веб.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Проценко Д. П., Грабко В. В., Шевчук Ю. В., Курочка В. П. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Аналогова та цифрова схемотехніка» на тему: «Дослідження логічних схем з використанням MICRO-CAP та PROTEUS» для студентів напряму підготовки «Електромеханіка» (2017) [друк.]

Розводюк М. П., Грабко В. В., Казак М. О. Спеціальні електричні машини. Лабораторні роботи. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М. Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів. Курсове та дипломне проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Грабко В. В., Мошноріз М. М., Бабій С. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Частина 2. Розробка конструкторської документації (2019) [друк.]

Грабко В. В., Мошноріз М. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Ч. 1. Проектування систем автоматизованого електропривода. (2016) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Ч. 5. Синхронні машини. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Грабовецький Б. Є.

Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз для слухачів Центру післядипломної освіти. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування для слухачів Центру післядипломної освіти. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. (2016) [друк.]

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. Навчальний посібник. [веб.]

Гречанюк М. С.

Буда А. Г., Гречанюк М. С. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей всіх форм навчання, що навчаються за скороченим терміном підготовки (2018) [друк.]

Козачко О. М., Гречанюк М. С., Козачко А. О. Методичні вказівки до виконання графічнних робіт з інженерної графіки та варіанти завдань для студ. радіотехнічних спеціальностей з. ф.н. (2017) [друк.]

Буда А. Г., Гречанюк М. С. Креслення. Частина II. Елементи нарисної геометрії та проекційне креслення (2018) [друк.]

Буда А. Г., Мельник О. П., Гречанюк М. С. Креслення. Ч. 1. Теоретичні основи геометричного креслення. (2016) [друк.]

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В., Гречанюк М. С. Комп’ютерна графіка (2020) [друк.]

Шевченко А. В., Гречанюк М. С. Конспект лекцій з курсу «Інженерна графіка». Конспект лекцій (2017) [друк.]

Грисюк О. Г.

Кашканов А. А., Грисюк О. Г., Гуменюк І. І. Безпека дорожнього руху. (2017) [друк.]

Громова Л. П.

Громова Л. П. Історія України. Навчальний посібник. [веб.]

Грушко О. В.

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій (2018) [друк.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій. Лабораторний практикум (2018) [друк.]

Огородніков В. А., Побережний М. І., Грушко О. В. Опір матеріалів. Частина 2. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Грушко О. В., Губанов А. В. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2016) [друк.]

Губанов А. В.

Огородніков В. А., Федотов В. О., Губанов А. В., Віштак І. В. Теоретична механіка. Кінематика. Організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник, 2018. [веб.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Грушко О. В., Губанов А. В. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2016) [друк.]

Губарєв О. П.

Губарєв О. П., Коц І. В., Яхно О. М. та ін. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка. (2017) [друк.]

Гуменюк І. І.

Кашканов А. А., Грисюк О. Г., Гуменюк І. І. Безпека дорожнього руху. (2017) [друк.]
 Ґ Ще немає посібників авторів на цю літеру