Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 О 

Обертюх Р. Р.

Обертюх Р. Р., Слабкий А. В. Теоретичні основи теплотехніки. Навчальний посібник комбінованого (локального та мережного) використання (2020) [електрон.]

Обертюх Р. Р., Слабкий А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Математичне моделювання та оптимізація процесів в рухомих з’єднаннях машин» для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» для всіх форм навчання 2018 [електрон.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» (2017) [друк.]

Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р., Слабкий А. В. Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і практичних занять з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Обертюх Р. Р. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Деталі машин. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Буда А. Г., Обертюх Р. Р., Архипчук М. Р. Розрахунок геометричних параметрів і виконання робочих креслеників основних ланок зубчастих циліндричних, конічних, черв’них і ланцюгових передач. (2016) [друк.]

Обертюх Р. Р. Теоретичні основи теплотехніки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Обідник Д. Т.

Пєтух А. М., Обідник Д. Т., Обідник М. Д. Цифрова схемотехніка. (2016) [друк.]

Обідник М. Д.

Пєтух А. М., Обідник Д. Т., Обідник М. Д. Цифрова схемотехніка. (2016) [друк.]

Ободянська О. І.

Панкевич О. Д., Ободянська О. І., Титко О. В. Теплопостачання (2021) [друк.]

Слободян Н. М., Панкевич О. Д., Ободянська О. І. Організація та технологія проектування систем теплогазопостачання та вентиляції. (2017) [друк.]

Овчарук В. Г.

Овчарук В. В., Овчарук В. Г., Адамчук В. В. Основи підготовки студентів окремим видам легкої атлетики на факультативних заняттях у ЗВО. Методичні вказівки. Частина 1 (2022) [електрон.]

Овчарук В. В., Овчарук В. Г. Основи здорового способу життя студентів. Методичні вказівки (2016) [друк.]

Овчинников К. В.

Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю., Овчинников К. В. Основи електроніки та мікропроцесорної техніки (2023) [електрон.]

Овчинников К. В., Бісікало О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2023) [електрон.]

Овчинников К. В., Кривогубченко С. Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка та мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані (2023) [електрон.]

Овчинников К. В., Гармаш В. В. Методичнi вказiвки до виконання розрахунково-графiчної роботи з дисциплiни «Мiкропроцесорна технiка» для студентiв усiх освiтнiх програм i форм навчання спецiальностей: 126 – «Iнформацiйнi системи та технологiї», 151 – «Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї» (2021) [електрон.]

Васiлевський О. М., Овчинников К. В., Присяжнюк В. В. Методичнi вказiвки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» для студентiв усiх освітніх програм і форм навчання спецiальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (2018) [друк.]

Овчинников К. В., Васілевський О. М., Маньковська В. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи моделювання процесів на ПЕОМ» для студентів всіх спеціальностей галузі знань 15 – «Автоматизація та приладобудування» (2018) [електрон.]

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Кулаков П. І., Овчинников К. В. Проектування мікропроцесорних засобів вимірювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Огневий В. О.

Огневий В. О., Смирнов Є. В., Кужель В. П., Борисюк Д. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Вантажознавство» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» (2023) [електрон.]

Смирнов С. В., Огневий В. О., Борисюк Д. В. Автомобілі. Курсове проектування (2023) [електрон.]

Борисюк Д. В., Огневий В. О. Дослідження операцій в транспортних системах. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Частина ІІ (2023) [електрон.]

Крещенецький В. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» (2021) [електрон.]

Крещенецький В. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» (2021) [електрон.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О., Зелінський В. Й. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів бакалаврату cпеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей : (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Проектування підвіски автомобіля. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Технічна експлуатація автомобілів. Ч.1 (2016) [друк.]

Огородник Б. П.

Мартинюк В. В., Книш Б. П., Огородник Б. П. Методичні вказівки. Фізичні основи електроніки. (2012) [друк.]

Огородник К. В.

Мартинюк В. В., Огородник К. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізичні основи електронної техніки» для студентів спеціальності 153 – Мікро- та наносистемна техніка (2019) [друк.]

Мартинюк В. В., Огородник К. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Сучасні напрямки електроніки» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2018) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2018) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2018) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування мікро- та наноелектронних приладів» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П. Мікропроцесорна техніка (2018) [друк.]

Ратушний П. М., Жагловська О. М., Огородник К. В. ПЛІС та їх програмування (2018) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П., Ратушний П. М., ЛазарєвО. О. Моделювання в електроніці. (2017) [друк.]

Мартинюк В. В., Огородник К. В., Ратушний П. М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Квантова механіка» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Огородник К. В., Мартинюк В. В., Ратушний Т. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студ. напряму підготовки «Електронні пристрої та системи» (2016) [друк.]

Огородник К. В., Ратушний П. М., Лазарєв О. О. Самостійна робота з дисц. «Мікропроцесорна техніка» для студ. напряму підгот. «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Огородник К. В., Ратушний П. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студентів напряму підготовки «Електронні пристрої та системи» (2016) [друк.]

Білинський Й. Й., Огородник К. В., Юкиш М. Й. Електронні системи Навчальний посібник. [веб.]

Білинський Й. Й., Огородник К. В., Юкиш М. Й. Електронні cистеми. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Огородніков В. А.

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф., Сухоруков С. І., Молодецька Т. І. Механіка матеріалів та конструкцій. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів (2021) [друк.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Губанов А. В., Віштак І. В. Теоретична механіка. Кінематика. Організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник (2018) [веб.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій (2018) [друк.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій. Лабораторний практикум (2018) [друк.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Кириця І. Ю. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Конспект лекцій. «Теоретична механіка Динаміка». (2018) [веб.]

Огородніков В. А., Побережний М. І., Грушко О. В. Опір матеріалів. Частина 2. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Перлов В. Є. Теоретична механіка. Кінематика. (2017) [друк.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Грушко О. В., Губанов А. В. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2016) [друк.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Кириця І. Ю. Опір матеріалів. Розрахунково-графічні завдання з прикладами розрахунків. Частина 2. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Огородніков В., Федотов В., Панкевич О., Губанов А. Теоретична механіка. Статика. Організація самостійної роботи студентів. [веб.]

Ожиганова М. І.

Ожиганова М. І., Хорoшко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В., Управлiння персоналом (2016) [веб.]

Ожиганова М. І., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Управління персоналом. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Озеранський В. С.

Колодний В. В., Озеранський В. С., Прозор О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2021) [друк.]

Ваховська Л. М., Озеранський В. С., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів спеціальності 122 − «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання (2019) [друк.]

Яровий А. А., Барабан С. В., Озеранський В. С., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для студентів спеціальності 122 – Комп’ютерні науки (2019) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В., Озеранський В. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології імітаційного моделювання складних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2018) [електрон.]

Перевозніков С. І., Біліченко Н. О., Озеранський В. С. Теорія інформації та кодування. (2017) [друк.]

Колодний В. В., Озеранський В. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Системний аналіз» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання (2016) [друк.]

Біліченко Н. О., Снігур А. В., Озеранський В. С., Тарасова О. М., Колесник І. С. Робота в середовищі Windows'XX. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Азаров О. Д., Перевозніков С. І., Біліченко Н. О., Озеранський В. С. Діагностування цифрових пристроїв. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Онищук О. В.

Городецька О. С., Гикавий В. А., Онищук О. В. Комп'ютерні мережі. (2017) [друк.]

Онищук О. В., Городецька О. С., Стець О. С. Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку. Лабораторний практикум (2016) [друк.]

Опанасюк М. М.

Азарова Л. Є., Опанасюк М. М., Солодар Л. В. Методичні вказівки. Мовно-конструкторська наукова практика (для іноземних студентів 3-го курсу). (2012) [друк.]

Орлова М. М.

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерні мережі (2020) [друк.]

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп'ютерні мережі. (2013) [друк.]

Осадчук А. Ю.

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи вимірювань та випробувань» для студентів спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія металів і матеріалознавство» для студентів спеціальності «Зварювання» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Прикладне матеріалознавство. (2017) [друк.]

Гайдамак О. Л., Осадчук А. Ю. Паяння, склеювання та споріднені процеси. (2017) [друк.]

Шиліна О. П., Осадчук А. Ю. Технологія конструкційних матеріалів Лабораторний практикум. [веб.]

Осадчук А. Ю.

Шиліна О. П., Осадчук А. Ю. Технологія конструкційних матеріалів (2011) [друк.]

Осадчук В. С.

Осадчук В. С., Осадчук О. В., Білилівська О. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисц. «Фізічні основи мікро- та нанотехнологій» для студ. спец. «Мікро- та наноелектронні прилади» (2017) [друк.]

Осадчук В. С., Жагловська О. М., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Прилади з від'ємним опором» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Осадчук В. С. Осадчук О. В. Основи наноелектроніки. (2016) [друк.]

Осадчук В. С. Осадчук О. В. Фізична наноелектроніка. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Осадчук В. С., Осадчук О. В., Жагловська О. М. Прилади з від'ємним опором. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Осадчук В. С., Ільченко О. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Напівпровідникові та мікроелектронні прилади» для студентів напряму «Мікро- та наноелектроніка». (2011) [друк.]

Осадчук О. В.

Осадчук В. С., Осадчук О. В., Білилівська О. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисц. «Фізічні основи мікро- та нанотехнологій» для студ. спец. «Мікро- та наноелектронні прилади» (2017) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц. «Конструювання і технологія електроннх приладів та пристроїв» для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої» (2017) [друк.]

Гаврілов Д. В., Звягін О. С., Осадчук О. В., Савицький А. Ю. Основи ком’пютерного проектування та моделювання РЕА. Частина 2. (2017) [друк.]

Осадчук О. В., Гаврілов Д. В., Савицький А. Ю., Звягін О. С. Проектування пристроїв генерування та формування сигналів. (2017) [друк.]

Осадчук В. С. Осадчук О. В. Основи наноелектроніки. (2016) [друк.]

Гаврілов Д. В., Осадчук О. В., Звягін О. С. Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕА. Ч. 1. (2016) [друк.]

Осадчук О. В., Звягін О. С. Теорія електричних кіл і сигналів. Ч. 1. (2016) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (2016) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія електронних приладів та пристроїв» для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої» (2016) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (2016) [друк.]

Осадчук В. С. Осадчук О. В. Фізична наноелектроніка. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Осадчук В. С., Осадчук О. В., Жагловська О. М. Прилади з від'ємним опором. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої». [веб.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої». [веб.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої». [веб.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої». [веб.]

Остапенко А. В.

Каплун А., Баришев Ю. В., Остапенко А. В. Технологія програмування. Лабораторний практикум (2018) [веб.]

Остапенко О. П.

Остапенко О. П. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Високоефективні системи енергозабезпечення з когенераційними теплонасосними установками та піковими джерелами теплоти» для студентів спеціальності 144 - «Теплоенергетика» (2024) [електрон.]

Остапенко О. П. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теплонасосні системи теплопостачання» для студентів спеціальності 144 - «Теплоенергетика» (2024) [електрон.]

Остапенко О. П. Холодильна техніка та холодильна технологія. Теплові насоси. Конспект лекцій (2017) [друк.]

Остапенко О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технічна термодинаміка» (частина 1) для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Остапенко О. П. Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Технічна термодинаміка (частина 2) для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Остапенко О. П. Методичні вказівки до самостійної роботи студ. з дисц. «Холодильна техніка та технологія». (Ч 2. Теплові насоси) для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» (спеціальності «теплоенергетика») (2017) [друк.]

Остапенко О. П. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» денної форми навчання (2017) [друк.]

Остапенко О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Холодильна техніка та холодильна технологія» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Остапенко О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Остапенко О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Остапенко О. П., Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» для студентів напрямів підготовки «Теплоенергетика» та «Електротехніка та електротехнології» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Чепурний М. М., Остапенко О. П. Методичні вказівки до виконання СР студентів з дисципліни «Технічна термодинаміка», напрям підготовки «Теплоенергетика» (частина 2) (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Чепурний М. М., Остапенко О. П. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технічна термодинаміка», напрям підготовки «Теплоенергетика». Ч. 1. (2017) [друк.]

Остапенко О. П. Холодильна техніка та технологія. Теплові насоси. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Остапенко О. П. Теплотехнологічні установки. Курсове проектування. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Остапенко О. П. Технічна термодинаміка. Лабораторний практикум. (2012) [друк.]

Остапенко П. Д.

Бурдейний В. М., Остапенко П. Д. Тестові завдання з фізики. Ч. 2. (2013) [друк.]

Остапенко-Боженова А. В.

Кондратенко Н. Р., Остапенко-Боженова А. В. Розділи дискретної математики для задач захисту інформації (2023) [електрон.]

Лужецький В. А., Остапенко-Боженова А. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладна криптологія» (2022) [електрон.]

Остапенко-Боженова А. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека» (2020) [друк.]

Лужецький В. А., Остапенко-Боженова А. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Основи комп’ютерної техніки» (2018) [друк.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Остапенко-Боженова А. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "ПРИКЛАДНА КРИПТОЛОГІЯ" Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних та комунікаційних систем та спеціальності 125 – Кібербезпека (2018) [електрон.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Остапенко-Боженова А. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Методи побудови та аналізу криптосистем» для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 125 – Кібербезпека, освітня програма – Безпека інформаційних і комунікаційних систем (2018) [електрон.]

Каплун В. А., Остапенко-Боженова А. В., Лукічов В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2018) [електрон.]

Остапчук Ж. І.

Головатюк М. О., Остапчук Ж. І., Собчук Н. В. Розподільні електричні мережі. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Остапчук Ж. І., Кулик В. В., Тептя В. В. Моделювання в задачах розвитку електричних систем. Навчальний посібник (2008) [веб.]

Остра Н. В.

Лагутін В. М., Остра Н. В., Нетребський В. В. Технічна експлуатація електричних станцій. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Очеретний В. П.

Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» для студентів заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2019) [друк.]

Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Природні кам’яні матеріали» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2019) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В. Будівельне матеріалознавство. Збірник задач (2017) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Смоляк В. В. Методичні вказівки з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» для студ. напряму підгот. «Будівництво», виконання графічної частини КП в програмі ArchiCAD 10. (2013) [друк.]

Смоляк В. В., Очеретний В. П., Ковальський В. П., Козинюк Н. В. Архітектура будівель і споруд. Курсове проектування. Навчальний посібник. [веб.]

Смоляк В. В., Очеретний В. П., Ковальський В. П., Козинюк Н. В. Архітектура будівель і споруд. (спецкурс, курсове проектування, А149 основи світлофізики) (2011) [друк.]

Смоляк О. М., Очеретний В. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Урбаністика» для студентів спеціальності «Міське будівництво та господарство» (2010) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Виробнича база будівництва“ для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво” спеціальностей „Промислове та цивільне будівництво”, „Міське будівництво та господарство” (2009) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Будівельне матеріалознавство” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”. Випробування і вихначення властивостей лакофарбових матеріалів (2009) [друк.]