Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Е Ще немає посібників авторів на цю літеру


 Є 

Євсєєв Л. Г.

Євсєєв Л. Г., Тихонова С. В., Дубовік Р. Г., Кулик Д. Г. МР до самостійних занять оздоровчою гімнастикою для студентів спеціальної медичної групи (2017) [друк.]

Євсєєва М. В.

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія Навчальний посібник. [веб.]

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії для іноземних слухачів підготовчого відділення (2017) [друк.]

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3 (2019) [друк.]

Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2. (2018) [друк.]

Євсєєва М. В., Ранський А. П., Гордієнко О. А. Електрохімічні процеси. Теорія та практикум. (2017) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 1. (2016) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 2. (2016) [друк.]

Єпіфанова І. Ю.

Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг». (2019) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів спеціальності «Менеджмент» (2019) [друк.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності» (2019) [друк.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник. [веб.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання». Навчальний посібник, 2018. [веб.]

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Основи ведення сучасного бізнесу (2021) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Аналіз інвестиційних проектів" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» /Уклад.: І. Ю. Єпіфанова, – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 30 с. (2014) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» (2018) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (2021) [друк.]

Зянько В. В. , Єпіфанова І. Ю., Стасюк Н. Л. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (спеціалізація – фінансово-кредитна діяльність) (2017) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» (2017) [друк.]

Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) (2019) [друк.]

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху». (2019) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність: збірник тестових завдань для СРС. (2016) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» (2016) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Державний кредит» (2020) [друк.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність. Приктикум (2017) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». (2019) [друк.]

Зянько В. В., Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент (2018) [друк.]

Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент. Приктикум (2017) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Стасюк Н. Л., Зянько В. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)» (2016) [друк.]