Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Е Ще немає посібників авторів на цю літеру


 Є 

Євсєєв Л. Г.

Євсєєв Л. Г., Тихонова С. В., Дубовік Р. Г., Кулик Д. Г. МР до самостійних занять оздоровчою гімнастикою для студентів спеціальної медичної групи (2017) [друк.]

Євсєєва М. В.

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3 (2019) [друк.]

Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2. (2018) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія Навчальний посібник. [веб.]

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії для іноземних слухачів підготовчого відділення (2017) [друк.]

Євсєєва М. В., Ранський А. П., Гордієнко О. А. Електрохімічні процеси. Теорія та практикум. (2017) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 1. (2016) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 2. (2016) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія. Теорія та практикум. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія. Теорія та лабораторний практикум. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Звуздецька С. Н., Євсєєва М. В.,Васильківський І. В., Гордієнко О. А., Турчик П. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Техноекологія” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (2009) [друк.]

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Звуздецька Н. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (2009) [друк.]

Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Звуздецька Н. С. Аналітична хімія. Частина 1. Якісний аналіз.Навчальний посібник (2009) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. / Epifanova I.

Єпіфанова І. Ю., Косарук О. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління реструктуризацією і санацією підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» (2023) [електрон.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління реструктуризацією і санацією підприємства» для студентів спеціальності «Менеджмент» (2023) [електрон.]

Zianko V., Epifanova I., Ruda L. Methodological instructions to the implementation of master's qualification works for foreign students of specialty 073 - "Management" (2022) [електрон.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М., Коваль Н. О. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». (2022) [електрон.]

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Управління інвестиційними проектами» (2022) [електрон.]

Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». (2022) [електрон.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Коваль Н. О., Ткачук Л. М. Банківський менеджмент: навч. посібник. 3-те вид., доп. (2022) [електрон.]

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Фінансовий аналіз та звітність (2022) [електрон.]

Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність. Збірник тестових завдань для самостійної роботи студентів (2022) [електрон.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Мельничук Д. П. Міжнародні розрахунки і валютні операції Навчальний посібник (2021) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Управління інноваціями» (2021) [друк.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (2021) [друк.]

Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) (2021) [друк.]

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Основи ведення сучасного бізнесу (2021) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (2021) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Державний кредит» (2020) [друк.]

Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг». (2019) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів спеціальності «Менеджмент» (2019) [друк.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності» (2019) [друк.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник. [веб.]

Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) (2019) [друк.]

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху». (2019) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». (2019) [друк.]

Зянько В. В., Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент (2018) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» (2018) [друк.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання». Навчальний посібник (2018) [веб.]

Зянько В. В. , Єпіфанова І. Ю., Стасюк Н. Л. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (спеціалізація – фінансово-кредитна діяльність) (2017) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» (2017) [друк.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність. Приктикум (2017) [друк.]

Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент. Приктикум (2017) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність: збірник тестових завдань для СРС. (2016) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» (2016) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Стасюк Н. Л., Зянько В. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)» (2016) [друк.]

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Аналіз інвестиційних проектів" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (2014) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз та звітність” для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджент організацій” (2011) [друк.]

Зянько В. В., Фурик В. Г., Єпіфанова І. Ю. Методичний посібник для складання державного іспиту та виконання дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій» (2010) [друк.]