Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Ж 

Жагловська О. М.

Ратушний П. М., Жагловська О. М., Огородник К. В. ПЛІС та їх програмування (2018) [друк.]

Мартинюк В. В., Жагловська О. М. Статистична фізика. (2017) [друк.]

Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки» для студентів напряму підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Електроніка» (2017) [друк.]

Осадчук В. С., Жагловська О. М., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Прилади з від'ємним опором» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Мартинюк В. В., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистична фізика» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Осадчук В. С., Осадчук О. В., Жагловська О. М. Прилади з від'ємним опором. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки» для студентів напряму підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» (2015) [веб.]

Жуков С. О., Козачко О. М. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови» для студентів спеціальності 124 – «Системний аналіз» (2022) [електрон.]

Крижановський Є. М., Ящолт А. Р., Жуков С. О. Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проєктами. 2-ге вид., змін. та доповн. (2022) [електрон.]

Мокін В. Б., Жуков С. О., Крижановський Є. М. Методичні вказівки до виконання та оформлення бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (освітня програма «Прикладні інформаційні технології») (2021) [електрон.]

Жуков С. О. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Боцула М. П., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Технології створення веб-систем та веб-сервісів» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання (2018) [електрон.]

Горячев Г. В., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання (2018) [електрон.]

Крижановський Є. М., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Козачко О. М. Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами (2018) [електрон.]

Мокін В. Б., Жуков С. О., Ящолт А. Р., Козачко О. М., Скорина Л. М. Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 126 –«Інформаційні системи та технології» денної форми навчання (2018) [електрон.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Костров М. М., Зіскінд Ю. Л., Волохова А. І., Горячев Г. В., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Жуков С. О., Коновалюк Ю. М. Під ред. Горячева Г. В. Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів «ЕкоІнспектор». Ч.І. Підсистема «Викиди». Методичний посібник (2009) [друк.] З 

Заболотна Н. І.

Заболотна Н. І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання систем» для студентів спеціальностей 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» (2024) [електрон.]

Заболотна Н. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Обробка, аналіз та розпізнавання оптичних зображень» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (2023) [електрон.]

Заболотна Н. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Числові методи та системи прикладних програм» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (2023) [електрон.]

Дорощенков Г. Д., Заболотна Н. І. Методичні вказівки до виконання курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму «Оптотехніка» і спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Лазерна техніка та оптоінформатика» (2017) [друк.]

Мартинюк Т. Б., Заболотна Н. І. Системотехніка оптоелектронних та лазерних систем. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Заболотний С. А.

Савуляк В. І., Заболотний С. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інформатика та обчислювальна техніка". (2015) [друк.]

Савуляк В. І., Заболотний С. А. Зварювання. Вступ до фаху. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Завадюк С. В.

Писаренко В. Г., Савуляк В. В., Боковий Є. Ф., Завадюк С. В. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку. (2019) [друк.]

Завальнюк Л. В.

Азарова Л. Є., Завальнюк Л. В., Кошельник В. В. Методичні вказівки. Українська мова. Морфологія. (2012) [друк.]

Задорожна М. Г.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Третьяков С. В., Задорожна М. Г., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Горячев Г. В., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна система каталогу-класифікатора з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р. Кальміус. Методичний посібник (2009) [друк.]

Залюбівська О. Б.

Залюбівська О. Б. Інноваційні та психологічні аспекти сучасної освіти (2023) [електрон.]

Залюбівська О. Б. Методичні вказівки до організації індивідуальної роботи з дисципліни "Медіаграмотність та критичне мислення" для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" усіх спеціальностей (2022) [електрон.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі (2020) [друк.]

Залюбівська О. Б. Педагогічний практикум: методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» усіх спеціальностей (2019) [друк.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі. (2019) [друк.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових стосунків. Навчальний посібник. [веб.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових відносин. Навчальний посібник. [веб.]

Залюбівська О. Б., Прищак М. Д. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи риторики» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Слободянюк О. М. Ділове спілкування. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Основи риторики. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Слободянюк О. М. Ділове спілкування Навчальний посібник. [веб.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г. Г. Етика ділових відносин. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових стосунків. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Зарубін О. М.

Поляков А. П., Зарубін О. М., Березанський О. Г., Березанський В. Г., Баранік О. М. Авіаційна артилерійська зброя. 2-е видання (2022) [електрон.]

Захарченко С. М.

Захарченко С. М., Войцеховська О. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерні мережі (2020) [друк.]

Захарченко С. М., Кадук О. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» (2017) [друк.]

Захарченко С. М., Трояновська Т. І., Бойко О. В. Основи побудови захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco. (2017) [друк.]

Захарченко С. М., Кадук О. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Корпоративні і загальнодоступні мережі» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія», спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» (2016) [друк.]

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп'ютерні мережі. (2013) [друк.]

Захарченко С. М., Суприган О. І. Основи системного адміністрування комп'ютерних мереж на базі ОС Windows. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Заюков І. В.

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» (модуль «Охорона праці в галузі») для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» заочної форми навчання. (2020) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Охорона праці в галузі управління та адміністрування (2019) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В., Пугач С. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Безпека життєдіяльності» (2019) [друк.]

Заюков І. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі управління і адміністрування». Галузь знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Охорона праці в галузі управління та адміністрування» (2018) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Основи охорони праці» (2018) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Заюков І. В., Королевська С. В. Безпека життєдіяльності : практикум (2017) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 6.030601 − «Менеджмент» та 6.040106 − «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (2016) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів. (2013) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів. (2013) [друк.]

Сердюк В. Р., Заюков І. В. Антикризове управління: макроекономічний аспект. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Звуздецька Н. С.

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії для іноземних слухачів підготовчого відділення (2017) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 1. (2016) [друк.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 2. (2016) [друк.]

Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., Панченко Т. І., Радомська А. О. Типові завдання та задачі з хімії Навчальний посібник. [веб.]

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Звуздецька Н. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (2009) [друк.]

Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Звуздецька Н. С. Аналітична хімія. Частина 1. Якісний аналіз. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Звуздецька С. Н., Євсєєва М. В.,Васильківський І. В., Гордієнко О. А., Турчик П. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Техноекологія” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (2009) [друк.]

Зелінська О. В.

Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Оптимізаційні методи та моделі (2019) [друк.]

Зелінський В. Й.

Борисюк Д. В., Зелінський В. Й. Фірмове обслуговування автомобілів. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи (студентам спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт»). Частина 2 (2022) [електрон.]

Борисюк Д. В., Зелінський В. Й. Фірмове обслуговування автомобілів. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи (студентам спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт»). Частина 1 (2022) [електрон.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Смирнов Є. В., Зелінський В. Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту Лабораторний практикум. [веб.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О., Зелінський В. Й. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів бакалаврату cпеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Севостьянов С. М. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1.[веб.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Севостьянов С. М. Методичні вказівки до організації виконання бакалаврської дипломної роботи.[веб.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Смирнов Є. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1.[веб.]

Лагутін В. М., Зелінський В. Ц., Бурикін О. Б. Випробування електричних машин і трансформаторів в електроенергетичних системах. Навчальний посібник. [веб.]

Лежнюк П. Д., Зелінський В. Ц. Електрообладнання розподільних установок. Оливні вимикачі. Навчальний посібник (2011) [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький, Смирнов Є. В., Зелінський В. Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту (2011) [друк.]

Лагутін В. М., Зелінський В. Ц., Бурикін О. Б. Випробування електричних машин і трансформаторів в електроенергетичних системах (2011) [друк.]

Лежнюк П. Д., Зелінський В. Ц. Електрообладнання розподільних установок. Вакуумні вимикачі (2011) [друк.]

Лежнюк П. Д., Зелінський В. Ц. Електрообладнання розподільних установок. Оливні вимикачі (2011) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю., Кашканов В. А., Зелінський В. Й. Електричне та електронне обладнання автомобілів. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Зіскінд Ю. Л.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Костров М. М., Зіскінд Ю. Л., Волохова А. І., Горячев Г. В., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Жуков С. О., Коновалюк Ю. М. Під ред. Горячева Г. В. Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів «ЕкоІнспектор». Ч.І. Підсистема «Викиди». Методичний посібник (2009) [друк.]

Злепко С. М.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. Московко М. В., Азархов О. Ю.,Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті, Електронний навчальний посібник (2018) [електрон.]

Злепко С. М., Барановський Д. М. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Надійність біотехнічних систем» для студ. спец. «Біомедична інженерія» (2017) [друк.]

Злепко С. М., Московко М. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Техніка пошуку роботи» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Штофель Д. Х., Костішин С. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до диплом. проект. для студ. спец. «Біомедична інженерія» всіх форм навч. (2017) [друк.]

Злепко С. М., Штофель Д. Х., Тимчик С. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисц. «Методологія та організація наукових досліджень» (2017) [друк.]

Злепко С. М., Штофель Д. Х. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Методологія та організація наукових досліджень» (2017) [друк.]

Злепко С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисц. «Основи науково-дослідної роботи» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Злепко С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисц. «Медична апаратура спеціального призначення» для студ. спеціальності 163 -»Біомедична анженерія» (2017) [друк.]

Злепко С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисц. «Методи моделювання в біотехнічних та медичних апаратах і системах» для студ. спеціальності 163 - «Біомедична анженерія» (2017) [друк.]

Коваль Л. Г., Тимчик С. В., Злепко С. М. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Комп’ютерна обробка біометричної інформації» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Костішин С. В. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в галузі електроніки та телекомунікацій» для студ. спец. 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка» (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. , Московко М. В. , Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. (2017) [друк.]

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С. Медична апаратура спеціального призначення. Навчальний посібник. [веб.]

Злепко С. М., Павлов С. В., Коваль Л. Г., Тимчик І. С. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування. Навчальний посібник. [веб.]

Злепко С. М., Тимчик І. С., Тимчик С. В. Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності. Навчальний посібник [веб.]

Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б. Апаратура для фізіотерапії та діагностики. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С. Медична апаратура спеціального призначення (2011) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик І. С., Тимчик С. В. Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності (2011) [друк.]

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Зозуля І. Є.

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Поздрань Ю. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна». Ділові папери (2021) [друк.]

Абрамчук О. В., Зозуля І. Є., Лепко Г. В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу. Навчальний посібник. [веб.]

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина 1. Особистісна сфера спілкування (2020) [друк.]

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк. А. А. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина І. Суспільна сфера спілкування (2020) [друк.]

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Комунікативні теми (2020) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Аудіювання на уроках української мови як іноземної для іноземних студентів І‒ІІІ курсів (2020) [друк.]

Костриця Н. М., Зозуля І. Є. Розвиток монологічного мовлення в іноземних студентів. (2020) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 1 (2019) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 2 (2019) [друк.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Горчинська Л. В., Солодар Л. В. Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Словник (2018) [друк.]

Зозуля І. Є., Мошноріз М. М. Розмовно-лексичний курс з української мови для слухачів підготовчого відділення. Навчальний посібник для іноземних студентів (2018) [друк.]

Зозуля І. Є., Новак О. М., Присяжна О. Д. Тексти для читання (початковий етап). Частина 1. (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань (2011) [друк.]

Абрамчук О. В., Зозуля І. Є., Лепко Г. В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник. [веб.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Зінько О. В.

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до написання творчих робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей (2019) [друк.]

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання (2018) [друк.]

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до теми «Національно-культурне відродження України ХІХ ст.» з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей (2020) [друк.]

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисц. «Історія української культури» для студ. усіх спец. (2017) [друк.]

Зінько О. В., Ярмоленко О. М. Методичні вказівки «Культура Поділля» з дисципліни «Історія української культури» (2017) [друк.]

Ярмоленко О. М., Зінько О. В. Методичні вказівки «Культура Трипілля» з дисципліни «Історія української культури» (2017) [друк.]

Зінько О. В., Кадочнікова Л. О. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання (2016) [друк.]

Зянько В. В. / Zianko V.

Зянько В. В. Методичні вказівки з дисципліни «Бюджетний менеджмент» для самостійної підготовки та виконання курсової роботи студентів спеціальності 073 «Менеджмент» І (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності» (2023) [електрон.]

Zianko V., Epifanova I., Ruda L. Methodological instructions to the implementation of master's qualification works for foreign students of specialty 073 - "Management" (2022) [електрон.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М., Коваль Н. О. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». (2022) [електрон.]

Зянько В. В. Методичні вказівки з дисципліни «Мікроекономіка» для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (2022) [електрон.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Коваль Н. О., Ткачук Л. М. Банківський менеджмент: навч. посібник. 3-те вид., доп. (2022) [електрон.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Мельничук Д. П. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навчальний посібник (2021) [друк.]

Зянько В. В. Основи мікроекономіки. Вид. 3-е, перероблене і доповнене. (2021) [друк.]

Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) (2021) [друк.]

Зянько В. В., Журко Т. О., Коваль Н. О., Кулик І. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки".[веб.]

Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) (2019) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». (2019) [друк.]

Зянько В. В., Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент (2018) [друк.]

Зянько В. В. , Єпіфанова І. Ю., Стасюк Н. Л. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (спеціалізація – фінансово-кредитна діяльність) (2017) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» (2017) [друк.]

Зянько В. В., Вальдшмідт І. М. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит» студентами напряму підготовки «Менеджмент» (2017) [друк.]

Зянько В. В., Зянько В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц. «Мікроекономіка» для студ. спеціальності 073-Менеджмент (2017) [друк.]

Зянько В. В., Фурик В. Г. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (2017) [друк.]

Фурик В. Г., Зянько В. В., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств : практикум (2017) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Стасюк Н. Л., Зянько В. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)» (2016) [друк.]

Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств ч. 1. (2016) [друк.]

Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств. Ч. 2. (2016) [друк.]

Зянько В. В., Рудковська О. Л., Зянько В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бюджетна система України» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» (2015) [друк.]

Зянько В. В., Крива С. В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Зянько В. В., Коваль Н. О., Журко Т. О. Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз та звітність” для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджент організацій” (2011) [друк.]

Зянько В. В., Журко Т. О., Коваль Н. О., Кулик І. М. Навчально-методичний посібник для складання державного іспиту з фундаментальної та загальноекономічної підготовки і виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій» (2011) [друк.]

Зянько В. В., Кулик І. М. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Гроші та кредит” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки „Менеджмент” всіх спеціальностей (2010) [друк.]

Зянько В. В., Фурик В. Г., Єпіфанова І. Ю. Методичний посібник для складання державного іспиту та виконання дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій» (2010) [друк.]