Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 И Ще немає посібників авторів на цю літеру І 

Іванець Т. Ю.

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Український дивосвіт. Країнознавство для іноземних студентів-нефілологів. Підручник. (2014) [друк.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю., Цимбал О. А. Українська мова для іноземців. Професійна сфера спілкування. (2013) [друк.]

Іванков В. О.

Терешкевич Л. Б., Іванков В. О. Перехідні процеси. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Іванчук Я. В.

Іскович–Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи САПР», 2017. [веб.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В. Методичні вказівки. Гідравліка та гідропневмопривод. Самостійна робота. (2015) [друк.]

Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Частина 1. Основні закони, рівняння та визначення (2019) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Івасюк І. Д.

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Івасюк І. Д. Комп'ютерні мережі. (2013) [друк.]

Ігнатенко О. Г.

Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г. Нормування показників надійності технічних засобів. (2013) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., Ігнатенко О. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи електроніки» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. (2015) [друк.]

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г., Возняк О. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.051002 – «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка») (2018) [друк.]

Кучерук В. Ю., Ігнатенко О. Г., Марущак В. Ю. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напрямів підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (2016) [друк.]

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Ігнатенко О. Г. Умовні графічні позначення елементної бази електронної техніки. (2016) [друк.]

Ілюхін М. О.

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Діагностика електрообладнання. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Засоби діагностування релейного захисту та автоматики електроенергетичних систем. (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д.

Іскович-Лотоцький Р. Д., Севостьянов І. В. Історія інженерної діяльності. Підручник (2015) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Івашко Є. І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціальні процеси та машини обробки тиском» для студентів напряму підготовки «Магістр» спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», 2017. [веб.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В. Методичні вказівки. Гідравліка та гідропневмопривод. Самостійна робота. (2015) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Коцюбівський Р. П., Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Приводи автоматизованого устаткування» студентами спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Машинобудування. Переддипломна практика. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Металорізальні верстати та системи. Переддипломна практика. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Металорізальні верстати та системи. Переддипломна практика. (Магістри). Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до ЛР з дисц. «Технологічне обладнання підприємств та його проектування» для студ. напряму підготовки «Машинобудування» (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» (2017) [друк.]

Манжілевський О. Д., Іскович-Лотоцький Р. Д. Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливості практичного застосування (2021) [друк.]

Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Частина 1. Основні закони, рівняння та визначення (2019) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Ч. 2. Автоматичні лінії. гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 1. Верстати-автомати. (2017) [друк.]

Іскович–Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи САПР», 2017. [веб.]

Іщенко В. А.

Іщенко В. А. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Заповідна справа. 2017. [веб.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Іщенко В. А., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Ч. 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Іщенко В. А. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Заповідна справа» (2017) [друк.]

Іщенко В. А. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Геологія з основами геоморфології» 2018 [електрон.]

Іщенко В. А.Геологія з основами геоморфології. Електронний конспект лекцій, 2020 [електрон.]

Петрук В. Г., Іщенко В. А., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Турчик П. М., Квартенюк С. М. Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей). (2017) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Іщенко В. А., Турчик П. М. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище ( курсове проектування). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Іщенко В. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології захисту ґрунтів та надр» для студентів спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища». 2020 [електрон.]

 Ї Ще немає посібників авторів на цю літеру

 Й Ще немає посібників авторів на цю літеру