Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 И Ще немає посібників авторів на цю літеру І 

Ібрагімова Л. В.

Ібрагімова Л. В., Степанова І. С., Гадайчук Н. М. Методичні вказівки для аудиторної та самостійної підготовки до іспитів рівня B1/В2 (2022) [електрон.]

Іванець Т. Ю.

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Український дивосвіт. Країнознавство для іноземних студентів-нефілологів. Підручник. (2014) [друк.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю., Цимбал О. А. Українська мова для іноземців. Професійна сфера спілкування. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство [веб.]

Іванець Т. Ю. Російська Америка — «Російське слово». Країнознавчий словник (2010) [друк.]

Іванов Ю. Ю.

Бісікало О. В., Іванов Ю. Ю., Маслій Р. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (2024) [електрон.]

Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю., Овчинников К. В. Основи електроніки та мікропроцесорної техніки (2023) [електрон.]

Іванов Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Теорія штучного інтелекту» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Іванов Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Математична логіка та теорія алгоритмів» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Іванов Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Дискретна математика» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Обробка великих масивів даних» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з курсу «Комп’ютерна електроніка» для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2018) [електрон.]

Іванчук Я. В.

Квєтний Р. Н., Іванчук Я. В., Богач І. В., Софина О. Ю., Барабан М. В. Методи та алгоритми комп’ютерних обчислень. Теорія і практика. Підручник, (2023) [друк.]

Белзецький Р. С., Яровий А. А., Іванчук Я. В. Технології захисту інформації (2022) [електрон.]

Іванчук Я. В., Месюра В. І., Яровий А. А., Манжілевський О. Д.Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних (2021) [друк.]

Месюра В. І., Іванчук Я. В., Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2021) [друк.]

Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Частина 1. Основні закони, рівняння та визначення (2019) [друк.]

Іскович–Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи САПР» (2017) [веб.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В. Методичні вказівки. Гідравліка та гідропневмопривод. Самостійна робота. (2015) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Івасюк І. Д.

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Івасюк І. Д. Комп'ютерні мережі. (2013) [друк.]

Ігнатенко О. Г.

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г., Возняк О. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.051002 – «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка») (2018) [друк.]

Кучерук В. Ю., Ігнатенко О. Г., Марущак В. Ю. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напрямів підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (2016) [друк.]

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Ігнатенко О. Г. Умовні графічні позначення елементної бази електронної техніки. (2016) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., Ігнатенко О. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи електроніки» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. (2015) [друк.]

Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г. Нормування показників надійності технічних засобів. (2013) [друк.]

Поджаренко В. О., Ігнатенко О. Г., Марущак В. Ю. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та магістерських дипломних робіт для студентів спеціальностей 7.091302, 8.091302 “Метрологія та вимірювальна техніка” (2009) [друк.]

Ілюхін М. О.

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Засоби діагностування релейного захисту та автоматики електроенергетичних систем. (2017) [друк.]

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Діагностика електрообладнання. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Кутін В. М., Ілюхін М. О. Діагностика електрообладнання. Типові задачі та лабораторний практикум (2011) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д.

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Частина ІІ. Автоматичні лінії. Гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої (2022) [електрон.]

Манжілевський О. Д., Іскович-Лотоцький Р. Д. Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливості практичного застосування (2021) [друк.]

Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Частина 1. Основні закони, рівняння та визначення (2019) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Івашко Є. І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціальні процеси та машини обробки тиском» для студентів напряму підготовки «Магістр» спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» (2017) [веб.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до ЛР з дисц. «Технологічне обладнання підприємств та його проектування» для студ. напряму підготовки «Машинобудування» (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Коцюбівський Р. П., Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Приводи автоматизованого устаткування» студентами спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 1. Верстати-автомати. (2017) [друк.]

Іскович–Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи САПР»(2017) [веб.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Ч. 2. Автоматичні лінії. гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Севостьянов І. В. Історія інженерної діяльності. Підручник (2015) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В. Методичні вказівки. Гідравліка та гідропневмопривод. Самостійна робота. (2015) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Машинобудування. Переддипломна практика. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Металорізальні верстати та системи. Переддипломна практика. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Металорізальні верстати та системи. Переддипломна практика. (Магістри). Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Лабораторний практикум. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Іщенко В. А.

Іщенко В. А. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Стратегічна екологічна оцінка впливу на довкілля» для студентів спеціальностей 101 «Екологія» і 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (2024) [електрон.]

Іщенко В. А.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» (2023) [електрон.]

Іщенко В. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології захисту ґрунтів та надр» для студентів спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища». (2020) [електрон.]

Іщенко В. А.Геологія з основами геоморфології. Електронний конспект лекцій, (2020) [електрон.]

Іщенко В. А. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Геологія з основами геоморфології» (2018) [електрон.]

Іщенко В. А. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Заповідна справа» (2017) [друк.]

Петрук В. Г., Іщенко В. А., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Турчик П. М., Квартенюк С. М. Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей). (2017) [друк.]

Іщенко В. А. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Заповідна справа» (2017) [веб.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Іщенко В. А., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Ч. 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Іщенко В. А., Турчик П. М. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище ( курсове проектування). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Іщенко В. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Ресурсоенергозбереження» для студентів спеціальності 7.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища». (2012) [друк.]

 Ї Ще немає посібників авторів на цю літеру

 Й Ще немає посібників авторів на цю літеру