Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 К 

Кавецький В. В.

Лесько О. Й., Кавецький В. В. Методичні вказівки до формування положення про структурний підрозділ та розробку посадової інструкції працівника підприємства при виконанні практичних робіт з дисципліни «Кадровий менеджмент» (2019) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент (2018) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О., Причепа І. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень в машинобудуванні. (2016) [друк.]

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2019) [друк.]

Малініна Н. М., Причепа І. В., Кавецький В. В. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Казак М. О.

Розводюк М. П., Грабко В. В., Казак М. О. Спеціальні електричні машини. Лабораторні роботи. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Каплун В. А.

Каплун В. А., Баришев Ю. В., Остапенко А. В. Технологія програмування. Лабораторний практикум, 2018. [веб.]

Войтович O. П., Куперштейн Л. М., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності «Кібербезпека» спеціалізація «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 2018 [електрон.]

Каплун В. А., Баришев Ю. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Захист програмного забезпечення» 2018 [електрон.]

Каплун В. А., Войтович O. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи зі спеціальності 6.170101 – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 2018 [електрон.]

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення ч. 2. (2016) [друк.]

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Каплун В. А., Лукічов В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист програмного забезпечення» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 2018 [електрон.]

Каплун В. А., Остапенко-Боженова А. В., Лукічов В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 2018 [електрон.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи побудови мікропроцесорних систем" Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних та комунікаційних систем та спеціальності 125 – Кібербезпека 2018 [електрон.]

Остапенко-Боженова А. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека» (2020) [друк.]

Карачина Н. П.

Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання (2020) [друк.]

Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2020) [друк.]

Карачина Н. П., Лазарчук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» напряму підготовки 073 – «Менеджмент» (2017) [друк.]

Карачина Н. П., Несен Л. М., Штовба О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» (2014) [друк.]

Карачина Н. П., Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Карачина Н. П. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Статистика» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (2017) [друк.]

Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність, аналіз, облік та аудит зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Карпінець В. В.

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання бакалаврської дипломної роботи для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Управління інформаційною безпекою» та «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» спеціальності 125 «Кібербезпека» (2019) [друк.]

Азарова А. О., Карпінець В. В. «Основи науково-дослідної роботи» для студ. напрямів підготовки «Менеджмент» та «Управління інформаційною безпекою», ПЗ, виконання самостійної й індивідуальної роботи. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Карпінець В. В., Кец Д. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист програмного забезпечення» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» (2017) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» спеціалізації «Консолідована інформація» (2018) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізацій «Управління інформаційною безпекою» і «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» (2018) [друк.]

Карпінець В. В., Присяжний Д. П., Кец Д. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист комп’ютерних мереж» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» 2018 [електрон.]

Ожиганова М. І., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Управління персоналом. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Комп’ютерна стеганографія. (2017) [друк.]

Карпов Ю. О.

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. ТОЕ. Комп'ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл. (2013) [друк.]

Карпов Ю. О., Магас Т. Є., Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 (2018) [друк.]

Катаєв В. С.

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Сінюгін В. В., Гижко М. Ю., Дьогтєва І. О. Основи комп’ютерної техніки. (2017) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації (2018) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Салієва О. В., Дьогтєва І. О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи передавання інформації» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою», 2018.[веб.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник, 2018. [веб.]

Кацадзе Т. Л.

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. за ред. Лежнюка П. Д. Електричні системи і мережі. Частина 1 (2020) [друк.]

Кашканов А. А.

Кашканов А. А., Кашканов В. А. Методичні вказівки до виконання КР та вивчення дисц. «Організація автомобільних перевезень» для студ. напряму підготовки 6.070106-«Автомобільний транспорт» з.ф.н. (2017) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку. (2013) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (2019) [друк.]

Кашканов А. А., Грисюк О. Г., Гуменюк І. І. Безпека дорожнього руху. (2017) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць (2018) [друк.]

Кашканов А. А., Кужель В. П. Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу. (2013) [друк.]

Кашканов А. А., Кужель В. П. Організація дорожнього руху. (2017) [друк.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Варчук В. В. Організація автомобільних перевезень. (2017) [друк.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Кужель В. П. Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті (2020) [друк.]

Кужель В. П., Кашканов А. А. Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті (2018) [друк.]

Біліченко В. В., Кашканов А. А., Кужель В. П. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи.[веб.]

Кашканов В. А.

Біліченко В. В., Кашканов В. А. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А. Методичні вказівки до виконання КР та вивчення дисц. «Організація автомобільних перевезень» для студ. напряму підготовки 6.070106-«Автомобільний транспорт» з.ф.н. (2017) [друк.]

Кашканов В. А., Варчук В. В. Методичні вказівки для виконання лаб. робіт з дисципліни «Організація автомобільних перевезень» для студ. бакалаврського напрямку 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання (2017) [друк.]

Кашканов В. А., Севостьянов С. М. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Організація автомобільних перевезень» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання (2019) [друк.]

Кашканов В. А. Методичні вказівки до СРС та вик-ня КРС ЗФН з дисципліни «Нормативно-правове забезпечення на автомобільному транспорті» для студентів напряму підготовки 6.070106 – «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць (2018) [друк.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Варчук В. В. Організація автомобільних перевезень. (2017) [друк.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Кужель В. П. Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті (2020) [друк.]

Кашканов В. А. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Управління роботою транспорту» для студентів спеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті). (2020) [друк.]

Квєтний Р. Н.

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Бевз О. М., Бісікало О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2019) [друк.]

Квєтний Р. Н., Маслій Р. В., Гармаш В. В., Бойко О. Р. Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Навчальний посібник. [веб.]

Квєтний Р. Н., Повідайко П. П., Компанець М. М., Гармаш В. В., Кулик Я. А. Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. [веб.]

Кислиця Л. М.

Коцюбинський В. Ю., Кислиця Л. М. Основи моделювання ринкових ситуацій. (2013) [друк.]

Кичак В. М.

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні телекомунікаційні технології. (2017) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Напрямні телекомунікаційні системи (2018) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні інфокомунікаційні системи (2019) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Пунченко Н. О., Стальченко О. В. Телекомунікаційні системи передачі. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М. Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Дрючин О. О., Кичак В. М., Мінов М. Л. Оптичні транспортні мережі. Синхронна цифрова ієрархія: (2017) [друк.]

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 1) (2018) [друк.]

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 2) (2018) [друк.]

Кичак В. М., Рудик В. Д., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка. (2013) [друк.]

Кичак В. М., Стронський В. В., Бєлов В. С. Електрорадіовимірювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кичак В. М., Стронський В. В. Технічна електроніка. Курсове проектування. (2016) [друк.]

Михалевський Д. В., Кичак В. М. Системи комутації : (2017) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Системи доступу. Навчальний посібник. [веб.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Засоби оргтехніки. Навчальний посібник. [веб.]

Клочко В. І.

Бондаренко З. В., Кирилащук С. А., Клочко В. І. Операційне числення. Методичні вказівки до самостійного вивчення окремих розділів вищої математики для студ. технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання (2017) [друк.]

Клочко В. І., Коломієць А. А. Методичні вказівки до вивчення поняття функціональної залежності в його історичному розвитку (2014) [друк.]

Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Клочко В. І. Вища математика. Частина 1. Індивідуальні завдання (2020) [друк.]

Клочко В. І., Клочко Н. О., Коцюбівська К. І. Вища математика. Ряди (з комп’ютерною підтримкою). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Клочко В. І., Коломієць А. А. Теорія ймовірностей. Частина 2. Індивідуальна та самостійна робота студентів (2018) [друк.]

Коломієць А. А., Клочко В. І., Краєвський В. О. Практикум з вищої математики: обчислення границь (2020) [друк.]

Клочко Н. І.

Пустовіт Т. М., Клочко Н. І., Поздрань Ю. В. Русский язык для иностранных студентов. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Клочко Н. О.

Клочко В. І., Клочко Н. О., Коцюбівська К. І. Вища математика. Ряди (з комп’ютерною підтримкою). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Клятчeнкo Я. М.

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерна схемотехніка (2018) [друк.]

Книш Б. П.

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та системи» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка», 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Схемотехніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Пристрої цифрової електроніки» для студентів спеціальності 171 – Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронні системи» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні системи» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Книш Б. П., Кулик Я. А. Методичні вказівки Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів третього курсу напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Цифрова обробка інформації» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів четвертого курсу напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Цифрові методи обробки інформації» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Моделювання в електроніці» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання в електроніці» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в мікро- та наносистемній техніці» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». (2019) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». (2019) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2018) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2018) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування мікро- та наноелектронних приладів» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». (2019) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка». (2019) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Програмовані логічні інтегральні схеми» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2020) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні прилади та пристрої квантової електроніки» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2020) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні пристрої та системи» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2020) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оптоелектроніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2020) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оптотехніка» для студентів спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» (2020) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «ПЛІС та їх програмування» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2020) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П., Ратушний П. М., ЛазарєвО. О. Моделювання в електроніці. (2017) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П. Мікропроцесорна техніка (2018) [друк.]

Кобилянський О. В.

Кобилянський О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці Навчальний посібник. [веб.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 1 (2017) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 2 (2017) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для студентів енергетичних спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр». Частина 1 (2017) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В. Концепція підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності. Рекомендації до створення методичного забезпечення дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців механічної інженерії призначені для викладачів, які здійснюють підготовку фахівців з механічної інженерії. (2020) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В., Пугач С. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Безпека життєдіяльності» (2019) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Основи охорони праці» (2018) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : практикум (2017) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 6.030601 − «Менеджмент» та 6.040106 − «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Охорона праці в галузі управління та адміністрування (2019) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» (модуль «Охорона праці в галузі») для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» заочної форми навчання. (2020) [друк.]

Кобилянський О. В., Дембіцька С. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів. (2013) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів. (2013) [друк.]

Кобилянський О. В., Кобилянська І. М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Коваль К. О.

Барабан С. В., Звягін О. С., Коваль К. О. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Теорія електричних кіл і сигналів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» (2018) [друк.]

Крушевський Ю. В., Семенов А. О., Коваль К. О. Пристрої надвисоких частот та антени. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Коваль К. О., Мельник О. В., Бурдейна О. В., Белзецький Р. С., Косарук О. М. Навчальна практика. (2017) [друк.]

Крушевський Ю. В., Шутило М. А., Семенов А. О., Коваль К. О. Настроювання, регулювання та обслуговування РЕА. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Коваль Л. Г.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Штофель Д. Х., Костішин С. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до диплом. проект. для студ. спец. «Біомедична інженерія» всіх форм навч. (2017) [друк.]

Коваль Л. Г., Тимчик С. В., Злепко С. М. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Комп’ютерна обробка біометричної інформації» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Коваль Л. Г., Московко М. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології в медицині» спец. «Біотехнічні та медичні апарати і системи» (2016) [друк.]

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С. Медична апаратура спеціального призначення. Навчальний посібник. [веб.]

Злепко С. М., Павлов С. В., Коваль Л. Г., Тимчик І. С. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування. Навчальний посібник. [веб.]

Коваль Н. О.

Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг». (2019) [друк.]

Зянько В. В., Журко Т. О., Коваль Н. О., Кулик І. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки". [веб.]

Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси», 2017. [веб.]

Коваль Н. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування», 2017. [веб.]

Коваль Н. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Публічне адміністрування», 2017. [веб.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». (2019) [друк.]

Зянько В. В., Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент (2018) [друк.]

Зянько В. В., Коваль Н. О., Журко Т. О. Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент. Приктикум (2017) [друк.]

Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» 2018 [електрон.]

Фурик В. Г., Ткачук Л. М., Коваль Н. О. Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання (2020) [друк.]

Ковальський В. П.

Смоляк В. В., Лемешев М. С., Березюк О. В., Ковальський В. П. Практикум з попередньої оцінки та розрахунку освітлення інженерних споруд, виробничих будівель (2020) [друк.]

Смоляк В. В., Очеретний В. П., Ковальський В. П., Козинюк Н. В. Архітектура будівель і споруд. Курсове проектування. Навчальний посібник. [веб.]

Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» для студентів заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2019) [друк.]

Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Природні кам’яні матеріали» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2019) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В. Будівельне матеріалознавство. Збірник задач (2017) [друк.]

Смоляк В. В., Ковальський В. П., Козинюк Н. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Архітектура будівель і споруд. Багатоповерхові каркасні будинки (2019) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Смоляк В. В. Методичні вказівки з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» для студ. напряму підгот. «Будівництво», виконання графічної частини КП в програмі ArchiCAD 10. (2013) [друк.]

Ковальчук В. А.

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Ковальчук Л. В.

Ковальчук Л. В., Яремчук Ю. Є. Прикладна алгебра. Ч.1. Основи абстрактної алгебри. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Ковальчук М. Б.

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 1 (2019) [друк.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Елементи теорії поля. Основні поняття, формули та алгоритми для самостійної роботи студентів (2019) [друк.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Краєвський В. О., Ковальчук М. Б., Черноволик Г. О. Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Функції багатьох змінних, кратні інтеграли : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 1 : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 2 : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Ч.2. (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Частина 1. (2017) [друк.]

Ковтун В. В.

Биков М. М., Грищук Т. В., Ковтун В. В. Мікропроцесорні засоби систем управління (2019) [друк.]

Кожем’яко В. П.

Кожем'яко В. П., Биков М. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт. [веб.]

Кожем'яко В. П., Тарновський М. Г. Прикладна оптика. Ч.1. Основи теорії оптичних систем. (2017) [друк.]

Кожем’яко А. В., Безкревний О. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування оптико-цифрових систем» для студентів спеціальності 152 ‒ «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (освітня програма «Лазерна техніка та оптоінформатика») (2018) [друк.]

Васюра А. С., Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л. Основи електроніки (2018) [друк.]

Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Павлов С. В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Павлов С. В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Кожем’яко В. П., Бєлік Н. В., Лисенко Г. Л., Мялківська І. В., Просоловська В. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі. Навчальний посібник. (2015) [друк.]

Кожухівський А. Д.

Лужецький В. А., Кожухівський А. Д., Войтович О. П. Основи інформаційної безпеки. (2013) [друк.]

Козачко А. О.

Кормановський С. І., Козачко О. М., Козачко А. О. Інженерна та комп'ютерна графіка. (2016) [друк.]

Козачко О. М., Гречанюк М. С., Козачко А. О. Методичні вказівки до виконання графічнних робіт з інженерної графіки та варіанти завдань для студ. радіотехнічних спеціальностей з. ф.н. (2017) [друк.]

Козачко О. М.

Козачко О. М., Гречанюк М. С., Козачко А. О. Методичні вказівки до виконання графічнних робіт з інженерної графіки та варіанти завдань для студ. радіотехнічних спеціальностей з. ф.н. (2017) [друк.]

Кормановський С. І., Козачко О. М., Козачко А. О. Інженерна та комп'ютерна графіка. (2016) [друк.]

Крижановський Є. М., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Козачко О. М.Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами 2018 [електрон.]

Мокін В. Б., Жуков С. О., Ящолт А. Р., Козачко О. М., Скорина Л. М. Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 126 –«Інформаційні системи та технології» денної форми навчання 2018 [електрон.]

Козинюк Н. В.

Смоляк В. В., Очеретний В. П., Ковальський В. П., Козинюк Н. В. Архітектура будівель і споруд. Курсове проектування. Навчальний посібник. [веб.]

Смоляк В. В., Ковальський В. П., Козинюк Н. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Архітектура будівель і споруд. Багатоповерхові каркасні будинки (2019) [друк.]

Козлов Л. Г.

Козлов Л. Г., Петров О. В., МулярЮ. І., Савуляк В. В., Пурдик В. П. «Технології машинобудування», Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. (2013) [друк.]

Лозінський Д. О., Козлов Л. Г., Петров О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» (2018) [друк.]

Муляр Ю. І. , Козлов Л. Г., Репінський С. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» (2017) [друк.]

Сивак І. О., Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сердюк О. В. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» (2018) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Дерібо О. В., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика. (2016) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Немировський І. І., Козлов Л. Г. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. (2013) [друк.]

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Петров О. В., Козлов Л. Г., Лозінський Д. О. «САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва». Навчальний посібник для курсового проектування. (2013) [друк.]

Козловська Т. І.

Павлов С. В., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Лабораторний практикум, 2010. [веб.]

Васюра А. С., Павлов С. В., Прокопова М. О., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Козловський В. О.

Козловський В. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (2019) [друк.]

Козловський В. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (2019) [друк.]

Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання студентами-магістрантами економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт. [веб.]

Кавецький В. В., Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент (2018) [друк.]

Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів магістратури спеціальності 073 «Менеджмент». (2019) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О., Причепа І. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень в машинобудуванні. (2016) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності (2019) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Магістерська кваліфікаційна робота студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізацій «Підприємництво» і «Виробнича діяльність» (2016) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Виробниче та комерційне підприємництво (2018) [друк.]

Козловський В. О. Основи підприємництва : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І. (2017) [друк.]

Козловський В. О. Основи підприємництва : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина ІI. (2017) [друк.]

Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І. (2017) [друк.]

Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина IІ. (2017) [друк.]

Мещерякова Т. К., Козловський В. О., Лесько О. Й. Біржова справа. Приктикум (2017) [друк.]

Мещерякова Т. К., Козловський В. О., Лесько О. Й. Біржова справа. Практикум. [веб.]

Небава М. І., Адлер О. О., Козловський В. О., Лесько О. Й., Мокіна Ю. В. Економіка та організація виробничої діяльності. Навчальний посібник. [веб.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами напряму підготовки «Менеджмент» (2015) [друк.]

Колесник І. С.

Снігур А. В., Арсенюк І. Р., Колесник І. С. Основи роботи в INTERNET. (2016) [друк.]

Колесницький О. К.

Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Нейрокомп'ютерні технології штучного інтелекту» для студ. спеціальності 122 - «Комп'ютерні науки» для усіх форм навчання (2017) [друк.]

Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нейромережеві методи обчислювального інтелекту» для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання (2018) [друк.]

Яровий А. А., Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання. (2019) [друк.]

Колесницький О. К., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Чисельні методи. (2017) [друк.]

Колесницький О. К., Роїк О. М., Бокоцей І. В. Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації. (2013) [друк.]

Колісник О. П.

Коц І. В., Бадьора Н. П., Колісник О. П. Методичні вказівки до вивчення дисциплін «Гідравлічні та аероди-намічні машини» та «Математичні методи розв’язання інженерних задач» (приклади завдань до СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання (2017) [друк.]

Коц І. В., Колісник О. П., Бадьора Н. П. Методичні вказівки до вивчення дисциплін до вивчення дисциплін «Прикладна механіка рідин та газів», «Гідро- та аеродинаміка систем ТГПіВ», «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання (2017) [друк.]

Коц І. В., Колісник О. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Технологія заготівельних та монтажних робіт” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм навчання. (2015) [друк.]

Колодний В. В.

Колодний В. В., Озеранський В. С., Прозор О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2021) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Колодний В. В., Озеранський В. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Системний аналіз» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання (2016) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В., Озеранський В. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології імітаційного моделювання складних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання 2018 [електрон.]

Месюра В. Л., Ваховська Л. М., Колодний В. В. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою. ЛП. Ч.1. Математичні основи нечіткої логіки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Коломієць А. А.

Клочко В. І., Коломієць А. А. Методичні вказівки до вивчення поняття функціональної залежності в його історичному розвитку (2014) [друк.]

Клочко В. І., Коломієць А. А. Теорія ймовірностей. Частина 2. Індивідуальна та самостійна робота студентів (2018) [друк.]

Коломієць А. А., Клочко В. І., Краєвський В. О. Практикум з вищої математики: обчислення границь (2020) [друк.]

Найко Д. А., Краєвський В. О., Коломієць А. А. Вища математика: лінійна алгебра (2019) [друк.]

Комар В. О.

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Компанець М. М.

Квєтний Р. Н., Повідайко П. П., Компанець М. М., Гармаш В. В., Кулик Я. А. Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. [веб.]

Кондратенко Н. Р.

Кондратенко Н. Р. Комп'ютерний практикум з математичної логіки. [веб.]

Кононов С. П.

Бєлов В. С., Кононов С. П. Системи радіозв’язку. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кононов С. П., Макогон В. І. Основи радіомовлення та звукотехніки (2018) [друк.]

Кононов С. П., Тромсюк В. Д. Цифрове відео- та аудіокодування. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Корженко В. Я.

Корженко В. Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Частина друга. (2013) [друк.]

Корженко В. Я., Присяжна О. Д., Солодар Л. В. Українська мова для іноземців. Тексти для читання (початковий етап). (2017) [друк.]

Корженко В. Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Ч. 1. (2013) [друк.]

Корженко В. Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Ч. 3. (2013) [друк.]

Корженко В. Я., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В. Спілкуємося українською. Навчальний посібник. [веб.]

Корженко В. Я., Азарова Л. Є. Основи економічної теорії на заняттях української мови. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Корженко Є. С.

Степанов Д. В., Корженко Є. С., Боднар Л. А. Котельні установки промислових підприємств. Навчальний посібник, 2011. [веб.]

Кормановський С. І.

Кормановський С. І., Козачко О. М., Козачко А. О. Інженерна та комп'ютерна графіка. (2016) [друк.]

Корнієнко В. О.

Ващенко К. О., Корнієнко В. О. Політологія для вчителя Навчальний посібник. [веб.]

Корнієнко В. О. Україна в Європі і світі. Навчальний посібник, 2018. [веб.]

Корнієнко В. О. Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять із дисципліни «Україна в Європі і світі» для студентів денної форми навчання (всіх напрямів підготовки),2017. [веб.]

Денисюк С. Г., Корнієнко В. О., Похило І. Д. Методичні вказівки. Політологія. (2015) [друк.]

Корнієнко В. О. Україна в Європі і світі.Навчальний посібник, 2018. [ммедіа.]

Королевська С. В.

Березюк О. В., Лемешев М. С., Заюков І. В., Королевська С. В. Безпека життєдіяльності : практикум (2017) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : практикум (2017) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 6.030601 − «Менеджмент» та 6.040106 − «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (2016) [друк.]

Косарук О. М.

Коваль К. О., Мельник О. В., Бурдейна О. В., Белзецький Р. С., Косарук О. М. Навчальна практика. (2017) [друк.]

Костішин С. В.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Штофель Д. Х., Костішин С. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до диплом. проект. для студ. спец. «Біомедична інженерія» всіх форм навч. (2017) [друк.]

Костішин С. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки «Біомедична інженерія» (2017) [друк.]

Костішин С. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Комп’ютерна графіка та конструювання» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Штофель Д. Х., Костішин С. В., Моторний А. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів спеціальності Радіоелектронні апарати (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Костішин С. В. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в галузі електроніки та телекомунікацій» для студ. спец. 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка» (2017) [друк.]

Костішин С. В., Штофель Д. Х., Белзецький Р. С. Інформатика. Частина 1 (2018) [друк.]

Костриця Н. М.

Костриця Н. М., Зозуля І. Є. Розвиток монологічного мовлення в іноземних студентів. (2020) [друк.]

Кот С. О.

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. Англійська мова в таблицях. НП для СРС. (2016) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing I. (2017) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing II. (2017) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing Part 1 Навчальний посібник, 2015. [веб.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing Part 2 Навчальний посібник, 2015. [веб.]

Коц І. В.

Коц І. В., Бадьора Н. П., Колісник О. П. Методичні вказівки до вивчення дисциплін «Гідравлічні та аероди-намічні машини» та «Математичні методи розв’язання інженерних задач» (приклади завдань до СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання (2017) [друк.]

Коц І. В., Колісник О. П., Бадьора Н. П. Методичні вказівки до вивчення дисциплін до вивчення дисциплін «Прикладна механіка рідин та газів», «Гідро- та аеродинаміка систем ТГПіВ», «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання (2017) [друк.]

Коц І. В., Колісник О. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Технологія заготівельних та монтажних робіт” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм навчання. (2015) [друк.]

Губарєв О. П., Коц І. В., Яхно О. М. та ін. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка. (2017) [друк.]

Джеджула В. В., Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» (2016) [друк.]

Коц І. В., Петрусь В. В., Бадьора Н. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки «Будівництво» всіх форм навчання (2016) [друк.]

Риндюк В. І., Коц І. В., Риндюк С. В. Інформатика. Приклади і завдання з обчислювальної математики та теоретичної механіки для самостійної роботи студентів. (2017) [друк.]

Коцюбинський В. Ю.

Коцюбинський В. Ю., Кислиця Л. М. Основи моделювання ринкових ситуацій. (2013) [друк.]

Коцюбинський В. Ю., Софина О. Ю., Мельник Л. М. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Коцюбівська К. І.

Клочко В. І., Клочко Н. О., Коцюбівська К. І. Вища математика. Ряди (з комп’ютерною підтримкою). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Коцюбівський Р. П.

Іскович-Лотоцький Р. Д., Коцюбівський Р. П., Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Приводи автоматизованого устаткування» студентами спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (2017) [друк.]

Кравець Т. А.

Прадівлянний М. Г., Кравець Т. А., Рудницька Т. Г. Deutsche Autos und Autohersteller. Німецька мова за професійним спрямуванням (2018) [друк.]

Кравцов К. І.

Рубаненко О. Є., Кравцов К. І., Рубаненко О. О. Мікропроцесорна техніка. Використання AVR мікроконтролерів ATmel (2018) [друк.]

Кравченко Ю. С.

Кравченко Ю. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисциплін «Твердотільна електроніка» та «Основи мікроелектроніки і функціональної електроніки» щодо виконання розрахунків і проектування елементів інтегрованих схем для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Кравченко Ю. С. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей «Електроніка» і «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Кравченко Ю. С., Білинський Й. Й. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напрямів «Електронні пристрої та системи» і «Мікро- та наноелектроніка» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю. Вакуумна та плазмова електроніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з основ вакуумної та плазмової електроніки для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Методичні вказівки, контрольні завдання і програма з дисципліни «Твердотільна електроніка» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Основи мікроелектроніки та функціональної електроніки» для студ. напряму підготовки «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо розрахунків польових транзисторів для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисциплін «Твердотільна електроніка» та «Основи мікроелектроніки та функціональної електроніки» щодо виконання розрахунків і проектування плівкових елементів гібридних інтегрованих схем, напрями підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Вакуумна та плазмова електроніка. Плазмова електроніка. (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо виконання розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи” 2014. [веб.]

Кравчук С. В.

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Краєвський В. О.

Краєвський В. О. Функції комплексної змінної. (2013) [друк.]

Краєвський В. О. Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Навчальний посібник. [веб.]

Коломієць А. А., Клочко В. І., Краєвський В. О. Практикум з вищої математики: обчислення границь (2020) [друк.]

Краєвський В. О. Спецкурс математичного аналізу. Диференціальні рівняння у частинних похідних та їх аналіз в системі Maple. Ч. 2. (2017) [друк.]

Найко Д. А., Краєвський В. О., Коломієць А. А. Вища математика: лінійна алгебра (2019) [друк.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Краєвський В. О., Ковальчук М. Б., Черноволик Г. О. Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Функції багатьох змінних, кратні інтеграли : (2017) [друк.]

Краєвський В. О, Сачанюк-Кавецька Н. В. Спецкурс математичного аналізу. Диференціальні рівняння з частинними похідними та їх аналіз в системі Maple. Частина 1. (2017) [друк.]

Краковецький О. Ю.

Богач І. В., Краковецький О. Ю., Крилик Л. В. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD (2020) [друк.]

Крещенецький В. Л.

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Варчук В. В. Автомобілі та автомобільне господарство дипломне проектування Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту. Навчальний посібник. [веб.]

Крещенецький В. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» 2021 [електрон.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Смирнов Є. В., Зелінський В. Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспортуЛабораторний практикум. [веб.]

Біліченко Н. О., Галущак Д. О., Крещенецький Л. В., Цимбал С. В.Комп’ютерна техніка, Hавчальний посібник 2021 [електрон.]

Крещенецький В. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» 2021 [електрон.]

Крива С. В.

Зянько В. В., Крива С. В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Крижановський Є. М.

Крижановський Є. М., Мокін В. Б., Варчук І. В. Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля». 2018 [електрон.]

Крижановський Є. М., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Козачко О. М.Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами 2018 [електрон.]

Крилик Л. В.

Яровий А. А., Ваховська Л. М., Крилик  Л. В. Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1 (2020) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» [веб.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» [веб.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» [веб.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» [веб.]

Ваховська Л. М., Озеранський В. С., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів спеціальності 122 − «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання (2019) [друк.]

Крилик Л. В., Богач І. В., Лісовенко А. І. Чисельні методи. Чисельне інтегрування функцій. (2019) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Електроніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки. Матеріали електронної техніки. (2015) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисц. «Надійність та стандартизація приладів мікро- і наноелектроніки» для студ. напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки». (2019) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Матеріали електронної техніки» для студентів напрямів підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Осадчук В. С., Жагловська О. М., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Прилади з від'ємним опором» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц. «Конструювання і технологія електроннх приладів та пристроїв» для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої» (2017) [друк.]

Яровий А. А., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології створення експертних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2018) [друк.]

Богач І. В., Краковецький О. Ю., Крилик Л. В. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD (2020) [друк.]

Крилик Л. В., Богач І. В., Прокопова М. О. Обчислювальна математика. Інтерполяція та апроксимація табличних даних. (2013) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Сухоцька І. В. Засоби відображення інформації. Частина 1 (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Матеріали електронної техніки. Самостійна робота. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Надійність та стандартизація приладів мікро- та наноелектроніки. (2016) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Надійність та стандартизація приладів в мікро- та аноелектроніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Матеріали електронної техніки. (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Монтаж радіоелектронних приладів. Спеціальна технологія. (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Конструювання і технологія приладів електронної техніки (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2020) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В., Озеранський В. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології імітаційного моделювання складних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання 2018 [електрон.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (2016) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія електронних приладів та пристроїв» для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої» (2016) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (2016) [друк.]

Крупельницький Л. В.

Крупельницький Л. В., Снігур А. В., Богомолов С. В. Архітектура комп’ютерів. Частина 1. Лабораторний практикум. (2020) [друк.]

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Мікропроцесорна техніка. (2017) [друк.]

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Програмування мікроконтролерів avr (2018) [друк.]

Круподьорова Л. М.

Круподьорова Л. М., Пєтух А. М. Групова динаміка і комунікації. (2017) [друк.]

Крупський Я. В.

Крупський Я. В., Михалевич В. М. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій. [веб.]

Крушевський Ю. В.

Крушевський Ю. В., Шутило М. А., Семенов А. О., Коваль К. О. Настроювання, регулювання та обслуговування РЕА. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Крушевський Ю. В., Семенов А. О., Коваль К. О. Пристрої надвисоких частот та антени. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Кужель В. П.

Біліченко В. В., Кашканов А. А., Кужель В. П. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи. [веб.]

Біліченко В. В., Кужель В. П. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник. [веб.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту : (2017) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць (2018) [друк.]

Кашканов А. А., Кужель В. П. Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу. (2013) [друк.]

Кашканов А. А., Кужель В. П. Організація дорожнього руху. (2017) [друк.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Кужель В. П. Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті (2020) [друк.]

Кужель В. П., Кашканов А. А. Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті (2018) [друк.]

Кужель В. П., Севостьянов С. М. Екологія та ресурсозбереження на автомобільному транспорті. (2013) [друк.]

Кузьмін І. В.

Кузьмін І. В. Основи наукових досліджень. (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю.

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Діагностика мехатронних систем автомобілів» для студ. напряму підгот. «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» для студ. напряму підгот. «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни «Електричне та електронне обладнання автомобілів» для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання КР з дисципліни «Діагностика мехатронних систем автомобілів» для студ. напряму підготовки «Автомобільний транстпорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до СРС та практичних робіт з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» (ч.2) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» (частина 2) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» (частина 3) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до СРС та практичних робіт з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» (ч.3) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кулаков П. І.

Кулаков П. І., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики» Ч. 1 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Кулаков П. І., Присяжнюк В. В. Практичні заняття та виконання контр. робіт з дисц. «Спецглави математики. Ч.2» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання (2016) [друк.]

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Кулаков П. І., Овчинников К. В. Проектування мікропроцесорних засобів вимірювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кулаков П. І., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч.2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. [веб.]

Кулик В. В.

Остапчук Ж. І., Кулик В. В., Тептя В. В. Моделювання в задачах розвитку електричних систем. Навчальний посібник, 2008. [веб.]

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ (2018) [друк.]

Кулик І. М.

Зянько В. В., Журко Т. О., Коваль Н. О., Кулик І. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки". [веб.]

Фурик В. Г., Кулик І. М. Фінанси підприємств. Практикум. [веб.]

Кулик Я. А.

Квєтний Р. Н., Повідайко П. П., Компанець М. М., Гармаш В. В., Кулик Я. А. Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. [веб.]

Книш Б. П., Кулик Я. А. Методичні вказівки Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів третього курсу напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кулик Я. А., Довгалець С. М. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Програмування» для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» всіх форм навчання 2018 [електрон.]

Паламарчук Є. А., Кулик Я. А., Барабан М. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Системи управління базами даних» для студентів напряму підготовки 6.050201 – «Системна інженерія» денної та заочної форми навчання 2018 [електрон.]

Кулінченко В. Р.

Кулінченко В. Р., Ткаченко С. Й. Теплопередача з елементами масообміну (Теорія і практика процесу). Навчальний посібник, 2011. [веб.]

Кутіна М. В.

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Діагностика електрообладнання. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Засоби діагностування релейного захисту та автоматики електроенергетичних систем. (2017) [друк.]

Кухарчук Г. В.

Азарова Л. Є. Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисц. "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина 1 (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Кухарчук Г. В., Олійник Л. І., Цвіркун О. М. Матеріали з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання слухачів ЗФМШ. Тести. Методичні вказівки до виконання. (2013) [друк.]

Абрамчук О. В., Кухарчук Г. В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для самостійної роботи студентів) (2018) [друк.]

Абрамчук О. В., Кухарчук Г. В.Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для СРС), Електронний навчальний посібник, 2018 [електрон.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина ІІ (2016) [друк.]

Кучерук В. Ю.

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г., Возняк О. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.051002 – «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка») (2018) [друк.]

Васілевський О. М., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т. Основи теорії невизначеності вимірювань. Підручник (2015) [друк.]

Кучерук В. Ю., Ігнатенко О. Г., Марущак В. Ю. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напрямів підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (2016) [друк.]

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Кулаков П. І., Овчинников К. В. Проектування мікропроцесорних засобів вимірювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Ігнатенко О. Г. Умовні графічні позначення елементної бази електронної техніки. (2016) [друк.]

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Дудатьєв І. А. Мікропроцесори в ІВТ. Лабораторний практикум в середовищі WinPLC7 з використанням ПЛК VIPA. (2013) [друк.]

Кушнір Д. В.

Вяхк І. А., Медведєва С. О., Кушнір Д. В. Business English for Masters. Навчальний посібник, (2016) [друк.]