Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 К 

Кавецький В. В.

Кавецький В. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2023) [електрон.]

Кавецький В. В., Лесько О. Й. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Прийняття управлінських рішень у виробництві та комерції» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2023) [електрон.]

Кавецький В. В., Козловський В. О., Лесько О. Й.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 073 - Менеджмент (2021) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й., Кавецький В. В.Методичні вказівки до виконання економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт (2021) [друк.]

Лесько О. Й., Кавецький В. В. Методичні вказівки до формування положення про структурний підрозділ та розробку посадової інструкції працівника підприємства при виконанні практичних робіт з дисципліни «Кадровий менеджмент» (2019) [друк.]

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2019) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент (2018) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О., Причепа І. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень в машинобудуванні. (2016) [друк.]

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Малініна Н. М., Причепа І. В., Кавецький В. В. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О. Організація і планування виробничої діяльності. МВ (2009) [друк.]

Камінський В. В.

Бурбело М. Й., Камінський В. В., Романюк І. М. Електропостачання. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Камінський О. С.

Авдєєв С. Г., Бабюк Т. І., Камінський О. С. Збірник задач з фізик и. Ч.1 (механіка, електрика, електромагнетизм). Навчальний посібник (2010) [друк.]

Авдєєв С. Г., Бабюк Т. І., Камінський О. С. Збірник задач з фізики. Ч. 2 (коливання і хвилі, хвильова і квантова оптика). Навчальний посібник (2010) [друк.]

Авдєєв С. Г., Бабюк Т. І., Камінський О. С. Збірник задач з фізики. Ч. 3 (елементи квантової механіки, молекулярна фізика, статистична фізика, фізика твердого тіла, ядерна фізика). Навчальний посібник (2010) [друк.]

Каплун В. А.

Маліновський В. І., Куперштейн Л. М., Каплун В. А. Кібербезпека мобільних пристроїв та інтернету речей (2024) [електрон.]

Каплун В. А., Войтович О. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 125 «Кібербезпека» (освітньо-професійні програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та «Кібербезпека критичних систем») (2024) [електрон.]

Каплун В. А., Снігур А. В., Лукічов В. В. Програмування мовою Java. Теорія і практика (2023) [електрон.]

Каплун В. А., Ціхоцький М. С., Лукічов В. В. Основи web-програмування. Теорія і практика (2023) [електрон.]

Снігур А. В., Романюк О. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління ІТ-проєктами» для студентів галузі знань 12 Інформаційні технології (2023) [електрон.]

Войтович О. П., Куперштейн Л. М., Лукічов В. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Кібербезпека» освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2022) [електрон.]

Остапенко-Боженова А. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека» (2020) [друк.]

Каплун В. А., Баришев Ю. В., Остапенко А. В. Технологія програмування. Лабораторний практикум 2018. [веб.]

Войтович O. П., Куперштейн Л. М., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності «Кібербезпека» спеціалізація «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2018) [електрон.]

Каплун В. А., Баришев Ю. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Захист програмного забезпечення» (2018) [електрон.]

Каплун В. А., Войтович O. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи зі спеціальності 6.170101 – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2018) [електрон.]

Каплун В. А., Лукічов В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист програмного забезпечення» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2018) [електрон.]

Каплун В. А., Остапенко-Боженова А. В., Лукічов В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2018) [електрон.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи побудови мікропроцесорних систем" Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних та комунікаційних систем та спеціальності 125 – Кібербезпека (2018) [електрон.]

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення ч. 2. (2016) [друк.]

Каплун В. А., Войтович О. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Захист програмного забезпечення" для студентів напряму підготовки 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” (2011) [друк.]

Войтович О. П., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів напряму підготовки 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” (2010) [друк.]

Карачина Н. П.

Карачина Н. П., Вітюк А. В. Економічна безпека (2023) [електрон.]

Карачина Н. П., Вітюк А. В., Несен Л. М., Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. (2022) [електрон.]

Карачина Н. П., Мороз О. В., Сметанюк О. А., Штовба О. В. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання (2022) [електрон.]

Карачина Н. П., Мороз О. В., Штовба О. В., Благодир Л. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. (2022) [електрон.]

Сметанюк О. А., Карачина Н. П., Штовба О. В.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність, аналіз, облік та аудит зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання (2020) [друк.]

Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2020) [друк.]

Карачина Н. П., Лазарчук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» напряму підготовки 073 – «Менеджмент» (2017) [друк.]

Карачина Н. П., Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Карачина Н. П. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Статистика» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (2017) [друк.]

Карачина Н. П., Несен Л. М., Штовба О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» (2014) [друк.]

Карпінець В. В.

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» освітньо-професійної програми «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» (2023) [електрон.]

Нікіфорова Л. О., Карпінець В. В., Шиян А. А., Поліщук О. К.Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі і структури даних в економіці» (2021) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання бакалаврської дипломної роботи для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Управління інформаційною безпекою» та «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» спеціальності 125 «Кібербезпека» (2019) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» спеціалізації «Консолідована інформація» (2018) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізацій «Управління інформаційною безпекою» і «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» (2018) [друк.]

Карпінець В. В., Присяжний Д. П., Кец Д. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист комп’ютерних мереж» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» (2018) [електрон.]

Карпінець В. В., Кец Д. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист програмного забезпечення» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» (2017) [друк.]

Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Комп’ютерна стеганографія. (2017) [друк.]

Ожиганова М. І., Хооршко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В., Управлiння персоналом (2016) [веб.]

Ожиганова М. І., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Управління персоналом. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Азарова А. О., Карпінець В. В. «Основи науково-дослідної роботи» для студ. напрямів підготовки «Менеджмент» та «Управління інформаційною безпекою», ПЗ, виконання самостійної й індивідуальної роботи. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Карпов Ю. О.

Карпов Ю. О., Магас Т. Є., Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 (2018) [друк.]

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. ТОЕ. Комп'ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл. (2013) [друк.]

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г. Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами. Підручник. (2011) [друк.]

Карпов Ю. О., Ведміцький Ю. Г., Кухарчук В. В., Кацив С. Ш. Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола. Підручник (2011) [друк.]

Картавцев О. М.

Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б., Сафранов Т. А., Горова А. І., Прилипко В. А., Адаменко О. М., Полєтаєва Л. М., Картавцев О. М. Моніторинг довкілля. Підручник (2010) [друк.]

Катаєв В. С.

Уклад. Яремчук Ю. Є., Дьогтєва І. О., Сінюгін В. В., Катаєв В. С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Діджиталізація інформації» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека» (2021) [електрон.]

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Салієва О. В., Дьогтєва І. О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи передавання інформації» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою». (2018)[веб.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник. (2018) [веб.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації (2018) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Сінюгін В. В., Гижко М. Ю., Дьогтєва І. О. Основи комп’ютерної техніки. (2017) [друк.]

Катєльніков Д. І.

Катєльніков Д. І., Денисюк А. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (2023) [електрон.]

Катєльніков Д. І., Дудник О. О., Денисюк А. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з проектування UML діаграм в ході виконання курсових робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів спеціальності 121 - «Інженерія програмного забезпечення» (2021) [електрон.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Костров М. М., Зіскінд Ю. Л., Волохова А. І., Горячев Г. В., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Жуков С. О., Коновалюк Ю. М. Під ред. Горячева Г. В. Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів «ЕкоІнспектор». Ч.І. Підсистема «Викиди». Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Кацадзе Т. Л.

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. Електричні системи і мережі. Частина ІІІ (2022) [електрон.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В.Електричні системи і мережі. Частина 2 (2021) [друк.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. за ред. Лежнюка П. Д. Електричні системи і мережі. Частина 1 (2020) [друк.]

Кацив С. Ш.

Мадьяров В. Г., Кацив С. Ш., Ведміцький Ю. Г. Теоретичні основи електротехніки. Контрольні завдання для самостійної роботи студентів (2023) [електрон.]

Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г., Вишневська Н. С. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерне моделювання електричних кіл в середовищі MicroCap. Частина ІІ (2023) [електрон.]

Коваль А. М., Кацив С. Ш. Методичні вказівки до розв’язання задач підвищеної складності з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2017) [друк.]

Кацив С. Ш., Ведміцький Ю. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерне моделювання електричних та електронних кіл в середовищі MicroCap. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кацив С. Ш. Теорія електричних та магнітних кіл. Конспект лекцій (2017) [друк.]

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. ТОЕ. Комп'ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл. (2013) [друк.]

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г. Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами Підручник. (2011) [друк.]

Карпов Ю. О., Ведміцький Ю. Г., Кухарчук В. В., Кацив С. Ш. Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола Підручник (2011) [друк.]

Кашканов А. А.

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Організація та безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті») (2024) [електрон.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація та безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортнітехнології (на автомобільному транспорті)» (2024) [електрон.]

Кужель В. П., Кашканов А. А., Кашканов В. А., Антонюк О. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту» для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (2024) [електрон.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація та безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортнітехнології (на автомобільному транспорті)» (2024) [електрон.]

Кужель В. П., Кашканов А. А., Кашканов В. А., Антонюк О. П. Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт (2022) [електрон.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Кужель В. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 – «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Правила безпеки дорожнього руху» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форми навчання (2021) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання (2021) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання (2021) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форми навчання (2021) [друк.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Кужель В. П. Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті (2020) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (2019) [друк.]

Кужель В. П., Кашканов А. А. Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті (2018) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць (2018) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А. Методичні вказівки до виконання КР та вивчення дисц. «Організація автомобільних перевезень» для студ. напряму підготовки 6.070106-«Автомобільний транспорт» з.ф.н. (2017) [друк.]

Кашканов А. А., Грисюк О. Г., Гуменюк І. І. Безпека дорожнього руху. (2017) [друк.]

Кашканов А. А., Кужель В. П. Організація дорожнього руху. (2017) [друк.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Варчук В. В. Організація автомобільних перевезень. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Кашканов А. А., Кужель В. П. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи. [веб.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку. (2013) [друк.]

Кашканов А. А., Кужель В. П. Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу. (2013) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Кашканов А. А., Кужель В. П. КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОСЕРВІСУ [веб.]

Кашканов А. А., Кужель В. П., Грисюк О. Г. Інформаційні комп'ютерні системи автомобільного транспорту. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Кашканов В. А.

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Організація та безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті») (2024) [електрон.]

Цимбал С. В., Кашканов В. А., Макарова Т. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» освітньо-професійної програми «Транспортні технології на автомобільному транспорті» (2024) [електрон.]

Кужель В. П., Кашканов А. А., Кашканов В. А., Антонюк О. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту» для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (2024) [електрон.]

Кашканов В. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (2023) [електрон.]

Кашканов В. А., Антонюк О. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Управління роботою транспорту» для студентів спеціальності 275 – «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (2023) [електрон.]

Кужель В. П., Кашканов А. А., Кашканов В. А., Антонюк О. П. Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт (2022) [електрон.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Кужель В. П.Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 – «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Правила безпеки дорожнього руху» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форми навчання (2021) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання (2021) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання (2021) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форми навчання (2021) [друк.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Кужель В. П. Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті (2020) [друк.]

Кашканов В. А. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Управління роботою транспорту» для студентів спеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті). (2020) [друк.]

Кашканов В. А., Севостьянов С. М. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Організація автомобільних перевезень» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання (2019) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць (2018) [друк.]

Біліченко В. В., Кашканов В. А. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А. Методичні вказівки до виконання КР та вивчення дисц. «Організація автомобільних перевезень» для студ. напряму підготовки 6.070106-«Автомобільний транспорт» з.ф.н. (2017) [друк.]

Кашканов В. А., Варчук В. В. Методичні вказівки для виконання лаб. робіт з дисципліни «Організація автомобільних перевезень» для студ. бакалаврського напрямку 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання (2017) [друк.]

Кашканов В. А. Методичні вказівки до СРС та вик-ня КРС ЗФН з дисципліни «Нормативно-правове забезпечення на автомобільному транспорті» для студентів напряму підготовки 6.070106 – «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Варчук В. В. Організація автомобільних перевезень. (2017) [друк.]

Ребедайло В. М., Кашканов В. А. Експертиза дорожньо-транспортних пригод. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю., Кашканов В. А., Зелінський В. Й. Електричне та електронне обладнання автомобілів. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Кватернюк С. М.

Кватернюк С. М. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології захисту водних ресурсів» для студентів спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» (2021) [електрон.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Іщенко В. А., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Ч. 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Іщенко В. А., Турчик П. М. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище (курсове проектування). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Квєтний Р. Н.

Квєтний Р. Н., Іванчук Я. В., Богач І. В., Софина О. Ю., Барабан М. В. Методи та алгоритми комп’ютерних обчислень. Теорія і практика. Підручник (2023) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Севастьянов В. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Обчислювальні методи» для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2022) [електрон.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Барабан М. В., Варчук І. В., Гармаш В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи комп’ютерних обчислень» для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Квєтний Р. Н., Бевз О. М., Бісікало О. В., Маслій Р. В.Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2021) [друк.]

Квєтний Р. Н., Бевз О. М., Бісікало О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2019) [друк.]

Квєтний Р. Н., Маслій Р. В., Гармаш В. В., Бойко О. Р. Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Навчальний посібник. [веб.]

Квєтний Р. Н., Повідайко П. П., Компанець М. М., Гармаш В. В., Кулик Я. А. Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. [веб.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2. (2013) [друк.]

Кирилащук С. А.

Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Клочко В. І. Вища математика. Частина 3. Індивідуальні завдання (2024) [електрон.]

Хом’юк І. В., Кирилащук С. А., Хом’юк В. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Сучасні педагогічні технології у закладах вищої освіти» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання (2022) [електрон.]

Клочко В. І., Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Волков Ю. І. Вища математика. Звичайні диференціальні рівняння. Аналітичні та графічні методи (2022) [електрон.]

Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Клочко В. І. Вища математика. Частина 2. Індивідуальні завдання (2022) [електрон.]

Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Клочко В. І. Вища математика. Частина 1. Індивідуальні завдання (2020) [друк.]

Бондаренко З. В., Кирилащук С. А., Клочко В. І. Операційне числення. Методичні вказівки до самостійного вивчення окремих розділів вищої математики для студ. технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання (2017) [друк.]

Клочко В. І., Бондаренко З. В., Кирилащук С. А. Вища математика. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Тестові завдання. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Кирилов О. А.

Кирилов О. А., Степанова І. С., Яковець О. Р. Англо-український словник будівельних термінів Словник (2011) [друк.]

Кириця І. Ю.

Федотов В. О., Віштак І. В., Кириця І. Ю. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Кінематика. (2019) [друк.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Кириця І. Ю. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Конспект лекцій. «Теоретична механіка Динаміка». (2018) [веб.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Кириця І. Ю. Опір матеріалів. Розрахунково-графічні завдання з прикладами розрахунків. Частина 2. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Кислиця Л. М.

Коцюбинський В. Ю., Кислиця Л. М. Основи моделювання ринкових ситуацій. (2013) [друк.]

Коцюбинський В. Ю., Кислиця Л. М. Основи моделювання ринкових ситуацій. [веб.]

Кичак В. В.

Кичак В. М., Слободян І. В., Кичак В. В. Компонентна база телекомунікаційних і радіотехнічних систем (2022) [електрон.]

Кичак В. М.

Васильківський М. В., Бортник Г. Г., Кичак В. М. Програмні технології в інфокомунікаційних системах. Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (2023) [електрон.]

Васильківський М. В., Бортник Г. Г., Кичак В. М.Розрахунок функціональних параметрів оптичних систем та мереж. Практикум для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка (2023) [електрон.]

Кичак В. М., Слободян І. В., Кичак В. В. Компонентна база телекомунікаційних і радіотехнічних систем (2022) [електрон.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М.Напрямні телекомунікаційні системи (2021) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні інфокомунікаційні системи (2019) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Напрямні телекомунікаційні системи (2018) [друк.]

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 1) (2018) [друк.]

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 2) (2018) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні телекомунікаційні технології. (2017) [друк.]

Дрючин О. О., Кичак В. М., Мінов М. Л. Оптичні транспортні мережі. Синхронна цифрова ієрархія: (2017) [друк.]

Михалевський Д. В., Кичак В. М. Системи комутації : (2017) [друк.]

Кичак В. М., Стронський В. В., Бєлов В. С. Електрорадіовимірювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кичак В. М., Стронський В. В. Технічна електроніка. Курсове проектування. (2016) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Системи доступу. Навчальний посібник. [веб.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Пунченко Н. О., Стальченко О. В. Телекомунікаційні системи передачі. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М. Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Кичак В. М., Рудик В. Д., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка. (2013) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Засоби оргтехніки. Навчальний посібник. [веб.]

Кичак В. М., Барась С. Т., Кравцов Ю. І., Городецька О. С. Основи побудови засобів та систем телекомунікацій. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Засоби оргтехніки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Кичак В. М., Крушевський Ю. В., Гаврілов Д. В. Основи радіоелектроніки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Системи доступу. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В., Яблонський В. Ф. Мережі абонентського доступу. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Кичак В. М., Семенова О. О., Семенов А. О. Системи документального електрозв'язку. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Кікерчук Г. М.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Лисюк О. Г., Лосік І. І., Кікерчук Г. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Клименко М. О.

Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б., Сафранов Т. А., Горова А. І., Прилипко В. А., Адаменко О. М., Полєтаєва Л. М., Картавцев О. М. Моніторинг довкілля. Підручник (2010) [друк.]

Клочко В. І.

Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Клочко В. І. Вища математика. Частина 3. Індивідуальні завдання (2024) [електрон.]

Клочко В. І., Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Волков Ю. І. Вища математика. Звичайні диференціальні рівняння. Аналітичні та графічні методи (2022) [електрон.]

Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Клочко В. І. Вища математика. Частина 2. Індивідуальні завдання (2022) [електрон.]

Клочко В. І., Коломієць А. А.Вища математика. Збірник прикладних задач (2021) [друк.]

Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Клочко В. І. Вища математика. Частина 1. Індивідуальні завдання (2020) [друк.]

Коломієць А. А., Клочко В. І., Краєвський В. О. Практикум з вищої математики: обчислення границь (2020) [друк.]

Клочко В. І., Коломієць А. А. Теорія ймовірностей. Частина 2. Індивідуальна та самостійна робота студентів (2018) [друк.]

Бондаренко З. В., Кирилащук С. А., Клочко В. І. Операційне числення. Методичні вказівки до самостійного вивчення окремих розділів вищої математики для студ. технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання (2017) [друк.]

Клочко В. І., Клочко Н. О., Коцюбівська К. І. Вища математика. Ряди (з комп’ютерною підтримкою). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Клочко В. І., Коломієць А. А. Методичні вказівки до вивчення поняття функціональної залежності в його історичному розвитку (2014) [друк.]

Клочко В. І., Бондаренко З. В., Кирилащук С. А. Вища математика. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Тестові завдання. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Клочко В. І., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В., Дубова Н. Б. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Ч. 2. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Клочко Н. І.

Пустовіт Т. М., Клочко Н. І., Поздрань Ю. В. Русский язык для иностранных студентов. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Клочко Н. О.

Клочко В. І., Клочко Н. О., Коцюбівська К. І. Вища математика. Ряди (з комп’ютерною підтримкою). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Клятчeнкo Я. М.

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерна схемотехніка (2018) [друк.]

Книш Б. П.

Книш Б. П., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальностей 171 «Електроніка», 163 «Біомедична інженерія», 153 «Мікро- та наносистемна техніка». Частина 2 (2023) [електрон.]

Книш Б. П., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека». Частина 2 (2023) [електрон.]

Книш Б. П., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка», 163 – «Біомедична інженерія», 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Частина 1 (2022) [електрон.]

Книш Б. П., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека». Частина 1 (2022) [електрон.]

Білінський Й. Й., Книш Б. П.Цифрова схемотехніка. Електронно-обчислювальні пристрої (2021) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Програмовані логічні інтегральні схеми» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2020) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні прилади та пристрої квантової електроніки» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2020) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні пристрої та системи» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2020) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оптоелектроніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2020) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оптотехніка» для студентів спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» (2020) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «ПЛІС та їх програмування» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2020) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в мікро- та наносистемній техніці» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». (2019) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». (2019) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». (2019) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка». (2019) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2018) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2018) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування мікро- та наноелектронних приладів» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П. Мікропроцесорна техніка (2018) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П., Ратушний П. М., ЛазарєвО. О. Моделювання в електроніці. (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та системи» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка», 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Схемотехніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Пристрої цифрової електроніки» для студентів спеціальності 171 – Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронні системи» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні системи» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Книш Б. П., Кулик Я. А. Методичні вказівки Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів третього курсу напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Цифрова обробка інформації» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів четвертого курсу напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Цифрові методи обробки інформації» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Моделювання в електроніці» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання в електроніці» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Мартинюк В. В., Книш Б. П., Огородник Б. П. Методичні вказівки. Фізичні основи електроніки. (2012) [друк.]

Кобилянська І. М.

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» (2023) [електрон.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня бакалавра галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» (2023) [електрон.]

Дембицька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня бакалавра галузі знань 14 – «Електрична інженерія» (2023) [електрон.]

Дембицька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 14 – «Електрична інженерія» (2023) [електрон.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., Васаженко Н. В.Безпека життєдіяльності: Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В.Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями 153, 163, 171 і 172 (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В.Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з модуля 2 «Основи охорони праці» дисципліни БЖД та ООП для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В.Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з модуля 1 «Безпека життєдіяльності» дисципліни БЖД та ООП для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Основи охорони праці. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» (2021) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 1 (2017) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 2 (2017) [друк.]

Кобилянський О. В., Кобилянська І. М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Кобилянський О. В.

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» (2023) [електрон.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня бакалавра галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» (2023) [електрон.]

Дембицька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня бакалавра галузі знань 14 – «Електрична інженерія» (2023) [електрон.]

Дембицька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 14 – «Електрична інженерія» (2023) [електрон.]

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 17 - Електроніка та телекомунікації. Модуль 2 «Охорона праці в галузі» (2022) [електрон.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., Васаженко Н. В.Безпека життєдіяльності: Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В.Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями 153, 163, 171 і 172 (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В.Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з модуля 2 «Основи охорони праці» дисципліни БЖД та ООП для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В.Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з модуля 1 «Безпека життєдіяльності» дисципліни БЖД та ООП для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (2021) [друк.]

Віштак І. В., Кобилянський О. В., Васаженко Н. О.Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра галузей знань 13 – Механічна інженерія, 27 – Транспорт (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Основи охорони праці. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В. Концепція підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності. Рекомендації до створення методичного забезпечення дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців механічної інженерії призначені для викладачів, які здійснюють підготовку фахівців з механічної інженерії. (2020) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» (модуль «Охорона праці в галузі») для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» заочної форми навчання. (2020) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В., Пугач С. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Безпека життєдіяльності» (2019) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Охорона праці в галузі управління та адміністрування (2019) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Основи охорони праці» (2018) [друк.]

Кобилянський О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці Навчальний посібник. [веб.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 1 (2017) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 2 (2017) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для студентів енергетичних спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр». Частина 1 (2017) [друк.]

Кобилянський О. В., Дембіцька С. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : практикум (2017) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 6.030601 − «Менеджмент» та 6.040106 − «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (2016) [друк.]

Кобилянський О. В., Кобилянська І. М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів. (2013) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів. (2013) [друк.]

Кобилянський О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Основи охорони праці (2011) [друк.]

Кобилянський О. В., Присяжнюк В. В., Богачук В. В. Охорона праці в робітничій професії. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Коваль А. М.

Кухарчук В. В., Коваль А. М. Методи та засоби перетворення інформації: Лабораторний практикум (2023) [електрон.]

Кухарчук В. В., Коваль А. М. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина 2 (2022) [електрон.]

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 (2018) [друк.]

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 2 (2018) [друк.]

Коваль А. М., Кацив С. Ш. Методичні вказівки до розв’язання задач підвищеної складності з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2017) [друк.]

Кацив С. Ш., Ведміцький Ю. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерне моделювання електричних та електронних кіл в середовищі MicroCap. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Коваль К. О.

Барабан С. В., Звягін О. С., Коваль К. О. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Теорія електричних кіл і сигналів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» (2018) [друк.]

Коваль К. О., Мельник О. В., Бурдейна О. В., Белзецький Р. С., Косарук О. М. Навчальна практика. (2017) [друк.]

Крушевський Ю. В., Шутило М. А., Семенов А. О., Коваль К. О. Настроювання, регулювання та обслуговування РЕА. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Крушевський Ю. В., Семенов А. О., Коваль К. О. Пристрої надвисоких частот та антени. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Воловик Ю. М., Семенов А. О., Коваль К. О., Семенова О. О. Сигнали та процеси у радіотехніці. Методика та правила виконання курсової роботи. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Коваль Л. Г.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Штофель Д. Х., Костішин С. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до диплом. проект. для студ. спец. «Біомедична інженерія» всіх форм навч. (2017) [друк.]

Коваль Л. Г., Тимчик С. В., Злепко С. М. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Комп’ютерна обробка біометричної інформації» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Коваль Л. Г., Московко М. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології в медицині» спец. «Біотехнічні та медичні апарати і системи» (2016) [друк.]

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С. Медична апаратура спеціального призначення. Навчальний посібник. [веб.]

Злепко С. М., Павлов С. В., Коваль Л. Г., Тимчик І. С. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування. Навчальний посібник. [веб.]

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С. Медична апаратура спеціального призначення (2011) [друк.]

Коваль Н. О.

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М., Коваль Н. О. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». (2022) [електрон.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Коваль Н. О., Ткачук Л. М. Банківський менеджмент: навч. посібник. 3-те вид., доп. (2022) [електрон.]

Коваль Н. О.Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Банківський менеджмент» (2021) [друк.]

Коваль Н. О.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Банківський маркетинг» (2021) [друк.]

Фурик В. Г., Ткачук Л. М., Коваль Н. О. Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання (2020) [друк.]

Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг». (2019) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». (2019) [друк.]

Зянько В. В., Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент (2018) [друк.]

Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (2018) [електрон.]

Зянько В. В., Журко Т. О., Коваль Н. О., Кулик І. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки". [веб.]

Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси», (2017) [веб.]

Коваль Н. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування», (2017) [веб.]

Коваль Н. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Публічне адміністрування», (2017) [веб.]

Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент. Приктикум (2017) [друк.]

Зянько В. В., Коваль Н. О., Журко Т. О. Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Зянько В. В., Журко Т. О., Коваль Н. О., Кулик І. М. Навчально-методичний посібник для складання державного іспиту з фундаментальної та загальноекономічної підготовки і виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій» (2011) [друк.]

Ковальський В. П.

Смоляк В. В., Лемешев М. С., Березюк О. В., Ковальський В. П. Практикум з попередньої оцінки та розрахунку освітлення інженерних споруд, виробничих будівель (2020) [друк.]

Смоляк В. В., Очеретний В. П., Ковальський В. П., Козинюк Н. В. Архітектура будівель і споруд. Курсове проектування. Навчальний посібник. [веб.]

Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» для студентів заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2019) [друк.]

Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Природні кам’яні матеріали» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2019) [друк.]

Смоляк В. В., Ковальський В. П., Козинюк Н. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Архітектура будівель і споруд. Багатоповерхові каркасні будинки (2019) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В. Будівельне матеріалознавство. Збірник задач (2017) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Смоляк В. В. Методичні вказівки з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» для студ. напряму підгот. «Будівництво», виконання графічної частини КП в програмі ArchiCAD 10. (2013) [друк.]

Смоляк В. В., Очеретний В. П., Ковальський В. П., Козинюк Н. В. Архітектура будівель і споруд. (спецкурс, курсове проектування, А149 основи світлофізики) (2011) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Виробнича база будівництва“ для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво” спеціальностей „Промислове та цивільне будівництво”, „Міське будівництво та господарство” (2009) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Будівельне матеріалознавство” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”. Випробування і вихначення властивостей лакофарбових матеріалів (2009) [друк.]

Ковальчук В. А.

Лозинський Д. О., Ковальчук В. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Роботизовані технологічні комплекси» для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» (2023) [електрон.]

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Ковальчук Л. В.

Ковальчук Л. В., Яремчук Ю. Є. Прикладна алгебра. Ч.1. Основи абстрактної алгебри. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Ковальчук М. Б.

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Окремі розділи спецкурсу вищої математики. Частина 2: (2023) [електрон.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Окремі розділи спецкурсу вищої математики. Частина 1 (2023) [електрон.]

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 2 (2023) [електрон.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Елементи теорії векторного поля. Основні поняття, формули та алгоритми для самостійної роботи студентів (2022) [електрон.]

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 1 (2019) [друк.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Елементи теорії поля. Основні поняття, формули та алгоритми для самостійної роботи студентів (2019) [друк.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Краєвський В. О., Ковальчук М. Б., Черноволик Г. О. Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Функції багатьох змінних, кратні інтеграли : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 1 : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 2 : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Ч.2. (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Частина 1. (2017) [друк.]

Петрук В. А., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика з комп'ютерною підтримкою. Рівняння математичної фізики. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Клочко В. І., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В., Дубова Н. Б. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Ч. 2. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Ковтун О. В.

Азарова Л. Є., Ковтун О. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Кожем’яко В. П.

Кожем'яко В. П., Биков М. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт. [веб.]

Васюра А. С., Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л. Основи електроніки (2018) [друк.]

Кожем'яко В. П., Тарновський М. Г. Прикладна оптика. Ч.1. Основи теорії оптичних систем. (2017) [друк.]

Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Павлов С. В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Кожем’яко В. П., Бєлік Н. В., Лисенко Г. Л., Мялківська І. В., Просоловська В. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі. Навчальний посібник. (2015) [друк.]

Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Павлов С. В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Павлов С. В., Тимчик Г. С., Кожем’яко В. П., Готра З. Ю., Колісник П. Ф., Козловська Т. І. Оптоелектронні медичні системи. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Кожем’яко В. П., Павлов С. В., Тарновський М. Г. Оптоелектронна схемотехніка. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Кожем'яко В. П., Дроненко О. В., Кожем’яко А. В. Інтелектуальна власність. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Кожем'яко В. П., Дмитрук В. В., Белік Н. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта) Ч 2. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Кожухівський А. Д.

Лужецький В. А., Кожухівський А. Д., Войтович О. П. Основи інформаційної безпеки. (2013) [друк.]

Козачко А. О.

Козачко О. М., Гречанюк М. С., Козачко А. О. Методичні вказівки до виконання графічнних робіт з інженерної графіки та варіанти завдань для студ. радіотехнічних спеціальностей з. ф.н. (2017) [друк.]

Кормановський С. І., Козачко О. М., Козачко А. О. Інженерна та комп'ютерна графіка. (2016) [друк.]

Козачко О. М.

Мокін В. Б., Жуков С. О., Козачко О. М. "Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології» (освітня програма «Прикладні інформаційні технології») (2023) [електрон.]

Жуков С. О., Козачко О. М. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови» для студентів спеціальності 124 – «Системний аналіз» (2022) [електрон.]

Козачко О. М. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Крижановський Є. М., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Козачко О. М.Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами (2018) [електрон.]

Мокін В. Б., Жуков С. О., Ящолт А. Р., Козачко О. М., Скорина Л. М. Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 126 –«Інформаційні системи та технології» денної форми навчання (2018) [електрон.]

Козачко О. М., Гречанюк М. С., Козачко А. О. Методичні вказівки до виконання графічнних робіт з інженерної графіки та варіанти завдань для студ. радіотехнічних спеціальностей з. ф.н. (2017) [друк.]

Кормановський С. І., Козачко О. М., Козачко А. О. Інженерна та комп'ютерна графіка. (2016) [друк.]

Кормановський С. І., Козачко О. М., Слободянюк О. В. Комп'ютерна графіка та моделювання. Графічні зображення схем. Практикум (2010) [друк.]

Корчевський Б. Б., Козачко О. М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Моделювання поверхонь методом Кунса” з дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів всіх напрямів підготовки (2010) [друк.]

Козинюк Н. В.

Смоляк В. В., Очеретний В. П., Ковальський В. П., Козинюк Н. В. Архітектура будівель і споруд. Курсове проектування. Навчальний посібник. [веб.]

Смоляк В. В., Ковальський В. П., Козинюк Н. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Архітектура будівель і споруд. Багатоповерхові каркасні будинки (2019) [друк.]

Дудар І. Н., Смоляк О. М., Козинюк Н. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Планування та благоустрій міст" для студентів всіх форм навчання за спеціальністю "Міське будівництво та господарство" (2011) [друк.]

Смоляк В. В., Очеретний В. П., Ковальський В. П., Козинюк Н. В. Архітектура будівель і споруд. (спецкурс, курсове проектування, А149 основи світлофізики) (2011) [друк.]

Козлов Л. Г.

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Лозінський Д. О., Козлов Л. Г., Петров О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» (2018) [друк.]

Сивак І. О., Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сердюк О. В. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» (2018) [друк.]

Муляр Ю. І. , Козлов Л. Г., Репінський С. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» (2017) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Дерібо О. В., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика. (2016) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Немировський І. І., Козлов Л. Г. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. (2013) [друк.]

Петров О. В., Козлов Л. Г., Лозінський Д. О. «САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва». Навчальний посібник для курсового проектування. (2013) [друк.]

Козлов Л. Г., Петров О. В., Муляр Ю. І., Савуляк В. В., Пурдик В. П. «Технології машинобудування», Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. (2013) [друк.]

Козлов Л. Г., Петров О. В., Семічаснова Н. С., Коцюбівська К. І. Інформатика. Курсове проектування для студентів машинобудівних спеціальностей. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сухоруков С. І., Лозінський Д. О., Петров О. В. Методичні вказівки для виконання контрольних та курсових робіт з дисципліни САПР ТП (2010) [друк.]

Козловська Т. І.

Васюра А. С., Павлов С. В., Прокопова М. О., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Павлов С. В., Тимчик Г. С., Кожем’яко В. П., Готра З. Ю., Колісник П. Ф., Козловська Т. І. Оптоелектронні медичні системи. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Павлов С. В., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Павлов С. В., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Лабораторний практикум. (2010) [веб.]

Козловський А. В.

Яровий А. А., Крилик Л. В., Козловський А. В. "Сучасні інформаційні технології у сфері штучного інтелекту" (2023) [електрон.]

Козловський В. О.

Козловський В. О.Основи підприємництва Навчальний посібник. (2023) [електрон.]

Козловський В. О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Підприємництво в системі інституційних змін" та індивідуальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент виробничої та комерційної діяльності". (2022) [електрон.]

Козловський В. О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" та індивідуальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 – "Менеджмент" освітніх програм "Менеджмент виробничої та комерційної діяльності"; "Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності", "Менеджмент фінансово-кредитної діяльності", "Менеджмент інформаційних технологій" та "Логістика" (2022) [електрон.]

Козловський В. О., Причепа І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробниче та комерційне підприємництво» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» (2022) [електрон.]

Козловський В. О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи підприємництва» та індивідуальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» (2021) [друк.]

Козловський В. О. Причепа І. В.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Виробниче і комерційне підприємництво» та індивідуальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» (2021) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О., Лесько О. Й.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 073 - Менеджмент (2021) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й.Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності». 3-є видання, переробл. і доповнене (2021) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й., Кавецький В. В.Методичні вказівки до виконання економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт (2021) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й.Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент підприємств, організацій і установ» (2021) [друк.]

Козловський В. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (2019) [друк.]

Козловський В. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (2019) [друк.]

Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів магістратури спеціальності 073 «Менеджмент». (2019) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності (2019) [друк.]

Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання студентами-магістрантами економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт. [веб.]

Кавецький В. В., Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент (2018) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Виробниче та комерційне підприємництво (2018) [друк.]

Козловський В. О. Основи підприємництва : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І. (2017) [друк.]

Козловський В. О. Основи підприємництва : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина ІI. (2017) [друк.]

Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І. (2017) [друк.]

Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина IІ. (2017) [друк.]

Мещерякова Т. К., Козловський В. О., Лесько О. Й. Біржова справа. Приктикум (2017) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О., Причепа І. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень в машинобудуванні. (2016) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Магістерська кваліфікаційна робота студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізацій «Підприємництво» і «Виробнича діяльність» (2016) [друк.]

Мещерякова Т. К., Козловський В. О., Лесько О. Й. Біржова справа. Практикум. [веб.]

Небава М. І., Адлер О. О., Козловський В. О., Лесько О. Й., Мокіна Ю. В. Економіка та організація виробничої діяльності. Навчальний посібник. [веб.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами напряму підготовки «Менеджмент» (2015) [друк.]

Козловський В. О., Азарова А. О., Лесько О. Й., Небава М. І. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Нікіфорова Л. О., Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання (2011) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності „Менеджмент організацій” (2010) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних студентами спеціальності „Менеджмент організацій”. МВ (2010) [друк.]

Кавецький В. В., Козловський В. О. Організація і планування виробничої діяльності. МВ (2009) [друк.]

Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність. Ч.2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Практикум (2009) [друк.]

Колесник І. С.

Богомолов С. В., Колесник І. С. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Комп'ютерна логіка» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (освітня програма «Комп’ютерна інженерія») (2024) [електрон.]

Савицька Л. А., Городецька О. С., Колесник І. С., Добровольська Н. В. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник (2023) [електрон.]

Снігур А. В., Арсенюк І. Р., Колесник І. С. Основи роботи в INTERNET. (2016) [друк.]

Біліченко Н. О., Снігур А. В., Озеранський В. С., Тарасова О. М., Колесник І. С. Робота в середовищі Windows'XX. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Боровська Т. М., Северілов В. А., Бадьора С. П., Колесник І. С. Моделювання та оптимізація у менеджменті. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Боровська Т. М., Северілов В. А., Бадьора С. П., Колесник І. С. Моделювання задач управління інвестиціями. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Колесник К. В.

Колесницький О. К., Месюра В. І.Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту. Нейрокомп’ютери. Частина І (2021) [друк.]

Месюра В. І., Іванчук Я. В., Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2021) [друк.]

Колесник К. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Трубопровідні мережі в будівництві». Частина 2 для студентів спецільності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2017) [друк.]

Ратушняк Г. С., Колесник К. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Трубопровідні мережі в будівництві». Частина 1 для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2017) [друк.]

Пономарчук І. А., Колесник К. В. Опалення. (2017) [друк.]

Колесницький О. К.

Яровий А. А., Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (2023) [електрон.]

Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні парадигми штучних нейронних мереж» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (2023) [електрон.]

Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Нейромережеві методи штучного інтелекту» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (2023) [електрон.]

Колесницький О. К., Месюра В. І.Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту. Нейрокомп’ютери. Частина І (2021) [друк.]

Месюра В. І., Іванчук Я. В., Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2021) [друк.]

Яровий А. А., Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання. (2019) [друк.]

Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нейромережеві методи обчислювального інтелекту» для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання (2018) [друк.]

Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Нейрокомп'ютерні технології штучного інтелекту» для студ. спеціальності 122 - «Комп'ютерні науки» для усіх форм навчання (2017) [друк.]

Колесницький О. К., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Чисельні методи. (2017) [друк.]

Колесницький О. К., Роїк О. М., Бокоцей І. В. Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації. (2013) [друк.]

Юхимчук С. В., Колесницький О. К.. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Комп’ютерні науки» (2009) [друк.]

Колесницький О. К., Яровий А. А. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій» (2009) [друк.]

Колесницький О. К., Роїк О. М., Бокоцей І. В. Основи системного аналізу об'ктів і процесів комп'ютеризації. [веб.]

Колісник О. П.

Коц І. В., Бадьора Н. П., Колісник О. П. Методичні вказівки до вивчення дисциплін «Гідравлічні та аероди-намічні машини» та «Математичні методи розв’язання інженерних задач» (приклади завдань до СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання (2017) [друк.]

Коц І. В., Колісник О. П., Бадьора Н. П. Методичні вказівки до вивчення дисциплін до вивчення дисциплін «Прикладна механіка рідин та газів», «Гідро- та аеродинаміка систем ТГПіВ», «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання (2017) [друк.]

Коц І. В., Колісник О. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Технологія заготівельних та монтажних робіт” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм навчання. (2015) [друк.]

Ратушняк Г. С., Колісник О. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм навчання. (2012) [друк.]

Ратушняк Г. С., Коц І. В. Слободян Н. М., Колісник О. П. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція” та до підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою всіх форм навчання (2009) [друк.]

Коц І. В., Колісник О. П., Бауман К. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технічна механіка рідин та газів” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм навчання (2009) [друк.]

Колісник П. Ф.

Павлов С. В., Тимчик Г. С., Кожем’яко В. П., Готра З. Ю., Колісник П. Ф., Козловська Т. І. Оптоелектронні медичні системи. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Колодний В. В.

Колодний В. В., Озеранський В. С., Прозор О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2021) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Колодний В. В., Озеранський В. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Системний аналіз» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання (2016) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В., Озеранський В. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології імітаційного моделювання складних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2018) [електрон.]

Месюра В. Л., Ваховська Л. М., Колодний В. В. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою. ЛП. Ч.1. Математичні основи нечіткої логіки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Коломієць А. А.

Краєвський В. О., Добранюк Ю. В., Коломієць А. А.Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та елементи теорії поля (2022) [друк.]

Клочко В. І., Коломієць А. А.Вища математика. Збірник прикладних задач (2021) [друк.]

Коломієць А. А., Крупський Я. В., Тютюнник О. І., Коцюбівська К. І. Вища математика: невизначений інтеграл. Практикум для дистанційного навчання. Електронний навчальний практикум комбінованого (локального та мережного) використання (2021) [електрон.]

Коломієць А. А., Клочко В. І., Краєвський В. О. Практикум з вищої математики: обчислення границь (2020) [друк.]

Найко Д. А., Краєвський В. О., Коломієць А. А. Вища математика: лінійна алгебра (2019) [друк.]

Клочко В. І., Коломієць А. А. Теорія ймовірностей. Частина 2. Індивідуальна та самостійна робота студентів (2018) [друк.]

Клочко В. І., Коломієць А. А. Методичні вказівки до вивчення поняття функціональної залежності в його історичному розвитку (2014) [друк.]

Колос О. В.

Колос О. В., Макаров З. Ю., Хома О. І. Логіка. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Комар В. О.

Тептя В. В., Комар В. О., Нетребський В. В. Системи автоматизованого проєктування електроустановок (2024) [електрон.]

Комар В. О., Тептя В. В., Малогулко Ю. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електричні системи і мережі») (2023) [електрон.]

Лежнюк П. Д., Комар В. О., Тептя В. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетикк, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електричні станції») (2023) [електрон.]

Тептя В. В., Комар В. О. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітніх програм «Електроенергетика та електротехніка», «Електричні станції» та «Електричні системи та мережі» (2022) [електрон.]

Тептя В. В., Комар В. О., Лесько В. О., Бурикін О. Б. Релейний захист високовольтних електродвигунів. Частина І (2022) [електрон.]

Тептя В. В., Комар В. О., Лесько В. О., Бурикін О. Б. Релейний захист високовольтних електродвигунів. Частина ІІ (2022) [електрон.]

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Лежнюк П. Д., Комар В. О. Регулювання напруги в електричних системах / 2-е видання. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Лежнюк П. Д., Комар В. О. Регулювання напруги в електричних системах. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Компанець М. М.

Квєтний Р. Н., Повідайко П. П., Компанець М. М., Гармаш В. В., Кулик Я. А. Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. [веб.]

Кривогубченко С. Г., Кулик А. Я., Компанець М. М., Хомчук А. Ф. Функціональні перетворювачі систем автоматики і управління (2011) [друк.]

Коновалюк Ю. М.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Лисюк О. Г., Лосік І. І., Кікерчук Г. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Костров М. М., Зіскінд Ю. Л., Волохова А. І., Горячев Г. В., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Жуков С. О., Коновалюк Ю. М. Під ред. Горячева Г. В. Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів «ЕкоІнспектор». Ч.І. Підсистема «Викиди». Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Бабич М. Я., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ре д. Мокіна В. Б.. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р. Під ред. Мокіна В. Б.. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Третьяков С. В., Задорожна М. Г., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Горячев Г. В., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна система каталогу-класифікатора з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р. Кальміус. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чіпак В. П., Федів Р. Є., Дуркот В. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Кононов С. П.

Кононов С. П., Макогон В. І. Основи радіомовлення та звукотехніки (2018) [друк.]

Бєлов В. С., Кононов С. П. Системи радіозв’язку. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кононов С. П., Тромсюк В. Д. Цифрове відео- та аудіокодування. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кононов С. П. Системи радіо- і телевізійного мовлення. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Кононов С. П. Пристрої обробки звуку в радіомовленні. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Корж С. Б.

Мадьяров В. Г., Говор І. К., Ведміцький Ю. Г., Корж С. Б. Теоретичні основи електротехніки. Контрольні завдання для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Корженко В. Я.

Корженко В. Я., Присяжна О. Д., Солодар Л. В. Українська мова для іноземців. Тексти для читання (початковий етап). (2017) [друк.]

Корженко В. Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Частина друга. (2013) [друк.]

Корженко В. Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Ч. 1. (2013) [друк.]

Корженко В. Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Ч. 3. (2013) [друк.]

Корженко В. Я., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В. Спілкуємося українською. Навчальний посібник. [веб.]

Корженко В. Я., Азарова Л. Є. Основи економічної теорії на заняттях української мови (2011) [друк.]

Корженко В. Я., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В. Спілкуємось українською. Країнознавство.. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Корженко В. Я., Азарова Л. Є. Основи економічної теорії на заняттях української мови. Навчальний посібник. (2010) [веб.]

Корженко Є. С.

Степанов Д. В., Корженко Є. С., Боднар Л. А. Котельні установки промислових підприємств. Навчальний посібник. (2011) [веб.]

Степанов Д. В., Корженко Є. С., Боднар Л. А. Котельні установки промислових підприємств. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Чепурний М. М., Ткаченко С. Й., Корженко Є. С. Основи кондиціонування повітря. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Кормановський С. І.

Кормановський С. І., Козачко О. М., Козачко А. О. Інженерна та комп'ютерна графіка. (2016) [друк.]

Корнієнко В. О.

Ващенко К. О., Корнієнко В. О. Політологія для вчителя Навчальний посібник. [веб.]

Корнієнко В. О. Україна в Європі і світі.Навчальний посібник. (2018) [веб.]

Корнієнко В. О. Україна в Європі і світі.Навчальний посібник. (2018) [ммедіа.]

Корнієнко В. О. Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять із дисципліни «Україна в Європі і світі» для студентів денної форми навчання (всіх напрямів підготовки).(2017) [веб.]

Денисюк С. Г., Корнієнко В. О., Похило І. Д. Методичні вказівки. Політологія. (2015) [друк.]

Кормановський С. І.

Кормановський С. І., Корчевський Б. Б. Інженерна графіка Курс лекцій (2011) [друк.]

Кормановський С. І., Козачко О. М., Слободянюк О. В. Комп'ютерна графіка та моделювання. Графічні зображення схем. Практикум (2010) [друк.]

Кормановський С. І. Конспект лекцій з інженерної графіки. Конспект лекцій (2009) [друк.]

Королевська С. В.

Лемешев М. С., Березюк О. В., Королевська С. В. Інженерні розрахунки параметрів захисту людини від негативних факторів навколишнього середовища (2022) [електрон.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Заюков І. В., Королевська С. В. Безпека життєдіяльності Практикум (2017) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності Практикум (2017) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 6.030601 − «Менеджмент» та 6.040106 − «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (2016) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (2016) [друк.]

Корчевський Б. Б.

Корчевський Б. Б. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Архітектурно-будівельне креслення». (2024) [електрон.]

Шевченко А. В., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В., Корчевський Б. Б. Основи інженерної графіки для іноземних здобувачів вищої освіти (2022) [електрон.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Корчевський Б. Б. Методичні вказівки до СРС над розрахунково-графічними роботами з дисц. «Інженерна та комп'ютерна графіка» (2017) [друк.]

Буда А. Г., Корчевський Б. Б. Питання та задачі самоконтролю знань студентів машинобудівних та будівельних спеціальностей в розділі «Нарисна геометрія». (2017) [друк.]

Корчевський Б. Б., Козачко О. М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Моделювання поверхонь методом Кунса” з дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів всіх напрямів підготовки (2010) [друк.]

Кормановський С. І., Корчевський Б. Б. Інженерна графіка. Курс лекцій (2011) [друк.]

Косарук О. М.

Єпіфанова І. Ю., Косарук О. М.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління реструктуризацією і санацією підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» (2023) [електрон.]

Коваль К. О., Мельник О. В., Бурдейна О. В., Белзецький Р. С., Косарук О. М. Навчальна практика. (2017) [друк.]

Костішин С. В.

Костішин С. В., Штофель Д. Х., Белзецький Р. С. Інформатика. Частина 1 (2018) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Штофель Д. Х., Костішин С. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до диплом. проект. для студ. спец. «Біомедична інженерія» всіх форм навч. (2017) [друк.]

Костішин С. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки «Біомедична інженерія» (2017) [друк.]

Костішин С. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Комп’ютерна графіка та конструювання» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Штофель Д. Х., Костішин С. В., Моторний А. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів спеціальності Радіоелектронні апарати (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Костішин С. В. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в галузі електроніки та телекомунікацій» для студ. спец. 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка» (2017) [друк.]

Костров М. М.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Костров М. М., Зіскінд Ю. Л., Волохова А. І., Горячев Г. В., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Жуков С. О., Коновалюк Ю. М. Під ред. Горячева Г. В. Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів «ЕкоІнспектор». Ч.І. Підсистема «Викиди». Методичний посібник (2009) [друк.]

Костриця Н. М.

Костриця Н. М., Зозуля І. Є. Розвиток монологічного мовлення в іноземних студентів. (2020) [друк.]

Кот С. О.

Никипорець С. С., Герасименко Н. В., Кот С. О., Габрійчук Л. Е.English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І (2022) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing I. (2017) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing II. (2017) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. Англійська мова в таблицях. НП для СРС. (2016) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing Part 1 Навчальний посібник, 2015. [веб.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing Part 2 Навчальний посібник, 2015. [веб.]

Кофанов В. Л.

Кофанов В. Л., Осадчук О. В., Гаврілов Д. В. Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS ІІ. Практикум (2009) [друк.]

Коц І. В.

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В. Методичні вказівки до виконання кваліфі-каційних робіт на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» згідно освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання і вентиляція» (2023) [електрон.]

Панкевич О. Д., Коц І. В., Анохіна К. В. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» на тему «Інформаційне забезпечення наукових досліджень» (2022) [електрон.]

Риндюк В. І., Коц І. В., Риндюк С. В. Інформатика. Приклади і завдання з обчислювальної математики та теоретичної механіки для самостійної роботи студентів. (2017) [друк.]

Коц І. В., Бадьора Н. П., Колісник О. П. Методичні вказівки до вивчення дисциплін «Гідравлічні та аеродинамічні машини» та «Математичні методи розв’язання інженерних задач» (приклади завдань до СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання (2017) [друк.]

Коц І. В., Колісник О. П., Бадьора Н. П. Методичні вказівки до вивчення дисциплін до вивчення дисциплін «Прикладна механіка рідин та газів», «Гідро- та аеродинаміка систем ТГПіВ», «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання (2017) [друк.]

Губарєв О. П., Коц І. В., Яхно О. М. та ін. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка. (2017) [друк.]

Джеджула В. В., Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» (2016) [друк.]

Коц І. В., Петрусь В. В., Бадьора Н. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки «Будівництво» всіх форм навчання (2016) [друк.]

Коц І. В., Колісник О. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Технологія заготівельних та монтажних робіт” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм навчання. (2015) [друк.]

Коц І. В., Джеджула В. В., Бауман К. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Водопостачання та каналізація” для студентів напряму підготовки “Будівництво” всіх форм навчання (2011) [друк.]

Риндюк В. І., Коц І. В., Приятельчук В. О. Математичне моделювання в системному аналізі. Приклади та завдання. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Ратушняк Г. С., Коц І. В. Слободян Н. М., Колісник О. П. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція” та до підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою всіх форм навчання (2009) [друк.]

Коц І. В., Колісник О. П., Бауман К. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технічна механіка рідин та газів” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм навчання (2009) [друк.]

Коцюбинський В. Ю.

Коцюбинський В. Ю., Софина О. Ю., Мельник Л. М. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Коцюбинський В. Ю., Кислиця Л. М. Основи моделювання ринкових ситуацій. (2013) [друк.]

Коцюбинський В. Ю., Кислиця Л. М. Основи моделювання ринкових ситуацій. [веб.]

Коцюбівська К. І.

Коломієць А. А., Крупський Я. В., Тютюнник О. І., Коцюбівська К. І. Вища математика: невизначений інтеграл. Практикум для дистанційного навчання. Електронний навчальний практикум комбінованого (локального та мережного) використання (2021) [електрон.]

Клочко В. І., Клочко Н. О., Коцюбівська К. І. Вища математика. Ряди (з комп’ютерною підтримкою). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Козлов Л. Г., Петров О. В., Семічаснова Н. С., Коцюбівська К. І. Інформатика. Курсове проектування для студентів машинобудівних спеціальностей. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Коцюбівський Р. П.

Іскович-Лотоцький Р. Д., Коцюбівський Р. П., Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Приводи автоматизованого устаткування» студентами спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (2017) [друк.]

Кошельник В. В.

Азарова Л. Є., Завальнюк Л. В., Кошельник В. В. Методичні вказівки. Українська мова. Морфологія. (2012) [друк.]

Кравець О. М.

Бурбело М. Й., Бевз С. В., Кравець О. М.Математичні задачі електроенергетики (2021) [друк.]

Кравець Т. А.

Прадівлянний М. Г., Кравець Т. А., Рудницька Т. Г. Deutsche Autos und Autohersteller. Німецька мова за професійним спрямуванням (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Кравець Т. А. Deutshe Autos und Autohersteller. Німецька мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Кравцов К. І.

Рубаненко О. Є., Кравцов К. І., Рубаненко О. О. Мікропроцесорна техніка. Використання AVR мікроконтролерів ATmel (2018) [друк.]

Кравцов Ю. І.

Крушевський Ю. В., Кравцов Ю. І., Мізерний В. М. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч. 2. Хвилеводи та об'ємні резонатори. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Кичак В. М., Барась С. Т., Кравцов Ю. І., Городецька О. С. Основи побудови засобів та систем телекомунікацій. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Кравченко С. Ю.

Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо виконання розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи” , (2014) [веб.]

Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю. Вакуумна та плазмова електроніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Твердотільна електроніка» для студентів напрямів “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи” (2011) [друк.]

Кравченко Ю. С.

Білинський Й. Й., Кравченко Ю. С. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей «Електроніка» і «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Кравченко Ю. С., Білинський Й. Й. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напрямів «Електронні пристрої та системи» і «Мікро- та наноелектроніка» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисциплін «Твердотільна електроніка» та «Основи мікроелектроніки і функціональної електроніки» щодо виконання розрахунків і проектування елементів інтегрованих схем для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з основ вакуумної та плазмової електроніки для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Методичні вказівки, контрольні завдання і програма з дисципліни «Твердотільна електроніка» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Основи мікроелектроніки та функціональної електроніки» для студ. напряму підготовки «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо розрахунків польових транзисторів для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисциплін «Твердотільна електроніка» та «Основи мікроелектроніки та функціональної електроніки» щодо виконання розрахунків і проектування плівкових елементів гібридних інтегрованих схем, напрями підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С. Вакуумна та плазмова електроніка. Плазмова електроніка. (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо виконання розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи” (2014) [веб.]

Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю. Вакуумна та плазмова електроніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Твердотільна електроніка» для студентів напрямів “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи” (2011) [друк.]

Кравченко Ю. С. Вакуумна та плазмова електроніка. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Кравченко Ю. С., Смольков Є. О. Квантова електроніка: питання та задачі. Збірник задач (2010) [друк.]

Кравчук С. В.

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Краєвська А. С.

Мороз О. О., Краєвська А. С. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2023) [електрон.]

Безсмертна О. В., Краєвська А. С. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Управління ланцюгами поставок» для студентів спеціальності 073 Менеджмент (2023) [електрон.]

Шварц І. В., Краєвська А. С., Білоконь Т. М. Підприємництво (2022) [електрон.]

Білоконь Т. М., Шварц І. В., Краєвська А. С.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інноваційна діяльність» для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2021) [електрон.]

Мороз О. О., Краєвська А. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» для студентів спеціальності «Менеджмент» (2016) [друк.]

Мороз О. О., Краєвська А. С., Романець І. В. Економіка природокористування. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Краєвська О. Д.

Краєвський В. О., Краєвська О. Д. Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Частина 2 (2010) [друк.]

Краєвський В. О.

Барабан С. В., Краєвський В. О. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (2024) [електрон.]

Краєвський В. О., Добранюк Ю. В., Коломієць А. А.Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та елементи теорії поля (2022) [друк.]

Коломієць А. А., Клочко В. І., Краєвський В. О. Практикум з вищої математики: обчислення границь (2020) [друк.]

Краєвський В. О. Спецкурс математичного аналізу. Диференціальні рівняння у частинних похідних та їх аналіз в системі Maple. Ч. 2. (2017) [друк.]

Найко Д. А., Краєвський В. О., Коломієць А. А. Вища математика: лінійна алгебра (2019) [друк.]

Сачанюк-Кавецька Н. В., Краєвський В. О., Ковальчук М. Б., Черноволик Г. О. Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Функції багатьох змінних, кратні інтеграли (2017) [друк.]

Краєвський В. О, Сачанюк-Кавецька Н. В. Спецкурс математичного аналізу. Диференціальні рівняння з частинними похідними та їх аналіз в системі Maple. Частина 1. (2017) [друк.]

Краєвський В. О. Функції комплексної змінної. (2013) [друк.]

Краєвський В. О. Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Навчальний посібник. [веб.]

Краєвський В. О. Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Частина 1. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Краєвський В. О., Краєвська О. Д. Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Частина 2 (2010) [друк.]

Краєвський В. О. Спецкурс математичного аналізу. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Хом'юк І. В., Хом'юк В. В., Краєвський В. О. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Краковецький О. Ю.

Богач І. В., Краковецький О. Ю., Крилик Л. В. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD (2020) [друк.]

Крещенецький В. Л.

Крещенецький В. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» (2021) [електрон.]

Крещенецький В. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» (2021) [електрон.]

Біліченко Н. О., Галущак Д. О., Крещенецький В. Л., Цимбал С. В.Комп’ютерна техніка (2021) [електрон.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту. Навчальний посібник. [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Смирнов Є. В., Зелінський В. Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспортуЛабораторний практикум. [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Кукурудзяк Ю. Ю., Цимбал С. В. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Варчук В. В. Автомобілі та автомобільне господарство. Дипломне проектування (2011) [друк.]

Біліченко В. В., Крещенецький, Смирнов Є. В., Зелінський В. Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту (2011) [друк.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л. Проектування та експлуатація технологічного обладнання (2011) [друк.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Варчук В. В. Автомобілі та автомобільне господарство дипломне проектування Навчальний посібник. (2010) [веб.]

Крива С. В.

Зянько В. В., Крива С. В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Кривогубченко С. Г.

Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю., Овчинников К. В. Основи електроніки та мікропроцесорної техніки (2023) [електрон.]

Овчинников К. В., Кривогубченко С. Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка та мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані (2023) [електрон.]

Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Обробка великих масивів даних» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з курсу «Комп’ютерна електроніка» для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2018) [електрон.]

Кривогубченко С. Г., Кулик А. Я., Компанець М. М., Хомчук А. Ф. Функціональні перетворювачі систем автоматики і управління (2011) [друк.]

Крижановський Є. М.

Крижановський Є. М., Ящолт А. Р., Жуков С. О. Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проєктами. 2-ге вид., змін. та доповн. (2022) [електрон.]

Мокін В. Б., Жуков С. О., Крижановський Є. М.Методичні вказівки до виконання та оформлення бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (освітня програма «Прикладні інформаційні технології») (2021) [електрон.]

Крижановський Є. М., Варчук І. В.Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Технології веб-картографування» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Крижановський Є. М., Ящолт А. Р.Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проєкту з дисципліни «Технології веб-розробки» для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» (2021) [електрон.]

Крижановський Є. М., Варчук І. В.Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проєкту з дисципліни «Бази даних та системи управління базами даних» для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології» та 124 «Системний аналіз» (2021) [електрон.]

Крижановський Є. М., Мокін В. Б., Варчук І. В. Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля». (2018) [електрон.]

Крижановський Є. М., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Козачко О. М.Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами (2018) [електрон.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Лисюк О. Г., Лосік І. І., Кікерчук Г. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Бабич М. Я., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ре д. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р. Під ред. Мокіна В. Б. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Третьяков С. В., Задорожна М. Г., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Горячев Г. В., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Геоінформаційна система каталогу-класифікатора з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р. Кальміус. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чіпак В. П., Федів Р. Є., Дуркот В. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Крилик Л. В.

Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Технології імітаційного моделювання складних систем» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (2024) [електрон.]

Яровий А. А., Ваховська Л. М., Крилик  Л. В. Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1 (2020) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» [веб.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» [веб.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» [веб.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» [веб.]

Богач І. В., Краковецький О. Ю., Крилик Л. В. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD (2020) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2020) [друк.]

Ваховська Л. М., Озеранський В. С., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів спеціальності 122 − «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання (2019) [друк.]

Крилик Л. В., Богач І. В., Лісовенко А. І. Чисельні методи. Чисельне інтегрування функцій. (2019) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки». (2019) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Яровий А. А., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології створення експертних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Конструювання і технологія приладів електронної техніки (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В., Озеранський В. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології імітаційного моделювання складних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2018) [електрон.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Сухоцька І. В. Засоби відображення інформації. Частина 1 (2018) [друк.]

Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Матеріали електронної техніки» для студентів напрямів підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Електроніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисц. «Надійність та стандартизація приладів мікро- і наноелектроніки» для студ. напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2017) [друк.]

Осадчук В. С., Жагловська О. М., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Прилади з від'ємним опором» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц. «Конструювання і технологія електроннх приладів та пристроїв» для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої» (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Матеріали електронної техніки. (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Монтаж радіоелектронних приладів. Спеціальна технологія. (2017) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (2016) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія електронних приладів та пристроїв» для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої» (2016) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (2016) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Надійність та стандартизація приладів мікро- та наноелектроніки. (2016) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Надійність та стандартизація приладів в мікро- та аноелектроніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки. Матеріали електронної техніки. (2015) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О. Матеріали електронної техніки. Самостійна робота. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Крилик Л. В., Богач І. В., Прокопова М. О. Обчислювальна математика. Інтерполяція та апроксимація табличних даних. (2013) [друк.]

Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Обчислювальна математика” для студентів напрямів підготовки “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи ”. (2011) [друк.]

Осадчук О. В., Крилик Л. В., Семенов А. О. Лабораторний практикум з інформатики. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Крилик Л. В., Прокопова М. О. Технологічні основи електроніки. МВ до курсової роботи (2009) [друк.]

Крупельницький Л. В.

Азаров О. Д., Крупельницький Л. В. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Комп’ютерна електроніка» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (освітня програма «Комп’ютерна інженерія») (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Крупельницький Л. В. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Електроніка комп’ютерних систем» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (освітня програма «Системне програмування») (2023) [електрон.]

Тарновський М. Г., Крупельницький Л. В. Аналогові та аналого-цифрові пристрої (2022) [електрон.]

Крупельницький Л. В., Снігур А. В., Богомолов С. В. Архітектура комп’ютерів. Частина 1. Лабораторний практикум. (2020) [друк.]

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Програмування мікроконтролерів avr (2018) [друк.]

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Мікропроцесорна техніка. (2017) [друк.]

Круподьорова Л. М.

Круподьорова Л. М., Пєтух А. М. Групова динаміка і комунікації. (2017) [друк.]

Крупський Я. В.

Коломієць А. А., Крупський Я. В., Тютюнник О. І., Коцюбівська К. І. Вища математика: невизначений інтеграл. Практикум для дистанційного навчання. (2021) [електрон.]

Крупський Я. В., Михалевич В. М. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій. [веб.]

Крупський Я. В., Михалевич В. М. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій (2011) [друк.]

Крушевський Ю. В.

Крушевський Ю. В., Шутило М. А., Семенов А. О., Коваль К. О. Настроювання, регулювання та обслуговування РЕА. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Крушевський Ю. В., Семенов А. О., Коваль К. О. Пристрої надвисоких частот та антени. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Крушевський Ю. В., Семенов А. О. Методичні вказівки. Технічна електродинаміка. (2012) [друк.]

Кичак В. М., Крушевський Ю. В., Гаврілов Д. В. Основи радіоелектроніки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Крушевський Ю. В., Кравцов Ю. І., Мізерний В. М. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч. 2. Хвилеводи та об'ємні резонатори. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Кужель В. П.

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Організація та безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті») (2024) [електрон.]

Кужель В. П., Кашканов А. А., Кашканов В. А., Антонюк О. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту» для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (2024) [електрон.]

Огневий В. О., Смирнов Є. В., Кужель В. П., Борисюк Д. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Вантажознавство» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» (2023) [електрон.]

Кужель В. П., Кашканов А. А., Кашканов В. А., Антонюк О. П. Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт (2022) [електрон.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання (2021) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форми навчання (2021) [друк.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Кужель В. П.Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 – «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання (2021) [друк.]

Біліченко В. В., Кашканов А. А., Кужель В. П. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи. [веб.]

Біліченко В. В., Кужель В. П. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник. [веб.]

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Кужель В. П. Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті (2020) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (2019) [друк.]

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць (2018) [друк.]

Кужель В. П., Кашканов А. А. Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті (2018) [друк.]

Кашканов А. А., Кужель В. П. Організація дорожнього руху. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту : (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Кужель В. П., Севостьянов С. М. Екологія та ресурсозбереження на автомобільному транспорті. (2013) [друк.]

Кашканов А. А., Кужель В. П. Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу. (2013) [друк.]

Кашканов А. А., Кужель В. П. КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОСЕРВІСУ [веб.]

Кашканов А. А., Кужель В. П., Грисюк О. Г. Інформаційні комп'ютерні системи автомобільного транспорту. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Кузьмін І. В.

Кузьмін І. В. Основи наукових досліджень. (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю.

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та практичних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» (частина 3) для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (2024) [електрон.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до самостійних та практичних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» (частина 2) для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (2024) [електрон.]

Цимбал С. В., Смирнов Є. В., Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (2024) [електрон.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Технічна експлуатація автомобілів. Технологія обслуговування (2023) [електрон.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Електрообладнання автомобілів та електромобілі (2023) [електрон.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Діагностика мехатронних систем автомобілів» для студ. напряму підгот. «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» для студ. напряму підгот. «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни «Електричне та електронне обладнання автомобілів» для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання КР з дисципліни «Діагностика мехатронних систем автомобілів» для студ. напряму підготовки «Автомобільний транстпорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до СРС та практичних робіт з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» (ч.2) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» (частина 2) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» (частина 3) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до СРС та практичних робіт з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» (ч.3) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Кукурудзяк Ю. Ю., Цимбал С. В. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю., Кашканов В. А., Зелінський В. Й. Електричне та електронне обладнання автомобілів. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Кукурудзяк Ю. Ю., Біліченко В. В. Технічна експлуатація автомобілів. Організація технологічних процесів ТО і ПР. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Кулаков П. І.

Кулаков П. І., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики» Ч. 1 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Кулаков П. І., Овчинников К. В. Проектування мікропроцесорних засобів вимірювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кулаков П. І., Присяжнюк В. В. Практичні заняття та виконання контр. робіт з дисц. «Спецглави математики. Ч.2» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання (2016) [друк.]

Кулаков П. І., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч.2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. [веб.]

Кулик А. Я.

Кривогубченко С. Г., Кулик А. Я., Компанець М. М., Хомчук А. Ф. Функціональні перетворювачі систем автоматики і управління (2011) [друк.]

Кулик В. В.

Тептя В. В., Кулик В. В. Електромеханічні перехідні процеси в електроенергетичних системах (2021) [електрон.]

Кулик В. В., Малогулко Ю. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б.Відновлювані джерела енергії в електричних мережах (2021) [друк.]

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ (2018) [друк.]

Кулик В. В., Писклярова А. В., Пискляров Д. С. Технологічні витрати електроенергії в розподільних мережах 10-0,38 кВ (2011) [друк.]

Остапчук Ж. І., Кулик В. В., Тептя В. В. Моделювання в задачах розвитку електричних систем. Навчальний посібник. (2008) [веб.]

Кулик Я. А.

Софина О. Ю., Кулик Я. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 126 «Інтелектуальні системи та технології» всіх форм навчання (2021) [електрон.]

Кулик Я. А., Довгалець С. М. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Програмування» для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» всіх форм навчання (2018) [електрон.]

Паламарчук Є. А., Кулик Я. А., Барабан М. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Системи управління базами даних» для студентів напряму підготовки 6.050201 – «Системна інженерія» денної та заочної форми навчання (2018) [електрон.]

Квєтний Р. Н., Повідайко П. П., Компанець М. М., Гармаш В. В., Кулик Я. А. Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. [веб.]

Книш Б. П., Кулик Я. А. Методичні вказівки Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів третього курсу напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» (2017) [друк.]

Кулінченко В. Р.

Кулінченко В. Р., Ткаченко С. Й. Теплопередача з елементами масообміну (Теорія і практика процесу). Навчальний посібник (2011) [веб.]

Куперштейн Л. М.

Куперштейн Л. М., Казміревський В. В. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Безпека критичних інформаційно-комунікаційних систем» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» (освітня програма «Кібербезпека критичних систем») (2024) [електрон.]

Маліновський В. І., Куперштейн Л. М., Каплун В. А. Кібербезпека мобільних пристроїв та інтернету речей (2024) [електрон.]

Войтович О. П., Куперштейн Л. М., Лукічов В. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Кібербезпека» освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2022) [електрон.]

Войтович O. П., Куперштейн Л. М., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності «Кібербезпека» спеціалізація «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2018) [електрон.]

Куперштейн Л. М., Войтович О. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології створення та застосування систем захисту в кіберпросторі», (2017) [веб.]

Кутін В. М.

Кутін В. М., Кутіна М. В. Методологія та організація наукових досліджень в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці (2023) [електрон.]

Кутін В. М., Лесько В. О., Півнюк Ю. Ю. Теорія автоматичного керування (2019) [друк.]

Кутін В. М., Рубаненко О. Є. Релейний захист та системна автоматика (2018) [друк.]

Бондаренко Є. А., Кутін В. М., Лежнюк П. Д. Навчальний посібник до розділу «Охорона праці» в магістерських кваліфікаційних роботах для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2018) [друк.]

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Засоби діагностування релейного захисту та автоматики електроенергетичних систем. (2017) [друк.]

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Діагностика електрообладнання. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Кутін В. М., Ілюхін М. О. Діагностика електрообладнання. Типові задачі та лабораторний практикум (2011) [друк.]

Кутіна М. В.

Терешкевич Л. Б., Кутіна М. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Перехідні процеси в системах електропостачання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електропостачання та енергозбереження») (2024) [електрон.]

Кутін В. М., Кутіна М. В. Методологія та організація наукових досліджень в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці (2023) [електрон.]

Кутіна М. В., Лебедь Д. Ю. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Засоби моделювання в електротехнічних системах» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електропостачання та енергозбереження») (2023) [електрон.]

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Засоби діагностування релейного захисту та автоматики електроенергетичних систем. (2017) [друк.]

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Діагностика електрообладнання. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Кухарчук В. В.

Кухарчук В. В., Коваль А. М. Методи та засоби перетворення інформації: Лабораторний практикум (2023) [електрон.]

Кухарчук В. В., Коваль А. М. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина 2 (2022) [електрон.]

Кухарчук В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина I (2020) [друк.]

Кухарчук В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина II (2020) [друк.]

Граняк В. Ф., Кухарчук В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина 1 : лабораторний практикум (2017) [друк.]

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. ТОЕ. Комп'ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл. (2013) [друк.]

Кухарчук В. В., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т., Грабко В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Підручник (2012) [друк.]

Кухарчук В. В., Кучерук В. Ю., Володарський В. Т., Грабко В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Підручник (2011) [друк.]

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г. Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами. Підручник. (2011) [друк.]

Карпов Ю. О., Ведміцький Ю. Г., Кухарчук В. В., Кацив С. Ш. Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола. Підручник (2011) [друк.]

Кухарчук Г. В.

Абрамчук О. В., Кухарчук Г. В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для самостійної роботи студентів) (2018) [друк.]

Абрамчук О. В., Кухарчук Г. В.Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для СРС). Електронний навчальний посібник (2018) [електрон.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина ІІ (2016) [друк.]

Азарова Л. Є. Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисц. "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина 1 (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Кухарчук Г. В., Олійник Л. І., Цвіркун О. М. Матеріали з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання слухачів ЗФМШ. Тести. Методичні вказівки до виконання. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання (2011) [друк.]

Кучерук В. Ю.

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г., Возняк О. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.051002 – «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка») (2018) [друк.]

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Кулаков П. І., Овчинников К. В. Проектування мікропроцесорних засобів вимірювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Ігнатенко О. Г. Умовні графічні позначення елементної бази електронної техніки. (2016) [друк.]

Кучерук В. Ю., Ігнатенко О. Г., Марущак В. Ю. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напрямів підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (2016) [друк.]

Васілевський О. М., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т. Основи теорії невизначеності вимірювань. Підручник (2015) [друк.]

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Дудатьєв І. А. Мікропроцесори в ІВТ. Лабораторний практикум в середовищі WinPLC7 з використанням ПЛК VIPA. (2013) [друк.]

Васілевський О. М., Кучерук В. Ю. Основи теорії невизначеності вимірювань. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Кухарчук В. В., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т., Грабко В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Підручник (2012) [друк.]

Кухарчук В. В., Кучерук В. Ю., Володарський В. Т., Грабко В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Підручник (2011) [друк.]

Кучерук В. Ю., Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Цирульник С. М., Севастьянов В. М. Основи мікропроцесорної техніки. Лабораторний практикум (2011) [друк.]

Грабко В. В., Кучерук В. Ю., Возняк О. М. Мікропроцесорні системи керування електроприводами. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Кучерук В. Ю. Опрацювання результатів вимірювань на основі концепції невизначеності. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Кушнір Д. В.

Вяхк І. А., Медведєва С. О., Кушнір Д. В. Business English for Masters. Навчальний посібник (2016) [друк.]