Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ





 У 

Ушкаленко І. М.

Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Оптимізаційні методи та моделі (2019) [друк.]







 Ф 

Федів Р. Є.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чіпак В. П., Федів Р. Є., Дуркот В. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Федорчук Т. І.

Прибельська М. В., Дода А. Ф., Федорчук Т. І. Завдання з математики. Ч. 2. (2013) [друк.]

Федосова І. В.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. Московко М. В., Азархов О. Ю.,Навроцька К. С.Сучасні інформаційні технології в науці та освіті, Електронний навчальний посібник (2018) [електрон.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. , Московко М. В. , Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. (2017) [друк.]

Федотов В. О.

Федотов В. О., Віштак І. В., Кириця І. Ю. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Кінематика. (2019) [друк.]

Федотов В. О., Віштак І. В. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Динаміка. Аналітична механіка (2019) [друк.]

Федотов В. О., Віштак І. В. Методичні вказівки для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Статика (2019) [електрон.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Кириця І. Ю. Самостійна та індивідуальна робота студентів.Конспект лекцій. «Теоретична механіка Динаміка». (2018) [веб.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Губанов А. В., Віштак І. В. Теоретична механіка. Кінематика. Організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник (2018) [веб.]

Федотов В. О., Віштак І. В., Молодецька Т. І. Теоретична та прикладна механіка (технічна механіка) самостійна та індивідуальна робота студентів. Частина 1. Навчальний посібник (2018) [веб.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Перлов В. Є. Теоретична механіка. Кінематика. (2017) [друк.]

Огородніков В. А., Федотов В. О., Грушко О. В., Губанов А. В. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2016) [друк.]

Приятельчук В. О., Риндюк В. І., Федотов В. О. Теоретична механіка. Аналітична механіка. Розрахунково – графічні та контрольні завдання (2011) [друк.]

Приятельчук В. О., Риндюк В. І., Федотов В. О. Теоретична механіка. Динаміка точки. Розрахунково-графічні та контрольні завдання. Збірник завдань (2010) [друк.]

Федотов В. О., Панкевич О. Д. Аналітична динаміка. РГЗ. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Видмиш А. А., Приятельчук В. О., Федотов В. О. Теоретична механіка. Динаміка. Розрахунково-графічні та контрольні завдання. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Приятельчук В. О., Риндюк В. І., Федотов В. О. Теоретична механіка. Аналітична механіка. [веб.]

Огородніков В., Федотов В., Панкевич О., Губанов А. Теоретична механіка. Статика. Організація самостійної роботи студентів. [веб.]

Філинюк М. А.

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Ткачук Я. С. Елементна база електронних апаратів. Частина 5. Оптоелектронні компоненти (2018) [друк.]

Філинюк М. А., Войцеховська О. В. Технічна електроніка. Курсове проектування. [веб.]

Філинюк М. А., Барась С. Т., Фурса С. Є, Лазарєв О. О. Навчальний посібник до виконання дипломних проектів (робіт) та магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 7(8).05090303 «Технології та засоби телекомунікацій» та 7(8).05090201 «Радіоелектронні апарати і засоби» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Пастушенко О. Л. Елементна база радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Пастушенко О. Л., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю. Елементна база електронних апаратів. Ч. 1. Фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Філинюк М. А., Багацький В. Ю., Ліщинська Л. Б., Войцеховська О. В. Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв та систем. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Філинюк М. А., Войцеховська О. В., Лазарєв О. О., Пастушенко О. Л. «Конструювання електронно-обчислювальних засобів і систем» для студ. спец. «Радіоелектронні апарати та засоби». Методичні вказівки до виконання практичних завдань. (2013) [друк.]

Філинюк М. А., Войцеховська О. В. Конструювання та технологія мікроелектронної апаратури. Ч. 1. Конструювання елементів мікроелектронної апаратури. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Філинюк М. А., Войцеховська О. В. Технічна електроніка. Курсове проектування. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О. Практичні основи негатроніки. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Філонов Л. В.

Філонов Л. В.ПЛИН. Електронний навчальний посібник [ммедіа.]

Франчук Н. Л.

Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Франчук Н .Л., Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах і таблицях) для іноземних студентів. Фонетика, лексика, морфологія. (2017) [друк.]

Азарова Л. Є. , Горчинська Л. В. , Франчук Н. Л. , Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика. (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В. Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення (2017) [друк.]

Фурдіяк Н. Ю.

Фурдіяк Н. Ю. та ін. Вища математика. МВ до самостійної роботи (2009) [друк.]

Фурик В. Г.

Фурик В. Г., Ткачук Л. М., Коваль Н. О. Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання (2020) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». (2019) [друк.]

Фурик В. Г. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни “Організація міжнародного кредитування”. [веб.]

Зянько В. В., Фурик В. Г. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (2017) [друк.]

Фурик В. Г., Зянько В. В., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств : практикум (2017) [друк.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Стасюк Н. Л., Зянько В. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)» (2016) [друк.]

Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств ч. 1. (2016) [друк.]

Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств. Ч. 2. (2016) [друк.]

Фурик В. Г., Кулик І. М. Фінанси підприємств. Практикум. [веб.]

Зянько В. В., Фурик В. Г., Єпіфанова І. Ю. Методичний посібник для складання державного іспиту та виконання дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій» (2010) [друк.]

Фурик В. Г. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Фінанси підприємств” для студентів напряму підготовки “Менеджмент” усіх спеціальностей (2009) [друк.]

Фурса С. Є.

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Ткачук Я. С. Елементна база електронних апаратів. Частина 5. Оптоелектронні компоненти (2018) [друк.]

Філинюк М. А., Барась С. Т., Фурса С. Є, Лазарєв О. О. Навчальний посібник до виконання дипломних проектів (робіт) та магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 7(8).05090303 «Технології та засоби телекомунікацій» та 7(8).05090201 «Радіоелектронні апарати і засоби» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Фурса С. Є. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів всіх форм навчання та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни "Проектування мікрохвильових пристроїв" для студентів напряму підготовки 6.050903 – "Телекомунікації" (2015) [електрон.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Пастушенко О. Л., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю. Елементна база електронних апаратів. Ч. 1. Фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник (2015) [друк.]







 Х 

Харьков М. Г.

Азарова Л. Є., Харьков М. Г., Горчинська Л. В. Російська мова для іноземців. СРС. (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Харьков М. Г. Етика Стародавньої Греції. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та естетика» (2016) [друк.]

Хома О. І.

Прищак М. Д., Хома О. І. Загальні засади та зміст організації самостійної роботи студентів на кафедрі філософії та гуманітарних наук. Навчальний посібник. [веб.]

Колос О. В., Макаров З. Ю., Хома О. І. Логіка. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Хоменко Н. П.

Старовойт Ю. Л., Хоменко Н. П. Збірник тестів та контрольних завдань з ділової французької мови для студентів магістратури всіх спеціальностей. Методичні вказівки для студентів магістратури (2017) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing I. (2017) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing II. (2017) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. Англійська мова в таблицях. НП для СРС. (2016) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing Part 1 Навчальний посібник (2015) [веб.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing Part 2 Навчальний посібник (2015) [веб.]

Хомчук А. Ф.

Кривогубченко С. Г., Кулик А. Я., Компанець М. М., Хомчук А. Ф. Функціональні перетворювачі систем автоматики і управління (2011) [друк.]

Хом’юк В. В.

Хом’юк І. В., Хом’юк В. В. Вища математика. Ч. 4. Диференціальні рівняння в прикладах і задачах (2023) [електрон.]

Хом’юк І. В., Кирилащук С. А., Хом’юк В. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Сучасні педагогічні технології у закладах вищої освіти» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання (2022) [електрон.]

Хом’юк І. В., Хом’юк В. В. Вища математика.Частина 3.Функції багатьох змінних (2020) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 1 : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 2 : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Ч.2. (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Частина 1. (2017) [друк.]

Хом’юк В. В., Хом’юк І. В. Вища математика. Частина 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Приктикум (2017) [друк.]

Хом’юк В. В., Хом’юк І. В. Вища математика. Частина 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Приктикум (2017) [друк.]

Хом'юк І. В., Хом'юк В. В., Краєвський В. О. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Петрук В. А., Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Інтерактивні технології навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Дослідження операцій. Тестові завдання з теоретичною підтримкою. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Хом’юк І. В.

Хом’юк І. В., Хом’юк В. В. Вища математика. Ч. 4. Диференціальні рівняння в прикладах і задачах (2023) [електрон.]

Хом’юк І. В., Кирилащук С. А., Хом’юк В. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Сучасні педагогічні технології у закладах вищої освіти» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання (2022) [електрон.]

Хом’юк І. В., Хом’юк В. В. Вища математика.Частина 3.Функції багатьох змінних (2020) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 1 : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 2 : (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Ч.2. (2017) [друк.]

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Частина 1. (2017) [друк.]

Хом’юк В. В., Хом’юк І. В. Вища математика. Частина 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Приктикум (2017) [друк.]

Хом’юк В. В., Хом’юк І. В. Вища математика. Частина 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Приктикум (2017) [друк.]

Петрук В. А., Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Інтерактивні технології навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Дослідження операцій. Тестові завдання з теоретичною підтримкою. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Хом'юк І. В., Хом'юк В. В., Краєвський В. О. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Хорошко В. О.

Дудикевич В. Б., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи інформаційної безпеки (2018) [друк.]

Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Комп’ютерна стеганографія. (2017) [друк.]

Ожиганова М. І., Хооршко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В., Управлiння персоналом (2016) [веб.]

Ожиганова М. І., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Управління персоналом. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Гулак Г. М., Мухачов В. А., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи криптографічного захисту інформації. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Гулак Г. М., Мухачов В. А., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи криптографічного захисту інформації (2011) [друк.]

Хохлюк О. Ю.

Поплавський А. В., Хохлюк О. Ю., Горобець С. С. Логістика. (2017) [друк.]

Хошаба О. М.

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. Методичні вказівки для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування (2019) [друк.]

Хошаба О. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація та захист розподілених інформаційних ресурсів» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека», (освітня програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») (2018) [друк.]







 Ц 

Цимбал О. А.

Абрамчук О. В., Цимбал О. А. Українська мова для студентів-іноземців економічних спеціальностей. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю., Цимбал О. А. Українська мова для іноземців. Професійна сфера спілкування. (2013) [друк.]

Цимбал С. В.

Цимбал С. В., Смирнов Є. В., Кукурудзяк Ю. Ю. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (2024) [електрон.]

Цимбал С. В., Кашканов В. А., Макарова Т. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» освітньо-професійної програми «Транспортні технології на автомобільному транспорті» (2024) [електрон.]

Митко М. В., Шиліна О. П., Цимбал С. В. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Організація самостійної та практичної роботи (2022) [електрон.]

Макаров В. А., Макарова Т. В., Цимбал С. В.Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів. Еластичні рушії (2021) [друк.]

Біліченко Н. О., Галущак Д. О., Крещенецький В. Л., Цимбал С. В.Комп’ютерна техніка (2021) [електрон.]

Біліченко Н. О., Галущак Д. О., Крещенецький Л. В., Цимбал С. В.Комп’ютерна техніка, Hавчальний посібник (2021) [електрон.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Кукурудзяк Ю. Ю., Цимбал С. В. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Біліченко В. В., Варчук В. В., Цимбал С. В. Економіка підприємства. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів з оновлення рухомого складу на автомобільному транспорті (2011) [друк.]

Цирульник С. М.

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Програмування мікроконтролерів avr (2018) [друк.]

Цирульник С. М. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектура комп’ютерів» для студентів спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» (2017) [друк.]

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Мікропроцесорна техніка. (2017) [друк.]

Цирульник С. М., Лисенко Г. Л. Проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Кучерук В. Ю., Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Цирульник С. М., Севастьянов В. М. Основи мікропроцесорної техніки: лабораторний практикум (2011) [друк.]

Цирульник С. М. Проектування комплексних систем захисту інформації (2009) [друк.]







 Ч 

Чалюк П. В.

Чалюк П. В., Швейкіна Л. Я., Чаплигіна Л. В. Бухгалтерський облік в 2 частинах. Навчальний посібник. [веб.]

Чаплигіна Л. В.

Чалюк П. В., Швейкіна Л. Я., Чаплигіна Л. В. Бухгалтерський облік в 2 частинах. Навчальний посібник. [веб.]

Чепурний М. М.

Резидент Н. В., Ткаченко С. Й., Чепурний М. М. Експлуатація промислового теплоенергетичного устаткування. (2023) [електрон.]

Ткаченко С. Й., Чепурний М. М., Остапенко О. П. Методичні вказівки до виконання СР студентів з дисципліни «Технічна термодинаміка», напрям підготовки «Теплоенергетика» (частина 2) (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Чепурний М. М., Остапенко О. П. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технічна термодинаміка», напрям підготовки «Теплоенергетика». Ч. 1. (2017) [друк.]

Чепурний М. М., Степанова Н. Д. Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств. (2017) [друк.]

Чепурний М. М., Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. Експлуатація промислового теплоенергетичного устаткування. (2017) [друк.]

Чепурний М. М., Резидент Н. В. Нагнітачі та теплові двигуни. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Чепурний М. М., Резидент Н. В. Тепломасообмін в прикладах і задачах (2011) [друк.]

Чепурний М. М., Резидент Н. В. Тепломасообмін в прикладах і задачах. Навчальний посібник, 2011. [веб.]

Співак О. Ю., Чепурний М. М. Тепломасообмін. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Чепурний М. М., Ткаченко С. Й., Корженко Є. С. Основи кондиціонування повітря. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Чепурний М. М., Ткаченко С. Й. Енергозбережні технології в теплоенергетиці. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Червак О. П.

Воловик Ю. М., Гаврілов Д. В., Семенов А. О., Шутило М. А., Червак О. П. Сигнали та процеси в радіотехніці. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 1) (2018) [друк.]

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 2) (2018) [друк.]

Черепащук А. А.

Тичинська Л. М., Черепащук А. А. Теорія ймовірностей. Навчальний посібник. [веб.]

Тичинська Л. М., Черепащук А. А. Теорія ймовірностей. ч. 1. Історичні екскурси та основні теоретичні відомості (2011) [друк.]

Черняк О. І.

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Прикладне програмування у комп’ютерних мережах. Видання друге, доповнене і перероблене (2023) [електрон.]

Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Програмування» для студентів спеціальності 123 Комп’ютерні науки (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Войцеховська О. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Інженерія програмного забезпечення" для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Прикладне програмування" для студентів спеціальності 123 - "Комп’ютерна інженерія" (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання (2022) [електрон.]

Войцеховська О. В., Черняк О. І. Шаблони проектування програмного забезпечення (2022) [електрон.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» заочної форми навчання (2018) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування» для студентів другої вищої освіти спеціальностей 123 – «Комп’ютерна інженерія» та 125 – «Інформаційна безпека» (2017) [друк.]

Черняк О. І., Ткаченко О. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Прикладне програмування у комп’ютерних мережах. (2016) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І. Прикладне програмування у комп'ютерних мережах. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Чехместрук Р. Ю.

Романюк О. Н., Романюк О. В., Чехместрук Р. Ю. Комп’ютерна графіка (2023) [електрон.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Пастушенко О. Л., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю. Елементна база електронних апаратів. Ч. 1. Фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Чіпак В. П.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чіпак В. П., Федів Р. Є., Дуркот В. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Чхань А. А.

Підлужняк О. І., Колос О. А., Чхань А. А. Основи тактичної підготовки з баскетболу на факультативних заняттях (2023) [електрон.]

Чхань А. А., Колос О. А.Основи тактичної підготовки з волейболу на факультативних заняттях (2021) [друк.]

Чхань А. А., Підлужняк О. І., Горбатий А. Ю., Колос О. А. Основи технічної підготовки з волейболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Підлужняк О. І., Чхань А. А., Шимчак І. А. Методичні вказівки. Плани-конспекти занять з катання на ковзанах на заняттях з фізичного виховання (2015) [друк.]