Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 М 

Магас Л. М.

Магас Л. М., Столяренко О. В. Методичні вказівки до вивчення фахової термінології з метрології (2016) [друк.]

Магас Т. Є.

Карпов Ю. О., Магас Т. Є., Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 (2018) [друк.]

Мадьяров В. Г.

Карпов Ю. О., Магас Т. Є., Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 (2018) [друк.]

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 (2018) [друк.]

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 2 (2018) [друк.]

Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Ч. 2 (2018) [друк.]

Маєвська І. В.

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Розрахунок основ і фундаментів на ЕОМ. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник, 2003. [веб.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисц. «Основи та фундаменти будівель і споруд» для студ. спец. «ПЦБ». Ч. 3. Фундаменти на просадкових грунтах (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи магістрантами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Механіка грунтів, підвалини та фундаменти. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Механіка ґрунтів» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для магістрів заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». (2019) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи і фундаменти» для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». (2019) [друк.]

Маєвська І. В., Ваганов І. І., Попович М. М. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Механіка грунтів, підвалини та фундаменти» для слухачів Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво» (2013) [друк.]

Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для слухачів Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво». (2013) [друк.]

Попович М. М., Маєвська І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи і контр. завдання здисципліни «Інженерна геологія» для студентів напряму підготовки «Будівництво» з.ф.н. та слухачів Центру післядипломної освіти, спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (2017) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Основи і фундаменти: самостійна та індивідуальна робота студентів. Ч. 1. Проектування основ і фундаментів у звичайних умовах для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Основи і фундаменти: самостійна та індивідуальна робота студентів. Ч. 2. Проектування основ і фундаментів у особливих ґрунтових умовах для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (навчальний посібник) (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Розрахунок фундаментів мілкого закладання на ПК. Курсове та дипломне проектування (2019) [друк.]

Моргун А. С., Маєвська І. В., Бікс Ю. С. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студ. спец. «Промислове та цивільне будівництво» (2016) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища Навчальний посібник. [веб.]

Макаров В. А.

Макаров В. А., Біліченко В. В., Макарова Т. В. Імовірнісно-статистичні методи в задачах автомобільної техніки. (2019) [друк.]

Макарова Т. В.

Макаров В. А., Біліченко В. В., Макарова Т. В. Імовірнісно-статистичні методи в задачах автомобільної техніки. (2019) [друк.]

Макогон В. І.

Кононов С. П., Макогон В. І. Основи радіомовлення та звукотехніки (2018) [друк.]

Малогулко Ю. В.

Лесько В. О., Нетребський В .В., Малогулко Ю. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання станцій та підстанцій» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2018) [друк.]

Лесько В. О., Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електричне обладнання станцій та підстанцій (2018) [друк.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. за ред. Лежнюка П. Д. Електричні системи і мережі. Частина 1 (2020) [друк.]

Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електрична частина станцій та підстанцій. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Манжілевський О. Д.

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019) [друк.]

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019) [друк.]

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка та мікропроцесорна техніка промислового обладнання» для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Коцюбівський Р. П., Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Приводи автоматизованого устаткування» студентами спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Машинобудування. Переддипломна практика. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Металорізальні верстати та системи. Переддипломна практика. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Металорізальні верстати та системи. Переддипломна практика. (Магістри). Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до ЛР з дисц. «Технологічне обладнання підприємств та його проектування» для студ. напряму підготовки «Машинобудування» (2017) [друк.]

Манжілевський О. Д., Іскович-Лотоцький Р. Д. Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливості практичного застосування (2021) [друк.]

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (2018) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Ч. 2. Автоматичні лінії. гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 1. Верстати-автомати. (2017) [друк.]

Манжілевський О. Д. Розрахунок та конструювання металообробного обладнання (2019) [друк.]

Мартинюк В. В.

Крилик Л. В., Селецька О. О., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Мартинюк В. В., Нікольський О. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікро- та нанотехнології» для студентів спеціальності 153 – Мікро та наносистемна техніка (2019) [друк.]

Мартинюк В. В., Огородник К. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізичні основи електронної техніки» для студентів спеціальності 153 – Мікро- та наносистемна техніка (2019) [друк.]

Мартинюк В. В., Огородник К. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Сучасні напрямки електроніки» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2018) [друк.]

Мартинюк В. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізика напівпровідників» для студентів спеціальності 171 «Електроніка» (2019) [друк.]

Мартинюк В. В., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистична фізика» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Мартинюк В. В., Жагловська О. М. Статистична фізика. (2017) [друк.]

Мартинюк В. В., Огородник К. В., Ратушний П. М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Квантова механіка» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Огородник К. В., Мартинюк В. В., Ратушний Т. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студ. напряму підготовки «Електронні пристрої та системи» (2016) [друк.]

Марченко О. Е.

Прадівлянний М. Г., Марченко О. Е., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-екологів. Ч. 1. (2016) [друк.]

Маслій Р. В.

Бевз О. М., Довгалець С. М., Маслій Р. В. Програмування. Частина 2. Програмування мовою С. (2017) [друк.]

Квєтний Р. Н., Маслій Р. В., Гармаш В. В., Бойко О. Р. Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Мацкевічус С. С.

Адлер О. О., Руда Л. П., Мацкевічус С. С. Аналіз господарської діяльності. Самостійна робота студента (2019) [друк.]

Мацко Л. А.

Буяльська Т. Б., Прищак М. Д., Мацко Л. А. Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Психологія» студентами заочної форми навчання (2017) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Психологія» та «Основи психології та педагогіки» (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 1. (2013) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 2. (2013) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент»215 (2018) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. Основи психології та педагогіки (для студентів заочної форми навчання). Навчальний посібник. [веб.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Основи психології та педагогіки. Лабораторний практикум. [веб.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Частина І Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Частина ІІ Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів заочної форми навчання (2016) [друк.]

Мельник Л. М.

Коцюбинський В. Ю., Софина О. Ю., Мельник Л. М. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Мельник М. Д.

Слободяник А. Д., Мельник М. Д. Фізика. Аудиторна, самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Мельник О. В.

Коваль К. О., Мельник О. В., Бурдейна О. В., Белзецький Р. С., Косарук О. М. Навчальна практика. (2017) [друк.]

Мельник О. П.

Мельник О. П., Буда А. Г., Боцула М. П. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Ескізи деталей та складальний кресленик виробу» з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка для студентів напряму підготовки 6.050504 − «Зварювання» (2017) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Корчевський Б. Б. Методичні вказівки до СРС над розрахунково-графічними роботами з дисц. «Інженерна та комп'ютерна графіка» (2017) [друк.]

Буда А. Г., Мельник О. П., Гречанюк М. С. Креслення. Ч. 1. Теоретичні основи геометричного креслення. (2016) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Ч.ІІ Виконання та оформлення технічних зображень. Дистанційний практикум. (2017) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г. Інженерна графіка. Робочий зошит для самостійного розв'язування задач. Частина 1. Ортогональні проекції елементарних геометричних фігур та їх перетворення. (2017) [друк.]

Мельник О. П., Шевченко А. В., Боцула М. П. Інженерна та комп'ютерна графіка. (2017) [друк.]

Мельничук А. О.

Білинський Й. Й., Ратушний П. М., Мельничук А. О. Цифрова схемотехніка. Частина 2. Електронні пристрої і системи. (2017) [друк.]

Месюра В. І.

Месюра В. І., Ваховська Л. М., Арсенюк І. Р. Методичні вказівки до КП з дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для студентів ЗФН ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нечіткі моделі і методи обчислювального інтелекту» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання (2018) [друк.]

Колесницький О. К., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Чисельні методи. (2017) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Суприган О. І. Математичні основи логічного програмування. (2013) [друк.]

Яровий А. А., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Експертні системи. Частина 2. (2017) [друк.]

Месюра В. І., Ваховська Л. М., Колодний В. В. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою. ЛП. Ч.1. Математичні основи нечіткої логіки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Меть І. М.

Моргун А. С., Андрухов В. М., Сорока М. М., Меть І. М. Системи автоматизованого проектування в будівництві. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Мещерякова Т. К.

Мещерякова Т. К., Козловський В. О., Лесько О. Й. Біржова справа. Приктикум (2017) [друк.]

Мещерякова Т. К., Козловський В. О., Лесько О. Й. Біржова справа. Практикум. [веб.]

Мещерякова Т. М.

Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч.2. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч. 3. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1. (2015) [друк.]

Мироненко О. М.

Лозінський Д. О., Петров О. В., Мироненко О. М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «САП верстатів з ЧПК» (2018) [друк.]

Мізерний В. М.

Мізерний В. М., Северин Л. І., Тарасова О. М. Технологія пошуку роботи. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Мінов М. Л.

Дрючин О. О., Кичак В. М., Мінов М. Л. Оптичні транспортні мережі. Синхронна цифрова ієрархія: (2017) [друк.]

Міронова Ю. В.

Небава М. І., Міронова Ю. В. Економічна безпека підприємства. Навчальний посібник, 2017. [веб.]

Азарова А. О., Міронова Ю. В., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом в органах публічного адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Міронова Ю. В., Роїк О. М. Інформаційне моделювання бізнес-процесів. Методичні вказівки до виконання курсова роботи. (2013) [друк.]

Роїк О. М., Азарова А. О., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2017) [друк.]

Ткачук Л. М., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання (2021) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування (2019) [друк.]

Міськов В. П.

Булига Ю. В., Веселовська Н. Р., Міськов В. П. Теорія різання. Розрахунок режимів різання. (2019) [друк.]

Мокін В. Б.

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Метематичні методи ідентифікації динамічних систем Навчальний посібник. [веб.]

Крижановський Є. М., Мокін В. Б., Варчук І. В. Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля». 2018 [електрон.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Частина 1: від постановки задачі до синтезу та ідентифікації математичної моделі 2018.

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій (2020) [друк.]

Мокін В. Б., Жуков С. О., Ящолт А. Р., Козачко О. М., Скорина Л. М. Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 126 –«Інформаційні системи та технології» денної форми навчання 2018 [електрон.]

Мокін В. Б., Ящолт А. Р., Варчук І. В., Скорина Л. М. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Лабораторний практикум 2018 [електрон.]

Мокіна Ю. В.

Небава М. І., Адлер О. О., Козловський В. О., Лесько О. Й., Мокіна Ю. В. Економіка та організація виробничої діяльності. Навчальний посібник. [веб.]

Молодецька Т. І.

Федотов В. О., Віштак І. В., Молодецька Т. І. Теоретична та прикладна механіка (технічна механіка) самостійна та індивідуальна робота студентів. Частина 1. Навчальний посібник, 2018. [веб.]

Моргун А. С.

Моргун А. С., Сорока М. М. Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Моргун А. С., Андрухов В. М., Сорока М. М., Меть І. М. Системи автоматизованого проектування в будівництві. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Моргун А. С., Маєвська І. В., Бікс Ю. С. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студ. спец. «Промислове та цивільне будівництво» (2016) [друк.]

Моргун А. С., Сорока М. М. Оцінка, прогноз, управління напружено-деформованим станом будівельних конструкцій (2020) [друк.]

Мороз О. О.

Мороз О. О., Пілявоз Т. М., Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2018) [друк.]

Азарова А. О., Мороз О. О., Лесько О. Й., Романець І. В. Управління персоналом. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Безсмертна О. В., Мороз О. О., Білоконь Т. М., Шварц І. В.Логістика. Hавчальний посібник, 2018 [електрон.]

Мороз О. О., Краєвська А. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» для студентів спеціальності «Менеджмент» (2016) [друк.]

Мороз О. О., Краєвська А. С., Романець І. В. Економіка природокористування. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Московко М. В.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. , Московко М. В., Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. Московко М. В., Азархов О. Ю.,Навроцька К. С.Сучасні інформаційні технології в науці та освіті, Електронний навчальний посібник, 2018 [електрон.]

Злепко С. М., Московко М. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Техніка пошуку роботи» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Коваль Л. Г., Московко М. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології в медицині» спец. «Біотехнічні та медичні апарати і системи» (2016) [друк.]

Мошноріз М. М.

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Аудіювання на уроках української мови як іноземної для іноземних студентів І‒ІІІ курсів (2020) [друк.]

Старовойт Ю. Л., Мошноріз М. М. Методичні вказівки до СРС з російської мови для студентів-іноземців 4-го курсу всіх спеціальностей (2017) [друк.]

Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М. Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів. Курсове та дипломне проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Грабко В. В., Мошноріз М. М., Бабій С. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Частина 2. Розробка конструкторської документації (2019) [друк.]

Грабко В. В., Мошноріз М. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Ч. 1. Проектування систем автоматизованого електропривода. (2016) [друк.]

Зозуля І. Є., Мошноріз М. М. Розмовно-лексичний курс з української мови для слухачів підготовчого відділення. Навчальний посібник для іноземних студентів (2018) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 1 (2019) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 2 (2019) [друк.]

Мошноріз М. М., Бабій С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електропривода» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що навчаються за освітніми програмами «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент». (2020) [друк.]

Стадній А. С., Мошноріз М. М. Українська мова. Анотування та реферування (для іноземних студентів 3 курсу) (2018) [друк.]

Муляр Ю. І.

Козлов Л. Г., Петров О. В., МулярЮ. І., Савуляк В. В., Пурдик В. П. «Технології машинобудування», Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. (2013) [друк.]

Муляр Ю. І., Козлов Л. Г., Репінський С. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» (2017) [друк.]

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина ІІ. (2020) [друк.]

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина І (2019) [друк.]

Мялківська І. В.

Кожем’яко В. П., Бєлік Н. В., Лисенко Г. Л., Мялківська І. В., Просоловська В. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі. Навчальний посібник. (2015) [друк.]