Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 М 

Магас Л. М.

Столяренко О. В., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г., Магас Л. М. Англійська мова для студентів-екологів. Частина 2 (2023) [електрон.]

Магас Л. М., Столяренко О. В., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г. Лексико-граматичний практикум з підготовки до ЄВІ з англійської мови до частини «Використання мови» (2023) [електрон.]

Магас Л. М. Методичні вказівки з підготовки до єдиного вступного іспиту з англійської мови до частини «Читання» (2021) [електрон.]

Магас Л. М., Столяренко О. В. Методичні вказівки до вивчення фахової термінології з метрології (2016) [друк.]

Магас Т. Є.

Карпов Ю. О., Магас Т. Є., Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 (2018) [друк.]

Мадьяров В. Г.

Мадьяров В. Г., Кацив С. Ш., Ведміцький Ю. Г. Теоретичні основи електротехніки. Контрольні завдання для самостійної роботи студентів (2023) [електрон.]

Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г., Вишневська Н. С. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерне моделювання електричних кіл в середовищі MicroCap. Частина ІІ (2023) [електрон.]

Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Частина І. (2022) [електрон.]

Карпов Ю. О., Магас Т. Є., Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 (2018) [друк.]

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 (2018) [друк.]

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 2 (2018) [друк.]

Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Ч. 2 (2018) [друк.]

Мадьяров В. Г., Говор І. К., Ведміцький Ю. Г., Корж С. Б. Теоретичні основи електротехніки. Контрольні завдання для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Маєвська І. В.

Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Удосконалення наявних і розроблення нових ефективних будівельних процесів з використанням нових засобів механізації і будівельної техніки» для аспірантів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (2024) [електрон.]

Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Автоматизований розрахунок пальових фундаментів (2023) [електрон.]

Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Проектування основ та фундаментів в складних умовах». Частина 1. Особливі грунтові умови. Для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2021) [друк.]

Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Проектування основ та фундаментів в складних умовах». Частина ІІ. Реконструкція і підсилення. Для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2021) [друк.]

Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Розрахунок фундаментів мілкого закладання на ПК. Курсове та дипломне проектування (2019) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для магістрів заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». (2019) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи і фундаменти» для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». (2019) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисц. «Основи та фундаменти будівель і споруд» для студ. спец. «ПЦБ». Ч. 3. Фундаменти на просадкових грунтах (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи магістрантами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Механіка ґрунтів» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Попович М. М., Маєвська І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи і контр. завдання здисципліни «Інженерна геологія» для студентів напряму підготовки «Будівництво» з.ф.н. та слухачів Центру післядипломної освіти, спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Основи і фундаменти: самостійна та індивідуальна робота студентів. Ч. 1. Проектування основ і фундаментів у звичайних умовах для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Основи і фундаменти: самостійна та індивідуальна робота студентів. Ч. 2. Проектування основ і фундаментів у особливих ґрунтових умовах для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (навчальний посібник) (2017) [друк.]

Моргун А. С., Маєвська І. В., Бікс Ю. С. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студ. спец. «Промислове та цивільне будівництво» (2016) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Механіка грунтів, підвалини та фундаменти. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Маєвська І. В., Ваганов І. І., Попович М. М. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Механіка грунтів, підвалини та фундаменти» для слухачів Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво» (2013) [друк.]

Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для слухачів Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво». (2013) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з основ та фундаментів для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Частина 2 (2011) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища Навчальний посібник. [веб.]

Моргун А. С., Маєвська І. В. Методичні вказівки до дипломного проектування зі спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” для cлухачів Інституту прогресивних освітніх технологій, які отримують другу вищу освіту (2009) [друк.]

Маєвська І. В., Попович М. М. Промислове та цивільне будівництво. МВ до бакалаврської дипломної роботи (2009) [друк.]

Моргун А. С., Маєвська І. В., Попович М. М. Промислове та цивільне будівництво. МВ до дипломного проекту (2009) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з основ та фундаментів для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Частина 1. Фундаменти мілкого закладання (2009) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Розрахунок основ і фундаментів на ЕОМ. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник, (2003) [веб.]

Майданюк В. П.

Майданюк В. П., Романюк О. Н., Тужанський С. Є. Основи теорії інформації та кодування (2022) [електрон.]

Романюк О. Н., Майданюк В. П. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Комп’ютерна графіка” (2022) [електрон.]

Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Барабан С. В., Майданюк В. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мережеві інформаційні технології» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2021) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Майданюк В. П. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Теорія алгоритмів» для студентів заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Майданюк В. П., Пєтух А. М. Обробка сигналів. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Майданюк В. П. Кодування та захист інформації. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Макаров В. А.

Макаров В. А., Макарова Т. В., Варчук В. В. Маркетинг автомобільних перевезень. Частина І Лабораторний практикум (2022) [електрон.]

Макаров В. А., Макарова Т. В., Цимбал С. В. Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів. Еластичні рушії (2021) [друк.]

Макаров В. А., Біліченко В. В., Макарова Т. В. Імовірнісно-статистичні методи в задачах автомобільної техніки. (2019) [друк.]

Макаров З. Ю.

Колос О. В., Макаров З. Ю., Хома О. І. Логіка. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Макогон В. І.

Кононов С. П., Макогон В. І. Основи радіомовлення та звукотехніки (2018) [друк.]

Малініна Н. М.

Малініна Н. М., Причепа І. В., Руда Л. П., Мельничук Д. П. Облік фінансової діяльності та аудит. Частина 1 (2021) [друк.]

Малініна Н. М., Причепа І. В., Руда Л. П., Мельничук Д. П. Облік фінансової діяльності та аудит. Частина 2 (2021) [друк.]

Малініна Н. М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисц. «Електронна комерція» для студентів спеціальності «Менеджмент» (2017) [друк.]

Малініна Н. М., Причепа І. В., Кавецький В. В. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Маліновський В. І.

Маліновський В. І., Куперштейн Л. М., Каплун В. А. Кібербезпека мобільних пристроїв та інтернету речей (2024) [електрон.]

Малогулко Ю. В.

Комар В. О., Тептя В. В., Малогулко Ю. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електричні системи і мережі») (2023) [електрон.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. Електричні системи і мережі. Частина ІІІ (2022) [електрон.]

Лежнюк П. Д., Бурикін О. Б., Малогулко Ю. В. Електроощадні технології в електричних системах (2022) [електрон.]

Кулик В. В., Малогулко Ю. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б. Відновлювані джерела енергії в електричних мережах (2021) [друк.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. Електричні системи і мережі. Частина 2 (2021) [друк.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. за ред. Лежнюка П. Д. Електричні системи і мережі. Частина 1 (2020) [друк.]

Лесько В. О., Нетребський В .В., Малогулко Ю. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання станцій та підстанцій» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2018) [друк.]

Лесько В. О., Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електричне обладнання станцій та підстанцій (2018) [друк.]

Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електрична частина станцій та підстанцій. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Манжілевський О. Д.

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Частина ІІ. Автоматичні лінії. Гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої (2022) [електрон.]

Іванчук Я. В., Месюра В. І., Яровий А. А., Манжілевський О. Д. Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних (2021) [друк.]

Манжілевський О. Д., Іскович-Лотоцький Р. Д. Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливості практичного застосування (2021) [друк.]

Манжілевський О. Д. Розрахунок та конструювання металообробного обладнання (2019) [друк.]

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019) [друк.]

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019) [друк.]

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка та мікропроцесорна техніка промислового обладнання» для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019) [друк.]

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (2018) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Коцюбівський Р. П., Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Приводи автоматизованого устаткування» студентами спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 1. Верстати-автомати. (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до ЛР з дисц. «Технологічне обладнання підприємств та його проектування» для студ. напряму підготовки «Машинобудування» (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Ч. 2. Автоматичні лінії. гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Машинобудування. Переддипломна практика. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Металорізальні верстати та системи. Переддипломна практика. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Металорізальні верстати та системи. Переддипломна практика. (Магістри). Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Мартинюк В. В.

Книш Б. П., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека». Частина 2 (2023) [електрон.]

Книш Б. П., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальностей 171 «Електроніка», 163 «Біомедична інженерія», 153 «Мікро- та наносистемна техніка». Частина 2 (2023) [електрон.]

Мартинюк Т. Б., Очкуров М. А. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Комп’ютерна обробка зображень і звуку» для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (2023) [електрон.]

Книш Б. П., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка», 163 – «Біомедична інженерія», 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Частина 1 (2022) [електрон.]

Книш Б. П., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека». Частина 1 (2022) [електрон.]

Мартинюк В. В., Нікольський О. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікро- та нанотехнології» для студентів спеціальності 153 – Мікро та наносистемна техніка (2019) [друк.]

Мартинюк В. В., Огородник К. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізичні основи електронної техніки» для студентів спеціальності 153 – Мікро- та наносистемна техніка (2019) [друк.]

Мартинюк В. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізика напівпровідників» для студентів спеціальності 171 «Електроніка» (2019) [друк.]

Мартинюк В. В., Огородник К. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Сучасні напрямки електроніки» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Селецька О. О., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Мартинюк В. В., Жагловська О. М. Статистична фізика. (2017) [друк.]

Мартинюк В. В., Жагловська О. М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистична фізика» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Мартинюк В. В., Огородник К. В., Ратушний П. М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Квантова механіка» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Огородник К. В., Мартинюк В. В., Ратушний Т. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студ. напряму підготовки «Електронні пристрої та системи» (2016) [друк.]

Романюк О. Н., Рейда О. М., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засоби обчислювальної техніки" спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та "Проектування електронних приладів та пристроїв" спеціальності 7.050802 " Електронні прилади та пристрої" усіх форм навчання. (2012) [друк.]

Мартинюк В. В., Книш Б. П., Огородник Б. П. Методичні вказівки. Фізичні основи електроніки. (2012) [друк.]

Романюк О. Н., Рейда О. М., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки" спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та "Проектування електронних приладів та пристроїв" спеціальності 6.050802 "Електронні прилади та пристрої" усіх форм навчання [веб.]

Марченко О. Е.

Прадівлянний М. Г., Марченко О. Е., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-екологів. Ч. 1. (2016) [друк.]

Марченко Ю. С.

Савуляк В. І., Марченко Ю. С. Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Маслій Р. В.

Мокін В. Б., Жуков С. А., Маслій Р. В. «Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (освітня програмам «Інформаційні технології аналізу даних та зображень») (2024) [електрон.]

Бісікало О. В., Іванов Ю. Ю., Маслій Р. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (2024) [електрон.]

Квєтний Р. Н., Бевз О. М., Бісікало О. В., Маслій Р. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2021) [друк.]

Бевз О. М., Довгалець С. М., Маслій Р. В. Програмування. Частина 2. Програмування мовою С. (2017) [друк.]

Квєтний Р. Н., Маслій Р. В., Гармаш В. В., Бойко О. Р. Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Довгалець С. М., Маслій Р. В. Алгоритмічні мови та програмуванн я. Ч. 1. Основи інформатики та комп'ютерної техніки. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Мацкевічус С. С.

Адлер О. О., Руда Л. П., Мацкевічус С. С. Аналіз господарської діяльності. Самостійна робота студента (2019) [друк.]

Мацко Л. А.

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент»215 (2018) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Психологія» студентами заочної форми навчання (2017) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Психологія» та «Основи психології та педагогіки» (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 1. (2013) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 2. (2013) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. Основи психології та педагогіки (для студентів заочної форми навчання). Навчальний посібник. [веб.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Основи психології та педагогіки. Лабораторний практикум. [веб.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Частина І Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Частина ІІ Навчальний посібник. [веб.]

Буяльська Т. Б., Прищак М. Д., Мацко Л. А. Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 1. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 2. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Основи психології та педагогіки. Психологія (2011) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник, (2010) [веб.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Частина І [веб.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Частина ІІ [веб.]

Медведєва С. О.

Мельник О. Д., Медведєва С. О. Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова: Test for masters. First term.» (2022) [електрон.]

Медведєва С. О., Мельник О. Д. Practical English for Information and Communication Technologies (2022) [електрон.]

Мельник О. Д., Медведєва С. О., Гадайчук Н. М. Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова»: підготовка до контрольних робіт та організація самостійної роботи. Частина 2 (2021) [друк.]

Присяжна О. Д., Медведєва С. О., Гадайчук Н. М. Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова»: підготовка до контрольних робіт та організація самостійної роботи (2020) [друк.]

Присяжна О. Д., Медведєва С. О. Лексично-граматичний практикум з англійської мови за професійним спрямуванням (2019) [друк.]

Медведєва С. О., Присяжна О. Д., Тульчак Л. В. Збірник текстів та вправ англійською мовою: лазерна та оптоелектронна техніка. Частина 1 (2018) [друк.]

Медведєва С. О., Вяхк І. А., Степанова І. С. Завдання з англійської мови для формування соціокультурної та комунікативної компетентності. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Вяхк І. А., Медведєва С. О., Кушнір Д. В. Business English for Masters. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Вяхк І. А., Медведєва С. О., Степанова І. С. Методичні вказівки. Формування комунікативної компетенції (завдання з англійської мови). (2012) [друк.]

Мельник Л. М.

Коцюбинський В. Ю., Софина О. Ю., Мельник Л. М. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Мельник М. Д.

Слободяник А. Д., Мельник М. Д. Фізика. Аудиторна, самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Мельник О. В.

Коваль К. О., Мельник О. В., Бурдейна О. В., Белзецький Р. С., Косарук О. М. Навчальна практика. (2017) [друк.]

Мельник О. Д.

Мельник О. Д., Медведєва С. О. Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова: Test for masters. First term.» (2022) [електрон.]

Медведєва С. О., Мельник О. Д. Practical English for Information and Communication Technologies (2022) [електрон.]

Мельник О. Д., Медведєва С. О., Гадайчук Н. М. Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова»: підготовка до контрольних робіт та організація самостійної роботи. Частина 2 (2021) [друк.]

Мельник О. П.

Мельник О. П., Буда А. Г., Боцула М. П. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Ескізи деталей та складальний кресленик виробу» з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка для студентів напряму підготовки 6.050504 − «Зварювання» (2017) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Корчевський Б. Б. Методичні вказівки до СРС над розрахунково-графічними роботами з дисц. «Інженерна та комп'ютерна графіка» (2017) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Ч.ІІ Виконання та оформлення технічних зображень. Дистанційний практикум. (2017) [друк.]

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г. Інженерна графіка. Робочий зошит для самостійного розв'язування задач. Частина 1. Ортогональні проекції елементарних геометричних фігур та їх перетворення. (2017) [друк.]

Мельник О. П., Шевченко А. В., Боцула М. П. Інженерна та комп'ютерна графіка. (2017) [друк.]

Буда А. Г., Мельник О. П., Гречанюк М. С. Креслення. Ч. 1. Теоретичні основи геометричного креслення. (2016) [друк.]

Mельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Дистанційний практикум. Частина 1. Прямокутні зображення тривимірних об’єктів. Практикум (2010) [друк.]

Буда А. Г., Мельник О. П., Король О. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів другого курсу машинобудівних спеціальностей заочної форми навчання до тем: «Складальне креслення» (3-й семестр); «Деталювання» (4-й семестр) (2009) [друк.]

Мельничук А. О.

Білинський Й. Й., Ратушний П. М., Мельничук А. О. Цифрова схемотехніка. Частина 2. Електронні пристрої і системи. (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Гикавий В. А., Мельничук А. О. Цифрова схемотехніка. Частина 1. Базові поняття цифрової схемо-техніки (2011) [друк.]

Мельничук Д. П.

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Мельничук Д. П. Міжнародні розрахунки і валютні операції : Навчальний посібник (2021) [друк.]

Малініна Н. М., Причепа І. В., Руда Л. П., Мельничук Д. П. Облік фінансової діяльності та аудит. Частина 1 (2021) [друк.]

Малініна Н. М., Причепа І. В., Руда Л. П., Мельничук Д. П. Облік фінансової діяльності та аудит. Частина 2 (2021) [друк.]

Небава М. І., Лесько О. Й., Мельничук Д. П., Ратушняк О. Г. Збірник тестових завдань для підготовки до вступу в магістратуру за спеціальністю 073 - Менеджмент (2022) [друк.]

Месюра В. І.

Колесницький О. К., Месюра В. І. Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту. Нейрокомп’ютери. Частина І (2021) [друк.]

Іванчук Я. В., Месюра В. І., Яровий А. А., Манжілевський О. Д. Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних (2021) [друк.]

Месюра В. І., Іванчук Я. В., Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2021) [друк.]

Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Барабан С. В., Майданюк В. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мережеві інформаційні технології» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2021) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нечіткі моделі і методи обчислювального інтелекту» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання (2018) [друк.]

Месюра В. І., Ваховська Л. М., Арсенюк І. Р. Методичні вказівки до КП з дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для студентів ЗФН ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Яровий А. А., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Експертні системи. Частина 2. (2017) [друк.]

Колесницький О. К., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Чисельні методи. (2017) [друк.]

Месюра В. І., Ваховська Л. М., Колодний В. В. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою. ЛП. Ч.1. Математичні основи нечіткої логіки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Суприган О. І. Математичні основи логічного програмування. (2013) [друк.]

Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Снігур А. В. Методичні вказівки. Системне адміністрування. Курсова робота для заочників. (2012) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Суприган О. І. Функціональне та логічне програмування. Частина 1. Логічне програмування мовою Пролог : лабораторний практикум (2011) [друк.]

Месюра В. І. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Функціональне та логічне програмування» для студентів заочної форми навчання бакалаврських напрямів: 6.050101 «Комп’ютерні науки» та 6.050103 «Програмна інженерія» (2010) [друк.]

Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Яровий А. А. ІМетодичні вказівки і завдання до контрольної роботи та лабораторного практикуму з дисципліни „Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки „Комп’ютерні науки” (2009) [друк.]

Месюра В. І., Ваховська Л. М. Основи проектування систем штучного інтелекту. Ч. 1. Способи представлення задач і пошуку зв'язків. Лабораторний практикум (2009) [друк.]

Меть І. М.

Моргун А. С., Меть І. М. Динаміка та стійкість (2021) [друк.]

Моргун А. С., Андрухов В. М., Сорока М. М., Меть І. М. Системи автоматизованого проектування в будівництві. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Мещерякова Т. К.

Мещерякова Т. К., Козловський В. О., Лесько О. Й. Біржова справа. Приктикум (2017) [друк.]

Мещерякова Т. К., Козловський В. О., Лесько О. Й. Біржова справа. Практикум. [веб.]

Мещерякова Т. М.

Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч.2. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч. 3. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1. (2015) [друк.]

Милосердов В. О.

Милосердов В. О. Електротехнологічні установки та пристрої. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Мироненко О. М.

Лозінський Д. О., Петров О. В., Мироненко О. М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «САП верстатів з ЧПК» (2018) [друк.]

Михалевич В. М.

Михалевич В. М., Тютюнник О. І. Вища математика з Maple підтримкою. Теорія рядів. Частина І. Числові ряди (2023) [електрон.]

Михалевич В. М., Тютюнник О. І. Вища математика. Математичне програмування в Maple. Ч. 2. Двоїсті та цілочислові задачі лінійного програмування. (2013) [друк.]

Крупський Я. В., Михалевич В. М. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій. [веб.]

Михалевич В. М., Дода А. Ф. Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.1. Навчальний посібник. [веб.]

Михалевич В. М., Дода А. Ф. Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.2. Навчальний посібник. [веб.]

Добровольська К. В., Михалевич В. М. Практикум з теорії ймовірностей для студентів економічних спеціальностей. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Крупський Я. В., Михалевич В. М. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій (2011) [друк.]

Михалевич В. М., Дода А. Ф. Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.1 (2011) [друк.]

Михалевич В. М., Дода А. Ф. Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.2 (2011) [друк.]

Михалевський Д. В.

Городецька О. С., Михалевський Д. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та Інтернет» 2020 [електрон.]

Городецька О. С., Михалевський Д. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Телекомунікаційні та інформаційні мережі» для студентів спеціальності 172 − Телекомунікації та радіотехніка. 2020 [електрон.]

Городецька О. С., Михалевський Д. В. Комп'ютерні мережі та Інтернет. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Михалевський Д. В., Кичак В. М. Системи комутації (2017) [друк.]

Мізерний В. М.

Мізерний В. М., Северин Л. І., Тарасова О. М. Технологія пошуку роботи. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Крушевський Ю. В., Кравцов Ю. І., Мізерний В. М. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч. 2. Хвилеводи та об'ємні резонатори. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Мінов М. Л.

Дрючин О. О., Кичак В. М., Мінов М. Л. Оптичні транспортні мережі. Синхронна цифрова ієрархія (2017) [друк.]

Міронова Ю. В.

Міронова Ю. В., Азарова А. О.Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент інформаційних технологій» (2023) [електрон.]

Азарова А. О., Міронова Ю. В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 125 – «Кібербезпека» (2022) [електрон.]

Азарова А. О., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до організації індивідуальної роботи з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 125 – «Кібербезпека» (2022) [електрон.]

Азарова А. О., Біліченко Н. О., Міронова Ю. В., Ткачук Л. М. Методологія і організація наукових досліджень у галузі інформаційних технологій (2022) [електрон.]

Азарова А. О., Міронова Ю. В. Методологія і організація наукових досліджень у галузі інформаційних технологій. (2022) [електрон.]

Ткачук Л. М., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання (2021) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування (2019) [друк.]

Азарова А. О., Міронова Ю. В., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом в органах публічного адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Роїк О. М., Азарова А. О., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2017) [друк.]

Небава М. І., Міронова Ю. В. Економічна безпека підприємства. Навчальний посібник, (2017) [веб.]

Міронова Ю. В., Роїк О. М. Інформаційне моделювання бізнес-процесів. Методичні вказівки до виконання курсова роботи. (2013) [друк.]

Роїк О. М., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Математичні методи дослідження економіки” для студентів напрямку підготовки “Менеджмент” (2011) [друк.]

Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Економетрія. Частина 1. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Економетрія. Частина 2. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Міськов В. П.

Булига Ю. В., Веселовська Н. Р., Міськов В. П. Теорія різання. Розрахунок режимів різання. (2019) [друк.]

Мокін Б. І.

Mokin B. I., Mokin V. B., Mokin O. B. Functional analysis in information technologies: textbook (2024) [електрон.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Навчальний посібник по опануванню студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частнна 2. (2023) [друк.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1. (2022) [друк.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Функціональний аналіз» (2022) [електрон.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій (2020) [друк.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Частина 1: від постановки задачі до синтезу та ідентифікації математичної моделі (2018) [електрон.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Метематичні методи ідентифікації динамічних систем Навчальний посібник. [веб.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Математичні методи ідентифікації динамічних систем.Навчальний посібник (2010) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Костров М. М., Зіскінд Ю. Л., Волохова А. І., Горячев Г. В., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Жуков С. О., Коновалюк Ю. М. Під ред. Горячева Г. В. Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів «ЕкоІнспектор». Ч.І. Підсистема «Викиди». Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Лисюк О. Г., Лосік І. І., Кікерчук Г. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Бабич М. Я., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ре д. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р. Під ред. Мокіна В. Б. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Третьяков С. В., Задорожна М. Г., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Горячев Г. В., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Геоінформаційна система каталогу-класифікатора з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р. Кальміус. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чіпак В. П., Федів Р. Є., Дуркот В. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Навчальний посібник по опануванню студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частнна 2. (2023) [друк.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1. (2022) [друк.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Функціональний аналіз» (2022) [електрон.]

Мокін В. Б., Жуков С. О., Крижановський Є. М. Методичні вказівки до виконання та оформлення бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (освітня програма «Прикладні інформаційні технології») (2021) [електрон.]

Мокін В. Б., Мокін О. Б., Дратований М. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Інформаційні технології моніторингу та аналізу даних» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій (2020) [друк.]

Крижановський Є. М., Мокін В. Б., Варчук І. В. Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля». (2018) [електрон.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Частина 1: від постановки задачі до синтезу та ідентифікації математичної моделі (2018) [електрон.]

Мокін В. Б., Жуков С. О., Ящолт А. Р., Козачко О. М., Скорина Л. М. Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 126 –«Інформаційні системи та технології» денної форми навчання (2018) [електрон.]

Мокін В. Б., Ящолт А. Р., Варчук І. В., Скорина Л. М. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Лабораторний практикум (2018) [електрон.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Метематичні методи ідентифікації динамічних систем Навчальний посібник. [веб.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Математичні методи ідентифікації динамічних систем. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б., Сафранов Т. А., Горова А. І., Прилипко В. А., Адаменко О. М., Полєтаєва Л. М., Картавцев О. М. Моніторинг довкілля. Підручник (2010) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Костров М. М., Зіскінд Ю. Л., Волохова А. І., Горячев Г. В., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Жуков С. О., Коновалюк Ю. М. Під ред. Горячева Г. В. Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів «ЕкоІнспектор». Ч.І. Підсистема «Викиди». Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Лисюк О. Г., Лосік І. І., Кікерчук Г. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Бабич М. Я., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ре д. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р. Під ред. Мокіна В. Б. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Третьяков С. В., Задорожна М. Г., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Горячев Г. В., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна система каталогу-класифікатора з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р. Кальміус. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чіпак В. П., Федів Р. Є., Дуркот В. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін О. Б.

Mokin B. I., Mokin V. B., Mokin O. B. Functional analysis in information technologies: textbook (2024) [електрон.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Навчальний посібник по опануванню студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частнна 2. (2023) [друк.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1. (2022) [друк.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Функціональний аналіз» (2022) [електрон.]

Мокін В. Б., Мокін О. Б., Дратований М. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Інформаційні технології моніторингу та аналізу даних» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (2021) [електрон.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій (2020) [друк.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Частина 1: від постановки задачі до синтезу та ідентифікації математичної моделі (2018) [електрон.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Метематичні методи ідентифікації динамічних систем Навчальний посібник. [веб.]

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Математичні методи ідентифікації динамічних систем. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Мокіна Ю. В.

Небава М. І., Адлер О. О., Козловський В. О., Лесько О. Й., Мокіна Ю. В. Економіка та організація виробничої діяльності. Навчальний посібник. [веб.]

Молодецька Т. І.

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф., Сухоруков С. І., Молодецька Т. І. Механіка матеріалів та конструкцій. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів (2021) [друк.]

Федотов В. О., Віштак І. В., Молодецька Т. І. Теоретична та прикладна механіка (технічна механіка) самостійна та індивідуальна робота студентів. Частина 1. Навчальний посібник (2018) [веб.]

Моргун А. С.

Моргун А. С., Меть І. М. Динаміка та стійкість (2021) [друк.]

Моргун А. С., Сорока М. М. Оцінка, прогноз, управління напружено-деформованим станом будівельних конструкцій (2020) [друк.]

Моргун А. С., Маєвська І. В., Бікс Ю. С. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студ. спец. «Промислове та цивільне будівництво» (2016) [друк.]

Моргун А. С., Андрухов В. М., Сорока М. М., Меть І. М. Системи автоматизованого проектування в будівництві. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Моргун А. С., Сорока М. М. Будівельна механіка та будівельні конструкції.Навчальний посібник (2010) [веб.]

Моргун А. С., Сорока М. М. Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Моргун А. С., Маєвська І. В. Методичні вказівки до дипломного проектування зі спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” для cлухачів Інституту прогресивних освітніх технологій, які отримують другу вищу освіту (2009) [друк.]

Моргун А. С., Маєвська І. В., Попович М. М. Промислове та цивільне будівництво. МВ до дипломного проекту (2009) [друк.]

Мороз Л. В.

Поляков А. П., Мороз Л. В., Варчук В. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (2024) [електрон.]

Поляков А. П., Мороз Л. В., Мусенко Р. В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будова військової автомобільної техніки». Частина 1. Для слухачів військово-облікових спеціальностей 703500, 706200 (2022) [електрон.]

Поляков А. П., Мороз Л. В., Мусенко Р. В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будова військової автомобільної техніки». Частина 2. Для слухачів військово-облікових спеціальностей 703500, 706200 (2022) [електрон.]

Поляков А. П., Мороз Л. В., Дмітрієва А. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів усіх форм навчання спеціальності 274 – Автомобільний транспорт (2022) [електрон.]

Мороз О. В.

Карачина Н. П., Мороз О. В., Сметанюк О. А., Штовба О. В. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання (2022) [електрон.]

Карачина Н. П., Мороз О. В., Штовба О. В., Благодир Л. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. (2022) [електрон.]

Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання (2020) [друк.]

Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2020) [друк.]

Дворніков М. Є., Свентух А. О., Мороз О. В., Несен Л. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент» (2009) [друк.]

Мороз О. О.

Мороз О. О., Білоконь Т. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2024) [електрон.]

Мороз О. О., Краєвська А. С. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2023) [електрон.]

Безсмертна О. В., Мороз О. О., Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Комерційна логістика» для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2023) [електрон.]

Безсмертна О. В., Мороз О. О., Білоконь Т. М., Шварц І. В. Логістика. Hавчальний посібник, 2018 [електрон.]

Мороз О. О., Пілявоз Т. М., Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2018) [друк.]

Мороз О. О., Краєвська А. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» для студентів спеціальності «Менеджмент» (2016) [друк.]

Мороз О. О., Краєвська А. С., Романець І. В. Економіка природокористування. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Азарова А. О., Мороз О. О., Лесько О. Й., Романець І. В. Управління персоналом. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Москвіна С. М.

Москвіна С. М., Грищук Т. В. Комп’ютерні технології та програмування. Елементи професійного програмування. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Москвіна С. М. Комп'ютерні методи дослідження та аналіз даних. [веб.]

Московко М. В.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. Московко М. В., Азархов О. Ю.,Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті, Електронний навчальний посібник, 2018 [електрон.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. , Московко М. В., Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. (2017) [друк.]

Злепко С. М., Московко М. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Техніка пошуку роботи» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Коваль Л. Г., Московко М. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології в медицині» спец. «Біотехнічні та медичні апарати і системи» (2016) [друк.]

Мошноріз М. М.

Мошноріз М. М., Паянок О. А. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації» (2024) [електрон.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Аудіювання на уроках української мови як іноземної для іноземних студентів І‒ІІІ курсів (2020) [друк.]

Мошноріз М. М., Бабій С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електропривода» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що навчаються за освітніми програмами «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент». (2020) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 1 (2019) [друк.]

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 2 (2019) [друк.]

Грабко В. В., Мошноріз М. М., Бабій С. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Частина 2. Розробка конструкторської документації (2019) [друк.]

Зозуля І. Є., Мошноріз М. М. Розмовно-лексичний курс з української мови для слухачів підготовчого відділення. Навчальний посібник для іноземних студентів (2018) [друк.]

Стадній А. С., Мошноріз М. М. Українська мова. Анотування та реферування (для іноземних студентів 3 курсу) (2018) [друк.]

Старовойт Ю. Л., Мошноріз М. М. Методичні вказівки до СРС з російської мови для студентів-іноземців 4-го курсу всіх спеціальностей (2017) [друк.]

Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М. Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів. Курсове та дипломне проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Грабко В. В., Мошноріз М. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Ч. 1. Проектування систем автоматизованого електропривода. (2016) [друк.]

Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М., Шевчук Ю. В. Монтаж та налагоджування електромеханічних пристроїв. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Муляр Ю. І.

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Самостійна та індивідуальна робота студентів (2022) [електрон.]

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина ІІ. (2020) [друк.]

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина І (2019) [друк.]

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Муляр Ю. І., Козлов Л. Г., Репінський С. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» (2017) [друк.]

Козлов Л. Г., Петров О. В., Муляр Ю. І., Савуляк В. В., Пурдик В. П. «Технології машинобудування», Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. (2013) [друк.]

Мухачов В. А.

Гулак Г. М., Мухачов В. А., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи криптографічного захисту інформації. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Гулак Г. М., Мухачов В. А., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи криптографічного захисту інформації (2011) [друк.]

Мялківська І. В.

Кожем’яко В. П., Бєлік Н. В., Лисенко Г. Л., Мялківська І. В., Просоловська В. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі. Навчальний посібник (2015) [друк.]