Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Н 

Навроцька К. С.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В., Московко М. В., Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті, Електронний навчальний посібник (2018) [електрон.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В., Московко М. В., Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. (2017) [друк.]

Найко Д. А.

Найко Д. А., Краєвський В. О., Коломієць А. А. Вища математика: лінійна алгебра (2019) [друк.]

Нанака О. М.

Нетребський В. В., Лесько В. О., Нанака О. М., Ситник А. В. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електричні системи і мережі» (2019) [друк.]

Головченко О. М., Нанака О. М. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Енергозбереження в промисловості» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Енергетичний менеджмент» (2018) [друк.]

Головченко О. М., Нанака О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології». Частина 1. Експлуатацiя устаткування пpомислової котельні на газовому та рідкому паливі. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Насонова Н. А.

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А., Насонова Н. А. Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська) для підготовки студ. старших курсів до вступу в магістратуру (2016) [друк.]

Науменко В. В.

Степанова І. С., Плиненко В. О., Науменко В. В., Багнюк Л. М., Габрійчук Л. Е., Никипорець С. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Іноземна мова за професіональним спрямуванням" для студентів всіх напрямів підготовки всіх спеціальностей. (2011) [друк.]

Небава М. І.

Небава М. І., Лесько О. Й., Мельничук Д. П., Ратушняк О. Г. Збірник тестових завдань для підготовки до вступу в магістратуру за спеціальністю 073 - Менеджмент (2022) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування (2019) [друк.]

Небава М. І., Міронова Ю. В. Економічна безпека підприємства. Навчальний посібник (2017) [веб.]

Небава М. І., Ткачук Л. М. Управління регіональним розвитком. Навчальний посібник (2017) [веб.]

Небава М. І., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до організації СРС з вивчення дисц.»Управління регіональним розвитком», спец. «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» (2017) [друк.]

Небава М. І. Теорія макроекономіки Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І. Теорія корпоративного управління Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І. Корпоративне управління. Навчально-методичний комплекс з підготовки курсової роботи. [веб.]

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністування. Частина 1. Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністування. Частина 2. Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І., Адлер О. О., Козловський В. О., Лесько О. Й., Мокіна Ю. В. Економіка та організація виробничої діяльності. Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністрування. Ч. 1. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністрування. Ч. 2. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Козловський В. О., Азарова А. О., Лесько О. Й., Небава М. І. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Небава М. І. Корпоративне управління. Навчально-методичний комплекс з підготовки курсової роботи. Навчально-методичний посібник (2011) [друк.]

Небава М. І., Адлер О. О., Лесько О. Й. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч.1. Економіка підприємства. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Небава М. І., Адлер О. О., Лесько О. Й. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч.2. Організація виробництва. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Небава М. І., Шиян А. А. Теорія та тренінг з технології прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Небава М. І. Збірник тестів з основ економіки. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Немировський І. І.

Бурєнніков Ю. А., Немировський І. І., Козлов Л. Г. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. (2013) [друк.]

Несен Л. М.

Карачина Н. П., Вітюк А. В., Несен Л. М., Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. (2022) [електрон.]

Несен Л. М., Вітюк А. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціальна економіка» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг». (2019) [друк.]

Карачина Н. П., Несен Л. М., Штовба О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» (2014) [друк.]

Несен Л. М., Ратушняк О. Г., Причепа І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» (2010) [друк.]

Дворніков М. Є., Свентух А. О.,Мороз О. В., Несен Л. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент» (2009) [друк.]

Нетребський В. В.

Тептя В. В., Комар В. О., Нетребський В. В. Системи автоматизованого проєктування електроустановок (2024) [електрон.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. Електричні системи і мережі. Частина ІІІ (2022) [електрон.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. Електричні системи і мережі. Частина 2 (2021) [друк.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. за ред. Лежнюка П. Д. Електричні системи і мережі. Частина 1 (2020) [друк.]

Нетребський В. В., Лесько В. О., Нанака О. М., Ситник А. В. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електричні системи і мережі» (2019) [друк.]

Лесько В. О., Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання станцій та підстанцій» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2018) [друк.]

Лесько В. О., Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електричне обладнання станцій та підстанцій (2018) [друк.]

Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електрична частина станцій та підстанцій. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Лагутін В. М., Нетребський В. В., Тептя В. В. Обслуговування турбо- та гідрогенераторів. (2017) [друк.]

Лагутін В. М., Остра Н. В., Нетребський В. В. Технічна експлуатація електричних станцій. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Никитенко О. Д.

Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Галущак А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи комп’ютерно-інтегрованих технологій» для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2022) [електрон.]

Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Галущак А. В. Моделювання об’єктів і систем (2021) [друк.]

Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Грищук Т. В., Галущак А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інфраструктура інформаційних технологій» (Guidelines to perform laboratory works on the course «IT infrastructure» – draft) для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»» 2020 [електрон.]

Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Нагорна А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ідентифікація та моделювання об’єктів і систем» для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2020) [електрон.]

Нікiфoрoвa Л. O. / Nikiforova L. O.

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Цифрова економіка в бізнесі» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2024) [електрон.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Цифрова економіка в бізнесі» для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (2024) [електрон.]

Nikiforova L. O. Methodical instructions for the preparation and writing of practical works in the discipline "Information systems and technologies in the management of the organization" for students from China as students studying in English in the specialty 073 "Management" (2023) [електрон.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління якістю» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» (2022) [електрон.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електронної комерції» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» (2022) [електрон.]

Нікіфорова Л. О., Карпінець В. В., Шиян А. А., Поліщук О. К. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі і структури даних в економіці» (2021) [друк.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Нормування та оплата праці в галузях економіки» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання (2021) [електрон.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання (2021) [електрон.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Управління якістю» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2021) [друк.]

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2019) [друк.]

Поплавський А. В., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання студентів з дисципліни «Технології та методи соціологічних досліджень» спеціальностей 281 – «Публічне управління та адміністрування» та 073 – «Менеджмент» (2019) [друк.]

Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Поплавський А. В. Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання з дисципліни «Моделювання та прогнозування в публічному управлінні та адмініструванні» для студентів денної форми навчання спеціальностей 281 – Публічне управління та адміністрування та 073 – Менеджмент» (2019) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування (2019) [друк.]

Нікiфoрoвa Л. O., Шиян A. А. Упрaвлiння прoцесaми прийняття iннoвaцiйниx рiшень в сферi high technologies (2018) [друк.]

Нікіфорова Л. О., Рибко Н. В. Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для іноземних студентів, а також студентів, що навчаються англійською мовою, всіх технічних спеціальностей (2018) [друк.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Основи економіки» для студентів всіх спеціальностей, (2017) [веб.]

Роїк О. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О. Системний аналіз. Навчальний посібник (2017) [веб.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей (2017) [друк.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів всіх спеціальностей (2017) [друк.]

Азарова А. О., Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства. (2016) [друк.]

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства для студ. техн. спец. Навчальний посібник для курсового проектування. (2013) [друк.]

Азарова А. О., Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства. Практикум. [веб.]

Нікіфорова Л. О. Економіка та організація виробництва. Навчальний посібник. [веб.]

Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства Навчальний посібник. [веб.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки. Економіка та організація виробництва. Курсова робота. (2012) [друк.]

Нікіфорова Л. О., Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання (2011) [друк.]

Новак О. М.

Зозуля І. Є., Новак О. М., Присяжна О. Д. Тексти для читання (початковий етап). Частина 1. (2017) [друк.]

Новіков А. О.

Новіков А. О., Шубін О. В. Основи теорії надійності та стандартизації виробів електронної техніки. Навчальний посібник (2009) [друк.]