Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Н 

Навроцька К. С.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. , Московко М. В. , Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. Московко М. В., Азархов О. Ю., Навроцька К. С.Сучасні інформаційні технології в науці та освіті, Електронний навчальний посібник, 2018 [електрон.]

Найко Д. А.

Найко Д. А., Краєвський В. О., Коломієць А. А. Вища математика: лінійна алгебра (2019) [друк.]

Нанака О. М.

Головченко О. М., Нанака О. М. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Енергозбереження в промисловості» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Енергетичний менеджмент» (2018) [друк.]

Нетребський В. В., Лесько В. О., Нанака О. М., Ситник А. В. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електричні системи і мережі» (2019) [друк.]

Головченко О. М., Нанака О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології». Частина 1. Експлуатацiя устаткування пpомислової котельні на газовому та рідкому паливі. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Насонова Н. А.

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А., Насонова Н. А. Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська) для підготовки студ. старших курсів до вступу в магістратуру (2016) [друк.]

Небава М. І.

Небава М. І. Теорія макроекономіки Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І. Теорія корпоративного управління Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І. Корпоративне управління. Навчально-методичний комплекс з підготовки курсової роботи. [веб.]

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністування. Частина 1. Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністування. Частина 2. Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до організації СРС з вивчення дисц.»Управління регіональним розвитком», спец. «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» (2017) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування (2019) [друк.]

Небава М. І., Адлер О. О., Козловський В. О., Лесько О. Й., Мокіна Ю. В. Економіка та організація виробничої діяльності. Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І., Міронова Ю. В. Економічна безпека підприємства. Навчальний посібник, 2017. [веб.]

Небава М. І., Ткачук Л. М. Управління регіональним розвитком. Навчальний посібник, 2017. [веб.]

Немировський І. І.

Бурєнніков Ю. А., Немировський І. І., Козлов Л. Г. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. (2013) [друк.]

Нетребський В. В.

Лесько В. О., Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання станцій та підстанцій» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2018) [друк.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. за ред. Лежнюка П. Д. Електричні системи і мережі. Частина 1 (2020) [друк.]

Нетребський В. В., Лесько В. О., Нанака О. М., Ситник А. В. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електричні системи і мережі» (2019) [друк.]

Лагутін В. М., Нетребський В. В., Тептя В. В. Обслуговування турбо- та гідрогенераторів. (2017) [друк.]

Лагутін В. М., Остра Н. В., Нетребський В. В. Технічна експлуатація електричних станцій. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Лесько В. О., Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електричне обладнання станцій та підстанцій (2018) [друк.]

Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електрична частина станцій та підстанцій. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Нікiфoрoвa Л. O.

Нікiфoрoвa Л. O., Шиян A. А. Упрaвлiння прoцесaми прийняття iннoвaцiйниx рiшень в сферi high technologies (2018) [друк.]

Азарова А. О., Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства. Практикум. [веб.]

Нікіфорова Л. О. Економіка та організація виробництва. Навчальний посібник. [веб.]

Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства Навчальний посібник. [веб.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Основи економіки» для студентів всіх спеціальностей, 2017. [веб.]

Роїк О. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О. Системний аналіз. Навчальний посібник, 2017. [веб.]

Нікіфорова Л. О., Рибко Н. В. Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для іноземних студентів, а також студентів, що навчаються англійською мовою, всіх технічних спеціальностей (2018) [друк.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей (2017) [друк.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів всіх спеціальностей (2017) [друк.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються в інституті ЕБМД ВНТУ (2018) [друк.]

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються на факультеті КСА ВНТУ (2018) [друк.]

Поплавський А. В., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання студентів з дисципліни «Технології та методи соціологічних досліджень» спеціальностей 281 – «Публічне управління та адміністрування» та 073 – «Менеджмент» (2019) [друк.]

Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Поплавський А. В. Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання з дисципліни «Моделювання та прогнозування в публічному управлінні та адмініструванні» для студентів денної форми навчання спеціальностей 281 – Публічне управління та адміністрування та 073 – Менеджмент» (2019) [друк.]

Азарова А. О., Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства. (2016) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування (2019) [друк.]

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2019) [друк.]

Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства для студ. техн. спец. Навчальний посібник для курсового проектування. (2013) [друк.]

Новак О. М.

Зозуля І. Є., Новак О. М., Присяжна О. Д. Тексти для читання (початковий етап). Частина 1. (2017) [друк.]