Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 А 

Абакумов В. Г.

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Абрамович Г. В.

Абрамович Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина І. (2019) [друк.]

Абрамович Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина ІІ. (2019) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing I. (2017) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing II. (2017) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. Англійська мова в таблицях. НП для СРС. (2016) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing Part 1 Навчальний посібник (2015) [веб.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing Part 2 Навчальний посібник (2015) [веб.]

Абрамчук І. В.

Абрамчук І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Педорченко Л. І. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної (2011) [друк.]

Абрамчук І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Педорченко Л. І. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. [веб.]

Абрамчук О. В.

Абрамчук О. В., Зозуля І. Є., Лепко Г. В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу. Навчальний посібник. [веб.]

Корженко В. Я., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В. Спілкуємося українською. Навчальний посібник. [веб.]

Азарова Л. Є., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Поздрань Ю. В. Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс (2018) [друк.]

Абрамчук О. В., Кухарчук Г. В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для самостійної роботи студентів) (2018) [друк.]

Абрамчук О. В., Кухарчук Г. В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для СРС), Електронний навчальний посібник (2018) [електрон.]

Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах і таблицях) для іноземних студентів. Фонетика, лексика, морфологія. (2017) [друк.]

Абрамчук О. В., Цимбал О. А. Українська мова для студентів-іноземців економічних спеціальностей. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Абрамчук О. В., Зозуля І. Є., Лепко Г. В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Корженко В. Я., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В. Спілкуємось українською. Країнознавство. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Авдєєв С. Г.

Авдєєв С. Г., Бабюк Т. І., Камінський О. С. Збірник задач з фізик и. Ч.1 (механіка, електрика, електромагнетизм). Навчальний посібник (2010) [друк.]

Авдєєв С. Г., Бабюк Т. І., Камінський О. С. Збірник задач з фізики. Ч. 2 (коливання і хвилі, хвильова і квантова оптика). Навчальний посібник (2010) [друк.]

Авдєєв С. Г., Бабюк Т. І., Камінський О. С. Збірник задач з фізики. Ч. 3 (елементи квантової механіки, молекулярна фізика, статистична фізика, фізика твердого тіла, ядерна фізика). Навчальний посібник (2010) [друк.]

Данилюк Т. О., Авдєєв С. Г., Ющенко А. В. Тестові завдання з фізики. Підготовче відділення. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Аввакумов В. Г.

Аввакумов В. Г., Терешкевич Л. Б., Лисенко Г. Л. Перехідні процеси в системах електропостачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Адаменко О. М.

Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б., Сафранов Т. А., Горова А. І., Прилипко В. А., Адаменко О. М., Полєтаєва Л. М., Картавцев О. М. Моніторинг довкілля. Підручник (2010) [друк.]

Абрамчук І. В.

Абрамчук І. В., Дереч В. Д., Барковська А. А. Методи розв’язування типових задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії (2023) [електрон.]

Адлер О. О.

Адлер О. О., Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічний аналіз діяльності підприємств, організацій та установ» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент підприємств, організацій та установ» (2023) [електрон.]

Адлер О. О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Системи бізнес аналізу» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» (2022) [електрон.]

Адлер О. О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» (2022) [електрон.]

Причепа І. В., Адлер О. О.; Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі інформаційних технологій» для студентів технічних спеціальностей (2020) [друк.]

Адлер О. О., Руда Л. П., Мацкевічус С. С. Аналіз господарської діяльності. Самостійна робота студента (2019) [друк.]

Адлер О. О., Лесько О. Й. Аналіз господарської діяльності (2019) [друк.]

Тарасюк Н. М., Лесько О. Й., Адлер О. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Системи технологій» студентами спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання (2018) [друк.]

Адлер О. О. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Економічне обгрунтування іноваційних рішень".[веб.]

Адлер О. О. Економічна діагностика. Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І., Адлер О. О., Козловський В. О., Лесько О. Й., Мокіна Ю. В. Економіка та організація виробничої діяльності. Навчальний посібник. [веб.]

Адлер О. О., Причепа І. В., Тарасюк Н. М. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів технічних спеціальностей (2017) [друк.]

Адлер О. О. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються за напрямами підготовки:«Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Телекомунікації», «Мікро- та наноелектроніка (2017) [друк.]

Адлер О. О. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент» (2016) [друк.]

Адлер О. О. Економічна діагностика. Практикум. (2012) [друк.]

Небава М. І., Адлер О. О., Лесько О. Й. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч.1. Економіка підприємства. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Небава М. І., Адлер О. О., Лесько О. Й. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч.2. Організація виробництва. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Азаров О. Д.

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Прикладне програмування у комп’ютерних мережах. Видання друге, доповнене і перероблене (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Богомолов С. В., Швець С. І. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (освітня програма «Системне програмування) (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Богомолов С. В., Швець С. І. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (освітня програма «Комп’ютерна інженерія») (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Дудник О. В., Швець С. І. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Крупельницький Л. В. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Комп’ютерна електроніка» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (освітня програма «Комп’ютерна інженерія») (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Войцеховська О. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Інженерія програмного забезпечення" для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Прикладне програмування" для студентів спеціальності 123 - "Комп’ютерна інженерія" (2023) [електрон.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання (2022) [електрон.]

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерні мережі (2020) [друк.]

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Програмування мікроконтролерів avr (2018) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» заочної форми навчання (2018) [друк.]

Азаров О. Д., Гарнага В. А, Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерна схемотехніка (2018) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування» для студентів другої вищої освіти спеціальностей 123 – «Комп’ютерна інженерія» та 125 – «Інформаційна безпека» (2017) [друк.]

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Мікропроцесорна техніка. (2017) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Прикладне програмування у комп’ютерних мережах. (2016) [друк.]

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Сапсай Т. Г., Тарасенко В. П. Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп'ютерні мережі. (2013) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І. Прикладне програмування у комп'ютерних мережах. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Азаров О. Д., Перевозніков С. І., Біліченко Н. О., Озеранський В. С. Діагностування цифрових пристроїв. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Азаров О. Д., Снігур А. В., Тарасова О. М. Техніка пошуку роботи. Частина 1. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Азарова А. О.

Міронова Ю. В., Азарова А. О. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент інформаційних технологій» (2023) [електрон.]

Азарова А. О., Міронова Ю. В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 125 – «Кібербезпека» (2022) [електрон.]

Азарова А. О., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до організації індивідуальної роботи з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 125 – «Кібербезпека» (2022) [електрон.]

Азарова А. О., Біліченко Н. О., Міронова Ю. В., Ткачук Л. М. Методологія і організація наукових досліджень у галузі інформаційних технологій (2022) [електрон.]

Азарова А. О., Міронова Ю. В. Методологія і організація наукових досліджень у галузі інформаційних технологій. (2022) [електрон.]

Азарова А. О., Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства. Практикум. [веб.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування (2019) [друк.]

Азарова А. О., Міронова Ю. В., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом в органах публічного адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. Методичні вказівки для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Роїк О. М., Азарова А. О., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2017) [друк.]

Азарова А. О., Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства. (2016) [друк.]

Азарова А. О., Мороз О. О., Лесько О. Й., Романець І. В. Управління персоналом. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Азарова А. О., Карпінець В. В. «Основи науково-дослідної роботи» для студ. напрямів підготовки «Менеджмент» та «Управління інформаційною безпекою», ПЗ, виконання самостійної й індивідуальної роботи. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Азарова А. О., Поплавський А. В. Інформатика та комп'ютерна техніка. Ч.1. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Азарова А. О., Лисак Н. В. Комп'ютерні мережі та телекомунікації. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Козловський В. О., Азарова А. О., Лесько О. Й., Небава М. І. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Азарова А. О., Поплавський А. В. Інформатика та комп'ютерна техніка. Ч.1. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Економетрія. Частина 1. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Економетрія. Частина 2. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Азарова А. О., Лисак Н. В. Комп’ютерні мережі та телекомунікацій. Навчальний посібник [веб.]

Азарова Л. Є.

Азарова Л. Є., Радомська Л. А. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах (2022) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Методичні вказівки для проведення практичних занять із ділової української мови як іноземної для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» (2022) [електрон.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Пустовіт Т. М. Українська мова. Практичний правопис (2021) [друк.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник. [веб.]

Азарова Л. Є., П’яст Н. Й., Радомська Л. А. Українська мова. Навчальний посібник. [веб.]

Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В. Види дієслова: методичні вказівки до самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців 2 курсу усіх спеціальностей (2020) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців. 4 курс (2019) [друк.]

Азарова Л. Є., Поздрань Ю. В., Сташкевич І. А. Словник комп’ютерної термінології для студентів-іноземців. (2019) [друк.]

Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М. Методичні вказівки до проведення практичних занять з української мови для студентів-іноземців 2 курсу (2019) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Методичні вказівки до практичних занять з української мови для іноземних студентів 4 курсу (2018) [друк.]

Поздрань Ю. В., Азарова Л. Є. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Українська мова (для іноземців)» 1 курсу (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Поздрань Ю. В. Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Горчинська Л. В., Солодар Л. В. Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Словник (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Радомська Л. А., Стадній А. С. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях та схемах (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю та самостійної роботи) (2018) [друк.]

Азарова Л. Є. , Горчинська Л. В. , Франчук Н. Л. , Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика. (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В. Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення (2017) [друк.]

Азарова Л. Є, Олійник Л. І., Андрощук К. М. Тести з української літератури ХХ століття для слухачів заочної фізико-математичної школи та підготовчого відділення центру довузів-ської підготовки. Частина ІІ. : методичні вказівки (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина ІІ (2016) [друк.]

Азарова Л. Є., Харьков М. Г., Горчинська Л. В. Російська мова для іноземців. СРС. (2016) [друк.]

Азарова Л. Є., Ковтун О. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Український дивосвіт. Країнознавство для іноземних студентів-нефілологів. Підручник. (2014) [друк.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю., Цимбал О. А. Українська мова для іноземців. Професійна сфера спілкування. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Кухарчук Г. В., Олійник Л. І., Цвіркун О. М. Матеріали з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання слухачів ЗФМШ. Тести. Методичні вказівки до виконання. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисц. "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина 1 (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Завальнюк Л. В., Кошельник В. В. Методичні вказівки. Українська мова. Морфологія. (2012) [друк.]

Азарова Л. Є., Опанасюк М. М., Солодар Л. В. Методичні вказівки. Мовно-конструкторська наукова практика (для іноземних студентів 3-го курсу). (2012) [друк.]

Корженко В. Я., Азарова Л. Є. Основи економічної теорії на заняттях української мови (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., П’яст Н. Й., Радомська Л. А. Українська мова. Складні вживання (найновіші рекомендації) (2011) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство [веб.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Корженко В. Я., Азарова Л. Є. Основи економічної теорії на заняттях української мови. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Азархов О. Ю.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. Московко М. В., Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті, Електронний навчальний посібник, (2018) [електрон.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. , Московко М. В. , Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. (2017) [друк.]

Андрікевич І. А.

П'яст Н. Й., Андрікевич І. А. Методичні вказівки. Українська мова для іноземних студентів. (2012) [друк.]

Андрухов В. М.

Моргун А. С., Андрухов В. М., Сорока М. М., Меть І. М. Системи автоматизованого проектування в будівництві. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Андрущенко Н. О.

Слободянюк А. В., Андрущенко Н. О. Психологія управління та конфліктологія. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Слободянюк А. В., Андрущенко Н. О. Психологія управління та конфліктологія Навчальний посібник (2010) [веб.]

Анісімов В. Ф.

Анісімов В. Ф., Біліченко В. В., Музичук В. І., Митко М. В. Автомобільні двигуни. Методи побудови теоретичних діаграм теплового, динамічного розрахунків та характеристики автотракторних двигунів (2022) [друк.]

Анісімов В. Ф., Поляков А. П., Севостьянов С. М. Автомобільні двигуни. Курсове проектування. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Анісімов В. Ф. Дмитрiєва А. В., Севостьянов С. М. Тепловий та динамічний розрахунок автомобільних двигунів. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Анохіна К. В.

Панкевич О. Д., Коц І. В., Анохіна К. В. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» на тему «Інформаційне забезпечення наукових досліджень» (2022) [електрон.]

Ратушняк Г. С., Анохіна К. В. Будівельна теплофізика (2021) [друк.]

Пономарчук І. А., Анохіна К. В. Опалення. Практикум (2020) [друк.]

Ратушняк Г. С., Анохіна К. В. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи на тему "Обґрунтування технологічних параметрів біогазових установок" з дисципліни “Енергозбереження та експлуатація систем теплогазопостачання і вентиляції ” для студентів напряму підготовки “Будівництво” (2011) [друк.]

Ратушняк Г. С., Джеджула В. В., Анохіна К. В. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Ратушняк Г. С., Джеджула В. В., Анохіна К. В. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Антоненко В. Є.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Третьяков С. В., Задорожна М. Г., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Горячев Г. В., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна система каталогу-класифікатора з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р. Кальміус. Методичний посібник (2009) [друк.]

Арсенюк І. Р.

Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Барабан С. В., Майданюк В. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мережеві інформаційні технології» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2021) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник. [веб.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Майданюк В. П. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Теорія алгоритмів» для студентів заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Месюра В. І., Ваховська Л. М., Арсенюк І. Р. Методичні вказівки до КП з дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі. Частина 3. (2017) [друк.]

Колесницький О. К., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Чисельні методи. (2017) [друк.]

Яровий А. А., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Експертні системи. Частина 2. (2017) [друк.]

Снігур А. В., Арсенюк І. Р., Колесник І. С. Основи роботи в INTERNET. (2016) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Івасюк І. Д. Комп'ютерні мережі. (2013) [друк.]

Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Снігур А. В. Методичні вказівки. Системне адміністрування. Курсова робота для заочників. (2012) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі. Ч. 2. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Арсенюк І. Р., Захарченко Л. М. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Моделювання систем» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки». МВ (2010) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі. Частина 1. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Яровий А. А. ІМетодичні вказівки і завдання до контрольної роботи та лабораторного практикуму з дисципліни „Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки „Комп’ютерні науки” (2009) [друк.]

Архіпова Т. Ф.

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф., Сухоруков С. І., Молодецька Т. І. Механіка матеріалів та конструкцій. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів (2021) [друк.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій (2018) [друк.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій.Лабораторний практикум (2018) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи вимірювань та випробувань» для студентів спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія металів і матеріалознавство» для студентів спеціальності «Зварювання» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Прикладне матеріалознавство. (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф. Електронно-променеві технології. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Патлатюк А. С., Шенфельд В. Й. «Контроль якості покриття» для студ. напряму підгот. «Зварювання» всіх форм навчання. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Гайдамак О. Л., Архіпова Т. Ф. Методичні вказівки. Технологічний комплекс зміцнення поверхонь гальванічними методами насталювання. (2012) [друк.]