Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 А 

Абрамович Г. В.

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing Part 1 Навчальний посібник, 2015. [веб.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing Part 2 Навчальний посібник, 2015. [веб.]

Абрамович Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина І. (2019) [друк.]

Абрамович Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина ІІ. (2019) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. Англійська мова в таблицях. НП для СРС. (2016) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing I. (2017) [друк.]

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing II. (2017) [друк.]

Абрамчук І. В.

Абрамчук І. В., Сачанюк Н. В.-Кавецька, Педорченко Л. І. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. [веб.]

Абрамчук О. В., Зозуля І. Є., Лепко Г. В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу. Навчальний посібник. [веб.]

Корженко В. Я., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В. Спілкуємося українською. Навчальний посібник. [веб.]

Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Франчук Н .Л., Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах і таблицях) для іноземних студентів. Фонетика, лексика, морфологія. (2017) [друк.]

Абрамчук О. В., Кухарчук Г. В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для самостійної роботи студентів) (2018) [друк.]

Абрамчук О. В., Кухарчук Г. В.Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для СРС), Електронний навчальний посібник, 2018 [електрон.]

Абрамчук О. В., Цимбал О. А. Українська мова для студентів-іноземців економічних спеціальностей. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Азарова Л. Є., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Поздрань Ю. В. Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс (2018) [друк.]

Аввакумов В. Г.

Аввакумов В. Г., Терешкевич Л. Б., Лисенко Г. Л. Перехідні процеси в системах електро-постачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Адлер О. О.

Адлер О. О., Лесько О. Й. Аналіз господарської діяльності (2019) [друк.]

Адлер О. О. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Економічне обгрунтування іноваційних рішень".[веб.]

Адлер О. О. Економічна діагностика. Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І., Адлер О. О., Козловський В. О., Лесько О. Й., Мокіна Ю. В. Економіка та організація виробничої діяльності. Навчальний посібник. [веб.]

Адлер О. О., Причепа І. В., Тарасюк Н. М. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів технічних спеціальностей (2017) [друк.]

Адлер О. О. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються за напрямами підготовки:«Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Телекомунікації», «Мікро- та наноелектроніка (2017) [друк.]

Тарасюк Н. М., Лесько О. Й., Адлер О. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Системи технологій» студентами спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання (2018) [друк.]

Адлер О. О., Руда Л. П., Мацкевічус С. С. Аналіз господарської діяльності. Самостійна робота студента (2019) [друк.]

Адлер О. О. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент» (2016) [друк.]

Причепа І. В., Адлер О. О.; Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі інформаційних технологій» для студентів технічних спеціальностей (2020) [друк.]

Азаров О. Д.

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» заочної форми навчання (2018) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування» для студентів другої вищої освіти спеціальностей 123 – «Комп’ютерна інженерія» та 125 – «Інформаційна безпека» (2017) [друк.]

Азаров О. Д., Гарнага В. А, Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерна схемотехніка (2018) [друк.]

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Сапсай Т. Г., Тарасенко В. П. Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерні мережі (2020) [друк.]

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп'ютерні мережі. (2013) [друк.]

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Прикладне програмування у комп’ютерних мережах. (2016) [друк.]

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Мікропроцесорна техніка. (2017) [друк.]

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Програмування мікроконтролерів avr (2018) [друк.]

Азарова А. О.

Азарова А. О., Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства. Практикум. [веб.]

Азарова А. О., Карпінець В. В. «Основи науково-дослідної роботи» для студ. напрямів підготовки «Менеджмент» та «Управління інформаційною безпекою», ПЗ, виконання самостійної й індивідуальної роботи. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Азарова А. О., Міронова Ю. В., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом в органах публічного адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. Методичні вказівки для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Роїк О. М., Азарова А. О., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2017) [друк.]

Азарова А. О., Мороз О. О., Лесько О. Й., Романець І. В. Управління персоналом. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Азарова А. О., Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства. (2016) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування (2019) [друк.]

Азарова Л. Є.

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник. [веб.]

Азарова Л. Є., П’яст Н. Й., Радомська Л. А. Українська мова. Навчальний посібник. [веб.]

Корженко В. Я., Азарова Л. Є. Основи економічної теорії на заняттях української мови. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Азарова Л. Є. , Горчинська Л. В. , Франчук Н. Л. , Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика. (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисц. "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина 1 (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Методичні вказівки до практичних занять з української мови для іноземних студентів 4 курсу (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Кухарчук Г. В., Олійник Л. І., Цвіркун О. М. Матеріали з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання слухачів ЗФМШ. Тести. Методичні вказівки до виконання. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В. Види дієслова: методичні вказівки до самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців 2 курсу усіх спеціальностей (2020) [друк.]

Поздрань Ю. В., Азарова Л. Є. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Українська мова (для іноземців)» 1 курсу (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Український дивосвіт. Країнознавство для іноземних студентів-нефілологів. Підручник. (2014) [друк.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю., Цимбал О. А. Українська мова для іноземців. Професійна сфера спілкування. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Поздрань Ю. В. Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина ІІ (2016) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В. Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців. 4 курс (2019) [друк.]

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Горчинська Л. В., Солодар Л. В. Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Словник (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Ковтун О. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Азарова Л. Є., Поздрань Ю. В., Сташкевич І. А. Словник комп’ютерної термінології для студентів-іноземців. (2019) [друк.]

Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М. Методичні вказівки до проведення практичних занять з української мови для студентів-іноземців 2 курсу (2019) [друк.]

Азарова Л. Є., Радомська Л. А., Стадній А. С. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях та схемах (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю та самостійної роботи) (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Харьков М. Г., Горчинська Л. В. Російська мова для іноземців. СРС. (2016) [друк.]

Азарова Л. Є, Олійник Л. І., Андрощук К. М. Тести з української літератури ХХ століття для слухачів заочної фізико-математичної школи та підготовчого відділення центру довузів-ської підготовки. Частина ІІ. : методичні вказівки (2017) [друк.]

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство. (2013) [друк.]

Азархов О. Ю.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. , Московко М. В. , Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. Московко М. В., Азархов О. Ю., Навроцька К. С.Сучасні інформаційні технології в науці та освіті, Електронний навчальний посібник, 2018 [електрон.]

Андрухов В. М.

Моргун А. С., Андрухов В. М., Сорока М. М., Меть І. М. Системи автоматизованого проектування в будівництві. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Андрущенко Н. О.

Слободянюк А. В., Андрущенко Н. О. Психологія управління та конфліктологія Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Анохіна К. В.

Ратушняк Г. С., Джеджула В. В., Анохіна К. В. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання. Навчальний посібник, 2010.[веб.]

Пономарчук І. А., Анохіна К. В. Опалення. Практикум (2020) [друк.]

Арсенюк І. Р.

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник. [веб.]

Месюра В. І., Ваховська Л. М., Арсенюк І. Р. Методичні вказівки до КП з дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Івасюк І. Д. Комп'ютерні мережі. (2013) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Майданюк В. П. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Теорія алгоритмів» для студентів заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі. Частина 3. (2017) [друк.]

Колесницький О. К., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Чисельні методи. (2017) [друк.]

Снігур А. В., Арсенюк І. Р., Колесник І. С. Основи роботи в INTERNET. (2016) [друк.]

Яровий А. А., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Експертні системи. Частина 2. (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф.

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи вимірювань та випробувань» для студентів спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія металів і матеріалознавство» для студентів спеціальності «Зварювання» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Патлатюк А. С., Шенфельд В. Й. «Контроль якості покриття» для студ. напряму підгот. «Зварювання» всіх форм навчання. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Прикладне матеріалознавство. (2017) [друк.]

Архіпова Т. Ф. Електронно-променеві технології. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій (2018) [друк.]

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій.Лабораторний практикум (2018) [друк.]