Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Л 

Лагутін В. М.

Лагутін В. М., Зелінський В. Ц., Бурикін О. Б. Випробування електричних машин і трансформаторів в електроенергетичних системах. Навчальний посібник. [веб.]

Лагутін В. М., Лесько В. О., Тептя В. В. Релейний захист генераторів малої та середньої потужності. (2017) [друк.]

Лагутін В. М., Нетребський В. В., Тептя В. В. Обслуговування турбо- та гідрогенераторів. (2017) [друк.]

Лагутін В. М., Тептя В. В., Видмиш В. А. Релейний захист розподільних мереж. (2017) [друк.]

Лагутін В. М., Лесько В. О., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 2. Ремонт електричних машин та трансформаторів. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Лагутін В. М., Остра Н. В., Нетребський В. В. Технічна експлуатація електричних станцій. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Лагутін В. М., Бурикін О. Б., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 1. Технічне обслуговування електричних машин та трансформаторів. (2013) [друк.]

Лагутін В. М., Зелінський В. Ц., Бурикін О. Б. Випробування електричних машин і трансформаторів в електроенергетичних системах (2011) [друк.]

Лежнюк П. Д., Лагутін В. М., Тептя В. В. Проектування електричної частини електричних станцій. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Лагутін В. М., Тептя В. В., Вишневський С. Я. Власні потреби електричних станцій (2009) [друк.]

Лагутін В. М., Рубаненко О. Є., Тептя В. В. Захист трансформаторів 10 кВ. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Лазарєв О. О.

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Ткачук Я. С. Елементна база електронних апаратів. Частина 5. Оптоелектронні компоненти (2018) [друк.]

Філинюк М. А., Барась С. Т., Фурса С. Є, Лазарєв О. О. Навчальний посібник до виконання дипломних проектів (робіт) та магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 7(8).05090303 «Технології та засоби телекомунікацій» та 7(8).05090201 «Радіоелектронні апарати і засоби» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Пастушенко О. Л. Елементна база радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Огородник К. В., Книш Б. П., Ратушний П. М., ЛазарєвО. О. Моделювання в електроніці. (2017) [друк.]

Огородник К. В., Ратушний П. М., Лазарєв О. О. Самостійна робота з дисц. «Мікропроцесорна техніка» для студ. напряму підгот. «Мікро- та наноелектроніка» (2016) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Пастушенко О. Л., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю. Елементна база електронних апаратів. Ч. 1. Фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Філинюк М. А., Войцеховська О. В., Лазарєв О. О., Пастушенко О. Л. «Конструювання електронно-обчислювальних засобів і систем» для студ. спец. «Радіоелектронні апарати та засоби». Методичні вказівки до виконання практичних завдань. (2013) [друк.]

Лазарєв О. О. Теоретичні основи надійності електронних апаратів. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О. Практичні основи негатроніки. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Левицький C. М.

Бурбело М. Й., Левицький С. М., Лобода Ю. В. Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в системах електропостачання (2021) [друк.]

Бурбело М. Й., Левицький С. М. Математичні задачі електроенергетики. Частина 2 (2019) [друк.]

Розводюк М. П., Левицький C. М., Бомбик В. С. Розрахунок і конструювання трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Курсове проектування (2018) [друк.]

Левицький С. М., Бальзан І. В., Шевчук Ю. В. Розрахунок і проектування трифазних трансформаторів. Курсове проектування (2018) [друк.]

Бурбело М. Й., Левицький С. М. Математичні задачі електроенергетики. Частина 1. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Розводюк М. П., Левицький С. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Автоматизовані системи керування технологічними процесами. з теми Віртуальний тренажерний комплекс для керування перетворювачем частоти Trace Mode 6 (2016) [друк.]

Розводюк М. П., Левицький С. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Автоматизовані системи керування технологічними процесами з теми Віртуальний тренажерний комплекс для керування перетворювачем частоти Altivar 71 no Ethernet (2016) [друк.]

Розводюк М. П., Левицький С. М. Електричні машини. Контрольні завдання для студентів напрямів підготовки «Електромеханіка», «Електротехніка та електротехнології». Навчальний посібник. (2016) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Ч. 5. Синхронні машини. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Левицький С. М., Розводюк М. П. Елементи систем автоматизації та електроприводу. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Грабко В. В., Левицький С. М. Електропривод підприємств агропромислового комплексу(2011) [друк.]

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІV. Трансформатори. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Лежнюк П. Д.

Лежнюк П. Д., Комар В. О., Тептя В. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетикк, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електричні станції») (2023) [електрон.]

Лежнюк П. Д., Бурикін О. Б., Малогулко Ю. В. Електроощадні технології в електричних системах (2022) [електрон.]

Лежнюк П. Д., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Комп’ютерні системи діагностування електрообладнання» для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» на тему «Визначення місць секціонування розподільних електричних мереж» (2018) [друк.]

Бондаренко Є. А., Кутін В. М., Лежнюк П. Д. Навчальний посібник до розділу «Охорона праці» в магістерських кваліфікаційних роботах для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2018) [друк.]

Лежнюк П. Д., Собчук Н. В., Слободянюк О. В. Локальні електроенергетичні системи. (2017) [друк.]

Лежнюк П. Д., Зелінський В. Ц. Електрообладнання розподільних установок. Оливні вимикачі. Навчальний посібник (2011) [веб.]

Лежнюк П. Д., Зелінський В. Ц. Електрообладнання розподільних установок. Вакуумні вимикачі (2011) [друк.]

Лежнюк П. Д., Зелінський В. Ц. Електрообладнання розподільних установок. Оливні вимикачі (2011) [друк.]

Лежнюк П. Д., Лагутін В. М., Тептя В. В. Проектування електричної частини електричних станцій. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Лежнюк П. Д., Комар В. О. Регулювання напруги в електричних системах / 2-е видання. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Лежнюк П. Д., Комар В. О. Регулювання напруги в електричних системах. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Лемешев М. С.

Лемешев М. С., Березюк О. В., Королевська С. В. Інженерні розрахунки параметрів захисту людини від негативних факторів навколишнього середовища (2022) [електрон.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка. Частина 2. Безпека життєдіяльності (2021) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Частина 1. Основи охорони праці для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2021) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» Частина 2. Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2021) [друк.]

Смоляк В. В., Лемешев М. С., Березюк О. В., Ковальський В. П. Практикум з попередньої оцінки та розрахунку освітлення інженерних споруд, виробничих будівель (2020) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Частина 1. Основи охорони праці (2019) [друк.]

Смоляк В. В., Ковальський В. П., Козинюк Н. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Архітектура будівель і споруд. Багатоповерхові каркасні будинки (2019) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Частина 2. Безпека життєдіяльності» (2019) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Частина 1. Основи охорони праці» (2018) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Частина 2. «Охорона праці в галузі архітектури та будівництва» (2018) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для фахівців з інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем. Частина 1. Основи охорони праці (2018) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до опрацювання розділу "Охорона праці". [веб.]

Кобилянський О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці Навчальний посібник. [веб.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій». Ч. 2. «Охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій» (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій. Ч. 1. Цивільний захист для спеціальностей: 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка» (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до опрацювання розділу «Охорона праці» в бакалаврських дипломних роботах студентів за напрямами підготовки, пов’язаними з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням (2017) [друк.]

Поліщук О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва». Ч. 1. Цивільний захист» для спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Заюков І. В., Королевська С. В. Безпека життєдіяльності : практикум (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів в галузях електроніки, радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв’язку. (2017) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів будівельних спеціальностей. (2017) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів будівельних спеціальностей. (2017) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в ДП і роботах для студ. будівельних спец. (2013) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. (2012) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Безпека життєдіяльності. (2011) [веб.]

Кобилянський О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Основи охорони праці (2011) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Безпека життєдіяльності (2011) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Атестація робочих місць за умовами праці” з дисципліни “Охорона праці в галузі” для студентів усіх спеціальностей (2010) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Основи охорони праці для фахівців з менеджменту. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Леонтьєв В. О.

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум (2015) [веб.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали (2015) [веб.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. (2013) [друк.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум (2013) [друк.]

Леонтьєв В. О., Головатюк М. О., Видмиш В. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Електротехнічні матеріали” для студентів напряму підготовки – “Електротехніка” (2009) [друк.]

Головатюк М. О., Леонтьєв В. О., Видмиш В. А. Експлуатація кабельних ліній електропередач. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Лепко Г. В.

Абрамчук О. В., Зозуля І. Є., Лепко Г. В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу. Навчальний посібник [веб.]

Абрамчук О. В., Зозуля І. Є., Лепко Г. В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Лесько В. О.

Тептя В. В., Лесько В. О., Гриник В. А. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Експлуатація електричних станцій» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма – «Електричні станції») (2024) [електрон.]

Тептя В. В., Комар В. О., Лесько В. О., Бурикін О. Б. Релейний захист високовольтних електродвигунів. Частина І (2022) [електрон.]

Тептя В. В., Комар В. О., Лесько В. О., Бурикін О. Б. Релейний захист високовольтних електродвигунів. Частина ІІ (2022) [електрон.]

Нетребський В. В., Лесько В. О., Нанака О. М., Ситник А. В. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електричні системи і мережі» (2019) [друк.]

Кутін В. М., Лесько В. О., Півнюк Ю. Ю. Теорія автоматичного керування (2019) [друк.]

Лесько В. О., Нетребський В .В., Малогулко Ю. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання станцій та підстанцій» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2018) [друк.]

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати (2018) [друк.]

Лесько В. О., Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електричне обладнання станцій та підстанцій (2018) [друк.]

Лагутін В. М., Лесько В. О., Тептя В. В. Релейний захист генераторів малої та середньої потужності. (2017) [друк.]

Лагутін В. М., Лесько В. О., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 2. Ремонт електричних машин та трансформаторів. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Рубаненко О. Є., Лесько В. О., Рубаненко О. О. Програмно-логічні моделі мікропро-цесорного пристрою захисту SPAC 801. (2013) [друк.]

Лесько О. Й.

Кавецький В. В., Лесько О. Й. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Прийняття управлінських рішень у виробництві та комерції» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2023) [електрон.]

Причепа І. В., Лесько О. Й. Ділове адміністрування: практикум (2023) [електрон.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Етика та психологія ділових відносин: вид. 2-ге (2023) [електрон.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності (2019) [друк.]

Мещерякова Т. К., Козловський В. О., Лесько О. Й. Біржова справа. Практикум. [веб.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Етика та психологія ділових відносин. Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації. Навчальний посібник. [веб.]

Лесько О. Й., Кавецький В. В. Методичні вказівки до формування положення про структурний підрозділ та розробку посадової інструкції працівника підприємства при виконанні практичних робіт з дисципліни «Кадровий менеджмент» (2019) [друк.]

Адлер О. О., Лесько О. Й. Аналіз господарської діяльності (2019) [друк.]

Тарасюк Н. М., Лесько О. Й., Адлер О. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Системи технологій» студентами спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання (2018)[друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Виробниче та комерційне підприємництво (2018) [друк.]

Мещерякова Т. К., Козловський В. О., Лесько О. Й. Біржова справа. Приктикум (2017) [друк.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації Навчальний посібник (2016) [веб.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Магістерська кваліфікаційна робота студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізацій «Підприємництво» і «Виробнича діяльність» (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Етика та психологія ділових відносин. (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації (вид. 2-ге, перероб. та доп.). Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових стосунків. Навчальний посібник. [веб.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових відносин. Навчальний посібник. [веб.]

Небава М. І., Адлер О. О., Козловський В. О., Лесько О. Й., Мокіна Ю. В. Економіка та організація виробничої діяльності. Навчальний посібник. [веб.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами напряму підготовки «Менеджмент» (2015) [друк.]

Азарова А. О., Мороз О. О., Лесько О. Й., Романець І. В. Управління персоналом. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації. (2013) [друк.]

Козловський В. О., Азарова А. О., Лесько О. Й., Небава М. І. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Небава М. І., Адлер О. О., Лесько О. Й. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч.1. Економіка підприємства. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Небава М. І., Адлер О. О., Лесько О. Й. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч.2. Організація виробництва. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г. Г. Етика ділових відносин. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності „Менеджмент організацій” (2010) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних студентами спеціальності „Менеджмент організацій”. МВ (2010) [друк.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових стосунків. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Лещенко Ю. Я.

Дубовой В. М., Юхимчук М. С., Лещенко Ю. Я. Імітаційне моделювання в системі Scilab/xcos. 2-ге видання (2024) [електрон.]

Лисак Н. В.

Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нечіткі моделі і методи обчислювального інтелекту» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання (2018) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для студентів ЗФН ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2017) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Суприган О. І. Математичні основи логічного програмування. (2013) [друк.]

Азарова А. О., Лисак Н. В. Комп'ютерні мережі та телекомунікації. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Месюра В. І., Лисак Н. В., Суприган О. І. Функціональне та логічне програмування. Частина 1. Логічне програмування мовою Пролог. Лабораторний практикум (2011) [друк.]

Азарова А. О., Лисак Н. В. Комп’ютерні мережі та телекомунікацій. Навчальний посібник [веб.]

Лисенко Г. Л.

Васюра А. С., Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л. Основи електроніки (2018) [друк.]

Аввакумов В. Г., Терешкевич Л. Б., Лисенко Г. Л. Перехідні процеси в системах електро-постачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Кожем’яко В. П., Бєлік Н. В., Лисенко Г. Л., Мялківська І. В., Просоловська В. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі. Навчальний посібник. (2015) [друк.]

Цирульник С. М., Лисенко Г. Л. Проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Лисюк О. Г.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Лисюк О. Г., Лосік І. І., Кікерчук Г. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Лівінський О. М.

Дудар І. Н., Лівінський О. М., Прилипко Т. В. Технологія будівельного виробництва (курсове та дипломне проектування) (2018) [друк.]

Потапова Т. Е., Лівінський О. М., Прилипко Т. В. Вертикальне планування та організація відведення поверхневого стоку з території групи житлових будинків. Методичні вказівки (2013) [друк.]

Лісовенко А. І.

Крилик Л. В., Богач І. В., Лісовенко А. І. Чисельні методи. Чисельне інтегрування функцій. (2019) [друк.]

Ліщинська Л. Б.

Філинюк М. А., Багацький В. Ю., Ліщинська Л. Б., Войцеховська О. В. Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв та систем. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Лобода Ю. В.

Бурбело М. Й., Бабенко О. В., Лобода Ю. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Математичні задачі електроенергетики» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електропостачання та енергозбереження») (2024) [електрон.]

Лобода Ю. В.

Шуллє Ю. А., Лобода Ю. В. Методичні вказівки до виконання курсових проєктів з дисципліни «Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропостачання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання») (2024) [електрон.]

Бурбело М. Й., Левицький С. М., Лобода Ю. В. Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в системах електропостачання (2021) [друк.]

Бурбело М. Й., Бабенко О. В., Лобода Ю. В. Спеціальні питання електропостачання. Програма дисц., Методичні вказівки до її вивчення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 - «Електротехнічні системи електроспоживання» (2017) [друк.]

Лозінський Д. О.

Лозинський Д. О., Ковальчук В. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Роботизовані технологічні комплекси» для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» (2023) [електрон.]

Дерібо О. В., Лозінський Д. О., Сердюк О. В. Технології для верстатів з числовим програмним керуванням (2023) [електрон.]

Лозінський Д. О., Козлов Л. Г., Петров О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» (2018) [друк.]

Лозінський Д. О., Петров О. В., Мироненко О. М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «САП верстатів з ЧПК» (2018) [друк.]

Лозінський Д. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Роботизовані технологічні комплекси» (2017) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Лозінський Д. О. Технологічні основи машинобудування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Петров О. В., Козлов Л. Г., Лозінський Д. О. «САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва». Навчальний посібник для курсового проектування. (2013) [друк.]

Лосік І. І.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Лисюк О. Г., Лосік І. І., Кікерчук Г. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Лужецький В. А.

Лужецький В. А., Шелепало Г. В. Прості числа: властивості та застосування в криптографії (2024) [електрон.]

Лужецький В. А., Остапенко-Боженова А. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладна криптологія» (2022) [електрон.]

Лужецький В. А., Остапенко-Боженова А. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Основи комп’ютерної техніки» (2018) [друк.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи побудови мікропроцесорних систем" Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних та комунікаційних систем та спеціальності 125 – Кібербезпека (2018) [електрон.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Остапенко А. В.-Боженова. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "ПРИКЛАДНА КРИПТОЛОГІЯ" Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних та комунікаційних систем та спеціальності 125 – Кібербезпека (2018) [електрон.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Остапенко А. В.-Боженова. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Методи побудови та аналізу криптосистем» для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 125 – Кібербезпека, освітня програма – Безпека інформаційних і комунікаційних систем (2018) [електрон.]

Лужецький В. А., Кожухівський А. Д., Войтович О. П. Основи інформаційної безпеки. (2013) [друк.]

Лужецький В. А., Войтович О. П., Дудатьєв А. В. Інформаційна безпека. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Лужецький В. А., Войтович О. П., Дудатьєв А. В. Захист персональних даних. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Лукічов В. В.

Кондратенко Н. Р., Кирилащук Т. Г., Лукічов В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи процесів у кібербезпеці» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» (2024) [електрон.]

Баришев Ю. В., Лукічов В. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Моделювання в кібербезпеці» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» (освітня програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») (2024) [електрон.]

Каплун В. А., Снігур А. В., Лукічов В. В. Програмування мовою Java. Теорія і практика (2023) [електрон.]

Каплун В. А., Ціхоцький М. С., Лукічов В. В. Основи web-програмування. Теорія і практика (2023) [електрон.]

Войтович О. П., Куперштейн Л. М., Лукічов В. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Кібербезпека» освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2022) [електрон.]

Каплун В. А., Лукічов В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист програмного забезпечення» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2018) [електрон.]

Каплун В. А., Остапенко-Боженова А. В., Лукічов В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2018) [електрон.]

Лялюк О. Г.

Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г. Кошторисна справа в будівництві (2024) [електрон.]

Лялюк О. Г. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в будівництві та цивільній інженерії» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (2024) [електрон.]

Лялюк О. Г. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Економіка будівництва" для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (2023) [електрон.]

Ратушняк О. Г., Лялюк О. Г. Самоменеджмент (2021) [друк.]

Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г. Економічне обґрунтування інноваційних рішень в теплоенергетиці (2020) [друк.]

Лялюк О. Г., Сердюк В. Р. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів спеціальності «Будівництво»та «Теплоенергетика» (2017) [друк.]

Лялюк О. Г. Визначення економічної ефективності проектних інновацій. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Лялюк О. Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка будівництва" для студентів спеціальності “Будівництво” (2011) [друк.]

Лялюк О. Г. Економіка енергетики. Практикум (2010) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Лялюк О. Г. Інженерні вишукування. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Ляховченко Н. В.

Булига Ю. В., Власюк А. І., Ляховченко Н. В. Положення про підготовку робітничих професій. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І., Ляховченко Н. В. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка». (2012) [друк.]