Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Т 

Тананчук Н. В.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р. Під ред. Мокіна В. Б. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Тарасенко В. П.

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерні мережі (2020) [друк.]

Азаров О. Д., Гарнага В. А, Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерна схемотехніка (2018) [друк.]

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Сапсай Т. Г., Тарасенко В. П. Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп'ютерні мережі. (2013) [друк.]

Тарасова О. М.

Снігур А. В., Тарасова О. М., Савицька Л. А. Машинопис. (2017) [друк.]

Мізерний В. М., Северин Л. І., Тарасова О. М. Технологія пошуку роботи. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Біліченко Н. О., Снігур А. В., Озеранський В. С., Тарасова О. М., Колесник І. С. Робота в середовищі Windows'XX. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Азаров О. Д., Снігур А. В., Тарасова О. М. Техніка пошуку роботи.Частина 1. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Тарновський М. Г.

Тарновський М. Г. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи системного програмування» для студентів спеціальності 123 «Комп′ютерна інженерія», освітня програма «Системне програмування» (2023) [електрон.]

Тарновський М. Г., Крупельницький Л. В. Аналогові та аналого-цифрові пристрої (2022) [електрон.]

Кожем'яко В. П., Тарновський М. Г. Прикладна оптика. Ч.1. Основи теорії оптичних систем. (2017) [друк.]

Тарновський М. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи цифрової та мікропроцесорної техніки» для студентів напряму підготовки «Оптотехніка» (2016) [друк.]

Тарновський М. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи оптоелектроніки і фотоніки» для студентів напряму підготовки «Оптотехніка» (2016) [друк.]

Кожем’яко В. П., Павлов С. В., Тарновський М. Г. Оптоелектронна схемотехніка. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Теклюк А. І.

Ратніков В. С., Теклюк А. І. Етика та раціональність у науковому дослідженні (2022) [електрон.]

Тептя В. В.

Тептя В. В., Комар В. О., Нетребський В. В. Системи автоматизованого проєктування електроустановок (2024) [електрон.]

Тептя В. В., Лесько В. О., Гриник В. А. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Експлуатація електричних станцій» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма – «Електричні станції») (2024) [електрон.]

Комар В. О., Тептя В. В., Малогулко Ю. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електричні системи і мережі») (2023) [електрон.]

Лежнюк П. Д., Комар В. О., Тептя В. В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетикк, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електричні станції») (2023) [електрон.]

Тептя В. В. Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Системи автоматизованого проєктування електроустановок» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2022) [електрон.]

Тептя В. В., Комар В. О. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітніх програм «Електроенергетика та електротехніка», «Електричні станції» та «Електричні системи та мережі» (2022) [електрон.]

Тептя В. В., Комар В. О., Лесько В. О., Бурикін О. Б. Релейний захист високовольтних електродвигунів. Частина І (2022) [електрон.]

Тептя В. В., Комар В. О., Лесько В. О., Бурикін О. Б. Релейний захист високовольтних електродвигунів. Частина ІІ (2022) [електрон.]

Тептя В. В., Кулик В. В. Електромеханічні перехідні процеси в електроенергетичних системах (2021) [електрон.]

Кулик В. В., Малогулко Ю. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б. Відновлювані джерела енергії в електричних мережах (2021) [друк.]

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ (2018) [друк.]

Лагутін В. М., Лесько В. О., Тептя В. В. Релейний захист генераторів малої та середньої потужності. (2017) [друк.]

Лагутін В. М., Нетребський В. В., Тептя В. В. Обслуговування турбо- та гідрогенераторів. (2017) [друк.]

Лагутін В. М., Тептя В. В., Видмиш В. А. Релейний захист розподільних мереж. (2017) [друк.]

Свиридов М. П., Тептя В. В. Перехідні процеси. Розрахунок статичної і динамічної стійкості електричної мережі. (2017) [друк.]

Лагутін В. М., Лесько В. О., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 2. Ремонт електричних машин та трансформаторів. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Лагутін В. М., Бурикін О. Б., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 1. Технічне обслуговування електричних машин та трансформаторів. (2013) [друк.]

Лежнюк П. Д., Лагутін В. М., Тептя В. В. Проектування електричної частини електричних станцій.. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Лагутін В. М., Тептя В. В., Вишневський С. Я. Власні потреби електричних станцій (2009) [друк.]

Лагутін В. М., Рубаненко О. Є., Тептя В. В. Захист трансформаторів 10 кВ. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Остапчук Ж. І., Кулик В. В., Тептя В. В. Моделювання в задачах розвитку електричних систем. Навчальний посібник (2008) [веб.]

Терешкевич Л. Б.

Терешкевич Л. Б., Кутіна М. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Перехідні процеси в системах електропостачання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електропостачання та енергозбереження») (2024) [електрон.]

Терешкевич Л. Б., Шуллє Ю. А. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання») (2024) [електрон.]

Терешкевич Л. Б., Бабенко О. В. Освітлення промислових споруд та житлових будинків (2022) [електрон.]

Терешкевич Л. Б. Оптимізація режимів електроспоживання (2020) [друк.]

Терешкевич Л. Б. АСУ в електроспоживанні. Навчальний посібник. [веб.]

Терешкевич Л. Б., Демов О. Д., Шуллє Ю. А. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2018) [друк.]

Терешкевич Л. Б. АСУ в електроспоживанні. (2016) [друк.]

Аввакумов В. Г., Терешкевич Л. Б., Лисенко Г. Л. Перехідні процеси в системах електро-постачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Терешкевич Л. Б., Іванков В. О. Перехідні процеси. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2013) [друк.]

Терешкевич Л. Б. АСУ в електроспоживанні. Програма дисципліни, методичні вказівки до її вивчення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.090603 – „Електротехнічня системи електроспоживання” (2009) [друк.]

Тимчик Г. С.

Павлов С. В., Тимчик Г. С., Кожем’яко В. П., Готра З. Ю., Колісник П. Ф., Козловська Т. І. Оптоелектронні медичні системи. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Тимчик І. С.

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С. Медична апаратура спеціального призначення. Навчальний посібник. [веб.]

Злепко С. М., Павлов С. В., Коваль Л. Г., Тимчик І. С. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування. Навчальний посібник. [веб.]

Злепко С. М., Тимчик І. С., Тимчик С. В. Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності. Навчальний посібник [веб.]

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С. Медична апаратура спеціального призначення (2011) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик І. С., Тимчик С. В. Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності (2011) [друк.]

Тимчик С. В.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В., Московко М. В., Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. Електронний навчальний посібник (2018) [електрон.]

Злепко С. М., Тимчик І. С., Тимчик С. В. Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності. Навчальний посібник [веб.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Штофель Д. Х., Костішин С. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до диплом. проект. для студ. спец. «Біомедична інженерія» всіх форм навч. (2017) [друк.]

Злепко С. М., Штофель Д. Х., Тимчик С. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисц. «Методологія та організація наукових досліджень» (2017) [друк.]

Коваль Л. Г., Тимчик С. В., Злепко С. М. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Комп’ютерна обробка біометричної інформації» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Костішин С. В. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в галузі електроніки та телекомунікацій» для студ. спец. 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка» (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. , Московко М. В. , Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. (2017) [друк.]

Злепко С. М., Тимчик І. С., Тимчик С. В. Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності (2011) [друк.]

Титко О. В.

Панкевич О. Д., Ободянська О. І., Титко О. В. Теплопостачання (2021) [друк.]

Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю., Титко О. В. Практична робота з дисц. «Технологія заготівлельних та монтажних робіт систем ТГПіВ» для студ. напряму підгот. «Будівництво» (2016) [друк.]

Тичинська Л. М.

Тичинська Л. М., Черепащук А. А. Теорія ймовірностей. Навчальний посібник. [веб.]

Тичинська Л. М., Черепащук А. А. Теорія ймовірностей. ч. 1. Історичні екскурси та основні теоретичні відомості (2011) [друк.]

Тітов Т. С.

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Тітов Т. С. Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (2018) [друк.]

Ранський А. П., Прокопчук С. П., Тітов Т. С. Органічна хімія. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Ткаченко О. В.

Шевченко А. В., Сухоруков С. І., Ткаченко О. В. Інженерна графіка. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів всіх форм навчання. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Ткаченко С. Й.

Резидент Н. В., Ткаченко С. Й., Чепурний М. М. Експлуатація промислового теплоенергетичного устаткування. (2023) [електрон.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., Резидент Н. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» (2019) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Газодинаміка в прикладах. Навчальний посібник. [веб.]

Боднар Л. А., Ткаченко С. Й. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні установки» (2018) [друк.]

Ткаченко С. Й., Співак О. Ю., Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності 144 – Теплоенергетика (2018) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Гідрогазодинаміка» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика» (2018) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Енергоефективність та енергоаудит» (2018) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., Резидент Н. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни "Теплотехнологічні процеси та установки" (2018) [електрон.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності – «Теплоенергетика» (2018) [друк.]

Ткаченко С. Й., Остапенко О. П., Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» для студентів напрямів підготовки «Теплоенергетика» та «Електротехніка та електротехнології» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Чепурний М. М., Остапенко О. П. Методичні вказівки до виконання СР студентів з дисципліни «Технічна термодинаміка», напрям підготовки «Теплоенергетика» (частина 2) (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Чепурний М. М., Остапенко О. П. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технічна термодинаміка», напрям підготовки «Теплоенергетика». Ч. 1. (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Екологічні аспекти виробництва енергії. (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ. (2017) [друк.]

Чепурний М. М., Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. Експлуатація промислового теплоенергетичного устаткування. (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Підвищення ефективності спалювання палива та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Гідрогазодинаміка (приклади і задачі). Навчальний посібник (2012) [друк.]

Кулінченко В. Р., Ткаченко С. Й. Теплопередача з елементами масообміну (Теорія і практика процесу). Навчальний посібник (2011) [веб.]

Ткаченко С. Й., Степанов Д. В., Пішенін В. О. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами напряму "Теплоенергетика" (2011) [друк.]

Степанов Д. В., Ткаченко С. Й. Теплоенергетика. Вступ до спеціальності. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Чепурний М. М., Ткаченко С. Й. Енергозбережні технології в теплоенергетиці. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанов Д. В., Пішенін В. О. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності «Теплоенергетика» (2009) [друк.]

Чепурний М. М., Ткаченко С. Й., Корженко Є. С. Основи кондиціонування повітря. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Ткаченко С. Й., Співак О. Ю. Сушильні процеси та установки. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Ткачук Л. М.

Ткачук Л. М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Фіскальна політика України» для студентів спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності» (2023) [електрон.]

Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 073 Менеджмент (2023) [електрон.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М., Коваль Н. О. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». (2022) [електрон.]

Ткачук Л. М., Вальдшмідт І. М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання (2022) [електрон.]

Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». (2022) [електрон.]

Азарова А. О., Біліченко Н. О., Міронова Ю. В., Ткачук Л. М. Методологія і організація наукових досліджень у галузі інформаційних технологій (2022) [електрон.]

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Коваль Н. О., Ткачук Л. М. Банківський менеджмент: навч. посібник. 3-те вид., доп. (2022) [електрон.]

Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) (2021) [друк.]

Ткачук Л. М., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання (2021) [друк.]

Фурик В. Г., Ткачук Л. М., Коваль Н. О. Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання (2020) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування (2019) [друк.]

Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) (2019) [друк.]

Азарова А. О., Міронова Ю. В., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом в органах публічного адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. Методичні вказівки для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання (2019) [друк.]

Небава М. І., Ткачук Л. М. Управління регіональним розвитком. Навчальний посібник (2017) [веб.]

Небава М. І., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до організації СРС з вивчення дисц. «Управління регіональним розвитком», спец. «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» (2017) [друк.]

Ткачук Л. М., Штовба О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Ділове адміністрування" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування". [веб.]

Ткачук Я. С.

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Ткачук Я. С. Елементна база електронних апаратів. Частина 5. Оптоелектронні компоненти (2018) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Пастушенко О. Л., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю. Елементна база електронних апаратів. Ч. 1. Фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Третьяков С. В.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Третьяков С. В., Задорожна М. Г., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Горячев Г. В., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна система каталогу-класифікатора з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р. Кальміус. Методичний посібник (2009) [друк.]

Тромсюк В. Д.

Кононов С. П., Тромсюк В. Д. Цифрове відео- та аудіокодування. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Трояновська Т. І.

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Програмування мікроконтролерів avr (2018) [друк.]

Захарченко С. М., Трояновська Т. І., Бойко О. В. Основи побудови захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco. (2017) [друк.]

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Мікропроцесорна техніка. (2017) [друк.]

Тужанський С. Є.

Слободяник А. Д., Тужанський С. Є., Сайчук В. М. Фізика. Теорія коливань та хвиль (2021) [друк.]

Майданюк В. П., Романюк О. Н., Тужанський С. Є. Основи теорії інформації та кодування (2022) [електрон.]

Васюра А. С., Павлов С. В., Прокопова М. О., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Павлов С. В., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Лабораторний практикум (2010) [веб.]

Павлов С. В., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Тульчак Л. В.

Медведєва С. О., Присяжна О. Д., Тульчак Л. В. Збірник текстів та вправ англійською мовою: лазерна та оптоелектронна техніка. Частина 1 (2018) [друк.]

Габрійчук Л. Є., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів 1 - 2 курсів радіотехнічних спеціальностей. Методичні вказівки. [веб.]

Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Короткий курс граматики сучасної англійської мови для студентів усіх спеціальностей. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Габрійчук Л. Е., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів І - ІІ курсів радіотехнічних спеціальностей (2017) [друк.]

Турчик П. М.

Петрук В. Г., Петрук Р. В., Безвозюк І. І., Турчик П. М. Забезпечення екологічної безпеки. Курсове проектування. Методичні вказівки (2018) [друк.]

Петрук В. Г., Іщенко В. А., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Турчик П. М., Квартенюк С. М. Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей). (2017) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Іщенко В. А., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Ч. 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Іщенко В. А., Турчик П. М. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище ( курсове проектування). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Петрук В. Г., Турчик П. М., Бобко О. О. Екологія людини. Ч.1 Навчальний посібник (2011) [друк.]

Звуздецька С. Н., Євсєєва М. В.,Васильківський І. В., Гордієнко О. А., Турчик П. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Техноекологія” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (2009) [друк.]

Тютюнник О. І.

Михалевич В. М., Тютюнник О. І. Вища математика з Maple підтримкою. Теорія рядів. Частина І. Числові ряди (2023) [електрон.]

Коломієць А. А., Крупський Я. В., Тютюнник О. І., Коцюбівська К. І. Вища математика: невизначений інтеграл. Практикум для дистанційного навчання. Електронний навчальний практикум (2021) [електрон.]

Михалевич В. М., Тютюнник О. І. Вища математика. Математичне програмування в Maple. Ч. 2. Двоїсті та цілочислові задачі лінійного програмування. (2013) [друк.]