Способи виготовлення металевих виробів

Шліфування (Навчальний елемент №18)

Цілі
Закінчивши вивчення даного навчального елемента, студент повинен знати:
- визначення суть шліфування ;
- основні схеми шліфування;
- абразивні інструменти;
- основні шліфувальні верстати;
- поверхні, які обробляють на шліфувальних верстатах;


Шліфування -  процес обробки деталей за допомогою шліфувальних кругів. В більшості випадків шліфування є оздоблюваною операцією, яка забезпечує високу точність розмірів і високу якість обробленої поверхні.

Залежно від форми поверхонь, які обробляються, існують такі схеми шліфування як плоске шліфування. Тут, окрім головного руху різання круга, є повздовжня подача заготовки  і вертикальна подача круга.

Найпоширенішим способом зовнішнього шліфування є кругле з поздовжньою подачею. Цим способом обробляють циліндричні й конічні поверхні.

pБез центрове шліфування, коли оброблювану заготовку кладуть на ніж між двома кругами, які незалежно обертаються.

Абразивні (abrasionзіскоблювання) матеріали – зернисті речовини високої твердості, які використовуються для виготовлення абразивних інструментів. Зернистість абразивів залежить від припуску на обробку. Грубозернисті абразивні інструменти призначені для зрізання стружки великих розмірів, а дрібнозернисті – для зрізання тонкої стружки.

Абразивні інструменти дуже різноманітні, але найпоширенішими серед них є тіла обертання, призначені для  шліфування. Шліфувальні круги можуть бути: Плоскими прямими, які мають циліндричну форму й плоскі торці, застосовують для круглого та плоского шліфування.

Чашкові конічні застосовують переважно для загострювання різальних інструментів.

Дискові використовують для обробки пазів і розрізування матеріалів.

Шліфувальні верстати за конструктивними і технологічними ознаками (видом виконаних робіт) розділяють на:

Плоскошліфувальні верстати обробляють плоскі поверхні заготовок. Закріпляють заготовки на столі за допомогою електромагнітної плити або спеціальних пристроїв.

Круглошліфувальні верстати призначені для зовнішнього шліфування циліндричних та конічних поверхонь.
Питання для самоконтролю
1. В чому суть шліфування?
2. Що таке абразивні матеріали і яка їх властивість?
3. Які шліфувальні круги ви знаєте?
4. Які існують основні схеми шліфування?
5. Назвіть основні шліфувальні верстати.