Вінницький національний технічний університет

   
   
Навчальний посібник 

 

В. В. Грабко, М. П. Розводюк, В. В. Грабко

     
 

Зміст

 

Вступ

1 Вибір функціональної схеми електропривода

2 Розрахунок силової частини електропривода та вибір її елементів

2.1 Розрахунок і вибір трансформатора

2.2 Розрахунок і вибір вентилів

2.3 Розрахунок і вибір зрівнювальних реакторів для реверсивної схеми

2.4 Розрахунок і вибір згладжувального дроселя

2.5 Розрахунок і вибір елементів захисту силового кола

2.5.1 Захист тиристорів від перенапруг

2.5.2 Захист тиристорів від перевантаження та струму короткого замикання

3 Визначення параметрів об’єкта керування

3.1 Розрахунок й вибір сенсорів та їх коефіцієнтів підсилення

3.1.1 Розрахунок та вибір шунта

3.1.2 Розрахунок та вибір тахогенератора

3.2 Розрахунок параметрів силового кола

4 Розрахунок та побудова характеристик розімкненої системи

4.1 Розрахунок зовнішніх характеристик

4.2 Розрахунок регулювальної характеристики

4.3 Розрахунок електромеханічних характеристик

5 Розрахунок і вибір регуляторів  та елементів їхніх контурів

5.1 Настройка регулятора струму

5.2 Розрахунок параметрів регулятора струму

5.3 Настройка регулятора швидкості

5.3.1 Настройка П-регулятора швидкості

5.3.2 Настройка ПІ-регулятора швидкості

5.4 Розрахунок параметрів регулятора швидкості

6 Дослідження динамічних характеристик замкненої системи електропривода шляхом комп’ютерного моделювання

7 Розробка схеми електричної принципової системи електропривода

Література

Глосарій

Додаток А. Завдання на проектування

Додаток Б. Вихідні дані для проектування

Б.1 Дані електроприводів та вимог до їх систем керування

Б.2 Дані електродвигунів

Додаток В. Приклад розрахунку

Додаток Д. Рекомендації з вибору елементів

Д.1 Резистори

Д.2 Конденсатори

Д.3 Вентилі

Д.4 Трансформатори

Д.5 Згладжувальні реактори

Д.6 Струмообмежувальні реактори

Д.7 Автоматичні вимикачі

Д.8 Шунти

Д.9 Тахогенератори

 
 

Системи керування електроприводами.

 

Розрахунок системи підпорядкованого керування
 електроприводом постійного струму.

Курсове та дипломне проектування

Вінниця 2010