Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

7 РОЗРОБКА СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

 
   

 

Схема електрична принципова (electric principle circuit) виконується відповідно до заданого типу електропривода (реверсивний / нереверсивний) та заданої схеми випрямлення.

Схема повинна містити лише елементи, які були вибрані при розрахунку.

Фільтри в колах зворотних зв’язків за струмом і за швидкістю повинні бути виконаними у вигляді фільтрів низьких частот першого порядку (наприклад, рис. 7.1).

 

Рисунок 7.1 – Фільтр низьких частот першого порядку

 Як нормувальні перетворювачі в колах зворотних зв’язків можна використати перетворювачі постійної напруги. В загальному діапазон їхньої вихідної напруги може знаходитися в межах від 1,8 В до 200 В. Як правило, вони випускаються вже у вигляді готового закінченого модуля для монтажу. На схемі електричній принциповій такий перетворювач можна зобразити так, як показано на рис. 7.2.

 

Рисунок 7.2 – Приклад зображення перетворювача напруги

 

Операційний підсилювач можна зобразити у вигляді, як показано на рис. 7.3.

 

Рисунок 7.3 – Приклад зображення операційного підсилювача

 

До виводу Us+ подається «плюс» від джерела живлення, а до виводу
Us-
– «мінус» від двополярного джерела живлення. Часто ці виводи на схемах не показуються з метою її незагромадження.

Як задавач швидкості можна використати потенціометричний задавач з одним потенціометром (для схем з малим діапазоном регулювання швидкості – рис. 7.4, а) або з двома потенціометрами (для схем з великим діапазоном регулювання швидкості – рис. 7.4, б).

 

Рисунок 7.4 – Потенціометричні задавачі швидкості

 

Задавач інтенсивності можна зобразити як на рис. 7.5.

 

Рисунок 7.5 – Приклад зображення задавача інтенсивності

 

Для задавача інтенсивності розраховується його стала часу:

                                                                                                (8.1)

де Мн – номінальний момент двигуна:

                                                                                                 (8.2)

Система імпульсно-фазового керування не розраховується, а вибирається стандартною. На схемі, наприклад, для трифазної мостової схеми випрямлення нереверсивного електропривода, яка має шість тиристорів, її можна зобразити як на рис. 7.6.

 

Рисунок 7.6 – Приклад зображення та підключення системи імпульсно-фазового керування
нереверсивного електропривода з трифазною мостовою схемою випрямлення

 
   
 

На верх Ý