Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

 

В. В. Грабко, М. П. Розводюк

 

 

 

електричні машини

Розрахунок експлуатаційних характеристик.
Курсове проектування

 

 

 

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету (протокол №4 від 16.11.2009 р.)
як навчальний посібник для студентів напрямів підготовки Електромеханіка та Електротехніка

 

 

 

 

 

Вінниця, ВНТУ 2011