Звичайні дроби

Fractions

- звичайний дріб (fraction)

Число 3 - чисельник (numerator). Число 5 - знаменник (denominator). Дріб читається таким чином:
три п'ятих.

Знаменник дробу показує, на скільки рівних частин поділено одиницю. Чисельник дробу показує, скільки таких частин узято.

Спеціальні назви деяких дробів:

- половина (half) ;

- третина (one third) ;

- чверть (quarter) .

Приклад 1
Звичайний дріб

показує, що ціле число поділено на 3 рівних час-тини і взято 2 такі частини:


Якщо чисельник дробу менший від знаменника, то дріб називається правильним (правильний дріб - proper fraction) .

Приклад 2

- правильні дроби.

Якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику або більший за нього, то дріб називається неправильним (неправильний дріб - improper fraction).

Приклад 3

- неправильні дроби.
Ціла та дробова частини неправильного дробу:

2 - ціла частина (integer part) ;

- дробова частина (fractional part) .

Читається вираз так: дві цілих три п'ятих.
Щоб виділити цілу частину з неправильного дробу, треба поділити чисельник неправильного дробу на знаменник. Тоді неповна частка буде цілою частиною, остача - чисельником і попередній знаменник - знаменником дробової частини.
Найменшим спільним кратним (найменше спільне кратне - least common multiple) кількох чисел називається найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з цих чисел без остачі.
Основна властивість дробів: якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме натуральне число, то дістанемо дріб, що дорівнює даному:

Вправи
1. Прочитати дроби:

2. Виписати окремо правильні і неправильні дроби (прочитати їх):

3. Записати частку у вигляді дробу:
3:5; 7:10; 5:8; 13:15; 43:47; 21:20; 52:41; 120:17.

4. Записати у вигляді неправильних дробів:

5. Виділити цілу та дробову частини неправильних дробів:

6. Скоротити дроби (reduce fraction) :

7. Записати дроби у порядку зростання (порядок зростання - in-creasing order) :

8. Написати числа у порядку спадання (порядок спадання - decreasing order) :

9. Порівняти (compare) дроби:

10. Знайти суму:

11. Знайти різницю:

12. Перевірити (examine) рівності:

13. Знайти :

14. Знайти добуток:

15. Знайти частку:

16. Виконати дії (to execute operations):

17. Знайти :