Множення

Multiplication

"х,·; " - знак множення (oblique cross)
7·;5=35

Числа 7 і 5 називаються множниками (множник - multiplier). 35 називається добутком (добуток - product). Вираз читається так:
7 помножити на 5 дорівнює 35;
добуток 7 і 5 дорівнює 35;
7 на 5 дорівнює 35.

Переставний закон множення: від перестановки множників добуток не змінюється

a·b=b·a.


Якщо один з множників дорівнює нулю, то й сам добуток дорівнює нулю

a·0=0, 0·b=0.
Якщо добуток дорівнює нулю, то хоча б один з множників дорівнює нулю.

Сполучний закон множення: щоб добуток двох чисел помно-жити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел

(a·b)·c=a·(b·c).

Розподільний закон множення відносно додавання: щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і ці добутки додати

(a+b)·c=a·c+b·c.

Спільний множник (common factor) можна виносити за дужки (parenthesis)

a·b+b·c=c·(a+b).

Множення без калькулятора (калькулятор - calculator)
Приклад 1

Отже, 1459 · 275 = 401225 76456 · 478 = 36545968 258 · 3004 = 775032

Якщо A в x раз більше, ніж (x times more than) B або A в x раз важче, ніж (x times heavier than) B, або A в x раз довше, ніж (x times longer than) B, тоді A=B·x .
Якщо А в x раз менше, ніж (x times less than) B або в x раз легше, ніж (x times easier than) B, або в x раз коротше, ніж (x times shorter than) B, тоді B=A·x.

Приклад 2
Півень важить 1 кг. Півень у 4 рази легший за зайця. Яка вага зайця?

Розв'язання: 1·4=4 кг Відповідь: заєць важить 4 кг.

Приклад 3
Число 35 у 7 раз більше за число 5. Число 5 у 7 раз менше за число 35.

Отже, 5·7=35.

Приклад 4
Відрізок AB у 3 рази коротший, ніж відрізок CD. Відрізок CD у 3 рази довший, ніж відрізок AB.

Тоді lCD=3·lAB=3·2=6 см.

Вправи
1. Прочитати різними способами такі вирази:
а) 394·78=30732;
б) 826·438=361788;
в) 48·33=1584.

2. Знайти добуток не користуючись калькулятором

а) 4·8·3·25·125; в)17·5·8·30
б) 2·14·25·5; г)45·8·25·2
д) 36·25·44·0 k) 298·4·50·20
e) 0·243·11·63 л) 498·4·125·8
ж) (40·7)·3·25 м) 44·85·16·125
и) 8·(125·7·3)·4 н) 28·50·250·16

3. Замінити додавання множенням (усно).

a) 4+4+4+4+4 г) 5+5+5+5+5+5
б)7+7+7+7 д)12+12+12+12+12
в)3+3+3

4. У двох ящиках лежать помідори. У другому ящику у 3 рази більше помідорів, ніж у першому. Скільки помідорів разом в обох ящиках, якщо в першому ящику 12 кг?

5. Сергійко старший за свою сестру на 5 років, але молодший за батька у 3 рази. Скільки років Сергійкові і скільки років його батькові, якщо Сергійковій сестрі 8 років?

6. У магазин привезли 5 ящиків з фарбами. У кожному ящику було 144 коробки, а в кожній коробці 12 тюбиків з фарбами. Скільки тюбиків привезли в магазин?

7. Столяр і його помічник мають зробити 217 рам. Столяр за день робить 18 рам, а його помічник - 13. Скільки рам їм залишиться зробити після двох днів роботи?

8. Від двох пристаней одночасно назустріч один одному відійшли два катери і зустрілись через 2 год. Швидкість одного з них 22 км/год, швидкість другого 27 км/год. Знайти відстань між пристанями.

9. На пасіці 164 вулика. Передбачалось з кожного вулика одержати за літо 25 кг меду. Скільки кілограмів меду планувала одержати пасіка?

10. Три сестри: Оля, Надійка і Оленка збирали листівки. У Олі їх 168, у Надійки в 4 рази більше, ніж у Олі, а в Оленки на 35 листівок менше, ніж у Надійки. Скільки листівок зібрали Оля, Надійка і Оленка разом?