Віднімання

Subtraction
"-" - мінус (minus), знак віднімання (minus sign)
11-5=6

Число 11 зменшуване (minuend), 5 - від'ємник (subtrahend), 6 - різниця (difference). Вираз читається так:
11 мінус 5 дорівнює 6;
різниця чисел 11 і 5 дорівнює 6;
від 11 відняти 5 дорівнює 6.

Приклад 1
Знайти різницю чисел 356 і 67.
Розв'язання: 356-67=289.

Якщо A на x більше, ніж B або A на x важче, ніж B, або A на x довше, ніж B, тоді B=A-x.

Приклад 2

Вівця важить 48 кг. Вівця на 36 кг важча порося. Скільки кілограмів важить порося?
Розв'язання: 48-36=12 кг
Відповідь: порося важить 12 кг.

Якщо A на x менше, ніж B або A на x легше, ніж B, або A на x коротше, ніж B, тоді A=B-x.

Приклад 3

10 на 5 менше 15. Отже, 15-5=10.

Приклад 4

Відрізок CD=7 см. Відрізок AB на 3 см коротший відрізка CD. Тоді довжина відрізка AB: 7-3=4 см.

Приклад 5
На дроті сиділо 12 пташок. 2 пташки полетіли. Скільки пташок залишилось?
Розв'язання: 12-2=10 пташок.
Відповідь: залишилось 10 пташок.

Вправи
1. Прочитати різними способами такі вирази:
а) 14 745 - 624 = 14121;
б) 853 - 46 = 807;
в) 734 - 598 = 136.

2. Обчислити другий доданок, якщо:
а) сума двох доданків 30 000 і один з доданків 10 000;
б) сума двох доданків 56 000 і один з доданків 50 000.

3. Сума трьох доданків дорівнює 69 000. Один доданок 2 400, другий доданок 10 000. Обчислити третій доданок.

4. Зменшуване 25 000, від'ємник 17 080. Знайти різницю.

5. Сума трьох доданків 69 785. Один доданок 24 867, другий доданок 15 984. Знайти третій доданок.

6. Різниця двох чисел 472. Більше число 2000. Знайти менше число.

7. Різниця двох чисел 23 646. Менше число 8954. Знайти більше число.

8. Автомобіль має пройти за два дні 863 км. Першого дня він пройшов 487 км. Скільки кілометрів йому залишилось пройти другого дня?

9. Під час літніх канікул Женя, Федя і Зіна збирали лікарські рослини. Женя зібрав 1030 г, Федя на 180 г більше, Зіна на 640 г менше, ніж Женя і Федя разом. Скільки грамів лікарських рослин зібрали діти разом?