Додавання

Addition
"+" – плюс (plus), знак додавання (plus sign)
32+5=37

Числа 32 і 5 називаються доданками (доданок – item). 37 називається сумою (сума – sum). Вираз (expression) читається таким чином:
32 плюс 5 дорівнює 37;
сума 32 і 5 дорівнює 37;
до 32 додати 5 дорівнює 37.

Приклад 1 (example)
Знайти (find) суму чисел 342 і 254.
Розв'язання: (solution) 342+254=596.

Якщо необхідно визначити (evaluate) значення А і разом або всього (sum total), то значить необхідно обчислити суму .

Приклад 2

Вівця важить 48 кг. Порося важить 12 кг. Яка маса вівці і поросяти разом?
Розв'язання: 48+12=60 кг
Відповідь (answer): вівця і порося разом важать 60 кг.

Приклад 3
В одному пакеті 65 насінин. У другому – 47 насінин. Скільки всього насінин в двох пакетах?
Розв’язання: 65+47=112 насінин.
Відповідь: в двох пакетах разом 112 насінин.

Якщо A на x більше, ніж (greater by x than) B або A на x важче, ніж (heavier by x than) B, або A на x довше, ніж (longer by x than) B, тоді А=В+х.

Приклад 4

Отже, 35+5=40

Приклад 5
Порося важить 12 кг. Вівця на 36 кг важче. Скільки кілограмів важить вівця?
Розв'язання: 12+36=48 кг
Відповідь: вівця важить 48 кг.

Якщо A на x менше, ніж (less by x than) B або A на x легше, ніж (easier by x than) B, або A на x коротше, ніж (shorter by x than) B, тоді B=A+x.

Приклад 6
Порося на 36 кг легше вівці і важить 12 кг. Скільки кілограмів важить вівця?
Розв'язання: 12+36=48 кг
Відповідь: вівця важить 48 кг.

Вправи
1. Прочитати різними способами такі вирази:
а) 23 345 + 873 = 24218;
б) 43 + 25 = 68;
в) 64 + 9 = 73.

2. Маса кроля 3 кг, маса козеняти на 7 кг більша, а маса теляти 30 кг. Яка маса козеняти і теляти разом?

3. Число 3 786 496 на 604 589 менше від числа х. Знайти х.

4. Перший клас зібрав 149 кг, другий на 17 кг більше, ніж перший, а третій на 9 кг більше, ніж другий. Скільки яблук зібрали три класи разом?

5. Перший доданок 18 307, а другий на 8 009 більший, ніж перший. Знайти їх суму.

6. Сашко, Сергійко і Олесь принесли свої марки на виставку. Сашко приніс 157 марок, Сергій на 86 марок більше, ніж Сашко, а Олесь на 48 марок більше, ніж Сергій і Сашко разом. Скільки всього марок принесли хлопці на виставку?

7. Зліва від знака рівності (знак рівності - equality sign) між цифрами поставити знаки додавання так, щоб утворена рівність (equality) була правильною : 4 4 4 4 4 4 4 4 = 500