Корінь n-го степення. Степінь з раціональним показником

n-th root. Power with rational exponent

Коренем n-го степеня (корінь n-го степеня - n-th root) з числа a називається таке число, n-й степінь якого дорівнює a.
Арифметичним коренем (арифметичний корінь - arithmetical root) n-го степеня з числа a називають невід'ємне число, n-й степінь якого дорівнює a.
Арифметичний корінь n-го степеня з числа a позначають
Наприклад=2, тому що 23=8 і 2>0.

При парному n існує два корені n-го степеня з будь-якого додатного числа a; корінь n-го степеня з числа 0 дорівнює 0; коренів парного степеня з від'ємних чисел не існує. При непарному n існує корінь n-го степеня з будь-якого числа a, і притому тільки один.
Для коренів непарного степеня справджується рівність

Наприклад

Для будь-якого x

Корінь другого степеня з числа називають квадратним коренем (квадратний корінь - square root), а показник 2 кореня в запису опускають (наприклад, корінь квадратний із 7 позначають просто ). Корінь третього степеня називають кубічним коренем (кубічний корінь - cube root).
Основні властивості арифметичних коренів -го степеня.

Степенем числа a>0 з раціональним показником , де m - ціле число, а n - натуральне (n>1), називається число .

Якщо a<0, раціональний степінь числа a не визначений.

Для будь-яких r, s і додатних a і b справедливі рівності:
1. a0=1;
2. a1=a; 9. Якщо 0
3. ay·a5=ay+5; ayy, якщо r>0,
4. ay:a5=ay-5; ay>by, якщо r<0;
5. (ay)5=ay5; 10. Якщо r>s, то
6. (ab)y=ayby; ay>a5, якщо a>1,
ay5, якщо 0

Приклад 1
Спростити вираз

Розв'язання

Тоді

Приклад 2
Перевірити справедливість рівності

Розв'язання
Розглянемо рівність

Очевидно, що коли вона виконується, то виконується і задана рівність.
Нехай

Неважко переконатись, що a>0 і b>0. Якщо при цьому виконується рівність a2=b2, nj a=b.
Знаходимо

Оскільки a2=b2 то a=b, тобто задана рівність справедлива.

Вправи

1. Добути корінь з одночленів:

2. Винести множник з-під знака кореня:

3. Внести множник під знак кореня:

4. Скоротити показники коренів та підкореневих виразів:

5. Привести корені до загального показника:

6. Звільнити підкореневий вираз від дробу:

7. Що більше:

8. Виконати дії:

9. Виконати множення:

10. Виконати дії:

11. Виконати ділення:

12. Виконати дії:

13. Піднести до степеня такі вирази:

14. Скоротити дроби:

15. Звільнити дроби від коренів у знаменнику:

16. Довести тотожності:

17. Виконати дії:

18. Спростити вирази:

19. Довести тотожності:

20. Написати без коренів такі вирази:

21. Замінити радикалами:

22. Обчислити:

23. Виконати дії:

24. Довести рівності: