Натуральні числа

Natural numbers
1 - один 30 - п'ятдесят
2 - два 60 - шістдесят
3 - тир 70 - сімдесят
4 - чотири 80 - вісімдесят
3 - п'ять 90 - дев'яносто
6 - шість 100 - сто
7 - сім 200 - двісті
8 - вісім 300 - триста
9 - дев'ять 400 - чотириста
10 - десять 300 - п'ятсот
11 - одинадцять 600 - шістсот
12 - дванадцять 700 - сімсот
13 - тринадцять 800 - вісімсот
14 - чотирнадцять 900 - дев'ятсот
13 - п'ятнадцять 1 000 - одна тисяча
16 - шістнадцять 2 000 - дві тисячі
17 - сімнадцять ...
18 - вісімнадцять 1 000 000 - один мільйон
19 - дев'ятнадцять 2 000 000 - два мільйони
20 - двадцять ...
30 - тридцять 1 000 000 - один мільярд
40 - сорок 2 000 000 - два мільярди
   Числа 1, 2, 3,..., які використовуються для лічби (лічба - counting) предметів, називаються натуральними числами (натуральне число - natural number). Вони записуються за допомогою десяти цифр (цифра - figure): 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 0.

   Кожна цифра визначає у числі розряд (розряд числа - number position). Розряди називаються справа наліво, починаючи з нижчого: одиниці, десятки, сотні, тисячі, ... . Якщо в числі відсутній який-небудь розряд, то в записі числа на його місці стоїть цифра 0. Наприклад (for example), у числі 307 898 міститься 8 одиниць, 9 десятків, 8 сотень, 7 тисяч, 0 десятків тисяч і 3 сотні тисяч.

   У записі числа розряди, починаючи справа, групуються в класи (клас - number class), по три розряди в кожному. Перші три розряди утворюють клас одиниць, наступні три цифри утворюють клас тисяч, далі - клас мільйонів, потім - мільярдів.

   Наприклад, число 36 - складається лише з класу одиниць, число 1 343 829 409 - містить клас одиниць, тисяч, мільйонів та мільярдів.

   Числа читаються зліва направо, починаючи із старшого класу. Спочатку читають число, яке утворюється цифрами даного класу (зліва направо, спочатку розряд сотень, потім десятків і, нарешті, - одиниць) потім називають сам клас, і далі переходять до наступного класу. Клас одиниць не називається.

   Наприклад
34 - тридцять чотири
13 436 - тринадцять тисяч чотириста п'ятдесят шість
436 782 043 - чотириста п'ятдесят шість мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі сорок п'ять число 783 302 197 048 читаємо: сімсот вісімдесят три мільярди п'ятсот два мільйони сто дев'яносто сім тисяч сорок вісім.

   Вправи (exercises)
1. Прочитати (read) такі числа: 3003, 424 671, 89 901, 70 200, 62 030 000, 47 330 406, 3 730 600 201.

2. Записати (write) такі числа цифрами:
а) вісімнадцять мільйонів шістсот п'ятдесят чотири тисячі триста два;
б) сто двадцять чотири мільйони п'ятсот двадцять тисяч сімдесят вісім;
в) двадцять дев'ять мільярдів;
г) дев'ять мільярдів сімсот шістдесят тисяч тридцять чотири;
д) шістсот чотири мільйони вісімнадцять тисяч шістдесят;
е) чотириста вісімдесят п'ять тисяч дев'ять;
ж) двадцять мільйонів сімсот тридцять два;
и) три мільярди триста три;
к) п'ять мільярдів п'ять тисяч п'ять.

3. Прочитати:
а) довжина екватора Землі 40 073 696 м;
б) від Сонця до Землі 149 397 900 км;
в) один календарний рік дорівнює 31 337 600 с.

4. Попросити продиктувати (ask to dictate) дані числа і записати їх у зошит:
а) 43 008, 3 672 931, 400 270 000, 130 840;
б) 37 000 206, 9 807 100, 6006, 20 200 202;
в) 4 776 308, 32 276 000 000, 180 004.