Література

1. Фильчаков П. Ф. Справочник по высшей математике. – К.: «Наукова думка», 1972. – 744 с.

2. Волков Ю. І., Найко Д. А. Лінійна алгебра й аналітична геометрія з елементами програмування мовою Паскаль: Навчальний посібник. – К.: НМК ВО, 1990. – 144 с.

3. Дорохин Д. П., Плаксенко З. Е., Бажора Г. Ф. Сборник задач и упражнений по математике. – М.: Высш. шк., 1986. – 248 с.

4. Людвичек К. В. Математика. – Харьков, 2003. – 258 с.

5. Математика. Алгебра и начала анализа: Підручник / А. И. Лобанов. – К.: Вища шк., 1987. - 304 с.

6. Шкіль М. І., Слєпкань З. І., Дубінчук О. С. Алгебра і початки аналізу: Підручник. – К.: Зодіак-Еко, 2001. – 688 с.

7. Погорєлов О. В. Геометрія: Підручник. – К.: Освіта, 1993. – 352 с.

8. Навчальні програми (довузівська підготовка іноземних громадян) / Б. Андрющенко. – К.: Політехніка, 2005. – 84 с.

9. Алгебра і початки аналізу: Навчальний посібник / А. Колмого-ров. – К.: Радянська школа, 1987. – 336 с.

10. Formula – математика для школи / І. Виспянський. – Режим доступу: http://www.formula.co.ua.