СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Симонович С.В. Інформатика для економістів і юристів, СПб: Питер, 2004.– 688с.

 2. Безручко В. Т. Практикум по курсу «Информатика». Работа в Windows, Word, Excel: Учебное пособие. – М.: Финанси и статистика, 2002.

 3. Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патлантоглу М. О. Практичний курс інформатики/ Під ред. Мадзігора В. М.– К.: Фенікс, 2004.

 4. Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. – К.: , 2001.

 5. Компьютерние системи и сети: Учебное пособие/ Под ред. Косаре–ва В. П. и Еремина Л. В. – М.: Финанси и статистика, 2001.

 6. Симонович С. В. и др. Информатика для юристов и экономистов. – СПб.: Питер, 2001.

 7. Информатика. Толковий словарь основних терминов. Издание 2–е. – М.: ПРИОР, 1998.

 8. Зарецька І. Т. , Колодяжний Б. Г. , Гуржій А. М. , Соколов О. Ю. Інформатика: Навчальний посібник для 10–11 класів середніх загально–освітніх шкіл. – К.: Форум, 2001.

 9. Фигурнов В. З. IBM PC для пользователя. 7–е изд–е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА–М, 1999.

 10. Ситник В. Ф., Писаревська Т. А., Єрьоміна Н. В., Краєва О. С. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник/ Під ред. Ситника В. Ф. – К.: КНЕУ, 1997.

 11. Левин А. Самоучитель работи на компьютере. 3–е издание, исправленое и дополненное. – М.: Международное агенство A. D. T., 2002.