СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ (GLOSSARY)

Апаратне забезпечення – hardware
Антивірус – antivirus
Архівний файл – zipped file
Виділення – selection
Віднімання – substraction
Властивість – properties
Вставка – insert
Головне меню – start
Межа – border
Графічне зображення – graphic image
Дерево каталогів – directory
Дефрагментація – defragmentation
Діалогове вікно – dialog box
Діапазон даних – data span
Довільне значення – arbitrary value
Додавання – addition
Електронна таблиця – spreadsheet
Ефекти анімації – animation effects
Жирний шрифт – bold
Заархівувати – compress
Запит – query
Захист від вірусів – antiviral protection
Знак – mark
Ієрархічна структура – hierarchy
Каталог(директорія) – directory
Ключове слово – keyword
Команда меню – command of menu
Комірка таблиці – table cell
Контекстнe меню – context menu
Кошик – recycle bin
Курсив – script
Легенда – legend
Логічна помилка – logical error
Метадані – metadata
Обчислення – computation
Операційна система – operating system
Очищення – clearing

Панель інструментів – toolbar
Панель управління – control panel
Папка – folder
Параметри – settings
Перемістити – move
Переривчаста рамка – dashed frame
Підкреслений – underlined
Піктограма – icon
Посилання – reference
Пошук – search
Програмне забезпечення – software
Програмний засіб – software tool
Процес пошуку інформації – information search process
Режим перегляду – viewing mode
Робочий стіл – desktop
Розархівувати – unarchive
Розмір – size
Розмір шрифта – font size
Розташування – arrangment
Розширення файлa – filename extension
Рядок – row
Рядок стану – status line
Службова програма – service program
Сервісні програмні засоби – service utilities
Символ – character
Слайд–шоу – slide–show
Словосполучення – word combination
Смуга прокручування – scroll bar
Стовпець – column
Структура таблиці – table structure
Табличний процесор – table processor
Текстовий процесор – word processor
Тематична рубрика – topical header
Тип шрифта – type face
Утиліта – utility
Форматування – formatting
Шаблон – template
Ярлик – shortcut