ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

[ попередній розділ ] [ зміст ] [ наступний розділ ]

Робота з документами в текстовому процесорі WORD

Мета: Набути навичок роботи з текстовим процесором WORD.

Порядок виконання роботи

 1. Ознайомитися з загальними відомостями про можливості текстового процесора WORD.

 2. Ознайомитися з процедурами відкриття, закриття і збереження документів.

 3. Набути навичок роботи з декількома відкритими документами.

 4. Ознайомитися з можливостями текстового редактора WORD стосовно редагування текстової інформації.

 5. Ознайомитися з принципами форматування документів в текстовому редакторі WORD.

 6. Створити текстовий документ в текстовому редакторі WORD згідно зі своїм варіантом (табл. 7) за такими вимогами до документа:

  а) шрифт тексту – 12;

  б) стиль – за індивідуальним завданням;

  в) параметри сторінки: ліве поле – 3 см, верхнє, нижнє, праве – 1,5см;

  г) назва документів – 14 шрифт, жирний;

  д) об'єм – 2 листки


 7. Оформити звіт про виконання роботи з висновком про можливості текстового редактора WORD.

Таблиця 7 – Варіанти завдань

WORD є найбільш поширеним текстовим редактором для WINDOWS, який надає користувачеві прості засоби для створення звітів, службових записок, факсимільних повідомлень, поштових наклейок та інших документів як ділового, так і особистого характеру. Він дозволяє створювати і вставляти в текст рисунки, виконувати обчислення і сортування даних в таблицях, керувати файлами, а також вирішувати ряд задач, які характерні для настільних видавницьких систем [1, 5].


Питання для самоконтролю

1. Скільки способів створення нового документа Ви знаєте?

2. В яких випадках використовується команда СОХРАНИТЬ ЯК?

3. Які дії можна виконати за допомогою комбінації клавіш +? Що визначають горизонтальна та вертикальна лінійки?

4. Які дії можна виконати за допомогою комбінації клавіш + ? Які дії слід виконати для виділення блока тексту за допомогою клавіш управління курсором?

5. Як виконується копіювання і переміщення тексту?

6. Які команди вміщує в себе меню ВИД? Які засоби візуалізації виправлень Вам відомі? Як захистити створений документ?

7. Які клавіші використовуються для вилучення помилково набраного тексту? Як здійснюється закриття документа?

8. Які дії необхідно виконати для вставки символів в документ?

[ попередній розділ ] [ зміст ] [ наступний розділ ]