УРОК 3 (три)

Третій урок

Таблиця № 1 [tablycya № 1] Table № 1

Цифри [cyfry] Numbers

Таблиця № 2 [tablycya № 2] Table № 2

Розділові знаки [rozdilovi znaky] Punctuation

Таблиця № 3 [tablycya № 3] Table № 3

Дні тижня [dni tygnya] The days of week

Таблиця № 4 [tablucya № 4] Table № 4

Прислівники часу [pryslivnyky chasu] Adverbs of time

Таблиця № 5 [tablycya № 5] Table № 5

Сім’я [simja] Family

Таблиця № 6 [tablycya № 6] Table № 6

Особові займенники [osobovi zajmennyky] Personal Pronouns

Таблиця № 7 [tablycya № 7] Table № 7

Корисні фрази [korysni frazy] Useful phrases

Самостійна робота

Test

1. Пишіть.

Аеропорт, парта, прапор, порт, бар, зуби, вода, фото, дивани, група, замок, кава, будинок, букет, вікно, двері, пакет, пан, пані, робітник, робота, фізика, букви, вправа, звук, сторінка, теми, цифра, напруга, конденсатор, опір, вівторок, вітер, газети, кабінет, квадрат, крапка, кіоск, конус, коридор, піраміда, папір, тире, ромби, мідь, день, мир.

2. Складіть речення (Make up sentences).

1. Це, і, вікно, двері.

2. Тут, хата, будинок, там, а.

3. Це, книга, том, не, а.

4. Анод, та, це, катод.

5. Це, ні, артист, не.

6. Сік, так, це.

7. Тато, та, мама, це.

8. Син, тут, сестра, там, а.

9. Дороги, мости, і, тут.

10. Не, кабінет, клас, це, а.

11. Там, тут, а, вікно, двері.

12. Це, А, буква, а, О, буква, це.

13. Г, буква, звук, це, [г], а, це.

14. Сторінка, один, номер, це.

15. Цифра, це, і, цифра, вісім, сім.

16. Це, пан, не, а, пані.

17. Та, завод, аеропорт, це.

18. Антена, радіо, це, і, картина.

19. Там, сніг, гори, та. Гарно, це.

20. Ректор, це? Не, ректор, ні, це, декан, а.

3. Пишіть (Write).

4. Пишіть слова (Write words).

1) і, с, о, м, т.

2) а, к, і, р.

3) а, р, а, к, т.

4) р, т, о, е, к, р.

5) у, о, р, ц, к.

6) с, т, к, е, т.

5. Поділити на склади (Divide into syllables).

Зразок: Мак – сим.

6. Дайте відповіді на запитання (Give answers for the questions).

1. Ти студентка?

2. Ти студент?

3. Де мама?

4. Де друг?

 

 
____________________________________________________________________________________________________