Тестові завдання з дисципліни Технологія конструкційних матеріалів

 

Тест  1

Яка з цих властивостей сплавів не відноситься до ливарних:

1.     Ударна вязкість;

2.     Рідкотекучість;

3.     Усадка;

4.     Схильність до ліквації;

5.     Схильність до поглинання газів.

 

Тест   2

До яких наслідків може призвести недостатня податливість ливарної форми:

1.     До утворення газової пористості у виливках;

2.     До утворення тріщин у стінках форми;

3.     До забруднення  виливків неметалевими включеннями;

4.     До утворення усадкових раковин у виливках;

5.     До жолоблення виливків.

 

 

Тест   3

До складу формових сумішей додають тирсу з метою:

1.     Підвищення міцності форм;

2.     Підвищення пластичності сумішей;

3.     Підвищення непригарності формових сумішей;

4.     Підвищення податливості сумішей;

5.     Покращення заповнюваності форм металом.

 

 

 

Тест 4

Сірий чавун у ливарних цехах машинобудівних заводів плавлять переважно у:

1.     Доменних печах;

2.     Кисневих конверторах;

3.     Мартенівських печах;

4.     Вагранках;

5.     Дугових електропечах.

 

 

 

Тест 5

Які дефекти у сталевих виливках складної форми, отриманих литтям у кокіль, найімовірніші:

1.     Усадочні раковини;

2.     Тріщини;

3.     Усадкова пористість;

4.     Пригар на стінках виливків;

5.     Невідповідність розмірів заданим.

 

Тест 6

Який з цих способів лиття є найдоцільнішим при виготовленні масивних виливків із сірого чавуну (наприклад, станин металорізальних верстатів):

1.     Лиття в піщано-глиняних формах;

2.     Лиття в кокілі;

3.     Лиття в оболонкових формах;

4.     Лиття за моделями, що витоплюються;

5.     Лиття під тиском.

 

Тест 7

Який з цих факторів не впливає на здатність рідкого металу заповнювати ливарну форму:

1.     Хімічний склад металу;

2.     Температура металу;

3.     Матеріал ливарної форми;

4.     Схильність металу до лінійної усадки;

5.     Температура ливарної форми.

 

Тест 8

Що з перерахованого не впливає на силу струму при ручному дуговому зварюванні:

1.     Марка матеріалу;

2.     Тип зварного зєднання;

3.     Товщина заготовки;

4.     Положення шва у просторі;

5.     Діаметр стержня електрода.

 

Тест 9

На якому принципі грунтується газокисневе різання металу:

1.     На здатності металу плавитися при низькій температурі;

2.     На здатності металу  утворювати тугоплавкі оксиди при окисленні;

3.     На здатності підігрітого металу горіти на повітрі;

4.     На здатності підігрітого металу горіти в кисні;

5.     На високій теплопровідності металу.

 

Тест 10

Ацетиленокисневе полумя може бути з надлишком:

1.     Водню;

2.     Кисню;

3.     Азоту;

4.     Вуглекислого газу;

5.     Аргону.

 

Тест 11

Який з перерахованих способів є найдоцільнішим для зварювання залізничних рейок при прокладанні довгих безстикових залізничних колій:

1.     Зварювання в захисних газах;

2.     Точкове зварювання;

3.     Ручне дугове зварювання;

4.     Стикове зварювання;

5.     Шовне зварювання.

 

Тест 12

При автоматичному зварюванні під флюсом найважливішим, що характеризує цей спосіб зварювання, є:

1.     Автоматична подача зварного дроту;

2.     Автоматичне пересування зварювального агрегату вздовж шва;

3.     Автоматичне підтримування постійної сили струму;

4.     Автоматичне запалювання дуги;

5.     Автоматичне підтримування постійної швидкості процесу зварювання.

 

Тест 13

Сталь 45 відноситься до матеріалів з поганою зварністю тому, що:

1.     Має високу температуру плавлення;

2.     Утворює при зварюванні тугоплавкі оксиди;

3.     Загартовується при зварюванні;

4.     Забруднюється шлаковими включеннями;

5.     Зварний шов поглинає гази.

 

Тест 14

Що з перерахованого не відноситься до режиму різання при фрезеруванні:

1.     Швидкість різання;

2.     Глибина різання;

3.     Сили різання;

4.     Величина подачі;

5.     Ширина фрезерування.

 

Тест 15

Що з перерахованого є елементом режиму різання:

1.     Потужність, що витрачається на різання;

2.     Сили різання;

3.     Годинна продуктивність;

4.     Глибина різання;

5.     Стійкість інструмента.

 

Тест 16

Який з перерахованих процесів використовується для обробки зовнішніх поверхонь обертання:

1.     Фрезерування;

2.     Протягування;

3.     Розточування;

4.     Шліфування;

5.     Стругання.

 

Тест 17

Щоб зробити отвір у суцільному металі використовують:

1.     Токарні різці;

2.     Зенкери;

3.     Протяжки;

4.     Свердла;

5.     Розвертки.

 

Тест 18

Щоб зробити шліцьовий отвір у деталі, наприклад, зубчастому колесі при його масовому виробництві, використовують:

1.     Фрезерування;

2.     Протягування;

3.     Стругання;

4.     Зенкерування;

5.     Шліфування.