Словник термінів

 

Технологічні властивості (property technical) - це комплекс фізико-хімічних властивостей цих матеріалів, зумовлених  станом, складом і структурою в процесі взаємодії речовини з технологічним середовищем, тобто під час їх обробки.

 

Ливарні властивості (founding) - здатність матеріалу до переробки в рідкому стані з метою отримання виливків певних розмірів, форми та властивостей.

 

Деформовність (deformation) оброблюваність тиском це здатність матеріалу сприймати пластичну деформацію без руйнування єдності в процесі формозміни тиском в холодному або гарячому стані.

 

Зварюваність (welding) - властивість матеріалу утворювати нероз'ємне з'єднання, якість якого відповідає суцільному.

 

Оброблюваність різанням (machining processing)   здатність матеріалу до стружкоутворення при заданих шорсткості, точності та якості оброблених поверхонь.

 

Заготовка (workpiece, flank, billet) предмет праці, з якого зміною форми, розмірів, властивостей поверхні і (або) матеріалу виготовляють деталь (ГОСТ 3.1109-82).

 

Ливарне виробництво (foundry) галузь машинобудування, яка займається виготовленням фасонних заготовок або деталей шляхом заливання розплавленого металу у спеціальну форму, порожнина якої має конфігурацію заготовки (деталі).

 

Ливарна форма (casting, mould) це система елементів, які утворюють робочу порожнину, при заливанні якої розплавленим металом формується виливок.

 

Ливарна опока (casting box, moulding frame) пристосування для утримання формувальної суміші при виготовленні форми.

 

Рідкотекучість (yield, flow) це здатність металів та сплавів текти у розплавленому стані по каналах ливарної форми, заповнювати її порожнечу і чітко відтворювати контури виливка.

 

Усадка (shrinkage) властивість ливарних сплавів зменшувати обєм при затвердінні та охолодженні.

 

Лінійна усадка (linear shrinkage) зменшення лінійних розмірів виливка при його охолодженні від температури, при якій утворюється міцна кірка, здатна протистояти тиску розплавленого металу, до температури навколишнього середовища.

 

Усадкові раковини (shrink hole, contraction cavity) порівняно великі порожнини, які розташовані у виливках, що твердіють останніми.

 

Усадкова пористість (shrinkage) скупчення пустот, які утворилися у виливках у значних зонах у результаті усадки в тих місцях виливка, які тверділи останніми без доступу до них розплавленого металу.

 

Модельний комплект (model set) це сукупність технологічного оснащення та пристосувань, які необхідні для утворення у формі порожнини, що відповідає контурам виливка.

 

Формування (forming) це процес виготовлення ливарної форми, стержнів та складання форми.

 

Формувальні матеріали (moulding materials) це сукупність природних та штучних матеріалів, які використовуються для виготовлення формувальних та стержневих сумішей.

 

Шаблон (template) профільована дошка, в якій вирізано зовнішній і внутрішній профілі виливка.

 

Формувальна суміш (moulding mixture) це багатокомпонентна суміш формувальних матеріалів, які відповідають умовам технологічного процесу виготовлення ливарних форм.

 

Облицювальна суміш (facing mixture) це формувальна суміш, яка використовується для виготовлення робочого шару форми.

 

 

Міцність (strength) здатність матеріалу форми не рyйнуватися при витяганні моделі із форми.

 

Газопроникність (permeability) здатність суміші пропускати крізь себе гази.

 

Пластичність (plasticity) здатність деформуватися без руйнування та точно відтворювати відбиток моделі.

 

Піддатливість (pliability, compliance) здатність форми або стержня стискатися при усадці виливка.

 

Непригарність (non-stickiness) здатність суміші не вступати в хімічну взаємодію з металом і не пригоряти до поверхні виливка.

 

Ливникова система (gating system) це система каналів, крізь який розплавлений метал підводять у порожнечу форми.

 

Стержнева суміш (core mixture, core sand) це багатокомпонентна суміш формувальних матеріалів, які відповідають умовам технологічного процесу виготовлення ливарних стержнів.

 

Разові форми (temporary moulding) призначені для виготовлення лише одного виливка, тому що їх руйнують після затверднення металу.

 

Газові раковини (flow-hole) бульбашки газів у тілі виливка.

 

Піщані та шлакові раковини (sand and slag holes) порожнини, заповнені формувальною сумішшю або шлаком.

 

Холодні тріщини (cold cracks) розриви тіла виливка значної довжини.

 

Гарячі тріщини (hot cracks) розриви тіла виливка незначної довжини.

 

Кокіль (metal mould) металева багаторазова форма, в яку рідкий метал заливається вільним струменем під атмосферним тиском.

 

Облицювання (facing) захисні покриття, які наносять для захисту поверхні кокілю від дії розплаву, регулювання швидкості охолодження виливка та покращення заповнюваності форми на робочу поверхню кокілю, металевих стержнів і ливникової системи.

 

Відцентрове лиття (cenrifugal) це спосіб, при якому розплав заливається у форму, зазвичай металеву, яка обертається з певною швидкістю.

Центрифугування (cenrifugation) лиття фасонних виливків, при якому використовують відцентрову силу тільки для заповнення форми розплавом і кристалізації металу. Ливарна форма виготовляється з формувальної суміші або є оболонковою.

 

Припуски на обробку (machining allowance) шар металу, який знімається з поверхні заготовки при її механічній обробці. Чим менший припуск, тим вища точність заготовки.

 

Сталь (steel) це сплав заліза з вуглецем, вміст якого не перебільшує 2,14%, як ливарний матеріал застосовують для отримання виливків деталей, які разом з високою міцністю повинні мати гарні пластичні властивості, бути надійними та довговічними в експлуатації.

 

Сірий чавун (grey cast iron) найдешевший ливарний сплав, в якому вуглець знаходиться у вигляді графіту, який має пластинчасту форму. Має порівняно високі механічні властивості, відносно низьку температуру плавлення і дуже гарні ливарні властивості: високу рідкотекучість, низькі лінійну та обємну усадку (0,9...1,3%), завдяки чому із сірого чавуну можна отримувати якісні виливки без усадкових раковин, тріщин, жолоблення та інших дефектів.

 

Твердість ( hardness ) - це властивість поверхневого шару матеріалу чинити  опір пружній та пластичній деформаціям або руйнуванню при місцевій пластичній взаємодії з боку іншого, більш твердішого тіла (індентора) відповідної форми та розмірів.