ВСТУП

 

Виконання курсового проекту з дисципліни "Технічна електроніка" є важливим етапом вивчення цієї дисципліни, на якому студент повинен показати свою здатність застосовувати вивчений теоретичний матеріал на практиці.

Курсовий проект передбачає розробку гібридної інтегральної схеми пристрою за схемою електричною принциповою та переліком елементів до неї.

Студент вибирає технологію виготовлення мікросхеми та необхідні матеріали, з яких виконуються її елементи та компоненти. За вказаними параметрами проводить розрахунки плівкових елементів та навісних компонентів, що входять до складу пристрою, розробляє його топологію та виконує перевіркові розрахунки для цієї топології.

Завершальним етапом курсового проекту є оформлення всієї необхідної конструкторської документації згідно з діючими стандартами.

В першому розділі посібника наведено питання, що стосуються організації курсового проектування, формування тем, змісту та захисту курсового проекту.

В другому розділі описано вимоги, що висуваються до розробки технічного завдання до курсового проекту.

Третій розділ присвячено оформленню комплекту конструкторської документації на інтегральну схему.

Четвертий розділ навчального посібника містить дані про матеріали, що використовуються при виготовленні гібридних схем, порядки розрахунків плівкових елементів та конструкції навісних компонентів.

В останньому розділі посібника наведено розрахунки паразитних звязків, що виникають в схемі, надійності гібридних інтегральних схем, методику оцінювання теплового режиму гібридної інтегральної схеми та опис компютерних програм, що використовуються при проектуванні інтегральних схем.

Посібник містить приклади розрахунків, що необхідно проводити при виконанні курсового проекту, а також приклади креслень до проекту, розроблених студентами.

Посібник призначений для студентів другого курсу напряму підготовки Телекомунікації.