ЛІТЕРАТУРА

 

1. Філинюк М. А. Конструювання та розрахунок гібридних мікросхем / Філинюк М. А. Вінниця : ВДТУ, 1998. 98 с.

2. Філинюк М. А. Конструювання і розрахунок напівпровідникових мікросхем / Філинюк М. А. Вінниця : ВДТУ, 2001. 138 с.

3. Коледов Л. А. Технология и конструкции микросхем и микросборок /  Коледов Л. А. М. : Радио и связь, 1989. 400 с.

4. Дубов Є. В. Проектування мікрозбірок та гібридних інтегральних схем / Дубов Є. В., Лободзінська Р. Ф., Мізерний В. М. Вінниця : ВДТУ, 2000. 137 с.

5. Коледов Л. А. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок : учеб. пособие для вузов / Коледов Л. А.  СПб. : Лань, 2008. 399 с.

6. Бушминский И. П. Технологическое проектирование микросхем СВЧ: Учеб. пособие / И. П. Бушминский, Г. В. Морозов. М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. 354 с.

7. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. К. : Держспоживстандарт України, 2006.

         8. Лисенко Г. Л. Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) у Вінницькому національному технічному університеті / Лисенко Г. Л., Буда А. Г., Обертюх Р. Р. Вінниця : ВНТУ, 2006. 60 с.