2 РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Технічне завдання (statement of work) для дослідно-конструкторських робіт (ДКР) виконується згідно з ДСТУ 39742000 Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення. Воно повинно додаватись в першому з додатків та містити такі розділи.

1. Назва дослідно-конструкторської роботи. Тут зазначається повна назва, шифр ДКР, назва документа, який є підставою для виконання проекту, дата його затвердження, організація затвердження.

2. Виконавці ДКР. Записується назва установи, яка проводить ДКР.

3. Виробник. Зазначається установа, підприємство, на якому виготовлятиметься обєкт розробки.

4. Мета виконання ДКР та призначення продукції.

5. Склад продукції.

6. Технічні вимоги.

6.1 Призначення. В цьому розділі зазначаються

технічні характеристики, які забезпечують виконання заданих функцій;

порядок і спосіб взаємодій з обєктами, які сполучаються з пристроями;

імовірнісно-часові характеристики та показники (час готовності до виконання та час безперервної або циклічної роботи)

6.2 Вимоги життєздатності та стійкості до зовнішніх факторів. Вказуються кліматичні та механічні фактори.

6.3 Вимоги надійності. Містять

показники надійності;

критерії відмов і граничного стану продукції;

вимоги до конструктивних і експлуатаційних способів забезпечення надійності.

6.4 Вимоги до конструкції:

габаритні та приєднувальні розміри;

спосіб кріплення;

засоби регулювання та органи настроювання;

конструктивний вид виконання (блочний або моноблочний);

обмеження щодо маси виробу;

використання базових конструкцій.

6.5 Вимоги технологічності:

вимоги до виробничої експлуатаційної та ремонтної технологічності (ГОСТ 1420183);

вимоги до використання професійних технологій і уніфікованого устаткування.

6.6 Вимоги уніфікації та стандартизації.

Наводять кількісні технологічні показники (наприклад, коефіцієнт застосовуваності, повторюваності, міжпроектної уніфікації).

6.7 Вимоги метрологічного забезпечення виробництва і експлуатації:

вимоги до метрологічного вимірювання параметрів та контролю продукції;

обґрунтування вимог проведення метрологічної експертизи;

необхідності розробки метрологічних стендів.

6.8 Вимоги дизайну, ергономіки та техн. естетики:

вимоги до дизайну, що визначають композиційну цілісність, художню виразність, раціональність форм та сучасний стиль (ДСТУ 39432000, ДСТУ 39442000);

загальні ергономічні вимоги до робочих місць (ГОСТ 12.2.03278, ГОСТ 12.2.03378).

6.9 Вимоги до експлуатації та зручності техн. обслуговування:

умови експлуатації;

експлуатаційні та чергові режими;

запобіжні засоби щодо несанкціонованого застосування;

системи засобів експлуатаційного контролю;

  види періодичності обслуговування та ремонту (календарний, за ресурсом, за технічним станом);

зручність складання та розбирання конструкцій.

6.10 Вимоги до безпеки життя, здоровя та охорони довкілля:

Зазначають всі можливі шкідливі фактори за ДСТУ ISO 140012000, ДСТУ ISO 140042000

6.11 Вимоги до сумісності. Відповідають ДСТУ 279394.

номенклатура параметрів електромагнітної сумісності;

допустимі кількісні значення випадкових радіозавад.

6.12 Вимоги взаємозамінності. Тут наводять вимоги до забезпечення механічної, функціональної та інформаційної замінностей однойменних складових частин.

6.13 Вимоги до транспортування і зберігання:

вид транспорту, яким дозволено транспортувати (повітряний, залізничний і т. п.);

параметри транспортування;

кліматичні умови під час транспортування;

умови зберігання під час транспортування (терміни, температурний режим).

6.14 Вимоги до якості і технічного рівня. Наводять градацію, що має визначити, якому рівню відповідає продукція (відповідає світовому рівню, переважає світовий рівень).

7. Технікоекономічні вимоги. В цьому розділі  наводять:

вимоги до автоматизації проектування;

орієнтовно-економічну ефективність;

термін окупності;

  орієнтовно-ринкову ціну;

річну потребу у виробі;

економічні переваги у порівнянні з аналогом.

8. Вимоги до сировини, матеріалів і комплектації

вимоги до покупних виробів, фарб і матеріалів;

можливість застосування дефіцитних або високовартісних виробів;

можливість використання виробів невітчизняного виробництва.

9. Вимоги до консервації, пакування і маркування. Наводять вимоги до консервації, пакування, маркування на упаковці.

10. Спеціальні вимоги.

11. Вимоги до розроблювальної документації. Наводять склад конструкторської документації (КД), яка має бути розроблена, а також стадії проектування.

12. Стадії та етапи ДКР.

13. Порядок приймання ДКР.

Технічне завдання має окрему нумерацію та окремий титульний аркуш,  приклад оформлення якого наведено в додатку А.