НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПОЗИТИ

ГЛОСАРІЙ

 

Композиційні матеріали

Composite materials

Композиційні армовані матеріали

Composite materials reinforced

Металеві композиційні матеріали

Metal composite materials

Полімерні композиційні матеріали

Polymer Composite Materials

Керамічні композиційні матеріали

Ceramic composite materials

Склопластик

Glass-reinforced resin

Металопластик

Metal plastic

Органопластик

Organoplasty

Боропластик

Boron plastic

Вуглепластик

Carbon-filled plastic

Ізотропний

Isotropic

Ниткоподібні кристали

Whiskers

Анізотропний

Anisotropic

Ортотропний

Orthotropic

Трансверсально ізотропними

Transversely isotropic

Однонаправлені матеріали

Unidirectional materials

Полікристалічні неорганічні волокна

Polycrystalline inorganic fibers

Пружні напруження

Elastic strain

Деформація

Deformation

Модуль пружності

Elastic modulus

Гідростатичний стиск

Hydrostatic compression

Компонент тензора деформацій

Component of strain tensor

Напружений стан

Stress state

Тензор напружень

Stress tensor

Технологічні дефекти

Technological defects

Запас міцності

Stock strength

Мінімальна об'ємна концентрація волокон

Minimum volume concentration of fibers

Питома міцність матеріалу

Specific strength of the material

Критична довжина волокна

Critical fiber length

Волокниста монокристалічна структура

String singlecrystal structure

Градієнт температур

Temperature gradient

Чистий інертний газ

Clean inert gas