НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПОЗИТИ

2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Завдання

Тема завдання: виконати дослідження фізико-механічних властивостей однонаправлених і шаруватих композиційних матеріалів (КМ).

Мета завдання: для композиційного матеріалу заданої структури (два шари – 1-й і 2-й з одного матеріалу, 3-й і 4-й – з іншого) визначити:


1. Физико-механічні властивості і залишкові напруження однонаправлених КМ, порівняти питомі характеристики різних КМ.
2. Величину і напрям головних напружень при заданих умовах зовнішнього навантаження, вибрати товщину шарів і вісь відліку кута армування.
3. Физико-механічні властивості пакету КМ.
4. Деформації і напруження в шарах в зв'язаній системі координат.
5. На основі заданого критерію оцінити міцність КМ без урахування і з урахуванням температурних напружень.


Рисунок 2.1 – Структура композиційного матеріалу

Початкові дані для розрахунку: початкові дані індивідуальні для кожного завдання і приведені в таблицях 2.1, 2.2.

Таблиця 2.1 – Початкові дані для виконання завдання


Номер цифри і параметр

Значення цифри

1

2

3

4

5

6

1-а цифра –материал волокон і товщина стрічки, мм

Скло, вуглець
d0=0,08

Скло, органіт
d0=0,10

Скло, бор
d0=0,12

Вуглець, органіт
d0=0,16

Вуглець, бор
d0=0,20

Органіт, бор
d0=0,25

2-а цифра – об'ємний вміст волокна Q

0,50

0,8

0,55

0,58

0,60

0,62

3-а цифра – товщина шарів dі

d1=6d0
d2=4d0
d3=d4=3d0

d1=4d0
d2=3d0
d3=d4=6d0

d1=3d0
d2=6d0
d3=d4=4d0

d1=2d0
d2=4d0
d3=d4=6d0

d1=4d0
d2=6d0
d3=d4=2d0

d1=2d0
d2=3d0
d3=d4=4d0

4-а цифра – критерій міцності

Мах. напружень

Мах. деформацій

Мізеса-Хілла

Мах. напружень

Мах. деформацій

Мізеса-Хілла

5-а цифра –діючі напруження, МПа

sх=200
sу=-500
tху=10

sх=-400
sу=-300
tху=-20

sх=-200
sу=-300
tху=-30

sх=100
sу=200
tху=50

sх=300
sу=-300
tху=20

sх=400
sу=200
tху=30

6-а цифра – кут укладання волокон
в 3 і 4 шарі, jі

15°

20°

25°

30°

35°

40°

 

Таблиця 2.2 – Физико-механічні властивості компонентів композиційного матеріалу


Властивість матеріалу

Од.
вимірю­вання

Матеріал волокон

Матеріал матриці

Позна­чення

Скло

Вуглець

Органіт

Бор

Позна­чення

Епок­сидна

Густина

кг/м3

2580

1700

1400

2500

1300

Модуль пружності

МПа

ЕВ

90000

3×105

12×104

39×104

Ем

4000

Коефіцієнт Пуассона

0,28

0,22

0,32

0,30

0,3

КЛТР

10-6 1/К

6

-3

-2

4

60

Міцність

При розтягу

МПа

sВР

1800

3000

2800

3000

sМР

60

При стиску

МПа

sВС

1300

2500

2000

3500

sМС

140

При зсуві

МПа

650

1250

1000

1500

30

 

Варіант включає послідовність шести цифр, розшифровка яких приведена в таблиці 2.1. Наприклад, 162534:
– товщина стрічки – d0 = 0,08 мм;
– об’ємний вміст волокон – Q = 0,62;
– товщина шарів – d1=4d0, d2=3d0, d3=d4=6d0
– критерій міцності – мах. деформацій;
– діючі напруження – sх = – 200 МПа; sв = – 300 МПа; tху = – 30 МПа;
– кут укладання волокон в 3 і 4 шарах ± j = ±30°

Таблиця 2.3 – Физико-механічні властивості компонентів композиційного матеріалу


Властивості матеріалу

Од. вимірю­вання

Матеріал волокон

Матеріал матриці

позна­чення

скло

вуглець

позначення

Епоксидна
(смола)

Густина

кг/м3

2580

1700

1300

Модуль пружності

МПа

ЕВ

90000

300000

ЕМ

4000

Коефіцієнт
Пуассона

0,28

0,22

0,3

КЛТР

10-6

6

-3

60

Міцність

При
розтягу

МПа

sВР

1800

3000

sМР

60

При стиску

МПа

sВС

1300

2500

sМС

140

При
зсуві

МПа

650

1250

30