НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПОЗИТИ

2.8 Рівняння фізичного закону з урахуванням обчислених значень пружних констант

;
;
;
Підставляючи значення пружних констант і заданих напружень, визначаємо деформації пакету КМ:
;   ;
.