НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПОЗИТИ

2.15 Сумарні деформації в шарах

;
;
.

Тоді
;
;
.

Підставляючи значення, отримаємо: для 1-го шару
;
;
.

для 2-го шару
;
;
.

для 3-го шару
;
;
.

для 4-го шару
;
;
.


З аналізу отриманих результатів можна зробити висновок про те, що температурні напруження можуть відігравати як позитивну, так і негативну дію на міцність КМ, але, оскільки загальний запас міцності КМ оцінюється по найбільш слабій ланці, то при заданих умовах навантаження врахування температурних напружень знизило коефіцієнт запасу міцності КМ.