НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПОЗИТИ

2.13 Оцінювання міцність композиційного матеріалу

По критерію максимальних напружень міцність оцінюється по рівняннях:
 де         

По критерію максимальних деформацій міцність оцінюється по рівняннях
  де        

По критерію Мізеса-Хілла міцність оцінюється по рівнянню:
.

При цьому значення F1і і F2і визначаються аналогічно критерію максимальних напружень.

Розділивши праву частину будь-якого з критеріїв на ліву, можна отримати значення запасу міцності: шар з найменшим запасом міцності руйнуватиметься першим.

Якщо значення запасу міцності менше одиниці, матеріал не задовольняє умові міцності.

Мінімальним допустимим коефіцієнтом запасу міцності можна також задатися.

Оскільки в даному випадку необхідно використовувати критерій максимальних деформацій, то значення запасу міцності можна розраховувати по формулах:

Для 1-го шару:
;
;
;

 

Для 2-го шару:
;
;

 

Для 3-го шара:
;
;

 

Для 4-го шара:
;
;

З аналізу отриманих результатів витікає, що даний матеріал задовольняє критерію міцності.