ПЕРЕДМОВА

Постійне удосконалення конструкцій сучасних автомобілів та збільшення обсягів автомобільних перевезень обумовлює  підвищення вимог до безпеки руху. Відтак, забезпечення необхідного рівня <забезпечення><надійності ><автомобілів, як основної властивості їх якості, являється одним із найважливіших та складних >< завдань, що стоїть сьогодні перед><завданнь автомобільним транспортом><сільськогосподарськ. Надійність автомобіля напряму залежить від його технічного стану.

Із збільшенням напрацювання і терміну перебування автомобілів в експлуатації під дією зовнішніх і внутрішніх факторів у системах, вузлах і агрегатах відбуваються необоротні процеси погіршення їх технічного стану, що спричиняє виникнення відмов у роботі через зношування, старіння, втомленість, корозію, тощо. Для підтримання технічного стану автомобіля в процесі його експлуатації призначена система технічного обслуговування та ремонту (ТО і Р).

Отже, система ТО і Р посідає важливе місце у концепції управління якістю автомобілів, зокрема у підтримуванні працездатності в процесі виконання транспортної роботи. В сукупному реалізованому показнику якості автомобіля, що припадає на сферу експлуатації, вага фактора – «Система і організація ТО і Р» складає 25%.

Ефективне функціонування системи ТО і Р значною мірою визначається якістю проведення профілактичних та ремонтних робіт. Вчасне виконання операцій ТО і Р , якісний та обґрунтований вибір матеріалів для сервісу та ремонту автомобілів дозволить підтримувати працездатність та належний зовнішній вигляд останніх на заданому рівні.

З метою глибшого і комплексного вивчення технології проведення сервісного та ремонтного обслуговування автомобілів, основних властивостей, складу, призначення та області застосування різноманітних матеріалів і засобів, що використовуються для сервісу та ремонту автомобілів, й підготовлений даний навчальний посібник.

Особлива увага в навчальному посібнику приділяється матеріалам та технологічним процесам відновлення металевих частин автомобіля, різноманітним видам гумовотехнічних та ущільнювальних виробів. В посібнику розглядаються основні типи, властивості та методи обробки пластичних мас; приведено класифікацію, властивості та області застосування різних видів клеїв та герметиків; детально описано механізм, причини, види та методи захисту від корозії автомобілів, подано методи захисту від корозії та лакофарбові матеріали, що застосовуються при виробництві, сервісі та ремонті автомобілів.

Даний навчальний посібник призначений для студентів автомобільних спеціальностей та рекомендований для використання при вивченні дисципліни «Матеріали для сервісу та ремонту автомобілів».