7.5 Контрольні запитання

1.     Охарактеризуйте основні мийні засоби та сферу їх використання.

2.     Які засоби очистки автомобілів Ви знаєте та яка сфера їх застосування?

3.     Визначіть допоміжні засоби для проведення ремонтних робіт та сферу їх застосування.

4.     Визначіть дерев'яні матеріали для проведення ремонтних робіт та сферу їх застосування.