6.6. Розчинники і розбавники

Для приведення ЛКМ до робочої в’язкості застосовують розчинники і розчинники, що є однокомпонентними органічними рідинами або їх сумішами в різному поєднанні. Всіма розчинниками і розчинниками є летючі однорідні і безбарвні рідини.

При виборі розчинників керуються термодинамічною спорідненістю в системі "полімер – розчинник" і летючістю розчинника (а раніше використовувався емпіричний шлях|колія|). Від спорідненості компонентів системи залежать швидкість розчинення плівкоутворювача|, стабільність і властивості реологій розчинів або дисперсій і певною мірою структура і властивості покриттів. Летючість розчинників позначається на технологічних властивостях ЛКМ і зовнішньому вигляді покриттів, які істотно|суттєвий| залежать від вживаних методів нанесення.

Застосування розчинників наведені в таблиці 6.8.

Таблиця 6.8 – Застосування розчинників

Назва

розчинника

Застосування

1

2

Ацетон

Розчинення природних смол, мастил, діацетату целюлози, полістиролу, епоксидних смол, співполімерів вінілхлориду|, поліакрилатов|, хлоркаучуку

Дихлоретан

– отримання|здобуття| вінілхлориду|;

– розчиняє кумарин,

– не розчиняє шелак, бджолиний віск

Толуол

– розчинення кремнійорганічних смол, полістиролу;

– як основна добавка застосовується в сумішевих розчинниках для розчинення епоксидних, вінілових і акрилатних полімерів, хлоркаучуку

Ксилол

– розчинення стиролових|стирол| для алкіду, лаку этиноль|;

– може застосовуватися як замінник| сольвенту| в рецептурі МЛ-152

Етиловий спирт

– найменш токсичний;

– розчинення шелаку, каніфолі, полівінілбутиралю|, нітрату целюлози, поліамідів, фенол-формальдегідних| олігомерів, полівінілацетата|;

– для приготування етилсилікатних| фарб|барв| і бакелітових лаків;

        входить до складу більшості сумішевих розчинників

Продовження таблиці 6.8

1

2

Бутиловий спирт

– розчинник масел|мастил|, жирів;

– у сумішах з|із| етиловим спиртом розчиняє сечовиноформальдегідні| олігомери, полівінілбутираль|;

– у суміші з|із| ксилолом розчиняє поліакрилат

Етилацетат

подібний до ацетону і розчиняє більшість полімерів;

добавка 15-20% етилового спирту підвищує розчинювальну здатність відносно ефірів целюлози, особливо ацетилцелюлози

Бутилацетат

– розчиняє ефіри целюлози, масла|мастила|, жири, хлоркаучук, вінілові полімери, карбінольні| смоли

Етилцелюлоза

– розчинення сечовиноформальдних олігомерів, карбінольных смол, вініфлекса, поліефирних і епоксидних лакофарбових матеріалів;

– входить до складу більшості сумішевих розчинників