6.4 Лакофарбові матеріали

6.4.1 Класифікація лакофарбових матеріалів

Лакофарбові покриття є одним із засобів захисту металів і сплавів від корозії і призначені для створення декоративних покриттів на деталях і агрегатах автомобілів. Лакофарбове покриття – це покриття, отримане нанесенням лакофарбового матеріалу на поверхню, що фарбується, з подальшим формуванням плівки. Лакофарбові матеріали – це композиції, здатні забезпечити формування покриттів, що володіють комплексом таких необхідних властивостей, як адгезія, водостійкість, механічна міцність, захист металу, декоративні ефекти. Плівкоутворювачі (або плівкотвірні речовини) лакофарбових матеріалів є полімерами або олігомерами, або їх композиціями, здатними формувати на поверхні плівки в результаті фізичних, хімічних або фізико-хімічних перетворень. Залежно від типу плівкотвірного висохла плівка може мати різні властивості.

Залежно від складу і призначення лакофарбові матеріали (ЛКМ) підрозділяють на лаки, емалі, ґрунтовки і шпаклівки. Лаками називають розчини плівкотвірних в розчинниках, що не містять пігментів і наповнювачів. Емалями, ґрунтовками і шпаклюваннями є висококонцентровані суспензії пігментів і наповнювачів. Пігментами є забарвлені речовини, нерозчинні в дисперсійних середовищах і здатні утворювати з плівкотвірними основами декоративні або декоративно-захисні покриття. Наповнювачі є природними або синтетичними матеріалами, нерозчинними в дисперсійних середовищах, з низькою покривною і фарбувальною здатністю.

Позначення ЛКМ складається з п’яти груп знаків:

1 група – назва матеріалу повним словом (емаль, грунт і т. п.);

2 група – умовне позначення типу|типа| плівкоутворювача|. Змішані плівкоутворювачі| позначаються|значать| по основному (що переважає) продукту;

3 група – показує основне призначення матеріалу (атмосферостійкий, консервація, водостійкий, маслобензостійкий);

4 група – означає порядковий (реєстраційний) номер, наданий даному матеріалу, з однієї, двох або трьох цифр;

5 група – показує колір матеріалу (блакитний, синій і т.п.).

Приклад позначення: Емаль НЦ(нітроцелюлозна)-11 Чорна.

Для водорозчинних, водоемульсивних|емульсійних|, порошкових, пластизольних|, органозольних| ЛКМ, а також без активних розчинників перед другою групою знаків кода ставиться індекс, що визначає різновид матеріалу: Б – без активного розчинника; В – водорозчинні; ОД – органозольні|; ПД – пластизольні|; П – порошкові; Е – емульсивні|емульсійні|.

Наприклад, Емаль Б-ЕП(епоксидна)-123 протикорозійна.

6.4.2 Властивості лаків і емалей

Емалі на відміну від лаків, що складаються з розчину плівкоутворювача| в летючій|леткій| рідині, включають пігменти, наповнювачі, пластифікатори і інші спеціальні компоненти, що забезпечують декоративні і механічні властивості покриттів, а також стійкість їх при експлуатації. На відміну від фарб|барв| емалі містять|утримують| розчинники і меншу кількість пігментів і наповнювачів. У зв’язку з цим плівки емалей володіють кращими декоративними властивостями.

Для лакофарбних покриттів, призначених для захисту металів від корозії в атмосферних умовах, важливою характеристикою є проникність. Проникнення вологи через полімерні матеріали протікає по-різному; у одних існують постійні зазори і пори, через які в основному проникають молекули води, в інших же зазори виникають короткочасно в результаті теплового руху макромолекул. Типовим представником першого класу полімерів є фенол-формальдегідні смоли, похідні полістиролу, поліетилену. До другого класу відносяться полімери типу каучуків. Вологопроикність, а також водопоглинання (водонабухання) знаходяться в сильній залежності від структури органічних полімерів. Полімери з тривимірною структурою, наприклад, фенольні смоли, відрізняються сильно розгалуженою структурою, унаслідок чого молекулам водяної пари і води доводиться здійснювати більший шлях. У лінійних полімерах, що відрізняються волокнистою структурою, молекули слабо розгалужені (наприклад, в нітраті целюлози), тому шлях проникнення молекул набагато коротший, і цей процес проходить без утруднень.

У протикорозійному захисті металевих виробів з кожним роком набувають всього більшого значення інгібітори корозії, що вводяться в лакофарбові матеріали.

6.4.3 Алкідні лаки  і емалі

До алкідних відносяться гліфталеві| і пентафталеві смоли, які одержують взаємодією відповідно гліцерину (трьохатомний спирт) або пентаеритриту (чотирьохатомний спирт) з|із| фталевим ангідридом.

Лаки алкіду готують розчиненням смол в розчинниках, а емалями є суспензії пігментів в лаках алкіду, модифікованих додаванням рослинних масел.

Застосування алкідних лаків  і емалей наведено в таблиці 6.3.

Таблиця 6.3 – Застосування алкідних лаків  і емалей

Вид алкідного лакофарбового

покриття

Застосування

Лаки ПФ-170 і ПФ-171

Додавання до емалі ПФ-115 для додання останньому шару блиску

Емаль ПФ-115

Фарбування кузовів, капотів, оперення автобусів. Придатна для північного виконання

Емалі ГФ-1147 і ПФ-1147 водоемульсивні

Для захисту кабін облицювальних деталей і платформ вантажних автомобілів

Емаль ПФ-187 цирувальна

Цировування металевих поверхонь автомобілів, мотоциклів і інших машин

Емаль ГФ-2 30

Фарбування виробів з металу і деревини, експлуатованих усередині приміщення.

Покриття на основі смол алкіду володіють високою атмосферостійкістю, еластичністю, хорошою|доброю| адгезією до |фарбувати|поверхні, що фарбується. До недоліків|нестач| їх можна віднести тривалість сушки при нормальній температурі, невисоку водо-| і хімічну стійкість. При підвищеній температурі сушки атмосферостійкість покриттів алкіду значно підвищується. Висихання емалей алкіду складається з|із| випаровування розчинника і подальшої|дальшої| поліконденсації смол з|із| утворенням необоротної|незворотної| плівки. При температурі 18-22°С| емалі алкіду висихають протягом 24-48 годин; підвищення температури скорочує час висихання, зміцнює покриття і робить|чинить| його стійкішим до дії палив|пальних|, мінеральних масел|мастил| і зовнішнього середовища|середи|.

Еластичність і атмосферостійкість емалей алкіду залежить від кількості рослинного масла|мастила|, що вводиться|запроваджує| в їх склад, – чим воно більше, тим вище еластичність, але|та| нижче твердість, гірше глянець і лугостійкість|.

Емалі алкіду і лаки можна наносити всіма способами: кистю, розпилюванням, зануренням, обливанням, а також розпилюванням в електрополі.

До лакофарбних матеріалів алкіду відносяться і емульсивні|емульсійні| емалі, до складу яких, окрім|крім| лаку алкіду (гліфталевого|) і пігменту, входять масляні|олійні| півкоутворювачі|, вода і сикатив.

6.4.4 Алкідно-стирольні|стирол| емалі

Алкідно-стирольні|стирол| емалі виготовляють на основі алкідно-стирольної смоли – продукту співполімеризації| стиролу і смоли алкіду з|із| додаванням|добавляти| пластифікаторів і сикативу. Перед вживанням|вжитком| в емалі додають|добавляють| ще 3-5% сикативу № 63.

Алкідно-стирольні емалі володіють хорошою|доброю| адгезією по відношенню до металів і дерева. Покриття з|із| цих емалей стійкі до дії нафтопродуктів, слабких|слабих| лугів і сольових розчинів; температуростійкість| емалей до 80°С.|

Властивості алкідно-стирольних, кремнійорганічних, фенольних, перхлорвінілових лаків і емалей:

Застосування алкідно-стирольних лаків  і емалей наведено в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4 – Застосування алкідно-стирольних лаків  і емалей

Вид алкідного лакофарбового

покриття

Застосування

Лак АС-82

Кузови і деталі автомобілів, різні прилади

Емаль ФА-5104 чорна

Фарбування радіаторів і паливних баків

Емалі АС-127 і АС-127П

Фарбування кузовів автомобілів

Емаль ХВ-110

Фарбування металевих і дерев’яних поверхонь виробів і устаткування експлуатованих в умовах різних кліматичних районів

6.4.5 Фенольні емалі і лаки

Фенольні емалі і лаки готують на основі фенол-формальдегідної смоли, що знаходиться|перебуває| у стадії А процесу поліконденсації. Для модифікації емалей іноді|інколи| додають|добавляють| рослинне масло|мастило|. Фенольні лаки і емалі, не модифіковані рослинними маслами|мастилами|, крихкі. Необоротні|незворотні| плівки фенольних емалей отримують|одержують| при гарячій сушці (180°С|) протягом 0,5 години, покриття володіють високою твердістю, атмосферостійкістю і стійкістю до дії палив|пальних| і мінеральних мастил.

Меламіні (меламіноалкидні) лаки і емалі (синтетичні лаки і емалі) виготовляють на основі сумішей меламіноформальдегидної і алкідної смол.

Застосування  меламінних і сечовинних емалей наведено в таблиці 6.5.

Таблиця 6.5 – Застосування  меламінних і сечовинних емалей

Вид алкідного лакофарбового

покриття

Застосування

Емаль МЛ-12

Фарбування кузовів, оперення капотів легкових автомобілів і автобусів. Придатна для північного виконання

Емаль МА-1110

Фарбування заздалегідь підготовленої фосфатованої, поґрунтованої металевої поверхні кузова і інших деталей автомобілів

Емаль МЛ-152

Фарбування заздалегідь загрунтованих металевих поверхонь виробів, експлуатованих в атмосферних умовах

Емаль МЛ-197

Фарбування металевих деталей легкових автомобілів

Емаль МЛ-1121біла

Фарбування кузовів і деталей легкових автомобілів

Емаль МЛ-Н 95

Для складання на станціях технічного обслуговування емалей різних квітів для ремонту легкових автомобілів

Емаль МЛ-1196

Для фарбування рам, коліс, радіаторів і дрібних деталей автомобілів

Емаль МЧ-139

Фарбування кабін, оперення, капотів вантажних автомобілів розпилюванням

Емаль МЧ-123 чорна

Фарбування|пофарбування| рам, коліс, радіаторів і дрібних|мілких| деталей автомобілів методом занурення, обливання|, розпилювання

Емаль МЧ-196 палева

Емаль МЧ-196 палева

Емаль МЧ-196 палева

Фарбування дерев’яних і металевих платформ вантажних автомобілів

Покриття утворюються за рахунок випаровування розчинників і затвердіння смол. Після|потім| витримки|витягу| на повітрі протягом 10-20 хв. виріб піддають гарячій сушці. Сушку проводять при 100-130°С| протягом 0,5-1 год. або з|із| додаванням|добавляти| каталізатора (фосфорної|фосфор| або ортофосфатної| кислоти) при 80-90°С| протягом 0,5-1 год. Після|потім| гарячої сушки покриття з|із| меламіноалкідних| емалей набуває|придбаває| хорошого|доброго| глянцю (його можна підсилити|посилювати| додатковим поліруванням), високої атмосферостійкості, еластичності і твердості, стійкість до зміни температур в межах від -40 до +60°С, високу стійкість до дії води, палив|пальних| і мастил.

Меламіноалкідні емалі можна наносити шляхом пневматичного розпилювання в звичайній камері фарбуванняння, а також розпилюванням в електростатичному полі.

Сечовинні емалі готують на основі сечовиноформальдегідних смол, що є термореактивними смолами у стадії А. Висихання покриттів з|із| цих емалей відбувається|походить| за рахунок випаровування розчинника і затвердіння смол, для чого необхідна гаряча сушка при температурі 120-140°С|. Отриманні покриття виходять володіють високою твердостю з|із| хорошим|добрим| глянцем і високою атмосферо-|, бензо-|, маслостійкістю|. Наносять|завдають| сечовинні емалі розпилюванням|розпиляти|, зануренням, обливанням і розпилюванням|розпиляти| в електростатичному полі в два-три шари по гліфталевим| або фенольним ґрунтах.

6.4.6 Нітроцелюлозні лаки і емалі

Нітролак є розчином нітроцелюлози (колоксилону) в розчиннику. Для пониження крихкості плівки в нітролак додають пластифікатор, звичайна касторова олія, а також смоли алкіду.

Для розчинення колоксилону і розбавлення нітроемалей| застосовують спеціальні розчинники і розчинники|розбавлювачі| з|із| суміші спиртів, ацетатів і ароматичних вуглеводнів. Використання бензину, уайт-спіріта| приводить|призводить| до згортання нітролаку і нітроемалей|.

Невелика розчинність колоксилону в розчинниках зумовлює утворення при висиханні нітроемалей| (нітролаку) тонких плівок, що вимагає для створення|створіння| шару товщиною 75-125 мкм| багатократного|багаторазового| фарбування|пофарбування| (три-шість шарів).

Висихання нітролаку і нітроемалей| відбувається|походить| унаслідок|внаслідок| випаровування летючих|летких| розчинників. Швидкість висихання нітроемалей| навіть при кімнатних температурах вельми|дуже| велика; при висиханні утворюється оборотна плівка, здатна|здібна| знов|знову| розчинятися в розчинниках. Швидкість|прудкість| висихання нітроемалей| обумовлює|зумовлює| використання їх при ремонті автомобілів.

Покриття з|із| нітроемалей| і нітролаку відносно стійкі до дії мінеральних мастил, бензину і інших нафтопродуктів, що не містять|утримують| ароматичних вуглеводнів, а також слабких|слабих| лужних розчинів. Тривала дія води приводить|призводить| до відшарування покриттів.

Покриття з|із| нітроемалей| стійкі до дії температур в межах від -40 до +60°С; при температурі вище 90-100°С| вони руйнуються і можуть самозапалюватись|.

До недоліків|нестач| нітропокриттів| відноситься слабка|слаба| адгезія до металів, для поліпшення|покращання| якої нітроемалі| іноді|інколи| готують в комбінації з|із| іншими плівкоутворювачами|: гліфталевою|, пентафталевою і епоксидними смолами.

Застосування нітролаку і нітроемалей наведено в таблиці 6.6.

Таблиця 6.6 – Застосування нітролаку і нітроемалей

Вид алкідного нітроцелюлозного покриття

Застосування

Лак НЦ-134

Лакування металевих і дерев’яних поверхонь, наносять пневматичним розпилюванням

Емалі НЦ-1125

Фарбування кабін, оперення, капотів вантажних автомобілів

Емалі НЦ-11 і НЦ-ПА

Фарбування|пофарбування| попереднє поґрунтованих або поґрунтованих і зашпакльованих| поверхонь виробів, експлуатованих в атмосферних умовах і усередині|всередині| приміщень|помешкань|

Емаль НЦ-184

Фарбування литих деталей автомобілів, а також для фарбування заздалегідь поґрунтованих металевих поверхонь інших виробів, експлуатованих в атмосферних умовах

Емалі НЦ-5123

Фарбування|пофарбування| необроблених литих поверхонь, що контактують з|із| мастилом деталей двигунів автомобілів, тракторів і| сільськогосподарських машин

Емаль НЦ-273 нітрогліфталева

Зовнішнє фарбування|пофарбування| автомобільних двигунів

Емаль НЦ-1200 нітропентафталева

Фарбування|пофарбування| кабін, оперення, агрегатів і інших частин|часток| автомобіля в два шари

Емалі ЕП-51 нітроепоксидна

|Фарбування|пофарбування| кабін, оперення, капотів вантажних автомобілів. Придатні для північного виконання

Лак ЕП-154

Фарбування|пофарбування| як грунт під полиамидную| емаль пружин автомобіля

Емаль ЕП-191 нітроепоксидна

Захист кабін, деталей, оперення і платформ вантажних автомобілів

6.4.7 Водорозчинні і порошкові лакофарбові матеріали

Створення водорозчинних ЛКМ обумовлене необхідністю захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів в атмосферу і водні басейни, скорочення витрат харчових масел для промислових цілей, економії нафти і нафтопродуктів.

Існуючі водорозчинні смоли ділять на неіоногенні і іоногенних. До перших відносяться олігомери, що містять|утримують| велике число гідрофільних |груп, які не дисоціюють, що забезпечують їх розчинність у воді.

Іоногенні смоли, у свою чергу|своєю чергою|, розділяють на аніонних і катіонних. Більшість поширених плівкоутврювачів| (алкід, епоксидні, поліуретанові, акрилові і інші смоли) в даний час|нині| мають водорозчинні аналоги.

Здатність|здібність| водорозчинних смол утворювати водні розчини органічних поліелектролітів| лягла|полягла| в основу принципово нового нанесення покриттів – електроосадження, яке широко використовується в автомобільній промисловості.

Застосування водорозчинних лакофарбових матеріалів наведено в таблиці 6.7.

Таблиця 6.7 – Застосування водорозчинних лакофарбових матеріалів

Вид алкідного лакофарбового

покриття

Застосування

Ґрунтовка В-МЛ-0160

Фарбування і ґрунтовка виробів із сталі, сталевого і чавунного литва і кольорових металів

Ґрунтовка В-ЕФ-0153

Фарбування другим шаром кузовів легкових автомобілів по електрофорезній ґрунтовці, наноситься пневматичним розпилюванням

Ґрунтовка ВКЧ-0207

Захист кузовів, деталей і вузлів легкових автомобілів; наносять на фосфатовану поверхню методом електроосадження

Ґрунтовка|грунтування| В-АУ-0150 на уралкідніій основі (червоно-коричнева і сіра)|

Фарбування|пофарбування| деталей, кабін автомобілів

Ґрунтовка|грунтування| ФЛ-093 на основі смоли резидрол| ВА-133 (червоно-коричнева, сіра і чорна)

Ґрунтування|грунтування| кузовів, деталей і вузлів легкових автомобілів, кабін вантажних автомобілів

Емаль В-ПЕ-1179

Нанесення пневматичним розпилюванням на металеві поверхні кузовів, кабін і інших деталей автомобілів

Емаль В-ФЛ-1199

Фарбування вузлів і деталей шасі і двигунів автомобілів методом занурення безпосередньо по металу або поверхні, покритою ґрунтовкою ФЛ-093

Емаль МЛ-Н 95

Складання на станціях технічного обслуговування емалей різних квітів для ремонту легкових автомобілів

Емаль МЛ-1196

Фарбування рам, коліс, радіаторів і дрібних деталей автомобілів

Емаль МЧ-139

Фарбування кабін, оперення, капотів вантажних автомобілів розпилюванням

Емаль МЧ-123 чорна

Фарбування|пофарбування| рам, коліс, радіаторів і дрібних|мілких| деталей автомобілів методом занурення, обливання|, розпилювання

Емаль МЧ-196 палева

Емаль МЧ-196 палева

Емаль МЧ-196 палева

Фарбування дерев’яних і металевих платформ вантажних автомобілів

Емаль УР-1154 на основі уралкідної| смоли ВУПФС-35

Фарбування|пофарбування| дисків коліс легкових автомобілів (глянсова поверхня з|із| алюмінієвим ефектом

Електричне поле застосовується також для розпилювання ЛКМ з питомим об’ємним опором 106-107 ОМ-см і діелектричною проникністю              6-10. Для їх отримання використовують спеціальні розчинники типу РЕ.

Швидке зростання випуску і споживання порошкових фарб обумовлене тим, що вони мають ряд переваг: поліпшуються умови праці, відсутні токсичні розчинники, стабільність при транспортуванні і зберіганні.

Порошкові фарби|барви| за типом плівкоутворювча| підрозділяються на термопластичні і термореактивні. Наносяться|завдають| вони газополумяним методом, в псевдозрідженому (вихровому) шарі, в електричному полі і плазмовим методом. Промисловістю випускаються такі|слідуючі| порошкові ЛКМ на основі: епоксидних смол – П-ЭП-177|, П-ЭП-971|, П-ЭП-534|, П-ЭП-967|, П-ЭП-91|; полівінілбутираля| – П-ВЛ-212; полівінілхлориду – грунтовка|грунтування| П-ХВ-0111 і емаль П-ХВ-716; поліефирів| П-ПЕ-1130, П-ПЕ-ІЗОУ; акрилатних| смол – П-АК-1138, П-АК-1142; поліетилену високого тиску|тиснення| П-ПО-226, П-ПО-1.

Порошкові фарби П-ХВ-716 і П-ХВ-011 призначені для отримання хімічно стійких і протикорозійних покриттів на виробах з чорних металів, кераміки, скла і ін. Покриття на основі цих фарб масло- і бензостійкі.

6.4.8 Інші лаки та емалі

Емалі на основі полівінілацетату

Полівінілацетатні емалі готують на основі полівііилацеталей| з|із| введенням|вступом| феноло-| або меламіноформальдегідних| смол для отримання|здобуття| в процесі гарячої сушки необоротних|незворотних| покриттів. У їх склад іноді|інколи| входить пластифікуюча|пластифікувати| невисихаюча смола алкіду.

Покриття володіють хорошою адгезією до чорних і кольорових металів, електроізоляційними властивостями, стійкістю до дії води, пари, високих і низьких температур. Вони особливо стійкі до дії бензину, мінеральних масел і інших нафтопродуктів.

Емалі на основі полімерів і співполімерів вінілхлориду|. У промисловості виготовляються полівінілхлоридні|полівінілхлорид| лакові смоли середньої в’язкості ПСХ-ЛС і низькій в’язкості ПСХ-ЛН. Емалі типу|типа| ХВ, володіючи хорошими|добрими| захисними властивостями, мають ряд|лаву| недоліків|нестач|: знижену адгезію, особливо в перший період після|потім| нанесення, низьку термостійкість (heat stability), недостатню світлостійкість.

Бітумні і асфальтові лаки і емалі

Бітумні і асфальтові лаки і емалі готуються як з додаванням, так і без додавання рослинних масел. Бітумно-асфальтові композиції без додавання рослинних масел утворюють оборотні плівки, здатні розчинятися в нафтопродуктах і розплавлятися при нагріванні. Добавка рослинних масел додає покриттю безповоротність і стійкість проти дії атмосфери, вологи, кислот. Ця група матеріалів використовується в автомобілебудуванні; їх наносять розпилюванням, зануренням і кистю.

Масляні лаки і емалі

|помешкань|Масляні лаки і емалі готують на основі природних смол (ефіри, каніфоль, янтар і ін.) або рослинних висихаючих масел (льняне, конопляне і т. д.). Для окислення і полімеризації масляної основи до складу цих матеріалів вводять сикативи.

Захисні і декоративні властивості покриттів з масляних лаків і емалей залежать від вигляду і кількості масляної основи. З підвищенням кількості масла поліпшується еластичність і атмосферостійкість плівок, але погіршується глянець і знижується їх твердість.

Оліфа є|з'являється| одним з видів рідких плівкоутворювачів| і утворються при термічній обробці висихаючих і напіввисихаючих масел|мастил| і додаванні|добавляти| сикативу. При нагріві до 275°С| утворюється оліфа полімеризації, а при нагріві до 100-120°С| з|із| одночасним продуванням повітря - оліфа "Оксоль". Кращу оліфу отримують|одержують| з|із| льняного і конопляного масел|мастил|. Комбіновану оліфу готують з|із| напіввисихаючих масел|мастил|, а гліфталеві|– на основі гліфталеві|ої| смоли.

Сикативи є каталізаторами окислювальної полімеризації висихаючих рослинних масел і оліфи. Вони є свинцевими, марганцевими і інші мила жирних нафтенових або смоляних кислот. Для вживання сикативи розводять розчинниками (сикативи № 63, 64 і ін.) або маслами (екстракти 1, 2 і т. п.). Готові до використання сикативи є прозорими рідинами від жовтого до коричневого кольору.