4.3 Пресування

Методом пресування переробляють матеріали на основі різних олігомерів і наповнювачів. Найбільше розповсюдження,|поширення| як сировина для пресування, отримали|одержували| фенопласти| (матеріали на основі фенолоформальдегідних олігомерів |), а також амінопласти (матеріали на основі продуктів поліконденсації карбаміду і меламіну з|із| формальдегідом). Проте|однак| за останні десятиліття все частіше для пресування застосовуються: поліестерні|, епоксидні прес-матеріали|, модифіковані фенопласти| і амінопласти, а також кремнійорганічні прес-порошки|.

Прес-матеріал може містити від 30-70%, що пов’язує, і відповідно від 70-30% наповнювача. Крім того, в склад можуть входити затверджувачі, фарбники, що змащують речовини і інші компоненти. Як наповнювачі може бути використана: деревина, целюлозне волокно, азбестова і кварцева мука, каолін, скловолокно (fibrous glass) і ін.

4.3.1 Компресійне (пряме) пресування

Пресування полягає в тому, що вихідний матеріал у вигляді гранул або волокон укладається у прес-форму, підігріту до температури 130-180ºC. Потім укладена маса стискається пуансоном на гідравлічних пресах зусиллям від 10 до 1000 т. Унаслідок зовнішнього тиску в пресованому матеріалі, відбувається його ущільнення, часткове руйнування попередньої структури. Під час ущільнення і деформації в результаті тертя між частинками матеріалу відбувається виділення тепловій енергії, яка спільно із зовнішнім обігрівом елементів, що формують, приводить до плавлення зв’язуючого. Після того, як матеріал перейшов у в’язкопластичний стан, він під дією тиску розподіляється в прес-формі утворюючи монолітну і ущільнену структуру.

Процес затвердіння полягає в протіканні реакції зшивання макромолекул унаслідок поліконденсації між вільними функціональними групами зв’язуючого або затверджувача і зв’язуючого (двокомпонентні системи). Реакція відбувається під дією тепла, з виділенням низькомолекулярних, летючих речовин: вода, формальдегід, аміак, метанол і ін.

Пластмаса при цьому сплющується і стає однорідним матеріалом, який повністю заповнює порожнину прес-форми. Після відходу пуансону деталь виштовхується, оскільки вона розігріта, але тверда. Ливника  у цьому випадку немає, тобто матеріал використовується більш економно, ніж при виготовленні деталі литтям під тиском.

Схема прямого пресування наведена на рисунку 4.2.

а) – завантаження|загрузка| прес-матеріалу|; б) – пресування; в) – розмикання форми і витягання|видобування| виробу; 1 – пуансон; 2 – прес-матеріал; 3 – матриця;

4 – виштовхувач; 5 – виріб.

Рисунок 4.2 Схема прямого пресування

Технологічні параметри компресійного пресування:

температура попереднього підігріву;

температура пресування;

тиск пресування;

параметри підпресовок;

час витримки під тиском.

При прямому пресуванні тиск безпосередньо діє на матеріал, який знаходиться в оформляючій порожнині форми, тому деталі форми передчасно зношуються. Цього недоліку позбавлений метод трансферного пресування.

4.3.2 Ливарне (трансферне) пресування пластмас

Цей спосіб переробки відрізняється від компресійного пресування тим, що матеріал завантажується в завантажувальну камеру прес форми, де він переходить у в’язкопластичний стан|достаток|, а потім під дією тиску|тиснення| передавлюється через ливарний канал в оформляючу порожнину. Завдяки наявності завантажувальної камери, матеріал проходить|минає| попереднє розігрівання і вже, будучи прогрітим, до температури близької до температури форми, під дією пуансона перетікає в оформляючу частину|частку| форми. Під час течії по ливарним каналам відбувається|походить| його гомогенізація. Розплав подається в заздалегідь зімкнуту форму, яка нагріта до температури пресування. Під час ливарного пресування не використовують підпресовки|.

Для формування виробів даним методом використовують прес-матеріали| з|із| порівняно великим часом перебування у в’язкопластичному стані|достатку| і підвищеною текучістю. Використовую попереднє прогрівання матеріалу перед дозуванням, можна скоротити цикл пресування.

Цей метод доцільно застосовувати, коли необхідно формувати вироби різної товщини, за наявності тонкої прохідної арматури, |минає|а також оформляючих знаків.

При потраплянні розплаву в порожнину прес-форми відбувається випаровування вологи і летючих речовин, для цього конструкцією передбачаються наявність вентиляційних (відвідних) каналів. Відведення летючих речовин значно прискорює процес затвердіння матеріалу.

Технологічний процес відбувається|походить|, як і при прямому пресуванні, з|із| відмінностями|відзнаками|, обумовленими складною конструкцією форми. Як правило, для ливарного пресування застосовують пакетні форми, що складаються як мінімум з 3-х частин|часток|: нижня півформа, верхня півформа і вхідна в них завантажувальна камера. Проте|однак| більшість форм є ще складнішими за своєю будовою|устрою| і можуть містити|утримувати| проміжні втулки, знімні ливарні канали, елементи для кріплення знаків і так далі Такий підхід пов’язаний не тільки|не лише| з складністю виготовлення цілісних|цільних| частин|часток|, але і спрощує процес експлуатації форми. Зі|із| всього вище описаного витікає тривала технологічна стадія процесу пресування – збірка|зборка| і розбирання «пакету» включаючи ускладнене витягання|видобування| виробу. При ливарному пресуванні відсутня стадія підпресовки| оскільки відведення|відвід| летючих|летких| відбувається|походить| ще на етапі уприскування в прес-форму.

Схема литтєвого пресування пластмас наведена на рисунку 4.3.

1 плунжер; 2 циліндр для лиття; 3 нагрітий матеріал; 4 замкнута

форма; 5 оформлююча порожнина форми; 6 виріб

Рисунок 4.3 Схема литтєвого пресування пластмас

Технологічні параметри ливарного пресування:

температура пресування;

питомий тиск формування;

зусилля пресування;

час витримки під тиском;

зусилля замикання форми.

Перевагами литного пресування є не тільки знижений знос деталей форми, але і швидке і інтенсивне прогрівання матеріалу за рахунок дисипативного тепловиділення перебігу в’язкопластичного матеріалу, що утворюється в результаті, через канали літників. Покращувана гомогенізація розплаву – знижує викривлення виробів. Конструкцією форм передбачені дренажні канали для відведення пари і летючих компонентів це виключає з процесу підпресовування. Вища точність виробів. Відсутність облою на виробах.

Метод ливарного пресування економічно більш витратний це обумовлено збільшеною витратою матеріалу (система ливарного каналу, залишки матеріалу у форкамері|), підвищеним тиском|тисненням| пресування для подолання|здолання| опору системи літника (більше 100 МПа). Все вище перераховане вимагає застосування|вживання| потужніших пресів, порівняно з прямим пресуванням, а також використання дорогого|любого| оснащення.