4.11 Контрольні запитання

1. Які існують методи    обробки    пластичних мас?

2. Які види пресування пластмас Ви знаєте?

3. Опишіть технологічний процес екструзії пластмас.

4. В чому полягає суть процесу вакуумного формування пластмас?

5. Як відбувається процес напилювання полімерних матеріалів?

6. Як проходить процес зварювання пластмас?

7. Опишіть технологічний процес виливки пластмас  без  тиску?

8. Які особливості механічної  обробки   деталей   із   пластмас?

9. Які способи відновлення деталей із пластмас Ви знаєте?